CZ EN

Cestovní kanceláře zřejmě budou muset od příštího roku uvádět jedinou konečnou cenu zájezdů včetně všech povinných příplatků

Vít DVOŘÁK, moderátor
--------------------
A i tuhle zprávu přinesl dnešek. Cestovní kanceláře zřejmě budou muset od příštího roku uvádět jedinou konečnou cenu zájezdů včetně všech povinných příplatků, s výjimkou cen leteckých společností. Povinnost zavádí novela zákona o cenách, kterou na svém dnešním zasedání schválila vláda. Novelu ještě musí schválit parlament a podepsat prezident. Je tahle změna nutná, co přesně změní? Hlavně o tom v Radiofóru právě teď. Pokud k tomu máte co říct, můžete tak učinit i ještě teď e-mailem na adrese radioforum@rozhlas.cz a nebo nám můžete poslat esemesku ve tvaru rf mezera a váš text ne delší než sto padesát znaků na číslo 9077703. Za váš názor děkujeme a rozhodně nezapadne. Teď už naši hosté ve studiu. Vedle mě sedí Pavel Maštálka, ředitel odboru cenové politiky ministerstva financí. Dobrý den.

 • Pavel MAŠTÁLKA, ředitel odboru cenové politiky ministerstva financí
  --------------------
  Dobrý den.

Vít DVOŘÁK, moderátor
--------------------
Naproti němu usedl generální ředitel cestovní kanceláře Čedok, pan Miroslav Res. I vy jste vítán.

Miroslav RES, generální ředitel cestovní kanceláře Čedok
--------------------
Dobrý den.

Vít DVOŘÁK, moderátor
--------------------
Pane Maštálko, proč se tedy nová pravidla netýkají leteckých společností?

 • Pavel MAŠTÁLKA, ředitel odboru cenové politiky ministerstva financí
  --------------------
  Já jsem jenom do úvodu chtěl říct, že jednak mám velice, jsem velice rád, že vláda schválila tento zákon ...

Vít DVOŘÁK, moderátor
--------------------
O tom nepochybuji.

 • Pavel MAŠTÁLKA, ředitel odboru cenové politiky ministerstva financí
  --------------------
  ... který má třicet bodů a z těchto třiceti bodů jedním se věnují cestovním kancelářím. Čili, je to mediálně zřejmě vděčné, ale na druhé straně poměrně i významné.

Vít DVOŘÁK, moderátor
--------------------
Dodal bych, pro lidi zajímavé. A ty letecké společnosti proč tam, prosím, nejsou?

 • Pavel MAŠTÁLKA, ředitel odboru cenové politiky ministerstva financí
  --------------------
  My v tomto zákoně pouze říkáme, že nadále platí obecná povinnost informovat o ceně tak, aby byl kupující vždy seznámen s cenou v okamžiku nabídky a vztaženou k určitým podmínkám. Ale současně tou novelou se sleduje zajistit důsledně, aby kupující byl vždy informován o celkové ceně, konečné ceně zájezdu včetně všech složek. Včetně všech složek, to zdůrazňuji. To znamená, do konečné ceny zájezdu musí být zahrnuty i letecké poplatky, příplatky a tak dále.

Vít DVOŘÁK, moderátor
--------------------
Je pravdivá informace, že ministerstvo financí vynechalo aerolinky na popud Evropské komise?

 • Pavel MAŠTÁLKA, ředitel odboru cenové politiky ministerstva financí
  --------------------
  Původně jsme v tomto ustanovení, v tomto bodu novely zákona měli zahrnuty i letecké společnosti, ale vzhledem k přijaté směrnici a doporučení z úrovně Evropské unie, která automaticky vstoupila v platnost tato pravidla, tak i legislativní komise nedoporučila, abychom zde duplicitně uváděli povinnost, která vyplývá jednoznačně z evropského práva.

Vít DVOŘÁK, moderátor
--------------------
Pane Resi, jak už jsem naznačil, řada nepříliš spokojených reakcí na to rozhodnutí vlády dnešní říká, že problémem právě může být, že nová pravidla se netýkají leteckých společností, které nesou prý hlavní vinu za ty neustále se měnící ceny. Souhlasíte s tím?

Miroslav RES, generální ředitel cestovní kanceláře Čedok
--------------------
Tak, já bych řekl, že dnes ty ceny zájezdů, které, jak vyplývá z definice technického pojmu zájezd, což je kombinace služeb, tak u velké míry ty zájezdy dnes zahrnují právě tu leteckou přepravu. A vzhledem k tomu, s jakými vstupy cestovní kanceláře pracují, tak samozřejmě s těmito vstupy poté, co k té letecké přepravě doplní další související služby, které tvoří ten zájezd, tak se s tímto musí nějakým způsobem vypořádat. Pak je tady další faktor, že letecké zájezdy a obecně zájezdy připravují cestovní kanceláře s ročním předstihem ty své hlavní nabídky, takže to je další problém, který musí být nějakým způsobem ošetřen. To znamená, predikovat v tomto horizontu určité ceny, které tedy jsou dány, řekněme, dohodou nebo smlouvami s leteckými společnostmi. A tam často tyto definice, to znamená hodnota palivových příplatků, vycházejí z aktuálních cen toho budoucího období. Takže, ten princip stanovení ceny formou příplatků a jeho definici někdy v budoucnosti, si myslím, z pohledu klienta je takovým optimálním řešením, protože v podstatě zaplatí tolik, kolik reálně to palivo v tu dobu bude stát.

Vít DVOŘÁK, moderátor
--------------------
Jinými slovy, konečná cena v katalozích nebude.

Miroslav RES, generální ředitel cestovní kanceláře Čedok
--------------------
Tak, jak ten paragraf třináct a je definován, tak tam je jasná povinnost informovat klienta o všech složkách ceny. Takže, jestliže v té době, kdy ten katalog nebo ta konkrétní nabídka vyjde, čili v nějakém kratším časovém horizontu, ten palivový příplatek nebo i jiné složky ceny jsou známy, pak to tam bude. V přídě, že ne, tak ten zákon stanoví jasnou povinnost jasně a srozumitelně klienta informovat, kde a jakou formou se hodnotu této v té době proměnné části toho zájezdu nebo té cenové složky dozví.

Vít DVOŘÁK, moderátor
--------------------
Slyšet by nás měla také mluvčí Sdružení obrany spotřebitele, paní Ivana Picková. Pojďme si teď poslechnout, co na to říká ona. Dobrý večer.

Ivana PICKOVÁ, Sdružení obrany spotřebitelů
--------------------
Hezký večer.

Vít DVOŘÁK, moderátor
--------------------
Vy jste se, paní Picková, nechali slyšet, že při koupi zájezdu i po platnosti nového zákona, pokud bude schválen, bude kalkulačka potřeba. Co tedy říkáte tomu, jak ten zákon nakonec vypadá?

Ivana PICKOVÁ, Sdružení obrany spotřebitelů
--------------------
My se domníváme, že je to sice krok správným směrem, ale nějak nedošlápnutý, protože tedy cestující, spotřebitel, zákazník budou muset nadále opravdu chodit s kalkulačkou a i nadále je tady prostor pro to, aby si cestovní kanceláře do příplatků zahrnovaly některé své náklady, které tam nemají co dělat.

Vít DVOŘÁK, moderátor
--------------------
Třeba?

Ivana PICKOVÁ, Sdružení obrany spotřebitelů
--------------------
Vycházím ze statistiky, která říká, že palivový příplatek v roce 2006 činil u deseti hlavních cestovních kanceláří v naší republice sedm set devadesát korun a barel ropy v té době stál zhruba jednasedmdesát dolarů. V letošním roce už ten poplatek činí tisíc devět set devadesát korun a ropa letos v létě stála sto třicet dolarů, teď šla ještě dolů. Takže, tam je ten pohyb opravdu zajímavý.

Vít DVOŘÁK, moderátor
--------------------
Které náklady tam tedy podle vás cestovní kanceláře zahrnují a zahrnovat by neměly?

Ivana PICKOVÁ, Sdružení obrany spotřebitelů
--------------------
Zahrnují tam třeba náklady na transfer, služby delegáty a podobně. Tohle je možné velmi dobře dohledat na internetových stránkách některých cestovních kanceláří. Když se na to člověk podívá, tak to z toho dost jasně vyplyne.

Vít DVOŘÁK, moderátor
--------------------
Tolik tedy pohled Sdružení obrany spotřebitele. Děkuju za vás názor, na slyšenou.

Ivana PICKOVÁ, Sdružení obrany spotřebitelů
--------------------
Na slyšenou.

Vít DVOŘÁK, moderátor
--------------------
A, neuražte se, zuřivě se hlásí ředitel odboru cenové politiky Pavel Maštálka z ministerstva financí. Prý jste u vás nedošlápli přitom, když jste sepisovali ten zákon, jsme slyšeli.

 • Pavel MAŠTÁLKA, ředitel odboru cenové politiky ministerstva financí
  --------------------
  Já myslím, že kolegyně z ochrany spotřebitele vychází z textu, který šel jak v návrhu, ale on doznal určité změny, drobné, ale zjednoznačňující, významné změny v komisích legislativní rady vlády s tím, že v konečné ceně musí být uvedeny veškeré palivové příplatky. Veškeré, prosím vás, zdůrazňuji.

Vít DVOŘÁK, moderátor
--------------------
Ale oni se mění třeba několik týdnů před odjezdem.

 • Pavel MAŠTÁLKA, ředitel odboru cenové politiky ministerstva financí
  --------------------
  Ale my tu informaci, kterou spotřebitel musí dostat, tak tuto informaci dostává vždy v okamžiku nabídky. To znamená, když já teďkon v listopadu si objednám zájezd, tak mě bude řečena cena, mě vcelku nezajímá, jaký bude příplatek v dubnu, já budu kupovat ten zájezd nyní. A pak ještě k těm nákladům důležitá poznámka. Prosím vás, cestovní kanceláře nejsou regulovaným odvětvím. To znamená, my nebudeme zkoumat to, zda v palivovém příplatku je to či ono zahrnuto. Konečná cena musí zahrnovat všechny služby. A tím, že zahrne veškeré ty služby a složky této ceny, tak v podstatě otevírá v rámci, otevírá silně konkurenční prostor pro konkurenci mezi jednotlivými cestovními kancelářemi a současně přináší to, co bylo prvotní, ten spotřebitelský komfort. Spotřebitel musí být seznámen v okamžiku té nabídky s tou cenou. A z hlediska, ještě poznámku důležitou, z hlediska tisku katalogů jsme šli na návrh, vyšli jsme vstříc návrhu cestovních kanceláří, s kterými byly pochopitelně ty jednotlivé úpravy projednávány, jak ukládají pravidla pro předkládání návrhů zákonů, a posunuli jsme účinnost u tohoto ustanovení, navrhujeme ji posunout až na 1. říjen. Jinak, zákon se navrhuje s účinností od 1. března.

Vít DVOŘÁK, moderátor
--------------------
Pane Miroslave Resi, generální řediteli cestovní kanceláře Čedok, rozuměl jsem tomu tedy dobře tak, ze slov pana Maštálky z ministerstva financí, že když si koupím onen zájezd v listopadu za určitou cenu, kterou uvedete v katalogu, a pojedu, řekněme, v dubnu a ten poplatek od aerolinek se mění, že i přesto budu platit to, co jste napsali v listopadu?

Miroslav RES, generální ředitel cestovní kanceláře Čedok
--------------------
Tak, tohle záleží na cenové politice té které cestovní kanceláře. Já, když budu mluvit konkrétně ...

Vít DVOŘÁK, moderátor
--------------------
Počkejte, promiňte, já jsem tomu rozuměl tak, že to vychází z toho zákona.

Miroslav RES, generální ředitel cestovní kanceláře Čedok
--------------------
Ano, ale to, co říkáte, jestliže bude tato částka přesně stanovena a vy tu smlouvu uzavřete, tak v tento moment platí cestovní smlouva a je ještě, řekněme, ošetřena zákonem sto padesát devět, který přesně ukládá povinnost cestovním kancelářím před uzavřením cestovní smlouvy informovat klienta o všech složkách nebo o rozsahu služeb, které poskytuje a jejich ceny. A pokud tato smlouva je uzavřena, tak je to potom platný dvoustranný pakt. A toto platilo i před zákonem dnešním, teda před touto novelou. A tady bych i navázal na to, co říkala paní Picková, protože my jsme vedli dlouhé období jednání na toto téma a mysleli jsme si nebo jsme i přesvědčeni v rámci Asociace cestovních kanceláří, že ten zákon sto padesát devět naprosto přesně toto stanovil, čili tu povinnost klienta informovat o všech složkách ceny před uzavřením kupní smlouvy. A myslím si, že ta diskuse se rozvinula pouze na základě jiného fenoménu, a to je fenomén klamavé reklamy. A to jsou ty problémy, kdy například některé subjekty zveřejní cenu, za kterou ten zájezd nelze realizovat s tím, poté, kdy klient dorazí si zájezd sjednat, tak zjistí, že ještě je potřeba k tomu některé další příplatky a podobně. A to si myslím, že bylo jádro toho pudla, a to bylo to, co jsme se snažili ve spolupráci s legislativci do toho zákona dostat. To znamená, aby nemohla vzniknout situace, kdy klient na základě nějaké nabídky nebo výběru toho zájezdu nabyde dojmu, že ta služba nebo teda ten zájezd, ta kombinace služeb cestovního ruchu, jak je to dnes definováno, tak že stojí méně nebo že prostě není vydefinován přesně rozsah těch různých příplatků a nebo složek té ceny. A to si myslím, že je takový hlavní výsledek téhleté legislativní tvorby, kdy se tedy v zákoně o cenách tento fenomén, o kterém jsme diskutovali, podařilo vyřešit.

Vít DVOŘÁK, moderátor
--------------------
Pane Maštálko z ministerstva financí, jaké budou sankce za případné nedodržení toho zákona?

 • Pavel MAŠTÁLKA, ředitel odboru cenové politiky ministerstva financí
  --------------------
  A to je další obsah té novely zákona, protože tam jsou za prvé sankce poměrně významně zvednuty, protože musíme si uvědomit, že zákon o cenách platí už do roku 90 a některé ty sankce ztratily už na tom prvku sankčním.

Vít DVOŘÁK, moderátor
--------------------
Proto se na to ptám.

 • Pavel MAŠTÁLKA, ředitel odboru cenové politiky ministerstva financí
  --------------------
  Z toho důvodu i ta novela upravuje některé ty prvky. Ale pochopitelně takto nelze hovořit, jaké sankce. Sankce budou v rozsahu neoprávněného majetkového prospěchu. Popřípadě, pokud nejde vyčíslit, tak bude správní úvahou dána pokuta. Ale veškeré pokuty, veškeré sankce z úrovně cenové kontroly jsou podřízeny správnímu rozhodování, popřípadě přestupkovému řízení, čili, i zde se významně posílí práva, jednak povinnosti cenových kontrolorů, ale i práva těch kontrolovaných subjektů.

Vít DVOŘÁK, moderátor
--------------------
Mám tady jeden z e-mailů od paní Aleny. Píše, cituju: "Právě letištní poplatky", promiňte, je to bez háčků a čárek, "právě letištní poplatky jsou nestydatě předražené. Klienti pro neznalost jazyků cestují s cestovními kancelářemi, nevědí ale, že z Vídně, Frankfurtu zaplatí čtvrtinu. To změňte." Co na to řeknete, pane Miroslave Resi, řediteli Čedoku?

Miroslav RES, generální ředitel cestovní kanceláře Čedok
--------------------
Tak, tyhlety náměty nebo připomínky dostáváme poměrně často, je to vždycky otázka destinace od destinace, letištní poplatek od letištního poplatku. Já nevylučuji, že se může stát, že některé nebo v některých případech ty poplatky přesně nekopírují tu aktuální výši. Ale opět říkám, je tady určitý fenomén toho ročního plánování a snažíme se v rámci konkurenčního boje, který dnes tlačí ty ceny zájezdů, které jsou charakterizovány naprostým přetlakem nabídky nad poptávkou, tak v tom konkurenčním boji si myslím, že když se podíváte na nabídku cenovou, ať už beru standardní, či lastminutovou, tak dnes je v podstatě prostor pro nějaké zmiňované předražování tak minimální, ještě i tím, jak se vlastně otvírá ten trh i díky Internetu, to srovnání na úrovni nejenom tady tuzemských subjektů, tak to si myslím, že to je naprosto jednoznačná odpověď. A i ti klienti se mohou samozřejmě rozhodnout a zvážit si tedy, jestli zvolí službu cestovní kanceláře, nebo jestli se obrátí přímo na leteckého přepravce.

Vít DVOŘÁK, moderátor
--------------------
Pane Maštálku z ministerstva financí, jak jsou vůbec tyhle věci upraveny v zahraničí, v okolních zemích?

 • Pavel MAŠTÁLKA, ředitel odboru cenové politiky ministerstva financí
  --------------------
  No, zhruba polovina států v Evropské unii upravuje to, jenom tak namátkou, Maďarsko, Španělsko, Itálie, Německo, skutečně tam mají dokonce vyhlášku Angrabe für Ordnung. Ale tady nejde o to, jakým způsobem je to upravováno v cizině, tady jde především o to, abychom naší novelou zákona otevřeli to, o čem mluví tady pan generální ředitel, to znamená ten prostor pro tu konkurenci. My se domníváme, nebo já jsem přesvědčen, že uplatnění tohoto ustanovení včetně případných sankcí, které by nekalosoutěžním podnikatelům hrozily, tak pomůže vyčistit z hlediska konkurence i tento trh.

Vít DVOŘÁK, moderátor
--------------------
Uvidíme. Tolik tedy Pavel Maštálka, ředitel odboru cenové politiky z ministerstva financí a Miroslav Res, generální ředitel cestovní kanceláře Čedok. Pánové, děkuju vám oběma, že jste do studia Radiofóra přišli, pěkný večer. Na viděnou.

Miroslav RES, generální ředitel cestovní kanceláře Čedok
--------------------
Na shledanou.

 • Pavel MAŠTÁLKA, ředitel odboru cenové politiky ministerstva financí
  --------------------
  Na shledanou.


Zdroj: 24.11.2008, ČRo 1 - Radiožurnál, 18:12 Radiofórum

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.