CZ EN

Osud skláren v Poděbradech a Světlé nad Sázavou je stále nejistý

  • 1. část rozhovoru - s Vlastimilem Kubincem, předsedou sklářských odborů
  • 2. část rozhovoru - s Radkem Šnáblem, ředitelem mezinárodněprávního odboru MF

1. část rozhovoru

Vít DVOŘÁK, moderátor
--------------------
Velká nejistota se poslední dobou vznášela nad tím, co bude se sklárnami, které spadají pod skupinu Bohemia Crystalex Trading. Dnes do toho její výkonný ředitel Vlastimil Bažant vnesl jasno, ovšem ne takové, jakou si by přáli zaměstnanci. Dvě sklárny ve Světlé nad Sázavou a v poděbradské Bohemii ukončí výrobu kvůli téměř třem miliardám korun, které Crystalex dluží bankám. Dál pojedou jen sázavský Kavalier a Sklárny v Novém Boru. Ve Světlé, sedmitisícovém městě, mnozí místní mluví přímo o katastrofě, která postihne celé rodiny místních sklářů.

obyvatelka Světlé nad Sázavou
--------------------
Je mi to líto, že to takhle dopadlo, ošklivý je to koukat se na ty lidi, jak nosí tašky plný, jdou odtamtud smutný, no. Bylo to jako dobrý tady, ten závod, pro všechny a pro ty mladý a je to škoda, že chtějí pracovat a nemůžou.

Vít DVOŘÁK, moderátor
--------------------
Svěřila se odpoledne našemu reportérovi jedna z žen ve Světlé nad Sázavou. Už dnes se desítky tamějších sklářů zajímaly o práci jinde. Obcházeli menší provozy přímo ve Světlé, jiní vyrazili do severních Čech. Jenže práce pro mnoho z nich zatím není. Co bude dál s oběma postiženými sklárnami, má podle šéfa Crystalexu se rozhodnout u insolvenčního správce. Není vyloučeno, že se definitivně zavřou a že o místo přijdou na dva tisíce lidí. Odbory, které zastupují zaměstnance skláren, se samozřejmě bouří. Jejich předsedou je Vladimír Kubinec, dobrý podvečer.

Vlastimil KUBINEC, předseda sklářských odborů
--------------------
Dobrý večer.

Vít DVOŘÁK, moderátor
--------------------
Pane Kubinče, problémy ve sklárnách trvají už delší dobu, zeptám se vás hned zkraje, neměli jste, řeknu, křičet už dřív?

Vlastimil KUBINEC, předseda sklářských odborů
--------------------
No, tak, pane redaktore, my jsme křičeli už dřív, já myslím, že by mohlo být známo i to, že jsme se naposledy obrátili na pana premiéra někdy v půlce června letošního roku, kdy jsme předvídali velmi špatné důsledky toho, co se děje a samozřejmě ...

Vít DVOŘÁK, moderátor
--------------------
Promiňte, co vám tehdy odpověděl?

Vlastimil KUBINEC, předseda sklářských odborů
--------------------
Neodpověděl nám nic, takže zřejmě ten náš dopis, respektive to naše stanovisko asi pana premiéra nezajímalo, my si to jinak neumíme vysvětlit.

Vít DVOŘÁK, moderátor
--------------------
Teď se zlobíte na banky a na vládu, že jsou prý slepé k vaší situaci, co vedení podniku?

Vlastimil KUBINEC, předseda sklářských odborů
--------------------
Jestli myslíte podnikový management, tak si myslíme, že podnikový management samozřejmě v rukách ty sklárny prostě neměl, protože tak jako v každé firmě, tak i v těchto firmách měli rozhodující slovo majitelé, protože ti, jak známo, v akciových společnostech v podstatě rozhodují o všem.

Vít DVOŘÁK, moderátor
--------------------
Já podotýkám, že jsme o rozhovor žádali i výkonného ředitele Crystalexu, ovšem bez úspěchu, prý je zaneprázdněn, jak se vůbec podle vás sklářská skupina Crystalex do nynějších potíží dostala, kde je příčina?

Vlastimil KUBINEC, předseda sklářských odborů
--------------------
Tak my jsme se s kolegy shodli na tom, že ty problémy v podstatě začaly už záhy po privatizaci, své určitě sehrálo opatření státu vůči Investiční a poštovní bance, kdy bylo zapotřebí změnit financování celé té skupiny, pak své sehrála i neujasněnost majetkových aktiv, které byly vyvedeny, jak známo, před krachem IPB na Kajmanské ostrovy. Myslíme si, že své sehrálo i to, že stát v podstatě svěřil správu těch svých aktiv posléze ČSOB, no, a to ...

Vít DVOŘÁK, moderátor
--------------------
Čili do špatných rukou podle vás?

Vlastimil KUBINEC, předseda sklářských odborů
--------------------
Ale tak já netvrdím, jestli špatných, nebo dobrých, ale ...

Vít DVOŘÁK, moderátor
--------------------
No, vadí vám to.

Vlastimil KUBINEC, předseda sklářských odborů
--------------------
... ale, ale samozřejmě ty důsledky jsou takové, jaké jsou, ty důsledky jsou tragické, takže to asi moc dobré nebylo.

Vít DVOŘÁK, moderátor
--------------------
Vy voláte po státní intervenci, ovšem podle ministra financí by to bylo proti pravidlům, kdyby se vláda snažila firmu zachránit, měla by?

Vlastimil KUBINEC, předseda sklářských odborů
--------------------
No, tak já nevím, jestli podle ministra financí by to bylo protizákonné, ale dnes proběhla i na ČTK zpráva, kde místopředseda Úřadu pro hospodářskou soutěž prohlásil, že stát bez jakéhokoliv schvalování před Evropskou komisí mohl poskytnout okamžitou pomoc, takže já si myslím, že kompetentní v těchto věcech by měl být antimonopolní úřad a ne ministerstvo financí, takže i to je pro nás důkaz, že, že stát tady leccos zanedbal jako, jako jeden z velmi významných vlastníků.

2. část rozhovoru - s Radkem Šnáblem, ředitelem mezinárodněprávního odboru MF

Vít DVOŘÁK, moderátor
--------------------
Já jsem čekal, že něco podobného řeknete, i proto jsme se spojili s ministerstvem financí, s ředitelem mezinárodněprávního odboru Radkem Šnáblem, dobrý večer, pane Šnáble.

Radek ŠNÁBL, ředitel mezinárodněprávního odboru ministerstva financí
--------------------
Dobrý večer.

Vít DVOŘÁK, moderátor
--------------------
Co odpovíte?

Radek ŠNÁBL, ředitel mezinárodněprávního odboru ministerstva financí
--------------------
Že je to naprosto odlišné stanovisko od skutečnosti z několika důvodů. Předně je pravda, že to, co vyšlo na ČTK, říká toto, ovšem skutečnost je zcela odlišná. Jakmile to vyšlo, já jsem okamžitě volal panu místopředsedovi Rudoleckému, abych se ho zeptal na ten jeho výklad, jestli to je, jestli to je doslovný přepis toho, co řekl, on se od toho naprosto distancoval s tím, že, že je to nepochopení nebo překroucení toho, co říkal, protože i tady jsme slyšeli, že stát mohl poskytnout jakousi rychlou půjčku, ono to tak není, ono to je záchranná linka, která v případě potom neschválení restrukturalizačního plánu se musí vracet, nehledě na to, že to neschvaluje ÚOHS, ale musí se to schvalovat v Bruselu, a to poskytnutí je prostě velmi komplikované, protože když poskytnete finanční pomoc v tomto případě, kdy chybí té skupině čtyři a půl miliardy korun, tak ať se vám to líbí, nebo ne, diskriminujete ostatní soutěžitele na trhu, kteří z jakýchkoliv důvodů svým vlastním podnikáním se nedostali do situace, že potřebují takovouto záchrannou pomoc, zároveň není pravda, že když se ta situace řešila dopisem někdy v červnu, že je to včas, já mám před sebou dokument, který je z roku 2005, kde úvěrující bankovní syndikát píše, že není spokojen s hospodářskými výsledky společnosti a že za roky 2001 až 2004 je souhrnná kumulovaná ztráta jedna celá čtyři miliardy korun, to znamená, jedná se o dlouhodobý problém.

Vít DVOŘÁK, moderátor
--------------------
Nechme, prosím, reagovat pana Kubince.

Vlastimil KUBINEC, předseda sklářských odborů
--------------------
No, tak zaprvé, samozřejmě mně nepřísluší tady dělat arbitra mezi stanovisky ministerstva financí a Úřadu pro hospodářskou soutěž, to je asi věc, kterou by si měly vyřešit tyto dvě instituce a za druhé si myslím, že je tedy v tomto případě na místě otázka pro zástupce ministerstva financí, co stát jako významný vlastník udělal, když v roce 2005 už měl takovou zprávu od syndikátu bank, tak se ptejme, co stát udělal pro to, aby to bylo lepší.

Vít DVOŘÁK, moderátor
--------------------
Právě proto jsme se s panem Šnáblem spojili, pane Kubinče, odpověď uslyšíte právě v následujících minutách vysílání Radiožurnálu, já se s váma pro tuhle chvíli loučím, na slyšenou.

Vlastimil KUBINEC, předseda sklářských odborů
--------------------
Na slyšenou.

Vít DVOŘÁK, moderátor
--------------------
Pane, pane Šnáble, co tedy odpovíte lidem ve Světlé a v Poděbradech?

Radek ŠNÁBL, ředitel mezinárodněprávního odboru ministerstva financí
--------------------
Já, já vám odpovím tím, že, protože celý den se kolem toho točíme, tak já už jsem si vyhledal v archivu příslušné dokumenty a já vám odpovím doslovnou citací. ČKA poté, co převzala fond Triton, který spravoval ty aktiva nepřímo, stát nebyl nikdy přímým vlastníkem, tak do společnosti České sklo nebo respektive do toho holdingu napumpovala čtyři sta milionů korun v souladu s usnesením vlády a vyzvala syndikát bank a soukromé vlastníky k tomu, aby mohla dodat své zástupce do statutárních orgánů, to znamená do představenstev a dozorčích rad společností a já vám teď ocituji dopis ze šestého devátý 2004, kdy ČSOB jako manager státu pro tato aktiva doslova uvádí toto: "Pánové Květ a Souček, tedy, tedy majoritní akcionáři, se dále ke změně v obsazení orgánů společností sklo a porcelán vyjádřili negativně, a to především s ohledem na syndikát bank, který v současné době není nakloněn jakýmkoliv změnám v nastavené a schválené struktuře společností sklo a porcelán. Syndikát bank sdělil, že jakékoliv změny vztahů ve skupině sklo a porcelán mohou být z jeho strany vnímány jako porušení existujících závazků akcionářů vyplývajících ze smluvní dokumentace související s úvěrovými smlouvami. Pánové Květ a Souček na jednání také vysvětlili a upozornili na skutečnost, že angažovanost zástupců státu v orgánech jednotlivých společností by mohla významně narušit stabilitu vztahů uvnitř příslušných společností ve skupině."

Vít DVOŘÁK, moderátor
--------------------
Pane řediteli Šnáble, já vás přece jen přeruším, dopadlo to tak, jak dopadlo, to už jsme říkali, teď spíš pojďme ještě k tomu, co by mělo následovat dál. Úřady práce jak v Poděbradech, tak na Havlíčkobrodsku se té situace, takříkajíc, docela děsí. V Poděbradech říkají, že žádná další sklárna v regionu není, že to je docela tedy katastrofa, i taková slova padají, také podle havlíčkobrodského ředitele úřadu práce Martina Kouřila jde o velký kolaps, který od devadesátých let nepamatují, co tedy může pro tuhle situaci udělat stát?

Radek ŠNÁBL, ředitel mezinárodněprávního odboru ministerstva financí
--------------------
Já teď nejsem oprávněn nebo kompetentní vyjadřovat se k této věci, nicméně můžu vám říct, že je tady ...

Vít DVOŘÁK, moderátor
--------------------
Nějaký názor určitě máte.

Radek ŠNÁBL, ředitel mezinárodněprávního odboru ministerstva financí
--------------------
Moment, já jsem zrovna spíš chtěl říct něco jiného, já, protože vám volám z chodby pana ministra financí, tak třicet, čtyřicet metrů ode mě pan ministr zrovna na telefonu s panem svým kolegou, panem ministrem Nečasem právě řeší dopady z pohledu ministerstva financí a ministerstva práce a sociálních věcí na, na zaměstnance, to znamená, stát skutečně hledá nástroje, jak pomoci a další věc je, že ministerstvo financí jako takové aktivně diskutuje s majoritními akcionáři a s potenciálními zájemci o ty provozy a ty jednotlivé části toho holdingu, možnosti případného rozdělení té firmy a prodej jednotlivých provozů vlastně nabízejícím se zájemcům.

Vít DVOŘÁK, moderátor
--------------------
Budeme se zajímat, jak ten telefon ministrů Nečase a Kalouska, který běží vedle vás, dopadne. Pro tuhle chvíli děkuji, Radek Šnábl z ministerstva financí, na slyšenou.

Radek ŠNÁBL, ředitel mezinárodněprávního odboru ministerstva financí
--------------------
Na shledanou.


Zdroj: 30.9.2008, ČRo 1 - Radiožurnál, 18:12 Radiofórum

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.