CZ EN

Zákon o finanční kontrole

článek na serveru Aktualne.cz: Ministerstvo financí ničí nástroj proti korupci
Zdroj: server Aktuálně.cz | 20.01.2011 | rubrika: Domácí/Politika| autor: Petr Holub

Reakce MF

Ministerstvo financí nástroje proti korupci neničí, ale vytváří

Server Aktualne.cz dnes zveřejnil zcela zavádějící článek „Ministerstvo financí ničí nástroj proti korupci“ , který obsahuje spoustu nepřesností i vyložené nesmysly. Týká se skutečnosti, že ministerstvo má místo nového zákona o finančním řízení předložit novelu zákona o finanční kontrole, což autor článku považuje za nedostatečné a vyvozuje z toho „ničení nástroje proti korupci“. Nic takového není pravda.
Základním důvodem pro přípravu nového zákona bylo zohlednění změn pravidel řízení a kontroly prostředků EU v programovém období 2007-2013. Ukázalo se ale, že tato pravidla lze aplikovat i za stávající právní úpravy, programové období běží a absence nového zákona se neprojevuje. Tento základní důvod pro nový zákon tedy padl a místo něj se připravuje novela zákona o finanční kontrole.
Neznalost problematiky dokazuje následující tvrzení: „Návrh nového zákona o finančním řízení ukládal státním i komunálním úředníkům, aby kontrolovali efektivitu veřejných zakázek ještě předtím, než jejich úřad uzavřel smlouvu a vyplatil peníze. Současný zákon o finanční kontrole nařizuje kontrolu až ve chvíli, kdy jsou peníze utraceny.“ Skutečnost je však taková, že kontrola hospodárnosti, efektivity a účelnosti zamýšleného výdaje musí proběhnout před zadáním veřejné zakázky, nikoli až poté, co jsou peníze utraceny, jak se píše v článku. Jestliže se to v praxi neděje dostatečně důsledně, je třeba naplnění této povinnosti ze strany vedoucích zaměstnanců vymáhat. Nový zákon by mohl stejnou povinnost pouze deklarovat jinými slovy a jeho přínos oproti novele zákona o finanční kontrole by byl i v tomto bodě pochybný.
Interní audit v orgánech veřejné správy nečeká se svým vznikem na nový zákon, jak se mylně domnívá autor článku. Povinnost zřídit službu interního auditu a umožnit její fungování podle mezinárodně uznávaných standardů mají totiž vedoucí orgánů veřejné správy už podle stávající úpravy. Útvary interního auditu existují a pracují. Je pravdou, že ne všichni vedoucí orgánů veřejné správy svým auditorům patřičně naslouchají a ne všichni auditoři si dokáží zjednat respekt odborným vystupováním. V tomto směru je velký prostor pro změnu praxe a metodického vedení. K tomu však není třeba předložení nového zákona o finančním řízení. Jestliže je nezávislé postavení auditorů ve stávající úpravě respektováno při nakládání s prostředky EU, může být respektováno i jinde.

V závěru článku je několik dalších zavádějících až nepravdivých tvrzení. Čtenáři se vnucuje myšlenka, že plánování kontrol je libovolné a podléhá zvůli vedoucího orgánu veřejné správy. Pravda je taková, že návrhy plánu má předkladatel vypracovat na základě analýz a kontrolní vzorek vybrat podle míry rizika. Zodpovědnost zaměstnanců, kteří se na rozhodování o užití rozpočtových prostředků podílejí, je současným zákonem o finanční kontrole též stanovena.

Sečteno a podtrženo, Ministerstvo financí nijak nesabotuje protikorupční opatření, ani je nezametá pod koberec, jak naznačuje autor článku. Základní cíle nepředkládaného zákona i připravované novely jsou totožné, pouze jde o jinou formu předložení, ke kterému má dojít do 31. března. Potom bude zveřejněn finální návrh po zapracování připomínek. Připomínkové řízení nehodláme vést přes server Aktualne.cz, ale přímo se standardními připomínkovými místy.

Miroslav Kalousek, ministr financí
Praha 20.01.2011

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář