CZ EN

Schůzka ministrů financí v Lucemburku

David BOREK, redaktor
--------------------
Tématem, hlavním tématem rubriky Peníze dnes bude ona zmínění schůzka ministrů financí Evropské unie v Lucemburku. Já ve studiu vítám náměstka ministra financí Tomáše Zídka. Dobrý den.

Tomáš ZÍDEK, náměstek ministra financí
--------------------
Dobré ráno.

David BOREK, redaktor
--------------------
Se kterým probereme věci, které souvisejí se zodpovědností české vlády. Ale ještě předtím bych rád pozdravil Evu Hrnčířovou, naší zpravodajku v Bruselu. Evo, hezké ráno.

Eva HRNČÍŘOVÁ, zpravodajka ČT
--------------------
Dobré ráno.

David BOREK, redaktor
--------------------
Evo, řekni mi, co přesně bude Evropská unie o stavu českých veřejných financí chtít vědět, a jak je to vlastně možné, že Evropskou unii něco takového zajímá, protože koneckonců jsou to české veřejné finance nikoliv evropské veřejné finance?

Eva HRNČÍŘOVÁ, zpravodajka ČT
--------------------
Tak, Davide, ty už si to v úvodu naznačoval. Ministři financí se tak ani nebudou zajímat o informace z Česka, ale spíš mu doporučí, co by mělo dělat. Na schůzce se svými kolegy z šestadvaceti zemí Evropské unie dostane dnes ministr financí Miroslav Kalousek doporučení a rady, kterých by se měl držet v následujících měsících. Je to proto, že Česká republika se chystá na přijetí jednotné evropské měny eura, ačkoliv se datum už v minulosti několikrát změnilo a stále mění, tak se zavázala ve svém konvergenčním programu dodržovat kritéria pro přijetí eura. A Evropská komise samozřejmě stejně jako u všech ostatních zemí teď kontroluje, jak jsou tato kritéria dodržována. Česko má největší potíže s deficitem veřejných financí, stále se ho nedaří přiblížit požadovaným třem procentům HDP.

David BOREK, redaktor
--------------------
Evo, díky za tvé aktuální informace. Pane náměstku, co přesně bude používat ministr financí Kalousek v Lucemburku jako svoji obhajobu? Protože evidentně schodek veřejných financí není pod třemi procenty. Bude argumentovat tím, že to je nová vláda, že má reformní tah a že všechno přijde v příštích letech, nebo bude používat jinou taktiku?

Tomáš ZÍDEK, náměstek ministra financí
--------------------
Tak já myslím, že z tohohle toho pohledu to nemáme příliš obtížné, protože se podařilo schválit ten reformní balíček opatření a pro příští rok to vypadá, že pokud bude rozpočet přijat tak, jak je naplánován, tak deficit bude pod třemi procenty.

David BOREK, redaktor
--------------------
Mimochodem co vlastně hrozí i v případě, že by obhajoba tato, jak jste naznačil, neuspěla, co vlastně hrozí ze strany Evropské unie hříšníkům rozpočtovým? Není to nakonec jenom takové pokárání byť na vysoké úrovni a hodně formální, ze kterého ovšem neplynou žádné sankce?

Tomáš ZÍDEK, náměstek ministra financí
--------------------
To, to není jen tak formální pokárání. Ono především, pokud jsme jenom jediným státem, který má vysoký deficit, tak je to velká ostuda pro českou ekonomiku. Ale pokud bychom trvale nedodržovali Maastrichtská kritéria, tak hrozí sankce i v oblasti strukturální politiky. To znamená, že by nám mohly být sníženy dotace v oblasti strukturálních podpor.

David BOREK, redaktor
--------------------
Není to koneckonců největší, není největším problémem koneckonců ani ne tak ta výše schodku, ale spíše to, že Česká republika nemá datum možného přijetí eura?

Tomáš ZÍDEK, náměstek ministra financí
--------------------
Ne, to ...

David BOREK, redaktor
--------------------
Protože sice váš, váš nadřízení o jistém termínu mluví, ale není to, není to termín, který by byl oficiálně přijat českou vládou.

Tomáš ZÍDEK, náměstek ministra financí
--------------------
Ne, to problém není, protože ty otázky přijetí eura se také diskutují. Země eurozóny se zájmem sledují ty státy, které už jsou blíž přijetí eura a vyhodnocují jejich ekonomickou politiku. To problém není. Já si myslím, že ten nejtěžší úkol, který dostaneme, je, že musí pokračovat strukturální změny výdajů státního rozpočtu, protože musíme vlastně do roku 2012 docílit takového základního cíle z takzvaného Paktu stability. To znamená, mít ten deficit státního rozpočtu maximálně jedno procento HDP, což tedy znamená, že vlastně reformní strategie musí pokračovat.

David BOREK, redaktor
--------------------
A euro je potom spíše vedlejší produkt pro, možná pro vás příjemný vedlejší produkt tohoto reformního úsilí?

Tomáš ZÍDEK, náměstek ministra financí
--------------------
Euro samozřejmě přijde jako výsledek stabilní ekonomiky.

David BOREK, redaktor
--------------------
Ekonomika teď roste okolo šesti procent. Předpokládám, že žádný ministr financí, když sestavuje rozpočet, není tak bláhový, aby počítal s tím, že růst ekonomiky šestiprocentní vydrží pořád. Znamená to, že tento růst, který už trvá i v roce 2007, znamená vyšší příjmy státního rozpočtu a možná i nižší schodek státního rozpočtu už za rok 2007?

Tomáš ZÍDEK, náměstek ministra financí
--------------------
Ano, to určitě. My jsme vlastně v těch predikcích v první polovině letošního roku odhadovali, že ten schodek bude kolem čtyř procent. Z toho vlastně vycházely i úkoly stanovené Evropskou komisí nebo předkládané Evropskou komisí radě ministrů. No, a dnešní predikce vypadají na tři celé šest procenta, i když kolegové ekonomové na ministerstvu tvrdí, že tak optimistické to nebude, takže skutečně uvidíme. Ale ten, ten vývoj je pozitivní.

David BOREK, redaktor
--------------------
Co se ovšem děje s penězi, které se vyberou takto nad plán? To se tak volně rozpustí do rozpočtu?

Tomáš ZÍDEK, náměstek ministra financí
--------------------
Ne, my je neutrácíme, my je neutrácíme. My je právě používáme pro to řešení toho deficitu státního, státního rozpočtu.

David BOREK, redaktor
--------------------
Já vám děkuji za účast ve studiu. Na shledanou.

Tomáš ZÍDEK, náměstek ministra financí
--------------------
Na shledanou. Děkuji.


Zdroj: 9.10.2007, ČT 1, Dobré ráno s Českou televizí

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář