CZ EN

Nebudeme nadměrně riskovat

Rozhovor s Petrem Pavelekem, ředitelem odboru Řízení státního dluhu a finanč. majetku

Ministerstvo financí mění strategii financování státního dluhu, chce vydávat dluhopisy s krátkou dobou splatnosti. „Budeme operativně přizpůsobovat taktiku,“ říká ředitel odboru řízení státního dluhu na ministerstvu financí Petr Pavelek.

* LN Byly důvodem změny strategie pouze zvyšující se náklady na financování státního dluhu?

Nejedná se pouze o náklady na úroky z dluhu. Dluh narůstá jako celek. Navíc situace na finančních trzích se rychle vyvíjí. Již není možné postupovat pasivně a pouze úřednicky sledovat emisní kalendáře. Musíme aktivně reagovat na vývoj na trzích.

* LN Jak bude aktivita vypadat?

Chceme důsledně sledovat vývoj na trzích a podle něho volit optimální přístup. Musíme se zaměřit na optimalizaci struktury dluhopisů a na jejich úročení.

* LN Jak můžete měnit strukturu dluhopisového portfolia?

Je prostor na mírné navýšení krátkodobých instrumentů. Podíl pokladničních poukázek ke konci letošního roku se očekává zhruba 8,5 procenta. Podíl dluhu splatného do jednoho roku by se měl pohybovat kolem 16 procent. Ve střednědobém horizontu ho chceme navýšit zhruba na 20 procent. To má zabezpečit, abychom se vyhnuli nějaké neočekávané likviditní krizi.

* LN Není ale zvýšení objemu krátkodobých dluhopisů riskantní?

Není to tak, že stát chce příliš riskovat a třeba zvýšit objem pokladničních poukázek na 40 procent.

* LN A jak chcete optimalizovat úročení emitovaných dluhopisů?

Plánujeme změnit poměr dluhopisů ze zafixovaným úrokem a variabilním úrokem. Změnami způsobu úročení lze dosáhnout úspor i u dlouhodobých dluhopisů. Vyšších úspor lze dosáhnout navýšením variabilního úročení. Podíl variabilně úročených dluhopisů dnes dosahuje 31,7 procenta. Chtěli bychom ho navýšit do 40 procent. Domníváme se, že by nedošlo k výraznému nárůstu rizika financování.

* LN Co přináší vyšší riziko – krátkodobé dluhopisy, nebo variabilní úročení?

Vyšší riziko by představovalo větší navyšování podílu krátkodobých dluhopisů. Když se trhy zablokují, což se dnes děje, by rolování krátkodobého dluhu bylo nebezpečné.


Zdroj: Lidové noviny | 10.9.2010 | str. 15 | rubrika: Téma

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.