CZ EN

Miroslav Kalousek v ČRo 1 - Radiožurnál dne 3.1.2011 v pořadu Dvacet minut Radiožurnálu

Rozhovor s Miroslavem Kalouskem, ministrem financí.
Zdroj: ČRo 1 - Radiožurnál | 3.1.2011 | 17:06 | pořad: Dvacet minut Radiožurnálu


Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Asi největší bankrot v historii České republiky pád Investiční a poštovní banky v roce 2000 má dozvuky i po 10 letech. Těsně před koncem roku 2000 padla, těsně před koncem roku 2010 padla v Paříži asi poslední dvě rozhodnutí v arbitrážních řízeních mezi českým státem a bankou ČSOB, tedy bankou, která IPB převzala. Podle nich má stát uhradit necelé 2 miliardy korun ČSOB a zároveň nedostane od této banky téměř 34 miliard korun, což je částka, kterou stát vyplatit za své záruky v IPB. Ministr financí oznámil, že zažaluje až na jednoho členy tehdejší vlády a také tehdejšího guvernéra České národní banky a také nuceného správce IPB. Vítejte u prvních Dvaceti minut Radiožurnálu v roce 2011, přeji vám dobré odpoledne. Mým dnešním hostem je ministr financí a místopředseda TOP 09 Miroslav Kalousek. Dobrý den, vítejte v rozhlase.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí, místopředseda strany /TOP 09/
--------------------
Dobrý den, děkuji za pozvání a do nového roku všem všechno nejlepší.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Pro vás, posluchače, poznámka, že e-mailová adresa dvacetminut@rozhlas.cz, či faceboový profil tohoto pořadu jsou vám k dispozici pro případné dotazy na ministra financí Miroslava Kalouska. Bylo by obtížné, pane ministře, vzhledem k tomu, že jste dnes na webových stránkách svého ministerstva vyvěsili téměř všechny dokumenty související s tím, jakým způsobem se stát vypořádal s pádem IPB, jakým způsobem se vypořádal s investiční společností Nomura a jakým způsobem se vypořádal zejména v arbitrážních řízeních s bankou s ČSOB, tímto tématem nezačít. Tak se ptám, proč k tomu odtajnění, či zveřejnění dokumentů došlo teď po 4 letech, když před 4 lety váš předchůdce Vlastimil Tlustý říkal - tyto dokumenty jsou tajné, vláda jednala v režimu utajení?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí, místopředseda strany /TOP 09/
--------------------
Ptáte se na dokumenty s Nomurou. Já jsem uložil zveřejnit a také zveřejněny již byly nejenom dohoda státu s Nomurou, ale také jsem uložil zveřejnit nález pařížského tribunálu, který jsme obdrželi minulý týden. Ta dohoda s Nomurou obsahovala některé informace, které jsme nechtěli poskytnout straně, se kterou jsme se soudili, tedy s Československou obchodní bankou, a tedy samozřejmě po celou dobu arbitráže jsem měl problém nechat ji zveřejnit v celém rozsahu. Tím, že arbitráž byla ukončena, tak tento důvod padl a já, abych neprodlužoval žádné spekulace o tom, co v té dohodě je nebo není, tak jsem uložil okamžitě hned ten následující den, což byl první pracovní den roku 2011 s veškerými souvisejícími dokumenty všechno zveřejnit na internetových stránkách. Je to několik stovek stránek.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Když se vrátíme o 4 roky zpátky, to znamená do podzimu roku 2006, kdy právě ta první vláda Mirka Topolánka a ministr financí Vlastimil Tlustý uzavírali dohodu s investiční skupinou Nomura, podle které stát zaplatí jen necelých 8 miliard korun a zároveň přestane po Nomuře požadovat cirka 240 miliard korun, tak teď po 4 letech udělala tehdy vláda chybu, kvůli které nebylo do této doby možno vymoci více peněz?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí, místopředseda strany /TOP 09/
--------------------
