CZ EN

Podmínky pro přijetí eura

moderátor
--------------------
Kabinet dnes otevře desky s nadpisem Jak se Čechům daří plnit požadavky nutné pro přijetí eura. Nebude to povzbudivé čtení. Třeba schodek státních financí má být proti tříprocentního maximu HDP skoro dvojnásobný. Ministrům už se dostalo důrazného varování z Bruselu, že Česko bude muset od příštího roku 3 roky snižovat deficit o 1 procento. Úvodní shrnutí připravila Patricie Polanská.

Patricie POLANSKÁ, redaktorka
--------------------
Naposledy letos 1. listopadu chtěl tehdejší premiér Mirek Topolánek oznámit další z řady termínů, kdy by mohla Česká republika uvažovat o přijetí eura. Mezitím ale naplno vypukla krize, Česko se se svými rekordně schodkovými rozpočty dostalo nad jedno z maastrichtských kritérií, totiž aby schodek státního rozpočtu byl maximálně 3 procenta HDP. Letos bude deficit vysoce přesahovat 6 procent, příští rok by to mělo být kolem 5,5 procenta a podle některých analytiků může být v ohrožení i další kritérium, totiž udržení schodku veřejného dluhu pod 60 procenty HDP. V příštím roce by měl tento údaj dosáhnout 40 procent. Další vývoj pak bude záviset na razanci reforem. Evropská komise po Česku požaduje snížení schodku státního rozpočtu na 3 procenta do roku 2013, což by ovšem znamenalo každoroční úspory ve výši zhruba 40 miliard korun. O termínu zavedení eura už dnes jasně nehovoří žádná ze stran, občas je slyšet rok 2015.

moderátor
--------------------
Říká Patricie Polanská. Pozvání do Světa o osmé přijal bývalý centrální bankéř a národní koordinátor pro přijetí eura Oldřich Dědek, dobrý den.

Oldřich DĚDEK, bývalý centrální bankéř, národní koordinátor pro přijetí eura
--------------------
Dobré ráno.

moderátor
--------------------
Já se zeptám s trochu s nadsázkou, máte jako národní koordinátor pro přípravu a přijetí eura co dělat?

Oldřich DĚDEK, bývalý centrální bankéř, národní koordinátor pro přijetí eura
--------------------
Tak my budeme začátkem tohoto roku vládě dávat určitou informaci o činnosti národní koordinační skupiny, takže zde je celá řada aktivit, která dokládá, že skutečně ty přípravné práce pokračují a čekáme víceméně jenom na datum, kdy vláda oznámí, že by euro chtěla zavést.

moderátor
--------------------
Ale věříte v době, kdy mají problémy vyvolané hospodářskou krizí země eurozóny i původně kandidátské země, v době, kdy v centrální bance české převažují odpůrci eura a kdy se žádná z hlavních stran neodváží mluvit o nějakém termínu, že se eurem vůbec někdy v Česku bude platit?

Oldřich DĚDEK, bývalý centrální bankéř, národní koordinátor pro přijetí eura
--------------------
Já pevně doufám, že bude, pokud vycházíme ze zájmu České republiky, které představují to, že jsme malá, velmi otevřená ekonomika obchodně velmi propojená na země eurozóny, Evropské unie, takže zavedení eura by určitě by pro nás bylo výhodné.

moderátor
--------------------
Asi ani jaké národní koordinátor pro přípravu přijetí eura nemůžete mluvit jinak, ale já bych se tu opřel o jeden rozhovor z Lidových novin s Larsem Christensenem, hlavním ekonomem Danske Bank, ve kterém zaznělo, že do eurozóny nevstoupí žádná nové země dřív než z ní některé odejde a pan Christensen to vysvětluje tím, že poté, co budou muset Němci platit za Řeky, budou velmi opatrní a přísní k rozšíření klubu o další potenciální potížisty, dá se říct, není na tom něco pravdy?

