CZ EN

Investiční projekty pro brdskou oblast

Přemysl ČECH, moderátor
--------------------
Hezký podvečer u Interview ČT24.
Má být, či nebýt, tak tahle hamletovská otázka patří už několik měsíců americkému radaru, který chce česká vláda umístit do Brd. Sotva svůj záměr oznámila, zvedla se proti němu vlna odporu jak v samotném regionu, tak i většiny lidí v zemi. Vláda kontrovala jmenováním vládního zmocněnce pro radar, zákonodárci navštívili Šalamounovy ostrovy, kde je dosud brdský radar umístěn. Nechala vypracovat studie o působení radaru na zdraví lidí a zahájila propagandistickou kampaň. Za tím posledním vládním krokem kolem radaru je ustavení vládní komise pro rozvoj Brdska, která má koordinovat investiční projekty v obcích kolem zamýšleného radaru. Celkem má do regionu přijít více než miliarda a čtvrt. Předsedou komise je Ivan Fuksa, který je zároveň prvním náměstkem ministra financí a bývalým starostou Příbrami, vítejte ve studiu.

Ivan FUKSA, předseda, Komise pro rozvoj Brdska
--------------------
Dobrý den.

Přemysl ČECH, moderátor
--------------------
Pane předsedo, ví se přesně v tuhle chvíli, kolik peněz to bude na korunu?

Ivan FUKSA, předseda, Komise pro rozvoj Brdska
--------------------
Tak dá se zhruba odhadnout částka podle úspěšnosti projektu, zhruba miliarda korun z národních a evropských dotačních titulů, zhruba dvě stě padesát milionů vklad z rozpočtu ministerstva financí pro potřeby kofinancování obcí, takže hovoříme v této chvíli, než materiál schválí včetně rozpočtu vláda, tak o částce jeden a čtvrt miliardy.

Přemysl ČECH, moderátor
--------------------
Jestli já dobře počítám, tak ty zdroje jsou čtyři, vy jste vyjmenoval dva, ještě to jsou regionální programy, resortní programy, evropské peníze a ty výdaje ze státního rozpočtu. Kde se ty peníze tak najednou vzaly, když se s nimi nepočítalo?

Ivan FUKSA, předseda, Komise pro rozvoj Brdska
--------------------
Tak tyto peníze v těchto národních programech jsou. Jsou určeny všeobecně na jednotlivé tituly, protože každé ministerstvo má příslušné dotační tituly pro jednotlivé projekty. A jako an block pro celou Českou republiku jsou k dispozici.

Přemysl ČECH, moderátor
--------------------
Jdou z těch peněz na příští rok nebo už ještě na letošní rok?

Ivan FUKSA, předseda, Komise pro rozvoj Brdska
--------------------
Tak podle stavu připravenosti dá se počítat s tím, že by se podle aktivity některých starostů daly některé částky už uvolnit v letošním roce. Nicméně podstatná část těch projektů nebo těch finančních toků bude nastartovaná až v příštím roce.

Přemysl ČECH, moderátor
--------------------
Pokud jde o ten státní rozpočet, to zřejmě půjdou z vašeho ministerstva. Musel se státní rozpočet o něco ošidit, nebo ty peníze se vzaly z nějaké rezervy, z jaké kapitoly jdou?

Ivan FUKSA, předseda, Komise pro rozvoj Brdska
--------------------
Tak jdou ze všeobecné pokladní správy a jelikož se tato částka konkrétně popsala před schválením rozpočtu, takže se dalo zapracovat tak, aby se tato částka dostala i do rozpočtu s tím, že samozřejmě podstatná část poběží v roce dva osm, takže toto se dá říct, že je ošetřeno.

Přemysl ČECH, moderátor
--------------------
Peníze by mělo dostat dvacet obcí nebo jejich částí. Je už v tomto směru jasno, protože na poslední chvíli se ten počet obcí a těch subjektů, které mají dostat peníze, se ještě trochu upravovaly. Je tedy jasno, kam peníze půjdou?

Ivan FUKSA, předseda, Komise pro rozvoj Brdska
--------------------
Tak v tuto chvíli je jasno, protože proběhlo první jednání se starosty. Tam skutečně některé, asi zhruba tři samostatné obce byly opomenuty a zhruba pět obecných částí, samostatných úřadů, my jsme je do toho návrhu, který bude schvalovat vláda na konci měsíce října, respektive začátkem listopadu, navrhli, takže jsme to skutečně rozšířili. Nyní ovšem záleží na vládě, jestli tento náš návrh bude akceptovat.

Přemysl ČECH, moderátor
--------------------
Podle jakého klíče ty peníze budete přidělovat? Podle velikostí obcí, podle počtu obyvatel, podle nějaké jiné naléhavosti, podle čeho?

Ivan FUKSA, předseda, Komise pro rozvoj Brdska
--------------------
Tak v prvé řadě se budou přidělovat podle stavu zanedbanosti, protože některé obce nemají ani územní plán, takže to, co v tuto chvíli je kritérium číslo jedna, je to, aby každá obec měla kanalizaci, měla čističku odpadních vod. Takové tu druhé kritérium, aby měla bezpečné cesty, chodníky a veřejné osvětlení, tak jednoznačně to jsou tato kritéria, to, co z té infrastruktury v té obci chybí. Samozřejmě objem finančních prostředků se bude odvíjet i podle počtu obyvatel zcela logicky, protože každý projekt na větší a větší obci bude stát více a více peněz.

Přemysl ČECH, moderátor
--------------------
Pane předsedo, starostové mají své požadavky předložit do čtvrtka. To je taková deadline konečná. Proč ten spěch, nebylo by lepší přeci jenom ty projekty vyhodnotit s rozmyslem, uvážit, které si podporu zaslouží, které ne, proč ten spěch?

Ivan FUKSA, předseda, Komise pro rozvoj Brdska
--------------------
Tak to v každým případě. Já si myslím, že to vyhodnocování bude teprve následovat velmi podrobné, než se přistoupí k samotnému financování. Spěch je z toho důvodu, že vláda uložila termín, aby do jednatřicátého desátý byla nejenom komise ustanovena, ale zároveň i byl předložen návrh rozpočtu. To znamená, jak položka příjmu, která je poměrně jasná, protože, o které jsme už hovořili, že to bude jedna a čtvrt miliardy, a položka výdajů, to jsou ty jednotlivé projekty. Aby skutečně do toho třicátého prvního desátý to mohlo býti v té rychlosti sestaven položka po položce, tak proto starostové dostali na vytvoření svých požadavků týden, do příštího čtvrtka mají tento seznam dodat. Následně týden tento materiál budou mít k dispozici jednotlivé resorty, jednotlivá ministerstva, aby vytipovaly, pod jaký dotační titul se který projekt bude hodit. Následně si další týden nad tímto projektem, nad těmito projekty, nad tímto rozpočtem sedne zmiňovaná komise a dá jako hrubý návrh rozpočtu do vlády do třicátého prvního desátý k diskusi. Potom samozřejmě tento materiál bude sloužit k tomu, aby vláda měla zhruba představu, co konkrétně za které projekty se bude garantovat, které přicházejí v úvahu, pak si myslím, že skutečně v těch lokalitách, které nejsou na toto připraveny, máme minimálně tři, čtyři, pět měsíců prostor pro to, aby ...

Přemysl ČECH, moderátor
--------------------
Přece jenom, vy jste byl starostou Příbrami, tedy města, kde jste měl nějaký aparát na vyřízení takovýhle věcí, pokud byste spadli také náhodou do toho, do toho okruhu. Mezi těmi obcemi jsou ale obce, kde je jenom starosta ještě třeba neuvolněný, tam si myslíte, že je reálné, navíc ta obec třeba nemá ani územní plán, myslíte si, že tam je reálné, aby vůbec stihli předložit nějaký smysluplný projekt, když jim na to dáváte teď čtrnáct dní, potom možná o něco déle.

Ivan FUKSA, předseda, Komise pro rozvoj Brdska
--------------------
Tak každý starosta, který se stará o své město, tak dokáže, i kdybyste ho ve tři hodiny ráno vzbudili, vysypat z rukávu veškeré požadavky, které obec potřebuje, včetně i rozpočtu. Samozřejmě malé obce, které nemají tento aparát, tak je to pro ně o něco složitější. Z toho důvodu součástí této komise jsou i zástupci jednotlivých krajských úřadů středočeského, plzeňského a obec, která nemá územní plán, tak tuto funkci supluje územní plán výše územního správního celku, srozumitelně pro veřejnost řečeno, územní plán kraje. Ten respektuje jednotlivé problémy těchto, těchto lokalit a v takovém případě je tady nastartovaná spolupráce, aby tito příslušní hejtmani, respektive jejich zástupci do té doby dali k dispozici svůj aparát a tomu starostovi pomohli vyplnit zhruba ty základní čísla, o kterých se potom následně podrobněji bude jednat, až budeme mít k dispozici minimálně studii proveditelnosti.

Přemysl ČECH, moderátor
--------------------
Máte spočítáno, kolika lidí se to bude týkat, kolik lidí žije v těch obcích, které dostanou tyto dotace, ten rozvojový program?

Ivan FUKSA, předseda, Komise pro rozvoj Brdska
--------------------
Tak ten rozvojový program se týká zhruba asi okolo padesáti tisíc obyvatel. Přímo samotné, to, co leží v regionu, má dopad na obyvatele, kteří mají trvalé bydliště v tomto regionu, asi dvaceti tisíc.

Přemysl ČECH, moderátor
--------------------
Nemáte obavu, že tím nastartujete vlastně nové kolo problémů, protože obec, která je za tím desetikilometrovým pásmem už třeba na tu pomoc nedosáhne. Může to vyvolat další kolos sporů, řevnivosti?

Ivan FUKSA, předseda, Komise pro rozvoj Brdska
--------------------
Tak já si myslím, že dotace samy o sobě vyvolávají řevnivost mezi starosty. A je zapotřebí s tím žít. Je to standardní. Samozřejmě, že už v tuto chvíli diskutují se mnou starostové, že by chtěli, aby se do toho pásma také dostali, nicméně ony ty dotace nepůjdou jenom na ty kanalizační svody a čističky, ale ony půjdou i do infrastruktury. A to konkrétně do přístupových cest a silnic první nebo druhé třídy nebo třetí třídy. A právě silnice první třídy budou takové investice, které nebudou jenom do tohoto regionu, ale budou zasahovat daleko větší oblast, protože ony budou zabezpečovat to konečné napojení tohoto zapomenutého regionu na ty hlavní spádové tahy, které okolo vedou.

Přemysl ČECH, moderátor
--------------------
Říkáte zapomenutý region. Asi máte pravdu, protože vojenský prostor, jestli dobře počítám, tam vznikl v roce 1926, to znamená jednaosmdesát let byl zapomenutý. A teď během dvou týdnů se vše má změnit. Považujete to skutečně za racionální systematický přístup?

Ivan FUKSA, předseda, Komise pro rozvoj Brdska
--------------------
Tak je skutečně pravda, že začátkem minulého století tam vojenský prostor vznikl, ale v té lokalitě, o které my hovoříme, tak za první republiky vojenský prostor nebyl, ten se tam rozšířil de facto až za komunismu. Dokonce tam byly i takové postihy, které byly stejné jako na Šumavě, že některé, že byly tam obce, které byly srovnány se zemí. Obyvatelé byli z tohoto území vyhnáni, takže tento region se skutečně zaslouží i z toho argumentu podporu, protože o tom, že tam některé vesnice byly srovnány se zemí, o tom se stále veřejně příliš moc nehovoří.

Přemysl ČECH, moderátor
--------------------
Víte, vláda říká, že region peníze dostane, i když by se tam náhodou radar nepostavil.

Ivan FUKSA, předseda, Komise pro rozvoj Brdska
--------------------
Je to slovo premiéra, věřím, že ho dodrží.

Přemysl ČECH, moderátor
--------------------
Argumentuje se tím, jak jste říkal, že je to zanedbaný kraj, to jistě je, peníze si zaslouží, jistě ano, ale víte, mě tak napadá, že když do příštího čtvrtka se ozve nějaký jiný podobně zanedbaný region, předloží sofistikované projekty smysluplné, myslíte si, že on má také šanci během čtrnácti dnů vlastně, aby ty projekty byly víceméně schváleny, posouzeny, aby dostal miliardu?

Ivan FUKSA, předseda, Komise pro rozvoj Brdska
--------------------
Tak to už není otázka na mě, to už je otázka na vládní představitele, případně ministra pro místní rozvoj, ale hlavně potom na samotnou vládu, která zvolila tento program a tuto formu.

Přemysl ČECH, moderátor
--------------------
Považujete ji za koncepční z hlediska ostatních regionů České republiky?

Ivan FUKSA, předseda, Komise pro rozvoj Brdska
--------------------
Tak, abych mluvil pravdu, tak to stanovisko, které tady řeknu, tak to stanovisko nebude objektivní, protože já jsem rodák z této oblasti a já to samozřejmě vítám a znám skutečně většinu vojenských prostorů i velmi dobře jako maratónec, cyklista a lyžař, mám projeté všechny hory v České republice. Takže tu lokalitu znám. Je tady opravdu skutečně ten zásadní argument, že veškeré vojenské prostory, které v České republice jsou, tak se nacházejí přes údolí krásným turistickým lokalitám, jako je Šumava, Orlické hory, Jeseníky, anebo jsou skutečně přímo přilepené k nějakému mezinárodnímu silničnímu tahu. Tato jižní část Brdska, která je okolo kvóty Praha a okolo kvóty Třemšín, tak skutečně je odříznutá od světa. Je to nádherný kraj jako Šumava. A já to neustále přirovnávám k té Šumavě.

Přemysl ČECH, moderátor
--------------------
Víte, on člověk nemusí být nějakým důmyslným analytikem, aby si nespočítal dvě a dvě. Jestliže zatím se hovoří o tom, že vláda by měla definitivně o tom, o výstavbě toho radaru rozhodovat někdy začátkem příštího roku a teď máme vlastně do čtvrtka, aby byly předloženy projekty, potom se nějak budou posuzovat, tak všechno vlastně nasvědčuje tomu, že je to, to už slovo padlo v médiích, že je to jakýsi úplatek obcím, aby dostaly ty peníze ještě před tím, než se bude vlastně definitivně o tom radaru rozhodovat. Vy to tak necítíte?

Ivan FUKSA, předseda, Komise pro rozvoj Brdska
--------------------
Já to tak necítím, protože skutečně ty některé lokality znám. Znám i velmi dobře ty starosty, které, kteří argumentovali tím, že toto je úplatek, dneska s těmi starosty komunikuju a už se k těm finančním projektům hlásí a ...

Přemysl ČECH, moderátor
--------------------
Chcete říct, že tedy ty finanční projekty zafungovaly a že to, ten jejich odpor těch starostů, kteří byli proti, že trochu slábne, že tedy ...

Ivan FUKSA, předseda, Komise pro rozvoj Brdska
--------------------
Já toto nemonitoruju, protože já se s nima nebavím o tom, jestli souhlasí s radarem, nebo nesouhlasí, ani není mým úkolem je přesvědčit.

Přemysl ČECH, moderátor
--------------------
Dobře, ale oni jsou ochotni diskutovat o těch rozvojových programech, o těch penězích, anebo je dál striktně odmítají?

Ivan FUKSA, předseda, Komise pro rozvoj Brdska
--------------------
Všichni, všichni, pokud vím, tak neexistuje jedinej starosta, který by to odmítl, protože správnej starosta za jakýchkoliv podmínek bude dělat vše pro to, aby se jakýkoliv penězovod do svého regionu otevřel.

Přemysl ČECH, moderátor
--------------------
Jako bývalý starosta Příbrami, který, jak jste sám říkal, znáte ten region, znáte Brdy, pokud vím, tak jste tam sám i tajně chodil v době, kdy to bylo ještě, řekl bych, trestné. Nemyslíte si, že by tomu regionu, než takové jednorázové účelové injekce, pomohlo to, kdyby vlastně ten vojenský prostor byl zrušen nebo alespoň velmi omezen, protože říkali jsme tady, že existuje jednaosmdesát let, teď v roce 2007, nejsem si jist, jestli takto velký vojenský prostor v samém středu Česka je ještě, má vůbec nějaký význam. Co si o tom myslíte?

Ivan FUKSA, předseda, Komise pro rozvoj Brdska
--------------------
Tak zmiňovali jsme se o tom historicky, že ten vojenský prostor tam existuje už od první republiky, takže on by tam měl být. Je tomu upravená přizpůsobená za těch skoro osmdesát let infrastruktura. Nicméně je na místě bavit se o zúžení toho vojenského prostoru. Daný region ekonomicky postihlo i to, že v této lokalitě byly zrušeny dvě velké posádky. Celkem tady se nacházely tři velká, tři velké posádky. Jedna v obci Jince, která byla modernizována a zůstala zachována, ale právě na Rožmitálsku a na Rokycansku byly zrušeny a zavřeny. Takže mimo jiné i to je další argument, proč pomoci tomuto regionu, který nemá alternativu zaměstnání lidí. Ale právě taky z toho důvodu, že v roce 1930 tato jižní část vojenského prostoru nebyla vojenským prostorem a chceme-li tomu pomoci, aby se ty obce dokázaly živit samy, aby tam byl přirozenější pohyb lidí, turistů především jako na Šumavě, kdekoliv jinde, tak je skutečně zapotřebí, aby ten vojenský prostor se trošilinku posunul a trošku zmenšil, což si myslím, že v tuto chvíli nastartoval tuto diskusi pan premiér na samotným jednání se starosty ve Spáleném Poříčí a tam garantoval, že se povedou všechna jednání k tomu, aby ta obec už konečně ze tří stran její katastr nebyl obklíčen vojenským prostorem.

Přemysl ČECH, moderátor
--------------------
Vy už jste tady naznačil, které projekty byste tam rád viděl, silnice, veřejné osvětlení, čistírny odpadních vod. Přece jenom, mohl byste udělat trošku takový žebříček od těch projektů, které byste v tom regionu viděl nejraději? Já vím, že pro každou obci, městečko je to trochu jiné, ale přece jenom, který vy osobně byste dával prioritu, nebo naopak, co byste dělal, když za vámi přijde starosta, že by tam chtěl postavit aquapark, jak ty priority máte seřazené?

Ivan FUKSA, předseda, Komise pro rozvoj Brdska
--------------------
Tak Česká republika se zavázala k Evropské unii minimálně z hlediska dopadu na životní prostředí k určitým standardům, že každá obec by měla splňovat takové a takové limity. Takže to je kritérium bez diskuse. Co se týče dalších investic, například aquapark, tak si myslím, že já jsem společně se svými kolegy v Příbrami přebudovával bazén klasický nevýdělečný, ztrátový z městských peněz bez dotace na aquapark. A ten aquapark je jako jeden z mála bazénů velmi mírně ztrátový. Tak si myslím, že v současné době tyto finanční prostředky v dobách, kdy aquaparky se už realizují z privátních prostředků, tak by takovéto dotace na toto neměly jít. Myslím, já jsem inspiroval například v severní Itálii, kde zanedbaný region, který nevěděl, ke komu patří, zda k Rakousku nebo k Itálii, dlouhá léta se tento problém řešil a do této oblasti, aby vláda investovala pro rozvoj formou výstavby průmyslových zón, byla špatná cesta. Obdobně je na tom Šumava. Proč ničit tu krásnou přírodu, proto jednoznačně inženýrský sítě.

Přemysl ČECH, moderátor
--------------------
Já se chci přesně, přesně zeptat teď na to, co bude dál s tímto regionem, protože představme si, že ta vaše mise, to vaše poslání dopadne dobře, budou tam pěkné silnice, bude tam občanská vybavenost, bude tam veřejné osvětlení a tak dál a tak dál, ale to je to A, co je podle vás to B? Kam by se ten region měl pohnout potom, mělo by se otevřít například s tím částečným zpřístupněním Brd, o které byste stál, turistům, nebo naopak, měly by se tam stavět továrny, jak by se měl vyvíjet?

Ivan FUKSA, předseda, Komise pro rozvoj Brdska
--------------------
Jednoznačně je to měkká turistika. Ještě k tomu, k těm původním projektům. Je zadání, že by mělo se vybudovat i dostupnější napojení na dálnici D 5, takže tím se garantuje, že by do tohoto regionu se měly dostat kromě turistů i investoři a jednoznačně měkká turistika.

Přemysl ČECH, moderátor
--------------------
Proč byla na to rozdělování peněz, na ten jejich transfer do regionu vytvořena vaše zvláštní komise, proč na  to nestačily například samosprávy obcí, například ve spojení s kraji?

Ivan FUKSA, předseda, Komise pro rozvoj Brdska
--------------------
Já si myslím, že takhle nedokážu v tuto chvíli odpovědět ústy premiéra, případně ministra obrany, případně ministra pro místní rozvoj, myslím si, že je zapotřebí v tuto chvíli udělat koordinaci tak, jako vznikla. Celá řada vládních meziresortních komisí na podporu různých regionů, ať byly jakékoliv problémy, které souvisely s drogami, které souvisely s vysokou nezaměstnaností, tak vždycky se na takovéto projekty na to nastartování zřizovaly mezivládní a meziresortní komise.

Přemysl ČECH, moderátor
--------------------
Vy jste tady hovořil o tom, kterým projektům byste dal přednost nebo které byste v tom regionu rád viděl. Ten region samozřejmě není homogenní, není všude stejný. Já teď nechci, abyste tady někomu nadržoval, někomu ubíral a tak si třeba rozeštval starosty, ale přece jenom. Kdybyste měl ten mikroregion charakterizovat, jsou v něm nějaké rozdíly mezi obcemi, co byste kde viděl jako účelné, jako potřebné?

Ivan FUKSA, předseda, Komise pro rozvoj Brdska
--------------------
Jsou v něm rozdíly, protože tento region, nebo tato oblast, která je charakterizována zhruba desetikilometrovým okruhem okolo radaru, tak je rozdělen brdským hřebenem a jedna část spádově spadá pod Plzeňsko a druhá pod Příbramsko. Plzeňsko má velmi výkonnou ekonomiku a skutečně spádovost těchto lokalit do tři čtvrtě hodiny, do hodiny ty lidu můžou býti v Plzni a tam si najít práci. Nicméně na Příbramsku ta situace je daleko složitější, protože na Příbramsku je, a v konkrétně v té lokalitě Rožmitálska je jeden z nejmenších příjmů, průměrných příjmů na obyvatele. A je to region, který je vzdálen od všech hlavních tahů. De facto padesát, šedesát kilometrů od D1, od D5, a zhruba dvacet pět kilometrů po poměrně klikatých nekvalitních cestách od R4. Takže tento region by si zasloužil, kdybych měl na to ten vliv, případně i investici do nějaké menší průmyslové zóny. Samotná obec nebo město, město Rožmitál.

Přemysl ČECH, moderátor
--------------------
Jako prvního náměstka financí se vás ptám, kdy první peníze přijdou do obcí?

Ivan FUKSA, předseda, Komise pro rozvoj Brdska
--------------------
Počítám tak, že ten, pokud obec bude teďkon garantovat to, že má projekt, který případně má i tu výhodu, že už má stavební povolení za sebou, tak je možno možná prosinec, možná leden příštího roku.

Přemysl ČECH, moderátor
--------------------
Pak přijde to B, i když vím, že to není úplně váš šálek čaje, kdy se bude rozhodovat o definitivním umístění - neumístění radaru?

Ivan FUKSA, předseda, Komise pro rozvoj Brdska
--------------------
Tak já očekávám, nebo ty informace, které mám v současné době ze sdělovacích prostředků, tak by to měl být rok 2008.

Přemysl ČECH, moderátor
--------------------
Pane předsedo, já vám děkuji za vaše názory, za vaše informace, přeji vám hezký večer, hezký večer přeji vám a zase někdy na shledanou o Interview.


Zdroj: ČT 24 ,15.10.2007,18:32 - pořad: Interview ČT24, autor:  P.čech

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.