Ne, absolutně ne. Já pokládám tenkrát postup vlády Mirka Topolánka za racionální. Díky této dohodě jsme nemuseli platit 34 minus 10 miliard, ale mohli jsme zaplatit jenom oněch těch 3,7 miliardy. Tou dohodou jsme nepochybně ušetřili peníze. Ale já myslím, ono, ona celá ta kauza trvá 10 let, ale je velmi složitá a já se to pokusím velmi zobecnit a tím také vysvětlit, proč jsem uložil zpracovat i podněty k možné trestní odpovědnosti některých aktérů. V roce 2000 musel stát zasáhnout v Investiční a poštovní bance, o tom nemůže být pochyb. Musel zasáhnout, jinak hrozil kolaps bankovního systému. Během 2 dnů víkendu potom Investiční poštovní banku se všemi zárukami, které ten stát poskytl, prodal za 1 korunu Československé obchodní bance, takže není pochyb o tom, že stát musel zasáhnout. Byly vždy pochyby o tom, jestli ten následný prodej podniku se všemi státními zárukami byl pro stát výhodný a byl ošetřen s péčí řádného hospodáře. Ti, kteří tvrdili, že ano, to znamená ti, kteří za to byli odpovědni, vždycky říkali, že ty státní garance mají vyrovnat jenom ty bývalé tunely. Někteří z nás o tom pochybovali a měli pocit, že ty záruky byly vystaveny příliš velkoryse, ale vždycky to bylo tvrzení proti tvrzení. První rozhodnutí přinesl londýnský tribunál, to byla ta prohraná arbitráž s Nomurou, který prohrál ještě můj předchůdce pan Sobotka. Nějak ho neviním, mně by se určitě dařilo úplně stejně vzhledem k tomu, co se stalo a jak byly napsány ty smlouvy. A ten londýnský tribunál jasně řekl, že prodej, že ten podnik, když ho stát prodával 19. června 2000 Československé obchodní bance s těmi všemi státními zárukami, které byly poskytnuty, měl kladnou hodnotu 34,2 miliardy. Ono totiž těch státních záruk poskytl ten stát mnohem víc a nalil do toho mnohem víc peněz než 34,2 miliardy. Ale právě pro ty obrovské záruky, které poskytl a pro ty peníze, které do toho daňoví poplatníci dali, to mělo hodnotu 34,2 miliardy, nikoli 1 korunu. A já od té chvíle, kdy tohle to ten londýnský tribunál konstatoval, jsem se snažil od nabyvatele té Investiční poštovní banky získat těch 34 miliard zpátky, protože to jaksi daňoví poplatníci přeplatili.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Což se rozhodnutím pařížské arbitráže z minulého týdne nepodařilo.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí, místopředseda strany /TOP 09/
--------------------
Což, což pařížské rozhodnutí pařížské arbitráže, protože pařížský tribunál je jediná instituce, která tu smlouvu smí vykládat podle té smlouvy samotné, pařížský tribunál řekl - ano, my vaše argumenty slyšíme, bohužel ten stát, když podepisoval smlouvu s Československou obchodní bankou, tak se prostě v těch smluvních vztazích vzdal té kladné hodnoty. Vzdal se podílu na té kladné hodnotě, to znamená, nepřísluší vám nic a nikdo vám nic nemusí platit podle těch smluv, které jste napsali. Sečteno, podtrženo. Od pátku minulého týdne tedy stoprocentně víme, že České republice vznikla škoda 34,2 miliardy korun a můžeme to interpretovat tak, že buď nucený správce, který měl prodávat majetek v hodnotě 34 miliard, ho prodal ze soboty na neděli bez výběrového řízení za 1 korunu, což jistě není péče řádného hospodáře, anebo.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Pardon, pane ministře.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí, místopředseda strany /TOP 09/
--------------------
Anebo majetek, který měl mít hodnotu 1 korunu, protože byl za 1 korunu prodáván, česká vláda přeplatila svými garancemi o 34 miliard. V každém případě vzniklo daňovému poplatníkovi škoda 34 miliard, což můžeme tvrdit autoritativně až od pátku. To už není věcí diskuse, to je zjištění těch tribunálů. A prostě za to někdo nese odpovědnost. Já nevím, jestli trestní, ale je mojí povinností v okamžiku, kdy ministerstvo financí je jednoznačně poškozeným, protože zastupuje daňové poplatníky, otázat se orgánů činným v trestním řízení, zda tam není odpovědnost i trestná.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Dobře, tak v tom případě dvě otázky. Vy jste říkal, že jste zadal zpracování nějaké dokumentace, ze které by mohlo vzejít trestní stíhání. Jinými slovy, ještě není úplně jasné, jestli ty zmíněné lidi na začátku opravdu budete žalovat?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí, místopředseda strany /TOP 09/
--------------------
Ne, to je naprosto jasné. Samozřejmě já ty trestní oznámení podám, nebo ministerstvo financí je podá, dokonce je ani nemůže nepodat.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Dobře.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí, místopředseda strany /TOP 09/
--------------------
Jestliže, jestliže jasně vznikne státu škoda 34 miliard, což víme opravdu až od toho pátku, dřív jsme to nevěděli, protože kdybychom dostali těch 34 miliard zpátky, žádná škoda.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Arbitráž nebyla rozhodnuta.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí, místopředseda strany /TOP 09/
--------------------
Žádná škoda nevznikla, a zda, ale co to je trestní oznámení? Trestní oznámení je, že někdo říká orgánům činným v trestním řízení - domnívám se, že je tam i trestní odpovědnost, říkám dokonce i proč. Jestli tam ta trestní odpovědnost je nebo není.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
To už je někom jiném bezesporu než na vás.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí, místopředseda strany /TOP 09/
--------------------
To není můj úkol.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Otázka číslo 2. Co management Investiční a poštovní banky před rokem 2000 před uvalením nucené správy?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí, místopředseda strany /TOP 09/
--------------------
To je samozřejmě vážný případ a pokud vím, tak tam padaly trestní oznámení proto, co ten management konal v té bance samotné. A na to, tam to vyšetřování některé případy byly odloženy, některé se stále ještě vyšetřují, a je.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Do toho vy teď nepůjdete dále?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí, místopředseda strany /TOP 09/
--------------------
A to já ani nemohu. Tam jako to mně nepřísluší, to příslušelo někomu jinému a ten taky podal ta trestní oznámení v letech minulých, protože byl také schopen vyčíslit, jaká škoda tam vznikla působením toho bývalého managementu. Zatímco já jsem v tomhle případě, takže tam ty trestní oznámení už padly.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Rozumím.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí, místopředseda strany /TOP 09/
--------------------
Zatímco nikdy nebylo řečeno prodejem Československé obchodní banky, promiňte prodejem IPB za 1 korunu vznikla státu škoda 34,2 miliardy. Tohle, upřímně řečeno, do ukončení těch arbitráží ani řečeno být nemohlo.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
A jenom pro přesnost, pane ministře, ona nebyla prodána za 1 korunu, byla prodána za necelé 3 miliardy.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí, místopředseda strany /TOP 09/
--------------------
Byla prodána za 1 korunu. Ten podnik byl prodán za 1 korunu a vedle byly, vedle byly platby za poskytnutí oněch garancí. Ale garance nebyly započítány do ceny podniku. Kdyby byly započítány do ceny podniku, měl ten podnik kladnou hodnotu 34,2 miliardy. To není moje tvrzení, jak jsem slyšel v televizi od některých komentátorů, že se ministr financí snaží naznačit. Já se nic nesnažím naznačit.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Tak dobře.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí, místopředseda strany /TOP 09/
--------------------
Já s lítostí, já s lítostí beru na vědomí rozhodnutí londýnského tribunálu. Mně by se taky líbilo, kdyby to tak nebylo, protože bych nemusel platit.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Skočme, nemuseli bychom platit.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí, místopředseda strany /TOP 09/
--------------------
Nemuseli bychom platit, ano.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Skočme do roku 2006 ještě jednou. Znamená to, a teď se tato otázka vztahuje k té dohodě mezi českým státem a společností Nomura, znamená to, že s Nomurou jsou všechny věci vyřešeny? Český stát už nebude chtít po Nomuře žádné peníze?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí, místopředseda strany /TOP 09/
--------------------
Touto, touto dohodou, touto dohodou, my jsme prohráli arbitráž. Český stát prohrál arbitráž, český stát, který tvrdil, že jaksi Nomuře nikdy nedá ani korunu, neboť ona se chovala tak, jak se chovala, tak prostě tu arbitráž prohrál. Prohrál jí pan, prohrál jí pan Sobotka, to znamená nikdo nemůže obviňovat nikoho z jakékoli politické manipulace, protože pan Sobotka byl ze stejné politické strany, jako byla politická vláda, která uvalila tu nucenou správu. A já mu to ale ani nevyčítám, prostě v těch krocích bylo mnoho chyb. Kdyby Topolánkova vláda neudělala dohodu s Nomurou, musela by platit onu kladnou hodnotu podniku 34,2 miliardy minus 10 miliard, což byla naše argumentace, kterou jsme využili, že pokud Nomura říkala, že by tam sama vložila 10 miliard, tak jsme je hned chtěli odečíst, jinými slovy, kdyby ta dohoda nebyla, musel by stát zaplatit o 17 miliard víc než opravdu platil.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Zeptám se vás, pane ministře, na jednu věc, která by mohla připadat možná krkolomná, ale přesto, velice úzkou souvislost s IPB, respektive na konci 90. let s postupným ztrácením vlivu státu v této bance, tak měl člověk, který se jmenuje Libor Michálek, ten tehdy pracoval na Fondu národního majetku, byl první, kdo upozornil na to, že se toto děje, a to je člověk, který stál, takříkajíc, v epicentru té poslední vládní krize, protože to je zatím poslední ředitel Státního fondu životního prostředí. Má to celé nějakou souvislost nebo ne?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí, místopředseda strany /TOP 09/
--------------------
Já jsem přesvědčen, že nikoli. Nicméně ptáte-li se mě na to, na co tenkrát upozorňoval pan Libor Michálek, pokud je pravda to, co jsem si přečetl v novinách, protože já jsem s ním nemluvil, tak o stejném hovoří vyšetřovací zpráva komise, kterou jsem vedl v roce 2000, kdy jsme říkali, že Fond národního majetku trestuhodným způsobem nenavýšil jmění základní, když navyšovali všichni ostatní akcionáři.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
A ztratí tak podíl.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí, místopředseda strany /TOP 09/
--------------------
A stát tak přišel o majoritu, kterou tam do té doby stát podílem Fondu národního majetku a České pošty měl. O tom moje vyšetřovací zpráva mluví naprosto, naprosto explicitně, a i ta byla předána orgánům činným v trestním řízení.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Posloucháte Dvacet minut Radiožurnálu, ministr financí a místopředseda politické strany TOP 09 Miroslav Kalousek je dnes jejich hostem. Jakým slovem byste teď, pane ministře, popsal atmosféru ve vládní koalici? A stačí mi klidně jedno slovo.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí, místopředseda strany /TOP 09/
--------------------
Odsouzeni ke spolupráci.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
A znamená to, když jste odsouzeni ke spolupráci vzhledem k tomu, co všechno vás čeká ještě, to znamená koncepční kroky, že se dokážete dohodnout?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí, místopředseda strany /TOP 09/
--------------------
Je to naše povinnost a pokud se nám to nepodaří, tak bychom se opravdu, tak bychom si opravdu zasloužili klackami přes hlavu. Voliči nám dali naprosto výjimečnou šanci udělat ty nezbytné změny, o kterých 10 let všichni hovoříme, že je potřeba je udělat. Každý máme možná trochu jiný názor na, na to, jakými přesnými kroky nebo jakými přesnými parametry mají být ty změny provedeny, ale určitě se všichni shodneme na tom, že musí být udělány a je prostě povinností téhle vlády, tedy těchto tří politických stran tu dohodu udělat a ty reformy provést.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Pane ministře, já vím, ale říkáte, že je to vaše povinnost, na druhou stranu.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí, místopředseda strany /TOP 09/
--------------------
Proto říkám odsouzeni.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Podobně bylo vaší povinností se před vánočními svátky dohodnout na tom, abyste nějakým způsobe, přestáli pokud vládu svrhnout v Poslanecké sněmovně.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí, místopředseda strany /TOP 09/
--------------------
Také se to podařilo.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
To bezesporu za velice výrazné asistence prezidenta republiky Václava Klause. Ten už bude jaksi stálou součástí veškerých koaličních jednání?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí, místopředseda strany /TOP 09/
--------------------
Nepokládal bych to za šťastné, jakkoli, kdykoli rád s panem prezidentem hovořím.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Co se vlastně v onen den, kdy jste vystoupili na Hradě na té tiskové konferenci a kdy prezident řekl - jsem garantem nějaké dohody, o které dnes po obědě v Lánech říkal, že ta dohoda nebyla, co jste se tam vlastně, o čem jste se dohodli? Zatím z toho vykoukla snad jenom jedna věc a to je odvolání či odstoupení Oldřicha Martinů, policejního prezidenta?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí, místopředseda strany /TOP 09/
--------------------
Víte, já si myslím, že to je ještě o něco jednodušší. Já si myslím, že ta diskuse nebyla vedena o tom, zda, zda odejde nebo neodejde pan policejní prezident Martinů, to bylo prostě zřejmé. Nemůže existovat zásadní nedůvěra mezi policejním prezidentem a ministrem vnitra. Pro mě celá ta nedohoda, kterou jsem zažil v sobot a i v neděli na těch koaličních jednáních mnohahodinových, byla nesmírně, byla nesmírně špatně pochopená, pochopitelná, promiňte, že špatně formuluji. Já jsem prostě nechápal, že se nemůžeme dohodnout, protože nešlo o nic jiného než zda se odchod pana prezidenta oznámí v pondělí nebo ve středu.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Kvůli, kvůli tomu.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí, místopředseda strany /TOP 09/
--------------------
O nic, když to velmi zobecním, tak o nic jiného nešlo.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Kvůli tomu jste se museli vypravit všech vás devět na Pražský hrad a požádat prezidenta?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí, místopředseda strany /TOP 09/
--------------------
Proto, proto je to pro mě velmi, velmi nepochopitelné. Já si nemyslím, že reprezentanti TOP 09 žádali pana prezidenta o intervenci, reprezentanti TOP 9 v těch koaličních jednáních žádali oba své koaliční partnery, ať se dohodneme co nejrychleji a nabízeli jsme několik kompromisů. Já, byli jsme, byli jsme v tom spíše diváky a snažili jsme se zprostředkovat tu dohodu. Nepodařilo se nám to.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
To znamená, pane ministře,že vám skáču do řeči.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí, místopředseda strany /TOP 09/
--------------------
Pan prezident byl úspěšnější než zástupci TOP 09. Jemu se to potom podařilo.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Nechci být úplně osobní teď, ale přes to všechno nelze si nevšimnout různých komentářů, které mluví o tom, že v tuto chvíli je velice silnou figurou v české politice prezident republiky, neméně silnou figurou jste vy Miroslav Kalousek, a o něco výrazně slabší figurou politickou je předseda kabinetu.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí, místopředseda strany /TOP 09/
--------------------
Tomu já, to jsou mediální klišé. Já jsem ministr financí, ministr financí je v každé zemi a v každé vládě je přiměřeně silnou figurou, ovšem ministr financí má svého premiéra, kterého respektuje a /souzvuk hlasů/ primus.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
A tak to je i teď?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí, místopředseda strany /TOP 09/
--------------------
No, samozřejmě, jak jinak.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Dvacet minut Radiožurnálu, to je pořad, který právě posloucháte, ministr financí a místopředseda TOP 09 Miroslav Kalousek je dnes jejich hostem. Ještě jedno téma by mě, pane ministře financí, zajímalo. Jak je daleko váš plán na, řekněme, změnu způsobu financování českého sportu? Teď narážím na ten nedávno zveřejněný plán, který jste společně s ministrem školství Josefem Dobešem prezentovali a který, když ho řeknu velice jednoduše, by měl obejít bafuňáře v Českém svazu tělesné výchovy a dávat peníze, které jdou z vašich dvou resortů, přímo sportovním svazům?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí, místopředseda strany /TOP 09/
--------------------
To je rozhodnutá věc, ale.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Takto to bude?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí, místopředseda strany /TOP 09/
--------------------
Já, takhle to prostě bude. Na druhou stranu já myslím, že je trochu přeceňován význam těch 270 milionů, o které doopravdy šlo z kapitoly všeobecná pokladní správa, kterou poskytuje ministr financí, protože český sport je financován ze třech základních zdrojů. Tím jedním vlastně největším zdrojem je kapitola ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kde je 1,9 miliardy na podporu sportu a mládeže, státní reprezentace, talentovaná mládež. Tam je 1,9 miliardy. Další zhruba 1 miliardu korun by si měly sportovní organizace dávat samy ze svého majetku, který je nemalý a má účetní hodnotu v desítkách miliard korun, ať už je to společnost Sazka, ať už je to společnost Špindlerův Mlýn, Nymburk, cokoli dalšího, a těch 270 milionů takzvaně od Kalouska, jsem slyšel, že se tomu říká Kalouskovna, což není pravda samozřejmě, to jsou peníze daňových poplatníků, to je prostě mimořádná dotace na podporu sportu. A jestliže sportovní organizace se chovaly ke svému majetku a ke svým vlastním prioritám takovým způsobem, že nejsou schopni tu 1 miliardu ročně dávat do ničeho jiného než do splátky za vysočanskou halu, je to jejich rozhodnutí a jejich odpovědnost a z onoho takzvaného Kalouskovného začaly financovat platy svých okresních funkcionářů. My jsme jim nikdy nemluvili do toho, jakou mají mít svoji profesionální funkcionářskou strukturu, dokud si to platili ze svých vlastních peněz, ale aby daňový poplatník z podpory sportu platil dominantně okresní funkcionáře, aby rozpočet okresního výboru ČSTV zhruba 2 milionový vypadal tak, že 1,4 milionu je na 2 placené funkcionáře a 600 tisíc je pro všechny ostatní sportovce, no, to, prosím pěkně, je, my, stát financovat nebude a nemůže.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Poslední krátká otázka.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí, místopředseda strany /TOP 09/
--------------------
Za ty peníze půjdou pro malé kluky, nepůjdu pro velké kluky.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
A těm malým klukům to půjde v tomto gardu minimálně z vaší kapitoly už v tomto roce?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí, místopředseda strany /TOP 09/
--------------------
Ano, samozřejmě.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Takových bylo dnešních Dvacet minut Radiožurnálu, prvních v roce 2011. Místopředseda TOP 09 a ministr financí Miroslav Kalousek byl jejich hostem. Děkuji pěkně za komentář, na shledanou.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí, místopředseda strany /TOP 09/
--------------------
Já děkuji za pozvání, na shledanou.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Martin Veselovský byl také u mikrofonu Českého rozhlasu 1 Radiožurnálu, přeji vám příjemný večer.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.