CZ EN

Poskytnutí záruk za vklady v bankách - krátký rozhovor s ministrem financí Miroslavem Kalouskem, krátce po příletu z Lucemburku (Ecofin)

Jan BUMBA, moderátor
--------------------
Pokud někdo čekal od dnešního jednání ministrů financí Evropské unie opravdu zásadní závěry, které úplně zklidní rozbouřené světové trhy, tak bude asi zklamán, ale takových optimistů zřejmě moc nebylo. Na druhou stranu neměli pravdu ani ti, kteří mysleli, že unijní ministři se nedohodnou vůbec na ničem. Francouzská ministryně financí Christine Lagardeová jakožto představitelka předsedající země Unie uvedla, že ministři dospěli k jakési doktríně, jejímž prostřednictvím chce sedmadvacítka čelit finanční krizi. Jednání v Lucembursku sledoval náš zpravodaj při evropských institucích Pavel Novák.

Pavel NOVÁK, redaktor
--------------------
Minimální pojištěná částka na jednom vkladu by měla být ne jako dosud dvacet, ale padesát tisíc eur. Tak zní doporučení pro členské státy. Některé země mezitím následovaly příklad Irska a oznámily, že chtějí ručit za veškeré vklady drobných klientů. Mají to v úmyslu například Německo, Rakousko nebo Dánsko. Takové kroky některých zemí ale mohou ovlivnit situaci u jejich sousedů. Jedním z principů, na kterých se unijní ministři dohodli, je proto zabránění negativním dopadům opatření přijatých v jedné zemi na jiný stát. Kroky na záchranu finančních institucí je proto podle ministrů třeba v rámci Unie koordinovat. Dalším z principů je, že pomoc poskytnutá problémovým bankám by neměla znevýhodňovat jejich konkurenty na trhu. Nad pravidly hospodářské soutěže bdí ostatně Evropská komise. Vlády také mají dohlédnout na to, že management krachujících bank nebo jiných peněžních ústavů nebude dostávat vysoké odstupné, takzvané zlaté padáky. Konkrétní pravidla, jak tyto principy uplatňovat, si mají ministři dohodnout na mimořádné schůzce Ekofinu den před summitem Unie příští úterý. Evropská sedmadvacítka chce také posílit důvěru ve finanční instituce zpřísněním dohledu regulátorů nad nimi. Dnes ale tento záměr dostal vážnou trhlinu při projednávání zpřísnění dozoru nad nadnárodními pojišťovnami. Ministři se neshodli na posílení pravomocí dozorčích orgánů centrálních bank v zemích, kde sídlí mateřské společnosti pojišťovacích skupin. Podobný vývoj se dá očekávat i v případě nedávného návrhu Evropské komise na zpřísnění dohledu nad bankami operujícími ve více státech. Pavel Novák, Český rozhlas, Lucemburk.

Jan BUMBA, moderátor
--------------------
No, a na lince je nyní ministr financí Miroslav Kalousek. Přeji dobrý den.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
Dobrý den tentokrát už z Prahy.

Jan BUMBA, moderátor
--------------------
Pane ministře, kdy jste se rozhodl, že navrhnete vládě zvýšení garance vkladů právě na těch padesát tisíc eur?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
To je uvažování posledních hodin a dní. Koneckonců s Českou národní bankou již delší dobu vedeme diskuse o možném zvýšení a především o odstranění té desetiprocentní spoluúčasti, že to pojištění by mělo být stoprocentní, nikoli do výše devadesáti procent. Jestliže řada zemí kolem nás dělá nějaká opatření, tak by, český bankovní systém je stabilní, a tak chceme ujistit klienty českých bank, že nemusí přemýšlet o přemístění depozit do jiných zemí a chci vládě navrhnout toto opatření nikoli po přechodnou dobu, jak dnes doporučila Evropská komise, ale navždy, protože koneckonců těch pětadvacet tisíc eur bylo přijato před nějakým časem a díky apreciaci už dávno ztratilo svoji reálnou hodnotu.

Jan BUMBA, moderátor
--------------------
To znamená, padesát tisíc eur do sta procent výše vkladu navždy.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
No, do té doby, než někdo bude novelizovat ten zákon, pokud tento návrh parlament přijme.

Jan BUMBA, moderátor
--------------------
Když jste, pane ministře, mluvil o tom, že okolní země činí jistá opatření, tak třeba podle informací Radiožurnálu Slovensko navrhne zvýšit ten limit pro garance na sto tisíc eur. Nemůže se třeba česká vláda dostat pod nějaký tlak, aby dorovnala tu výši garance třeba právě na slovenskou úroveň?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
Pane redaktore, kolik máte v bance? Stejnou otázku kladu posluchačům. Když si vezmete průměrný objem depozit, tak padesát tisíc eur je drtivá, je pojištění drtivé většiny drobných ratingových klientů českého bankovního sektoru, za prvé. Za druhé, my na rozdíl od Slovenska nejsme zemí eurozóny. Eurozóna, Slovensko přece jenom na to Rakousko musí reagovat citlivěji. U nás kdybyste si chtěl převést ty účty do zemí eurozóny, tak ty vaše transakční náklady jsou výrazně větší a naposledy já chci, aby garantovali daňoví poplatníci, chci, aby garantoval pouze Fond pojištění vkladů, kam přispívají banky. Pokud bychom chtěli, aby garantovali daňoví poplatníci, tak je to velmi populistické, říkáme lidem, ručte si svými penězi, tedy svými penězi za své peníze v bankách. A to ještě tak, že ti chudí, ručte těm bohatým. To mi nedává velký smysl.

Jan BUMBA, moderátor
--------------------
Pane ministře, můžete, prosím, trošku poodhalit, jak obtížné bylo to dnešní jednání v Lucemburku? Já narážím na to, že předtím než jste se sešli, tak bylo zjevné, že mezi jednotlivými státy jsou docela velké rozdíly v tom, jak by Unie měla reagovat.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
Bylo mimořádně obtížné a názory mezi státy jsou prostě vzdálené, naším hlavním úkolem bylo připravit předsedům vlád pro příští týden dokument na to, jak by Evropská unie měla čelit možné krizi a ty názory se skutečně střetávaly. Na jedné straně jsem slyšel názory, které v roce osmdesát devět jsem doufal, že už nikdy neuslyším, jak za všechno by měl odpovídat stát a všechno by měl garantovat z daní a když má jakákoli finanční instituce problém, tak by měla být zestátněna. Na druhé straně celá řada zemí, kam jsem samozřejmě patřil i já, argumentovala nezbytností férové soutěže, maximální obezřetností vůči penězům daňových poplatníků a skutečností, že zvýhodníme-li jenom některé subjekty, tak jiné subjekty, i když se budou chovat slušněji než ty, kterým pomáhá, na tom najednou budou hůře, to jsou ty principy férové soutěže, na kterých trváme. Povedlo se nakonec připravit kompromisní text, což pokládám za úspěch. V tom kompromisním textu se zavazujeme k vzájemné koordinaci, k tomu, že se nebudeme překvapovat jednostrannými kroky na úrovni národních vlád, že to budeme konzultovat a koordinovat a že budeme ctít pravidla férové soutěže a bude-li významné systémové instituci, jejímiž potížemi by mohl být nakažen celý systém, bude-li poskytnuta podpora, tak to bude na základě velmi jasných pravidel a principů, které budou ještě dopracovávány.

Jan BUMBA, moderátor
--------------------
Uvádí ministr financí Miroslav Kalousek. Děkujeme za rozhovor, na shledanou.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
Děkuji za pozvání. Na shledanou.

Jan BUMBA, moderátor
--------------------
A do vysílání teď zvu redaktorku Hospodářských novin Lenku Zlámalovou, dobrý den.

Lenka ZLÁMALOVÁ, redaktorka, Hospodářské noviny
--------------------
Dobrý den. Dobrý večer.

Jan BUMBA, moderátor
--------------------
Lenko, podle toho, co jsme i teď třeba slyšeli od pana ministra, zdá se vám, že to, co dnes dohodli ministři financí v Lucembursku, je to hodně nebo málo? Nebo je to tak adekvátní?

Lenka ZLÁMALOVÁ, redaktorka, Hospodářské noviny
--------------------
Já myslím, že je to speciálně pro Českou republiku velmi rozumné. Už při tom pojištění vkladů, které je dnes, těch pětadvacet tisíc euro, tak v podstatě jenom několik lidí má výrazně vyšší úspory, než je tato částka. Myslím, že velký klid přinese to, že nebude pojištěných devadesát procent vkladů, ale těch sto procent vkladů, já to považuji za velmi rozumný kompromis. Na druhé straně stále zůstávají ty země, které daly vlastně stoprocentní politické záruky za všechny vklady v bankách, čili v podstatě ta tendence tam drobně zůstává, pokud ty vlády nevezmou tyhle své sliby zpět, což si dost těžko dokážu představit, že by například spolková vláda se rozhodla, že prostě tu záruku vezme zpátky.

Jan BUMBA, moderátor
--------------------
Co vlastně znamená pro stát, když se rozhodne zvýšit limit pro garanci vkladů? To znamená, že prostě slíbí, že kdyby něco, tak že najde peníze, nebo opravdu musí dát stranou balík peněz?

Lenka ZLÁMALOVÁ, redaktorka, Hospodářské noviny
--------------------
Skutečně, to jsou dvě věci. Jedna věc je skutečná garance do Fondu pojištění vkladů, to je to, na čem se dnes ministři financí dohodli. Všechny banky budou muset do Fondu pojištění vkladů odvádět víc peněz, a to jsou zcela konkrétní peníze, s kterými se ten fond naplňuje. V tom druhém případě, pokud by šlo pouze o politickou garanci, tak ty peníze vlastně se nikde neshromažďují a jsou to v podstatě jakési, je to politický příslib, že pokud by se skutečně banky dostaly do problémů, tak vláda to zaplatí, ale řeší se to v podstatě až ex post a samozřejmě v takovém případě, kdy by se to stalo v některé bohatší zemi se silnými financemi, tak to může způsobit velmi vážné problémy i státnímu rozpočtu. To, kam se mimochodem dneska dostal Island, to znamená, téměř na hranu státního bankrotu, protože jeho banky jsou velmi silné, měly hodně aktivit i třeba ve Velké Británii a dnes islandská vláda v podstatě dost dobře neví, co si s tím počít, tak samozřejmě je výsledkem i těch politických garancí.

Jan BUMBA, moderátor
--------------------
Vy mi nahráváte, my o tomto tématu budeme mluvit za chvíli, ale když se vrátíme k tomu, že ministr Kalousek tedy teď bude navrhovat zvýšení záruk za vklady, proč tak vůbec činí? Když jsme byli v uplynulých dnech stále ujišťováni, jak jsou na tom české banky dobře.

Lenka ZLÁMALOVÁ, redaktorka, Hospodářské noviny
--------------------
Víte co? Ona ta krize teď je ve velmi neracionální, spíše v takové panické fázi. Rozhoduje psychologie a když ti lidé vidí, že se něco děje okolo, tak si říkají, a nemáme nějaký problém i doma? Nebylo by lepší ty peníze možná z banky odnést? Oni naštěstí do těch bank ještě nezačali chodit, ale já myslím, že jakékoliv politické gesto mezi tím možná v řadě případů i populistické, které přinese trochu klidu, tak má hrozně velkou hodnotu, protože zabraňuje dalšímu rozšiřování té krize, a to je teď strašně důležité, ten klid je to, co nejvíc ty trhy potřebují.

Jan BUMBA, moderátor
--------------------
No, a váš osobní odhad nebo prognóza, může toto gesto opravdu přispět k nějakému výraznějšímu zklidnění?

Lenka ZLÁMALOVÁ, redaktorka, Hospodářské noviny
--------------------
Tak, já myslím, že mezi těmi drobnými střadateli ano. Samozřejmě tam tu krizi to nezastaví, stejně jak ji nezastavil ten sedmisetmiliardový balíček, který byl přijatý minulý týden, koncem minulého týdne ve Spojených státech. Ta nedůvěra na tom trhu, především mezi bankami, které si odmítají půjčovat, tak samozřejmě zůstává. Dneska šéf rezervního systému Spojených států Ben Bernanke už dokonce rozhodl, že v podstatě budou nakupovat firemní dluhopisy, to znamená, že přímo centrální banka bude půjčovat firmám. To už je hodně extrémní krok, který svědčí o tom, že ta nedůvěra, která momentálně v těch financích světových je, je docela hluboká.

Jan BUMBA, moderátor
--------------------
Uvádí redaktorka Hospodářských novin Lenka Zlámalová. Děkujeme, na shledanou.

Lenka ZLÁMALOVÁ, redaktorka, Hospodářské noviny
--------------------
Díky, na shledanou, hezký večer.


Zdroj: 7.10.2008 , ČRo 1 - Radiožurnál, pořad - 18:12 Radiofórum

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.