Oldřich DĚDEK, bývalý centrální bankéř, národní koordinátor pro přijetí eura
--------------------
Tak pokud sledujeme různé signály, které třeba vychází od Mezinárodního měnového fondu nebo či od Evropské komise, tak určitě nám nemůže uniknout zpráva, která hovoří, že patrně Estonsko by se mohlo začátkem roku 2011 stát již 17. členem eurozóny. Od roku 2012 jsou zde plány lotyšské vlády stát se členem eurozóny. Já osobně se domnívám, že právě díky tomu, že vstup do eurozóny je popsán Maastrichtskou smlouvou, že je založen na plnění maastrichtských kritérií, tak ač si ta či ona země může myslet cokoli, tak pokud země prokáží, že jsou schopny splnit vstupní kritéria, tak zkrátka mají do eurozóny zelenou.

moderátor
--------------------
To znamená, nemyslíte si, že to co říkal pan Christensen, že je pravda, že si tedy současné země eurozóny velmi rozmyslí, jestli tam pustí někoho dalšího?

Oldřich DĚDEK, bývalý centrální bankéř, národní koordinátor pro přijetí eura
--------------------
Mně to zkrátka nekoresponduje s těmi informacemi, která já mám osobně z Evropské komise i s těmi, co zaznívají z tisku. Například komisař Almunia se i vyjádřil, že Estonsko je na dobré cestě k příjetí do eurozóny, tak já nevím, odkud ten pán čerpá jak, jak kam on má přístup. Já osobně takový pocit v současné době nemám.

moderátor
--------------------
V každém případě pro Česko, ať už si stanoví nebo nestanoví termín přijetí eura, je důležité plnit maastrichtská kritéria pro jeho vlastní stabilitu. Je v tomhle směru důležitý boj, který vedou premiér a ministr financí jednak za vyvážení toho, co bylo na poslední chvíli přijato v rozpočtu, a za druhé i proti dalším plánům schválit třeba 13. důchody a zabránit tak dalšímu propadu v rozpočtu?

Oldřich DĚDEK, bývalý centrální bankéř, národní koordinátor pro přijetí eura
--------------------
Já se osobně domnívám, že jednoznačně ano. Jedním, jednou z podmínek přijetí zavedení eura je splnění rozpočtového kritéria, které říká, že kandidátská země musí stlačit deficity pod 3 procenta HDP a to ne jednorázově díky nějakým jednorázovým opatřením, ale dlouhodobě a udržitelném základě, takže bez hlubší reformy veřejných financí, které by skutečně směřovaly k deficitu veřejných financí na HDP hluboko pod 3 procenta, tak Česká republika nemá šanci to vstupní kritérium splnit.

moderátor
--------------------
Ovšem vláda se už vzdala prosazování dalších významnějších úspor či zvýšení příjmů po dobu svého funkčního období, ale pro svoji nástupkyni chce připravit takzvanou exit strategii. Co by v ní podle vás mělo být obsaženo?

Oldřich DĚDEK, bývalý centrální bankéř, národní koordinátor pro přijetí eura
--------------------
No, tak exit strategie obecně tak jak já ji rozumím, které se diskutuje i v jiných zemích, to je opustit určitá stimulační opatření, které v současné době řada zemí používá pro povzbuzení ekonomiky a vrátit se k rozpočtové disciplíně, která v současné době se pohybuje pod těmi 3 procenty hrubého domácího produktu.

moderátor
--------------------
To znamená, jakými kroky byste doporučoval toto dosáhnout?

Oldřich DĚDEK, bývalý centrální bankéř, národní koordinátor pro přijetí eura
--------------------
Tak to je už výsostně politická diskuse, že jo, zda tedy jít tou cestou zvyšování příjmů, nebo zase omezování výdajů. Každá vláda si tento mix bude muset nastavit podle svých priorit. Určitě bude zapotřebí volit oba dva, obě dvě tyto cesty. Já osobně se domnívám, že bez hlubší reformy mandatorních výdajů žádná cesta k ozdravení financí nevede, ale to už skutečně bude na zodpovědnost té nové vlády, která by tento velmi závažný a bolavý úkol měla vyřešit.

moderátor
--------------------
Tolik národní koordinátor pro přijetí eura Oldřich Dědek, děkuji za rozhovor, na shledanou.

Oldřich DĚDEK, bývalý centrální bankéř, národní koordinátor pro přijetí eura
--------------------
Na shledanou.


Zdroj: ČRo Rádio Česko | 21.12.2009 | 08:08 | pořad: Rozhovor na aktuální téma s Národním koordinátorem pro zavedení eura - doc. Ing. Oldřichem Dědkem, CSc

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář