CZ EN

Euro nepoškodí žádnou skupinu obyvatel

EURO MÁ ZÁHY ŠANCI ZÍSKAT V NEJČASTĚJI VYSLOVOVANÝCH SLOVECH ČECHŮ JEDNO Z PŘEDNÍCH MÍST. A S BLÍŽÍCÍM SE DATEM JEHO ZAVEDENÍ SE MŮŽE KLIDNĚ KATAPULTOVAT I NA ZLATOU PŘÍČKU. PROTO JSME SE NA NEJDŮLEŽITĚJŠÍ OTÁZKY KOLEM NĚJ ZEPTALI DOC. ING. OLDŘICHA DĚDKA, CSC., NÁRODNÍHO KOORDINÁTORA ZAVEDENÍ EURA V ČESKÉ REPUBLICE.

* Mohl byste shrnout pozitiva a negativa přijetí eura pro ČR?

Nikdo z občanů, kteří pojedou do ciziny, nebude muset před cestou trávit čas přemýšlením kde a kolik si vyměnit českých korun. Navíc budou v zahraničí moci jednoduše - pouhým pohledem - posoudit ceny. Přínos eura ale pocítí především podnikatelé, kteří mají obchodní styky se zahraničím. Tyto firmy již nebudou muset vést dvojí účetnictví, pojišťovat se proti změnám kurzu a spravovat bankovní účty zvlášť v českých korunách a zvlášť v eurech. Dále se přínos eura projeví nepřímo v posílení důvěryhodnosti ekonomiky. Mezi negativa bych zařadil ztrátu pravomoci státu vykonávat samostatnou měnovou politiku.

* Jaké budou hlavní změny pro spotřebitele?

Spotřebitelé se budou muset seznámit s novými bankovkami a mincemi a přivyknout si na ceny v eurech. Tyto změny jim usnadní tzv. duální označování cen a duální období. Duální označování cen začne nejpozději měsíc po oznámení přepočítacího koeficientu - necelý půlrok před zavedením eura - a skončí rok po něm. Všechny ceny za zboží a služby budou v daném období vyjádřeny jak v českých korunách, tak v eurech. Duální období bude v České republice trvat dva týdny a v jeho průběhu bude možné platit oběma měnami, což umožní občanům vyměnit si staré peníze za nové a zároveň usnadní postupné stažení korun z oběhu.

* Jaké budou hlavní změny pro podnikatele?

Nejvýznamnější změnou pro podnikatele bude odstranění transakčních nákladů, které vznikají při zahraničním obchodu a investicích v rámci zemí eurozóny. Zavedení eura způsobí podnikatelům také náklady vyvolané nutností přizpůsobení informačních systémů, přecenění zboží, úpravou reklamních letáků, přeškolením zaměstnanců apod. Nicméně, tyto náklady se projeví jednorázově, ale úspory způsobené používáním eura budou dlouhodobé.

* Lidé se v souvislosti se vstupem do eurozóny obávají růstu cen. Mohl byste odhadnout, v jakém rozsahu se tento efekt projeví? Co podraží nejvíce a co naopak zlevní?

Zkušenosti států, které přijaly euro před námi, hovoří o zvýšení cen v restauracích a u služeb, jako jsou návštěva kadeřnictví, fitness centra nebo třeba opravny. Na druhou stranu dochází k poklesu cen u jiného zboží, takže celkový efekt na cenovou hladinu se minimalizuje. Samozřejmě někdo může pocítit růst cen více než jiný, záleží na tom, co nakupuje. Například lidé, kteří denně chodí dejme tomu do kavárny. Protože ale žijeme v tržní ekonomice, cenu zboží určuje poptávka a nabídka. To znamená, že pokud některá kavárna zdraží více než ostatní, lidé by ji měli přestat navštěvovat. Mám-li to shrnout, ceny jsou takové, v jaké výši je lidé akceptují, a zavedení eura nemusí nutně vést ke zdražování.

* Dotkne se přijetí eura markantněji nějaké specifické skupiny lidí? Například důchodců?

Nikoli, základním principem přijetí eura bude nepoškodit žádnou skupinu obyvatel. Na to, aby nebylo zneužito ke zvyšování cen, budou dohlížet sdružení na ochranu spotřebitele. Zároveň bude zřízena bezplatná linka, kam se budou moci lidé obrátit s podezřením na špatné přepočítání.

* Jakým způsobem dojde k fyzickému vyřazení koruny z oběhu? Do kdy bude možno korunou platit v obchodech?

Ode dne zavedení eura budou všechny bezhotovostní platby prováděny v eurech a pro hotovostní platby budou dva týdny moci být využívány eura i koruny. Obchodníci budou mít povinnost zákazníkům vydávat pouze eura, čímž dojde postupně ke stahování koruny z oběhu. Po skončení období duálního oběhu bude ve všech transakcích používáno výhradně euro. Nicméně občané budou moci koruny nadále vyměnit v bankách a možná, že tuto službu budou nabízet i některé obchody ze své vlastní iniciativy.

* Jak se přepočítají peníze z korun na euro?

Rada EU stanoví šestimístný přepočítací koeficient, tedy 1 euro = XX, XXXX Kč, pomocí kterého budou přepočítány všechny korunové hodnoty. Tento kurz bude známý zhruba půl roku před zavedením eura.

* S jakými problémy se v rámci přípravy na přijetí eura setkáváte?

Pro orientaci veřejnosti i podnikatelských subjektů by bylo vhodné stanovit oficiální termín, ke kterému vláda uvažuje o přijetí eura. Pro podnikatele se jedná o klíčovou informaci, kterou potřebují k vytvoření individuálního plánu přechodu na euro tak, aby mohli optimálně rozložit náklady, které jim zavedení eura přinese.

* Kdy myslíte, že ČR bude schopna euro přijmout?

V současné době Česká republika neplní kritérium rozpočtového deficitu. Pro rok 2007 je předpokládán schodek ve výši 3,5 % HDP, tedy nad kritickou 3% hranicí. Parlamentu předložená vládní reforma zamýšlí postupně schodek snížit, což by mělo vést ke splnění rozpočtové podmínky. Pokud bude reforma schválena a následována dalšími opatřeními k ozdravení veřejných financí, rok 2012 se podle názoru ministra financí Miroslava Kalouska jeví jako vhodný termín, kdy by euro mohlo nahradit českou korunu. Samotné technické přípravy týkající se legislativních změn, informování občanů a podnikatelů již byly zahájeny a budou se stupňovat s tím, jak se termín přijetí eura bude blížit.

***

„Ode dne zavedení eura budou bezhotovostní platby prováděny v eurech a pro hotovostní platby budou dva týdny využívány eura i koruny.“


Zdroj: Komora.cz, 18.9.2007, rubrika: Euro & my, autor: vk

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.