CZ EN

Snižování mezd v ČSA, odsunutí předčasných voleb?

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Dobré pozdní odpoledne, vítejte u Interview ČT24. Pořádně zamotanou hlavu má česká politická scéna, neví, kdy budou volby, neví, jak a z čeho bude stát hospodařit v příštích letech a do toho všeho ještě vláda musí řešit běžné starosti, třeba hrozící protest pilotů Českých aerolinií, které jsou navíc v privatizačním procesu. A naším hostem v Interview ČT24 je dnes ministr financí Eduard Janota. Pane ministře, já vás zdravím. Dobrý den.

Eduard JANOTA, ministr financí
--------------------
Dobrý den.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Vy jste dnes absolvoval jednání na Českých aeroliniích, které skončilo zhruba před nějakou půlhodinou. V Českých aeroliniích je teď ostatně poměrně dusno, firma se propadá do 2miliardové ztráty, odboráři a piloti se bouří a chtějí, aby odešel management, ten zase vzkázal, že odejde, když si piloti sníží o 30 % platy. Po tom jednání jste dnes moudřejší?

Eduard JANOTA, ministr financí
--------------------
Zcela určitě. To jednání bylo korektní, bylo velmi věcné a dovolím si potvrdit, že jsme našli určité, určitou shodu a určité možnosti řešení. Jestli si vzpomínáte, tak v podstatě dneska platí určitý návrh restrukturalizace, který předložil stávající management. Tento návrh se zpočátku nebo mnohým z odborářů nelíbil a jaksi nehodlají ho akceptovat, tak já jsem je vybídl, aby přišli s vlastním řešením, a to vlastní řešení musí spočívat v tom, že je třeba ušetřit ve firmě za dané situace, za daného ekonomického výkonu řádově 1 miliardu provozních nákladů, rozumějte povětšinou to jsou mzdové náklady. A odboráři, odboráři toto akceptovali s tím, že buď koncem tohoto týdne nebo počátkem příštího týdne přijdou s vlastním návrhem, jak tuto situaci řešit. Já jsem to akceptoval a hodlám pro tuto příležitost, pro tuto chvíli být určitým prostředníkem při vyjednávání tohoto řešení mezi odbory a mezi managementem.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Takže v tuhle chvíli ten horký brambor je na bedrech odborářů, ti budou vlastně zodpovědni i za to, kde ČSA najde tu miliardu korun?

Eduard JANOTA, ministr financí
--------------------
Odboráři, odboráři se přihlásili sami k tomu, že se pokusí formulovat vlastní návrh řešení, vlastní návrh toho, jak uspořit 1 miliardu v provozních nákladech a já jsem to akceptoval, protože toto není nic proti ničemu a jsem připraven prostě tento návrh, tento návrh prostudovat, zjistit jeho reálnost, jeho realitu a projednat to s managementem.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Myslíte nebo naznačili vám alespoň odboráři, s čím tak zhruba by mohli přijít, nebo s čím by vlastně mohli přijít?

Eduard JANOTA, ministr financí
--------------------
Nenaznačili vůbec nic, já jsem to taky po nich nechtěl, protože oni mají trošku problém taky v tom mimo jiné, že mají 9 odborářských prostě skupin a oni se musejí dohodnout jako celek, to znamená, všechny tyto odborové skupiny musí najít řešení, které pokryje ten daný problém, o kterém jsem se zmínil, a to je 1 miliarda úspor v celoročním vyjádření.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
A management tedy jde v tuhle chvíli ze hry a ten bude pasivní, bude čekat na návrh odborů?

Eduard JANOTA, ministr financí
--------------------
Management nejde ze hry do té doby, než bude nalezena případná jiná varianta, tak platí stávající restrukturalizační plán a všechny kroky, které management koná, tak bude konat nadále.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Podmiňovali to odboráři tím, aby ten stávající management, který dal vlastně funkci k dispozici v okamžiku, kdyby si třeba piloti snížili platy o 30 %, tak platí pořád tahle nabídka, že by ten management odešel, kdyby přišli s návrhem řešení odboráři?

Eduard JANOTA, ministr financí
--------------------
Kdyby bylo akceptováno řešení, které navrhl management, tak pochopitelně odchodu platí, je na místě, nicméně o tom jsme dneska nediskutovali. My jsme diskutovali o tom, že odboráři přijdou s jinou, s jiným návrhem řešení, jinou formou řešení, takže dneska o odchodném nebyla řeč.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Tak vy jste říkal, že v podstatě jediná možnost, kde tu miliardu vzít, je na platech, po tom dnešním jednání, jak velká je pravděpodobnost, že by se situace ve firmě stabilizovala a že by se ta miliarda podařila, podařila najít?

Eduard JANOTA, ministr financí
--------------------
To není jenom o platech, to je taky o odměnách, benefitech a podobně, to za prvé. Za druhé, odboráři, a to je z mého pohledu největší, největší přínos toho dnešního jednání, oni uznali, že za daných podmínek je nutno ušetřit tu 1 miliardu, že jinak společnost bude v červených číslech, a to by bylo velmi špatné, protože existují 2 varianty řešení, 30. září otevřeme obálku, poslední obálku, jedinou obálku a v ní bude nabídka Unimex Group/Travel Service, jako privatizační nabídka, a ta buď bude vládou akceptována a veškeré kroky, restrukturalizaci si provede nový vlastník, anebo nebude akceptována vládou a bude pokračovat stát jako vlastník a stejně bude muset dovést společnost do černých čísel, protože jiná varianta řešení vůbec není možná.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
V soutěži, jak už jste říkal, zbyl vlastně v tuhle chvíli jenom jeden jediný zájem, konsorcium Unimex Group/Travel Service. S ohledem na tuhle skutečnost myslíte, nebo je dobré, aby měly ČSA v té dohledné době nového vlastníka?

Eduard JANOTA, ministr financí
--------------------
Vy ty věci mícháte dohromady. Já říkám, že je dobré, kdyby do konce měsíce byla dohoda mezi stávajícím managementem, mezi vlastníkem a mezi odbory, to je jedna věc. A druhou věcí je, zdali se podaří, nebo nepodaří úspěšně zprivatizovat tuto společnost. Pak veškeré dohody jdou stranou a nastupuje nový vlastník, jeho vlastní přístup, jeho vlastní metody řízení společnosti a podobně, čili to jsou 2 odlišné věci.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Tomu rozumím, ale já spíš se teď pídím potom, proč nakonec třeba na vládě převládl názor pokračovat v privatizaci ČSA v tuhle chvíli, jestli je opravdu dobrá doba, jestli nebylo lepší ten tendr i se všemi riziky, která to s sebou nese, tak v podstatě zatípnout?

Eduard JANOTA, ministr financí
--------------------
Pane redaktore, vy byste si přál další arbitráže proti České republice? Já teda určitě ne, protože nebyl žádný zákonný ani jiný důvod tu soutěž přerušit, protože dovedu si představit, že Unimex Group by toto využil a vedl by okamžitě arbitráž vůči státu za zmařený investiční záměr, toto by bylo velmi riskantní, a proto jsem tuto variantu vždy odmítal.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Ale ty návrhy na stole byly?

Eduard JANOTA, ministr financí
--------------------
Nebyly. Já jsem nejednal, já jsem nejednal s nikým během privatizačního procesu, tudíž ani s Unimexem a jen jsem nechal volně probíhat privatizační proces. Bude rozhodovat nabídka. Jestli nabídka bude přijatelná pro vláda, tak privatizace proběhne úspěšně, když nebude, tak privatizace bude zrušena, a to v duchu pravidel, které byly stanoveny pro tento privatizační proces bez rizika jakýchkoliv arbitráží a stát bude pokračovat jako vlastník.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Takže ještě jednou se zeptám na tu otázku, i když samozřejmě je to o tom načasování a je mi možná jasné, že vás k žádné konkrétnější odpovědi nedotlačím, nebylo by lepší ČSA privatizovat v lepších časech, v okamžiku, kdy aerolinky po celém světě nekrachují?

Eduard JANOTA, ministr financí
--------------------
Tak, pane redaktore, to je úplně jiná otázka, to je pravda, ta nelepší doba pro privatizaci ČSA se zřejmě propásla.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Já se ptám i s ohledem na to, a teď zase asi neočekávám, že mi řeknete nějaké konkrétní číslo, ale byly optimistické řeči o tom, že za ČSA dostane Česká republika 5 miliard korun a podobně, v tuhle chvíli vidíme, jak, v jaké ztrátě jsou České aerolinie. Myslíte, že vůbec za ně něco dostaneme?

Eduard JANOTA, ministr financí
--------------------
Pochopitelně, pochopitelně stát má svoji představu o tom, za jakých podmínek včetně té finanční nabídky tu společnost bude privatizovat a od této podmínky neustoupí, takže buď bude nabídka odpovídat představám státu, představám vlády, anebo nebude a privatizovat se nebude.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Hrozí ČSA ...

Eduard JANOTA, ministr financí
--------------------
Konkrétní číslo, konkrétní číslo ode mne nedostanete v tuhle chvíli logicky.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
To mně je úplně jasné, protože tím bychom se vystavovali, copak já, ale hlavně vy dalším postihům, ale hrozí třeba v tuhle chvíli třeba ČSA něco jako vyhlášení konkurzu?

Eduard JANOTA, ministr financí
--------------------
Ne, v dané chvíli žádný konkurz nehrozí a pakliže dojde k dohodě uvnitř společnosti, tak myslím si, že tou krizí, kterou, ve které prochází celé odvětví, může úspěšně projít i ČSA.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Pane ministře, pojďme teď k jiným věcem, než jsou ČSA. Zeptám se vás, jak vám, nebo jak vám jako úřednické vládě v tuhle chvíli komplikuje situaci ten nynější poměrně hodně vyostřený spor mezi politickou reprezentací a Ústavním soudem?

Eduard JANOTA, ministr financí
--------------------
Tak volební kauza pochopitelně implikuje určité problémy, které mohou nastat při projednávání o schvalování návrhu státního rozpočtu na příští rok, to jest zcela určitě. A nejhorší by bylo, kdyby se tento návrh rozpočtu nepodařilo projednat, myslím tím v rámci Poslanecké sněmovny, a kdyby nastoupilo rozpočtové provizorium, to je nejhorší varianta, která by nás mohla potkat, čili kromě, řekněme, politických turbulencí by nastoupily i turbulence rozpočtové a toto bych si nepřál.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Vy chcete ještě do voleb dát do sněmovny balík návrhů zákonů, které mají snížit schodek státního rozpočtu, tuším, že ho budete projednávat teď ve středu na vládě. Můžete nám říct, co bude jeho ...

Eduard JANOTA, ministr financí
--------------------
Ano, přesně.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
... podstatou?

Eduard JANOTA, ministr financí
--------------------
Jeho podstatou budou některá opatření, legislativní opatření na straně příjmů, i na straně výdajů. Na straně příjmů to jsou věci, o kterých se tady diskutovalo. Já jsem konkrétně navrhoval úpravu z nižší sazby daně z přidané hodnoty o 2 %, té základní sazby o 1 %. Navrhoval jsem zvýšení spotřeby daně na benzin a naftu o 1 korunu a navrhoval jsem zvýšení, zvýšení daně z nemovitosti. Vláda při projednávání toho materiálu doporučila dále ještě zvednout spotřební daň u alkoholu a cigaret a doporučila také, aby tam byl zařazen, respektive, aby zpětně byla zvýšena sazba u daně z převodu nemovitosti ze 3 % na 5 %, to je v podstatě stav, který platil do roku 2007. Jako opatření, které by mělo do jisté míry rozložit to riziko nebo rozsah změn ve společnosti, navrhla zvýšení stropu ze čtyřnásobku průměrné mzdy na šestinásobek, mám tím na mysli stropů, ze kterých se počítá zdravotní, sociální pojištění, to znamená z dnešních řádově 86 tisíc asi na 145 tisíc.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Ale teď, když vzpomeneme výroky Mirka Topolánka ...

Eduard JANOTA, ministr financí
--------------------
To jsou opatření na straně, to jsou opatření na straně příjmů. Na straně výdajů jsme doporučili a předpokládám, že vláda takto schválí, neprovést valorizaci důchodů, a to z toho prostého důvodu, že základní valorizační podmínka, která je 2 % inflace od poslední valorizace, ta nebude zdaleka naplněna. My očekáváme jaksi tento ukazatel někde v koridoru 0,5 až 0,8 %, to znamená, to je jedno opatření. Druhé opatření je, že navrhujeme zmrazit platbu státu za státní, za takzvané státní pojištěnce, to znamená, platbu, kterou platí státní rozpočet za děti, důchodce, nezaměstnané a podobně. A třetí opatření je určitý balík sociálních výdajů, který je v gesci ministra práce sociálních věcí a tam očekáváme, a tam očekáváme, že pan ministr předloží na jednání vlády ve středu určitá konkrétní řešení, která přinesou úspory někde v řádu 16 miliard korun. Takže suma sumárum na straně příjmů a na straně výdajů by mělo dojít těmito opatřeními k zlepšení salda řádově o 70 miliard a pokud by toto bylo schváleno, a to jak vládou, tak zejména parlamentem, tak by deficit rozpočtu mohl se pohybovat někde okolo 160 miliard, ale toto je otevřená otázka a sám jste naznačoval, že zatím se politici k tomuto návrhu staví spíše kriticky, až odmítavě.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
A co s tím budete dělat, pane ministře?

Eduard JANOTA, ministr financí
--------------------
Já s tím nemohu dělat nic jiného, než že to projednám a pokud to schválí vláda, že to premiér, pan premiér, že to předloží do sněmovny, a jestli to bude akceptováno, jestli to vůbec bude zařazeno na jednání sněmovny, to o tom já už v žádném případě nemohu rozhodovat, nebo nebudu rozhodovat, to bude záležet na politické scéně.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Jak jsme říkali, vláda by tyhle návrhy měla projednat pozítří. Ve vládě je shoda, to máte s kolegy předjednáno, že tohle je ten záchranný plán, jak ušetřit těch 70 miliard?

Eduard JANOTA, ministr financí
--------------------
Ani o tom nejsem si jistej.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Proč ne, kdo vám dělá největší potíže?

Eduard JANOTA, ministr financí
--------------------
Nechci komentovat a jaksi vynášet informace z jednání vlády. Poznám to, až se bude hlasovat o tom balíku, protože je známo, že někteří ministři preferovali předložit tento balíček nikoliv jako celek buď a nebo, ale předložit ho jako vějíř možnosti řešení s tím, že politici by si různá řešení vybrali, ale má to velký háček, že levicové spektrum spíše by přijalo ta opatření na zvýšení daní, a na druhé straně pravice by preferovala pouze škrty a v tomto smyslu si myslím, že ta dohoda by byla prakticky nemožná.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Takže v okamžiku, kdyby to nešlo jako jeden jediný balík, ale šlo by to jako jednotlivé návrhy, tak by tam bylo riziko ještě většího nějakého zadlužení, jestli vám dobře rozumím?

Eduard JANOTA, ministr financí
--------------------
Tento pocit má pan premiér a já taktéž.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Co když ty vaše návrhy poslanci neschválí. Co navrhnete do konce září za číslo schodku rozpočtu? To bude těch 230 miliard korun?

Eduard JANOTA, ministr financí
--------------------
Řádově 230 miliard. Jiná varianta není, jiný rozpočet se v dané chvíli nedá sestavit.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
A neuvažujete, teď mi to promiňte možná tu otázku, třeba o rezignaci, když vás sněmovna nevyslyší a vy se budete za tenhle rozpočet stydět?

Eduard JANOTA, ministr financí
--------------------
To je silná otázka. Jistě řešení to je možné a protože sám chci skončit s touto vládou ve státní správě, tak bych to bral spíš jako gesto, ale nechci, nechci nic dramatizovat, ale pochopitelně i tato myšlenka mě napadla.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
A jste schopni třeba jako vláda, já to teda budu rozvádět dál, protože se toho samozřejmě chytím, jako vláda spojit tento balíček s nějakým hlasováním o důvěře vládě, abyste na politiky trochu zatlačili, nebo jaké vůbec máte v tuhle chvíli, pane ministře, možnosti, když vidíte z vašeho pohledu, jste přece jenom vláda, která je u moci, že to je špatně a že tady hrozí rekordní schodek ve výši 230 miliard korun?

Eduard JANOTA, ministr financí
--------------------
Toto není otázka na mě, toto je otázka na předsedu vlády a jak se on v dané chvíli bude stavět k deficitu 230 miliard, to je otázka přímo na něj. Já osobně vím jen to, že pan premiér by daleko raději preferoval deficit někde okolo 160 miliard, než deficit 230, ale to musíte se zeptat přímo jeho.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Tak vás se zeptám, co těch 230 miliard korun jako deficit státního rozpočtu způsobí na léta příští? Jestli to můžete nějak ve stručnosti popsat?

Eduard JANOTA, ministr financí
--------------------
Mohu popsat to, že tento deficit způsobí, že reálně budeme odhadovat deficit reálných rozpočtů k HDP někde 7,4 %, to je shodou okolností stejná částka, jakou očekáváme v letošním roce, to znamená, to je vysoko nad hranicí maastrichtského kritéria, to za prvé. Za druhé, tento deficit výrazně zhorší logicky ukazatel dluhové služby, za třetí tento deficit bude implikovat výdaje na obsluhu dluhů někde v řádu 80 miliard a bude to poměrně negativní zpráva pro investory a v porovnání s ostatními státy, byť zdánlivě se nám bude jevit, že i oni mají problémy a některé země jsou v deficitech v obdobné výši, tak tam je jeden zásadní rozdíl, náš státní rozpočet na rozdíl například od rozpočtu Německa, Holandska, Belgie, Francie nemusel řešit problémy bankovnictví, to znamená nebyly, nebyly jaksi dávány žádné dodatečné zdroje do bankovního systému a to je rozdíl mezi těmito státy a námi, protože oni teoreticky nebo i prakticky v případě, že v příštím roce nebudou pumpovat prostředky do bankovního sektoru, tak ten jejich deficit se výrazně z roku na rok zlepší, kdežto náš problém je problém strukturální a je to problém legislativy, čili, pokud nebudou provedena legislativní opatření, tak my nemůžeme za žádných okolností výrazně snížit tento, tento deficit a bude to prostě problém, kterým se bude muset kterákoliv politická garnitura velmi vážně zabývat.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Podle vašeho odhadu je to problém jednoho volebního období?

Eduard JANOTA, ministr financí
--------------------
Je to problém podle mého názoru minimálně jednoho volebního období, protože snížit deficit pod 3 % někde z úrovně 7,5 bude velmi komplikované a v případě, že ekonomika poroste, řekněme, o 1, o 2 %, tak to bude i složité z pohledu příjmové strany rozpočtu. My jsme tu šanci propásli v době, kdy ekonomika rostla kolem, nebo více než 6 %, tak tehdy jsme měli minimálně držet vyrovnané hospodaření, ale to je bohužel minulost, to se nestalo, takže teď přijímat opatření na ozdravení veřejných financí je daleko bolestivější a komplikovanější.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
A je lepší v tuhle chvíli tedy přijmout ten rozpočet se schodkem 230 miliard korun, než mít rozpočtové provizorium, nebo možná jinak položím tu otázku, jestli by rozpočtové provizorium přeci jenom něco neřešilo?

Eduard JANOTA, ministr financí
--------------------
Rozpočtové provizorium je nejhorší varianta řešení, takže než rozpočtové provizorium, tak souhlasím s politiky, že je lepší mít rozpočet 230, i když toto číslo je podle mého názoru hrozivé.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
A teď vzhledem k tomu, že už vlády od Nového roku, ať to je ta vaše nebo ta předchozí, odhadovaly různé schodky, nemůže se to číslo ještě zvýšit, pane ministře?

Eduard JANOTA, ministr financí
--------------------
Podívejte se, státní rozpočet sestavovat na straně příjmů, je v dnešních podmínkách velmi komplikované. Určité propočty, určité algoritmy, které standardně velmi poměrně jednoduše nám umožnily provádět odhady příjmů, tak ty v daných podmínkách, těch velkých turbulencí, v podstatě nefungují, takže ty odhady jsou daleko komplikovanější a výdaje, které na rozpočtujete, jsou v podstatě jisté, ty se, ty se v každém případě utratí, čili to riziko, že ten rozpočet může být na tý straně příjmů nižší, to znamená deficit ještě vyšší, tady do jisté míry je.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Vy jste mluvil o tom, že byste dokázal těmi legislativními opatřeními a tím balíkem osekat ten schodek rozpočtu o nějakých 70 miliard korun, takže se dostáváme tedy na sumu 160 miliard. Má to brát volič v tomhle poměrně zvláštním období politických otřesů, že těch 70 miliard je takový prostor pro předvolební populismus?

Eduard JANOTA, ministr financí
--------------------
Ne, 70 miliard snížení deficitu je to, že se v tom deficitu veřejných rozpočtů dostaneme někde kolem 5 % a toto je číslo, které je v daných podmínkách, v podmínkách krize, v podmínkách zásadních problémů ekonomiky, je akceptovatelné aspoň podle mého názoru, nicméně budeme-li chtít dostát našim maastrichtským závazkům, tak budou muset následovat další systémové kroky, protože přesto, že jsme snížili výdaje určitými ad hoc opatřeními v první fázi o, řekněme, 25 miliard, přesto, že krátíme výdaje i nyní při dokončování rozpočtu na příští rok, tak to zásadní, co nás čeká, to jsou podle mého názoru zásadní strukturální změny v rozpočtu, které jsou podmíněny ale změnou, změnou legislativy. Druhou věcí je, že jestli má někdo představu, že deficit rozpočtu lze řešit pouze opatřením na straně výdajů rozpočtu, tak jeho představy jsou naivní a mylné.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Eduard Janota, ministr financí, byl dnes hostem Interview ČT24. Pane ministře, já vám mockrát děkuji, že jste si na nás našel čas. Na shledanou.

Eduard JANOTA, ministr financí
--------------------
Já tady děkuju. Na shledanou.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
No, a vám divákům "24" díky za pozornost, mějte se dobře a klidný večer.


Zdroj: ČT 24, 7.9.2009, 17:32, pořad: Interview ČT24

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář