CZ EN

Rozhovor s ministrem financí Miroslavem Kalouskem v ČRo 1 - Radiožurnál

Rozhovor s Miroslavem Kalouskem, ministrem financí.
Zdroj: ČRo 1 - Radiožurnál | 22.2.2011 | 17:06 | pořad: Dvacet minut Radiožurnálu


Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka
--------------------
Ministr financí údajně systematicky politicky i mediálně zneužíval finančně analytický útvar svého resortu. Tak se vyjádřila pražská ODS v souvislosti s kauzou ProMoPro. Z pražské radnice se zároveň dozvídáme, že ministerstvo financí zaplatí letošní splátku dluhu Kongresového centra Praha, jde mimochodem o zhruba 80 milionů korun. Nejen o ProMoPru a pražských dluzích, ale také o dnes oficiálně představeném plánu důchodové reformy teď bude řeč ve Dvaceti minutách Radiožurnálu. A pozvání do studia přijal ministr financí za TOP 09 Miroslav Kalousek. Vítejte.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Dobré odpoledne, děkuji za pozvání.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane ministře, začněme plány důchodové reformy, to, co jsme dnes slyšeli jako oficiální představení od ministra Drábka je de facto to, co už několik dní běží médii, nebo byla tam podle vás dnes nějaká zcela nová informace?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Ne, nebyla. Myslím, že to byla taková ucelená informace toho, kdo důchodovou, koncept východové reformy zpracoval, kdo za něj opravdu odpovídá a tu dnes přednesl ministr práce a sociálních věcí.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka
--------------------
A to, co lidi zaujalo především, je, dovolím si říct, plán na sjednocení DPH na 20 %. Pane ministře, ve chvíli, kdy lidé z většiny odvětví doslova jako na smilování čekají, až se systém trochu zotaví z finanční krize a začnou se, lidově řečeno, hýbat kšefty, tak vy přicházíte s opatřením, nebo nejen vy, ekonomičtí ministři, potažmo vláda, které přinese mnoha zdražení produktů i služeb. Je to rozumné?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Prosím o to, abychom ten krok nebrali jako vytržený z kontextu. Ono vedle toho, že se mírně zvyšuje nepřímé zdanění, tak také se snižuje přímé zdanění. My nezvyšujeme celkovou daňovou kvótu, my jenom přesouváme část daňového břemene z přímého zdanění a to zejména z odvodů, které se vážou na pracovní místo, do zdanění nepřímého, což je cesta, kterou pokládáme za naprosto správnou. Koneckonců léta jí teda velmi prosazuje pan profesor Švejnar a my jsme přesvědčeni, že to přispěje k české konkurenceschopnosti, protože to nejvíc, co máme zdaněno, je lidská práce, což jako země bojující s nezaměstnaností je trochu hloupé. Na té lidské práci musí být trochu menší odvody a samozřejmě více zatížit spotřebu je přitom zapotřebí. Současně s tím, ano, je sjednocení DPH a vyšší inkaso s DPH také nástrojem na ufinancování penzijní reformy a tady opět si dovolím říct, že to je velký pilíř mezigenerační solidarity, můžeme si to představit asi tak, že každý Čech od nejmladšího kojence, až po nejstaršího důchodce zaplatí o něco víc při nákupu zboží a služeb ve prospěch jedné jediné sociální skupiny, a to jsou senioři. Já si nemyslím, že je to špatné, naopak ze všech variant, jak ufinancovat důchodovou reformu, je to ta varianta nejlepší.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka
--------------------
Já se zarazím u dvou věcí, za prvé bych ráda slyšela, jestli je to dobře načasováno, když se sotva zotavujeme z finanční krize a prostě mnoho podnikatelů, živnostníků a prakticky běžných lidí čeká, až prostě pominou ty následky finanční krize a do toho přijde zvýšení DPH, pokud vše dopadne tak, jak vy plánujete?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Tak chcete-li obecnou odpověď, zda to je dobře načasováno, tak samozřejmě to má 10 let zpoždění, ale lepší pozdě, než později. Obava, že by snad tento posun v DPH znamenal zásadní brzdu pro českou ekonomiku, to je obava, kterou si dovoluji nesdílet. My se nedomníváme, že index spotřebitelských cen vzroste vlivem tohoto pohybu o víc než 3 % meziročně, a to jsme v minulosti zažili mnohem větší skoky.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka
--------------------
A k vaší myšlence, že konkurenceschopnost České republiky to nepoškodí, já si dovolím oponovat slovy Aleše Michla, spolupracovníka NERVu, jeho teorie například na to, jak by to mohlo odvést zahraniční investory z České republiky kvůli zdražení práce, cituji, když odborář uvidí, že se tady zvyšují daně, že se tady zvyšuje základní zboží, tak prostě dokážu si představit, že například odborář Škody půjde za představenstvem, bude požadovat větší a vyšší plat, a to je právě velký problém, protože ti odboráři začnou požadovat nadměrný růst platů, tak prostě polská továrna bude mít lepší podmínky než třeba česká továrna. No, a když se někdo bude rozhodovat mezi Polskem a Českou republikou, tak si může vzít Polskou a nám tady zůstanou lidé nezaměstnaní a v Polsku ta práce přibude. Rozumíte systému, který vám vytýká Aleš Michl?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
No, to by platilo za předpokladu, že by se ta práce skutečně zdražovala, ale my naopak snižujeme odvody na pracovním místě, a to jak u zaměstnavatele, tak u zaměstnance, to znamená, přesně tento efekt nehrozí.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka
--------------------
Vylučujete reakci odborů, že budou požadovat zvýšení peněz?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Ne, to samozřejmě nevylučuji, to pochopitelně budou vyžadovat zvýšení peněz a ...

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka
--------------------
Pochopitelně to může prodražit práci.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Zase odbory musí pochopit, že mohu požadovat pouze nějaké zvýšení peněz a to zvýšení nemohu požadovat větší, než o kolik se sníží odvody, a ty se snižují dost podstatně.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak a teď jsou tady další polemiky odborníků na téma, zda vůbec je nutné zvyšovat DPH. Cituji opět jednak Aleše Michla a jednak se odvolal i na práci vašeho kolegy na ministerstvu Martina Jareše, zhruba 120 miliard korun je schováno ve všech úlevách, půlka těch úlev je snížená DPH a ta druhá půlka je, že v zákonech máme propašované výjimky a odpustky. Zrušme a vyděláme si na tu důchodovou reformu také, konec citátu Aleše Michla. Je tedy opravdu nutné jít cestou zvýšení DPH, anebo to jde, že bychom zrušili výjimky v zákonech?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Můžeme hledat jakékoliv jiné zdroje samozřejmě, můžeme zvýšit daň z příjmu právnických i fyzických osob, jak navrhuje sociální demokracie.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka
--------------------
O tom tady nebyla řeč, pane ministře. Já jsem hovořila o rušení výjimek ze zákona.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Vy dobře víte, že krátce, že krátce po zveřejnění penzijní reformy já zveřejním zásadní změny u přímého zdanění, tedy legislativu daně z příjmu a také dobře víte, že jednou z nezbytných součástí vedle sjednocení a harmonizace základu pro výpočet všech přímých odvodů, chci také nemilosrdně odstranit všechny výjimky, které jsou, téměř všechny výjimky kromě několika zásadních priorit, kterými je skutečně daň z příjmu zaplevelená. To je něco, co zcela jistě předložíme. Nicméně, pokud bychom odstranili všechny výjimky včetně zdanění kostelních kasiček, jsme u nějakých 17 miliard korun ročně, abychom si byli vědomi objemu, o kterém hovoříme, odstraňujeme-li výjimky, odstranění výjimek má mnohem větší efekt, a to ve zjednodušení a v administrativní úlevě, jak na straně správce, tak na straně poplatníka.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka
--------------------
V Hyde parku České televize další ekonom Jaroslav Vostatek říká v podstatě to samé, co Aleš Michl, mimochodem Aleš Michl hovořil o 60 miliardách korun, které by se daly najít při odstranění těch výjimek, nikoliv o nějakých 18, 13, ale tady cituji opět: "Česko nemá žádný dlouhodobý problém s financováním penzí a už vůbec není potřeba, aby se kvůli tomu zvyšovala daň z přidané hodnoty." K tomu směřuje i dotaz posluchače, cituji: "Vláda, místo, aby udělala pořádek ve svých výdajích, výjimkách a celý ten chlív nejdříve vymetla, tak zkasíruje občany. Chudé občany ještě více ožebračí a všechny peníze stejně zašantročí." Pane ministře, prosím, přesvědčte nejen tohoto posluchače, že nechcete prostě pod bohulibou zájimkou důchodové reformy jenom vytahat z kapes lidí peníze?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Já znovu opakuji ještě jednou metodika pana Michla, možná jste se ho měla zeptat, jak to počítá, to by musel zrušit ...

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak je to člen NERVu, tak se ho zeptejte.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Ne, to se ho zeptejte vy, když ho citujete. Já znovu opakuji, kdyby se chtěl dostat k 60 miliardám, musel by zrušit i slevy na dani na děti například a zvýšit prudce zdanění domácností, nic takového  udělat nechceme. Chceme odstranit všechny nesystémové výjimky a parciální benefity, a tam platí to číslo, které jsem vám řekl. Za druhé, znovu opakuji, my nezvyšujeme nijak dramaticky daňovou zátěž, nijak nezvyšujeme daňovou kvótu, snižujeme přímé zdanění, snižujeme to, o čem celou dobu hovoříte, cenu práce, protože ta je zatížena odvody do státního rozpočtu. Jsme zemí se čtvrtou nejdražší prací ze všech zemí OECD prý tak, jak ji máme zatíženou odvody, to znamená tyto odvody snižujeme, tedy zvyšujeme konkurenceschopnost české ekonomiky a částečně tuto daňovou zátěž přenášíme do zdanění spotřeby, tedy do DPH. Neděláme nic jiného, než to, co jsme slibovali ve svém volebním programu, hovoříme alespoň za svoji politickou stranu a neděláme koneckonců nic jiného než to, k čemu nabádá řada jiných renomovaných ekonomů, například pan profesor Švejnar o přesunu této daňové zátěže ze zdanění lidské práce do zdanění spotřeby, tady hovoří velmi naléhavě už 15 let a já jsem přesvědčen, že má pravdu.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka
--------------------
Další, na co ekonomové upozorňují, je, že mladí do 35 let nemusejí mít zájem o takový pilíř důchodu, jaký jim reforma chce nabídnout. Co bude se systémem, pane ministře, pokud by na něj oslovená generace nereflektovala?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Upřímně řečeno moc tomu nevěřím. My říkáme každému, kdo začne být ekonomicky aktivní a začne vydělávat a platit daně, říkáme každému máš v zásadě 2 možnosti, buď budeš platit do průběžného pilíře 28 % z ceny své práce naprosto povinně s tím, že samozřejmě tvé důchody budou nižší než dnešních 40 % průměrné mzdy, protože dlouhodobě je tento průběžný systém neufinancovatelný za poměru 40 % a spoř si, jak chceš, nebo chceš-li neplať 28 %, plať povinně do průběžného pilíře jenom 25, ty 3 % si můžeš spořit sám sobě, jsou to tvoje peníze, podléhají dědictví, ale pouze za podmínky, že si nebudeš spořit 3, ale 5. Jinými slovy ten člověk do 35 let rozhodne a koneckonců může se tak rozhodnou každý, ale ten, kdo do toho systému vstupuje, tak se musí rozhodnout nejpozději do 35, se rozhoduje, zda bude platit do měšce, ze kterého už kromě vlastního důchodu nikdy neuvidí ani korunu 28 anebo jenom 25 % a ty 3 % bude spořit sám sobě. Mně přijde naprosto neuvěřitelné, že by minimálně občanů si nezvolila variantu B.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka
--------------------
Vy tedy nevěříte v to, že by o to nebyl zájem, ale je tady další výtka, že tady chybí diferenciace rizik, jestliže odborníci přisuzují jen malou výnosnost fondů, který údajně nebo fondům, které údajně nepokryjí ani inflaci tím, co budou schopni nabídnout svým střadatelům, a jestliže půjde především o investice do státních dluhopisů, tak co mě tedy přesvědčí, abych spořila z ekonomického hlediska?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Já myslím, že pravý opak je pravdou. Tím zásadním motivem, proč přistupujeme k této penzijní reformě, je právě ona diverzifikace nebo rozdělení rizik. Dnes máme jako státní systém, jediný systém, a to je ten průběžný, to znamená stoprocentní riziko neseme v demografickém vývoji. To riziko je stoprocentní a neodvratné. My tím, že část prostředků z tohoto průběžného systému nabízíme každému, že si může převést do svého individuálního a sám si ho spořit, nabízíme, chceš-li rozlož si rizika na za a) riziko demografického vývoje, za b) riziko kapitálových trhů, protože si budeš spořit sám. Rozdělení rizik je věc odpovědná, nikoliv neodpovědná.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka
--------------------
Pardon, pane ministře, že vás přerušuji, ale tady jde o to, že tam se počítá především s tím, že ty fondy budou stabilní díky investicím do státních dluhopisů?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Ale to přece není pravda. Upřímně řečeno, říkáte mýtus. Každý, kdo si bude spořit sám na tom individuálním účtu, bude mít několik možností spoření. Bude mít možnost standardní, rizikovou nebo vysoce konzervativní. Pochopitelně, že platí, investujete-li nějaké prostředky, tak platí přímá úměra mezi výnosem a mírou rizika, čím větší chcete výnos, tím větší nesete riziko, že také nebudete mít výnos, že budete mít ztrátu, to tak prostě je. A my chceme nabídnout také něco jako absolutní jistotu samozřejmě s relativně nižším výnosem, a tou absolutní jistotou je nákup státních dluhopisů, protože upřímně řečeno stát, který by nebyl schopen platit jistiny ze svých, úroky a jistiny ze svých dluhopisů, tak by nepochybně nebyl schopen platit ani důchody z průběžného systému, protože tam ta státní garance je jednoznačná. Ale to není jediná možnost, to je jenom možnost pro ty investory, kteří dají přednost jistotě před výnosem.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak, pane ministře, hypoteticky, pokud by ti, kteří do toho půjdou, volili tu absolutní jistotu, tak to ten systém také možná nebude úplně funkční.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Proč by nebyl?

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka
--------------------
No, budem spořit všichni do jednoho absolutně jistého fondu?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Ale ne jednoho fondu, každý fond tyhle možnosti nabídne. Upřímně řečeno, jestli dlouho Česká republika při refinancování svého dluhu bude nabízet poměrně významné emise svých státních dluhopisů, protože emitujeme dluhopisy nejenom na to, abychom zaplatili deficit, to velmi doufám, to doufám, že velmi brzy skončí, ale musíme také platit jistiny starých dluhopisů, takže refinancování státního dluhu je něco, co se ještě dlouhá, dlouhá léta bude opakovat. A domácnosti drží v České republice méně než 1 % státního dluhu. České státní dluhopisy jsou výbornou investiční příležitostí pro investory na finančním trhu. Já nevidím žádný důvod, proč by třeba tuto příležitost měly mít jenom banky a velké finanční korporace. Já bych rád, kdyby tuto příležitost měly také domácnosti, proto jsem také rozhodl, bude-li na podzim ještě ve funkci, budu první ministr financí v České republice, který nabídne českým domácnostem k nákupu české dluhopisy jako dobrou investiční příležitost.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka
--------------------
Pražská ODS se obula do ministra financí, že zneužívá své analytiky v souvislosti kauzou ProMoPro. Je to pravda, nebo jen jakási obrana člena ODS Alexandra Vondry, který v kauze figuruje? Poslouchejte dál Dvacet minut Radiožurnálu, odpovídá ministr financí Miroslav Kalousek. Jen ve zkratce připomenu, že analytici zjistili, že část peněz, které společnost ProMoPro inkasovala za zajištění audiovizuální techniky v průběhu českého předsednictví Evropské unii směřovala na účtu v zahraničí a v kauze figuruje i nynější ministr obrany Alexandr Vondra za ODS, který byl v dané době tedy ministrem pro evropské záležitosti a do jeho kompetence věci ohledně předsednictví spadaly. Teď z pražské ODSky slyšíme, cituji Novinky.cz, "Regionální rada pražské ODS odsuzuje nezákonný postup ministra financí a jeho analytického útvaru v souvislosti se zveřejňováním informací v kauze ProMoPro." Pane ministře, jste si jist, že jste zveřejněním těch informací nemohl třeba zmařit vyšetřování, poškodit třeba bez řádného soudu pověst Alexandra Vondry a podobně?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Tak za prvé jsem si tím úplně jist, za druhé pokládám vstupování politické strany a politická prohlášení do tohoto případu za naprosto nešťastné. Tady se nejedná o žádný politický spor mezi politiky či politickými stranami, tady se jedná o standardní šetření velmi podezřelých finančních machinací a skutečnost, že toto šetření pražskou ODS významně znervózňuje, tak tato skutečnost ještě neznamená, že dovolím, aby profesionální a skvělé práce mého útvaru byla převyprávěna na politický spor, to prostě nedovolím.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka
--------------------
Mimochodem jsou nějaké novinky ohledně peněz v ProMoPru?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Já si myslím, že finanční a finančně analytický úřad uzavřel svoji práci, my nejsme orgán činný v trestním řízení. Odvedli jsme perfektní práci, která je oceňována jednak mezinárodně, jednak ji ocenilo i vrchní státní zastupitelství a nyní trestní odpovědnost, co se s těmi penězi stalo, jsme nejenom zjistili, ale také se nám podařilo ty peníze zablokovat, což pokládám za klíčové.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka
--------------------
Takže je zajištěné, že se vrátí do České republiky po skončení vyšetřování?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Vrátit se mohou dvěma možnostmi, buď o tom rozhodne soudce, nebo o tom rozhodne finanční úřad v daňovém řízení, protože ty prostředky, které byly vyvedeny na /nesrozumitelné/, byly velmi pravděpodobně velmi zvláštně zdaněny či nezdaněny. Já pokládám za velmi pravděpodobné, že se podaří ty prostředky vrátit daňovému poplatníkovi do České republiky, ale rozhodovat o tom nebudu já, rozhodovat o tom bude buď finanční úřad v daňovém řízení nebo příslušný soudce, až tu kauzu bude soudit.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka
--------------------
Na závěr Praha ještě jednou, dnes jsme se dozvěděli, že letošní splátku dluhu Kongresového centra zaplatí ministerstvo financí, které ručí za úvěr. Jde o 80 milionů korun pro letošní rok zhruba. To nejsou malé peníze, pane ministře. Jak dlouho budete ještě platit za Kongresové centrum?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Zatím jsme nezaplatili ani korunu a já tuto informaci pokládám za velmi nepřesnou. Já si nemyslím, že k tomu dojde.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka
--------------------
Po jednání pražské rady to řeklo tiskové oddělení magistrátu, takže tomu nemáme věřit?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
No, tiskové oddělení magistrátu není ministr financí, ministr financí jsem já a já se nedomnívám, že k tomu dojde. Ministerstvo financí je skutečně nebo Česká republika zastoupená ministerstvem financí je ručitelem za splacení zhruba 2miliardových dluhopisů akciové společnosti Kongresové centrum. Akciová společnost na tuto záruku souhlasila se zástavním právem, které ministerstvo financí má nejen vůči budově Kongresového centra, ale zhruba k 11 tisícům pozemků v okolí Vyšehradu a ke 2 velmi hezkým hotelům. Kongresové centrum se pokusilo umořit tento dluh prodejem nemovitostí, což možná by nebyl špatný nápad, kdyby ten prodej nebyl hluboko pod cenou všech těchto nemovitostí. Jestli dojde k tomu, že ministerstvo financí bude muset splnit svůj ručitelský závazek a tady prostě není o čem mluvit, my musíme splnit svůj závazek ručitele, to znamená, bude-li Kongresové centrum i Praha insolventní, já nevidím žádný důvod nebo žádný ekonomický důvod k tomu, abychom platili úroky, pak bude rozumnější rovnou zaplatit celou jistinu, uplatnit zástavní právo, převést tak všechny tyto nemovitosti do majetku státu a jejich postupným rozprodejem získat daňovým poplatníkům věřím, že víc, než budeme muset zaplatit za tu garanci.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka
--------------------
Takto tedy budete řešit na Kongresovém centru?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Tak to jsem na 99 % rozhodnut řešit tento dluh  na Kongresovém centrum. Jinými slovy, opravdu tu informaci, že zaplatíme úvěr, že zaplatíme úrok, abychom za rok zase platili úrok a třetí rok zase platili úrok a pak teprve zaplatili celou jistotu a mezitím se dívali na to hospodaření Kongresového centra, v tom opravdu žádný ekonomický, žádnou ekonomickou logiku nevidím.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka
--------------------
Řekl ve Dvaceti minutách Radiožurnálu ministr financí Miroslav Kalousek. Díky za váš čas, na slyšenou.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Já děkuji za pozvání. Na shledanou.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka
--------------------
Od mikrofonu se loučí Štěpánka Čechová.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.