CZ EN

Stravenky vyměníme za paušál

Různé benefity pro pracovníky má nahradit takzvaný zamestnanecký paušál, říká PETER CHRENKO, náměstek ministra financí pro daně a cla.

* Jak pokračuje daňová reforma?

Tak, jak bylo původně v plánu. To, že byl stažen věcný záměr zákona, neznamená, že by se reforma zastavila. Nejdále je procesní úprava - daňový řád. Ten schválila vláda a čeká se, kdy jej začne projednávat sněmovna. Co se týká nového zákona o daních z příjmů, do května máme předložit jeho paragrafované znění. Cílem institucionální reformy je vytvořit jedno inkasní místo pro výběr daní a odvodů.

* Jaké další změny čekají daň z příjmu fyzických osob?

Návrh ministerstva financí nabízí celou řadu zjednodušení systému. Chtěli bychom zrušit stávající spoustu výjimek a osvobození od daně a nahradit je univerzálnějším nástrojem.

* Je to ale reálné? Například v případe rušení stravenek se ukázalo, že lobbistické skupiny jsou silnější než státní správa.

Chceme se o to pokusit. Zrušit čtyřicet výjimek a nahradit je takzvaným zaměstnaneckým paušálem. Aby byly benefity do určité výše pro zaměstnance nezdanitelné, bez ohledu na to, jaký benefit ve formě nepeněžního příjmu dostává.

* Bude se paušál odečítat od základu daně, nebo to bude formou slevy na dani?

Bude se odečítat od základu daně.

* Změníte nějak současné odpočty, Například na hypotéku, životní pojištění ci penzijní připojištění?

Chceme zachovat pouze ty, kde existuje vládní priorita: daňově zvýhodnit rodiny s dětmi, zodpovědnost za vlastní bydlení a spoření na důchod, výdaje na vědu a výzkum a na charitu.

* Zachovají se tyto odečitatelné položky v nynější výši?

V dopadové studii se nejdřív bude modelovat vhodná výše odpočtů. Pak ať rozhodne vláda.

* Bude se měnit sazba daně nebo slevy na dani?

Každá změna parametru je politické rozhodnutí. Nás jako ministerstvo zajímá, jaké budou fiskální dopady. Na úrovni vlády se bude diskutovat o tom, zda by se nemělo stávající odvodové zatížení snížit, aby se ulevilo zaměstnavatelům. Plánujeme harmonizovat daňový základ, aby se nemluvilo o tom, co platí zaměstnavatel a co zaměstnanec, ale aby se z hrubé mzdy prostě srazilo určité procento.

* Přímé daně se mají snižovat a nepřímé naopak. Budete Například zvyšovat sníženou sazbu DPH nebo spotřební daně?

Myšlenka je snižovat důchodové přímé daně, aby byli lidé motivování k ekonomické aktivitě. Zatížení se má přenášet především do nepřímých daní a částečně do daně z nemovitosti. U DPH už k zásadní změně došlo loni v lednu, v současnosti není na stole žádný další návrh na její zvýšení.

* Budou se sazby DPH přibližovat, až se sloučí?

Z mého pohledu by to bylo optimální, ale jde o politické preference. U potravin a dětského oblečení bude vždy tlak na to, aby byly v nižší sazbě. To je fenomén všude v Evropě.

* Budete u dědické a darovací daně rušit současné osvobození od daně pro různé príbuzenské skupiny?

Ne. Navrhujeme zrušit dědickou a darovací daň a předmět daně přesunout do daní z příjmů. Ale stávající osvobození zachovat a nezvyšovat efektivní míru zdanění.

* Zděděný nebo darovaný majetek se tedy bude danit jako tzv. ostatní příjem?

Přesně tak. U daně z nemovitostí bychom rádi přešli na hodnotový systém, aby se daň neplatila z výměry, ale hodnoty majetku. Nyní ale nemáme mandát se touto otázkou zabývat. Pouze jsme odstranili nerovnosti a tuto daň budou platit i majitelé novostaveb.

* Vraťme se k institucionální reformě. Nevyvolá sjednocení výběrových míst odpor úředníku?

Samozřejmě, každá změna znamená obrovský odpor. Nedokážu vám nikdy stoprocentně zaručit, že se to nakonec schválí. Ale doufám, že ano, protože ekonomická krize by požadavek na změnu měla urychlit z důvodu potřeby zefektivnění a zlevnění výběru veřejných financí a s tím související snížení administrativní zátěže.

* Co by přineslo sloučení výběru daní a odvodu? Snížily by se Například personální náklady?

Na základě zkušenosti z jiných zemí se snížily administrativní náklady pro poplatníky. Mají totiž jedno kontaktní obslužné místo, které od nich vybírá jak daně a cla, tak odvody na sociální a zdravotní pojištění. Formuláře budou podávat jen jednomu orgánu a platit na jeden účet všechny závazky z titulu daní i pojistného. To jsou nevyčíslitelné úspory, které se u poplatníků odhadují na několik miliard ročně. Úspory se dají samozřejmě očekávat i na straně veřejné správy. Ubude totiž lidí, kteří se zabývají vyměřováním, výběrem, správou a vymáháním a podpůrnými aktivitami u několika institucí. Efektivnější a účinnější výběr znamená nejenom ušetřené miliardy ročně za výběr, ale také řádově o miliardy vyšší inkaso na daních a odvodech.

* Jak dlouho bude realizace projektu trvat?

Postupné kroky budou probíhat od roku 2010 do konce roku 2013. K 1. 1. 2014 by to mělo se vším všudy fungovat.

* Odrazila se vyšší spotřeba a investice firem na příjmech rozpočtu za minulý rok?

Z hlediska příjmů se dá předpokládat, že ano. Narostl příjem daní z příjmů právnických osob. Vyšší utrácení konečných spotřebitelů se promítlo i na inkasu daně z přidané hodnoty, kde je tento nárůst do značné míry dán i tím, že došlo ke zvýšení snížené sazby DPH na devět procent.

* Ovlivnila rozpočtové příjmy už i finanční krize?

Na základě výsledků prvního měsíce je to zatím těžké posuzovat, protože v lednu jsou promítnuty hlavně zálohy jak daní z příjmů fyzických, tak právnických osob. Uvidíme po podání daňových přiznání za rok 2008. Lze předpokládat, že se inkaso bude korigovat, protože firmy budou žádat o vrácení přeplatků. Věřily, že budou dobře fungovat po celý rok, a nesnížily si zálohy v průběhu roku. V závěru roku pak u některých mohlo dojít k propadu tržeb, jenž je mohl dostat do mnohem nižší daňové povinnosti, než předpokládaly. To se ukáže po vyhodnocení žádostí o vrácení přeplatků na základě březnových nebo červnových daňových přiznání. Pokud jde o DPH, určitě lze pozorovat určitý pokles ve srovnání s loňským rokem.

* Co přinesou změny daňového řádu?

Daňové poplatníky nejvíce zajímá, že se posouvá splatnost dodatečně vyměřené daně až za pravomocné rozhodnutí. Zjednoduší se systém doručování, aby nedocházelo zbytečně k protahování sporů - poplatníci se vyhýbali doručení a pak si stěžovali, že se všechno prodlužuje. To by mohlo zrychlit daňový proces. Celý zákon se velice zpřehlednil. Má sice mnohem více paragrafů - asi 280, ale paragrafy jsou malé a přehledné. Ambicí bylo, aby správa daní byla jednodušší, transparentnější a vylepšilo se postavení poplatníka.

* Zjednoduší se díky připravovaným změnám daňové přiznání?

Pokud by se nezjednodušilo, tak je ta práce neúplná.

* A bude mít jen jednu stránku?

Na stránku určitě nebude. Naším cílem není, aby to bylo krátké, ale jednoduché. Poplatník by nemusel standardně vyplňovat tytéž informace, ale mohl by se zabývat pouze skutečnostmi, které potřebuje vyplňovat pro dané období. Chceme také, aby se maximálně využívalo internetové prostředí.

 

***

Peter Chrenko (42)

  • Než se v roce 2007 stal náměstkem českého ministra financí, byl od roku 2002 partnerem daňového oddělení a vedoucím partnerem firmy Ernst & Young pro Slovenskou republiku. V letech 1992 až 2002 působil ve společnosti Artur Andersen CR jako partner daňového oddělení a vedoucí partner pro odvětví energetika a plynárenství pro CR. Předtím pracoval rok jako asistent pro finance a administrativu ve firmě Coca-Cola Amatil. Studoval na Právnické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě, na moskevském Institutu mezinárodních vztahu a na University of Virginia. Chrenko je ženatý a má dvě děti. Jezdí ve Volvu S60.


Zdroj: 9.2.2009, Týden, rubrika Ekonomika, autor: Eva Malecká, Vladan Gallistl

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář