CZ EN

Boříme mýty o reformě daní

Ministerstvo financí na počátku dubna zveřejnilo teze k diskusi o reformě daňového systému, který by mohl začít platit od roku 2010. V souladu s naším přáním se v médiích rozpoutala diskuse, ve které však zaznělo několik nepřesností, na něž je potřeba reagovat.

Předně se mylně uvádí, že sloučením daně z příjmů fyzických osob se sociálním pojištěním se systém přímých odvodů stane degresivní. Zde se zapomíná, že systém už nyní má degresivní charakter díky stropům na sociálním pojištění, pouze tomuto »pojištění« neříkáme »daň«, i když její definici v podstatě splňuje.

My ale chceme diskutovat o systému jako o celku, nikoliv o nastavení parametrů (sazeb), které jsou věcí čistě politického konsenzu.

Dále zaznívá názor, že sloučením výběru obou odvodů bude možno prostředky určené například na výplatu důchodů použít na jiné účely. Nic takového není pravdou. Předpokládá se i úprava zákona o rozpočtovém určení daní tak, aby jednoznačně stanovil podíl jednotlivých výdajových oblastí na celostátním výnosu daně. Tento mechanismus funguje bez problémů již v současnosti a používá se k rozdělování příjmů mezi stát, kraje a obce.

Navíc by bylo možné zapojit do financování důchodů i další zdroje. Konkrétní podíl výdajových oblastí by pak byl opět záležitostí politické dohody.

Stejně mylný je argument, že poplatníci ztratí vazbu mezi svými odvody a jednotlivými výdajovými oblastmi veřejných financí. Ruku na srdce, kolik lidí dnes například ví, jaká část jeho odvodů slouží k výplatě penzí? Naopak se domnívám, že náš návrh povede k větší transparentnosti systému, protože lidé budou jasně znát všechny své odvody. Tedy i ty, které dnes kamuflujeme pod formulaci »hrazeno zaměstnavatelem.«

Z porovnání činnosti daňové a celní správy a České správy sociálního zabezpečení vyplývá, že daňová správa má nejvyšší náklady v poměru k vybraným odvodům. Tento fakt bývá některými dezinterpretován v tom smyslu, že sjednocením výše uvedených institucí dojde k poklesu jejich efektivnosti a ztratí se možnost porovnání. Tento názor opomíjí důležitou skutečnost - nákladová náročnost výběru jednotlivých odvodů se liší.

Protože každá z těchto institucí má jiné portfolio odvodů, má logicky každá jinou efektivitu činnosti. Jejich sloučením dojde k větší efektivitě výběru, k úsporám ve výdajích nejen na zaměstnance, ale i údržbu budov a infrastruktury. Co je však hlavní, změna přinese snížení administrativní zátěže pro poplatníky.

Podobných nepřesností bychom mohli nalézt mnohem více. Snažíme se je monitorovat a reagovat na ně prostřednictvím speciálních webových stránek (www.dane2010.cz). Veřejná diskuse nás těší - a těším se na další připomínky a náměty.


Zdroj: Hospodářské noviny, 13. 05.2008, Rubrika - Názory , autor: Peter Chrenko - náměstek ministra financí

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář