CZ EN

Zavedení eura v České republice

Václav SOCHOR, moderátor
--------------------
Teď je osmnáct hodin a šestnáct minut, posloucháte Český rozhlas 1 Radiožurnál, pořad Radiofórum.

České ministerstvo financí navrhlo a pak zase stáhlo datum pro přijetí eura. Navrhovaným datem, které prosazoval ministr Miroslav Kalousek, byl rok 2012. Nelíbilo se ale ani České národní bance, ani některým dalším členům kabinetu, kteří říkali, že vláda napřed musí být schopna dokázat, že umí snižovat rozpočtový schodek a až poté se zavázat nějakým konkrétním termínem k přijetí společné měny. Já teď vítám ve studiu Oldřicha Dědka, národního koordinátora zavedení eura z ministerstva financí, dobrý večer.

Oldřich DĚDEK, národní koordinátor příprav zavedení eura z ministerstva financí
--------------------
Dobré odpoledne.

Václav SOCHOR, moderátor
--------------------
A po lince zdravím vrchního ředitele České národní banky Vladimíra Tomšíka, dobrý den.

Vladimír TOMŠÍK, vrchní ředitel České národní banky
--------------------
Dobrý večer.

Václav SOCHOR, moderátor
--------------------
Pánové, vy jste, pakliže se nepletu, oba dva zastánci zavedení eura, národní banka nicméně na rozdíl od ministerstva nechce stanovit přesné datum vstupu, pane Dědku, chápete argumenty České národní banky, jste ochoten se s nimi smířit?

Oldřich DĚDEK, národní koordinátor příprav zavedení eura z ministerstva financí
--------------------
Těm argumentům rozumím, nicméně ta diskuse, která se vedla mezi ministerstvem financí a Českou národní bankou, nebyla tak vyhrocená, jako se v našich médiích provádí, to znamená, že by Česká národní banka byla proti zavedení eura a ministerstvo financí pro zavedení eura. Ta diskuse ...

Václav SOCHOR, moderátor
--------------------
Jsem rád, že se nám to podařilo vyvrátit, že jsem řekl, že tedy oba dva jste stoupenci zavedení eura ...

Oldřich DĚDEK, národní koordinátor příprav zavedení eura z ministerstva financí
--------------------
Dobře, ta diskuse z pozice ministra financí byla vedena tím způsobem, ano, euro je přínosem pro Českou republiku, jsme si vědomi závažných bariér, které brání zavedení eura v České republice, zejména je to nekonsolidovaný vztah veřejných financí, ale tu koncovku, kterou ministr financí chtěl vládě prodat, bylo, že vláda by měla maximalizovat svoje úsilí tak, aby tato úzká místa byla překonána a Česká republika mohla v roce 2012 společnou měnu zavést.

Václav SOCHOR, moderátor
--------------------
No, pane Tomšíku, nebylo by právě stanovení toho pevného data pro přijetí eura tím rozhodujícím impulsem i pro českou vládu, aby dokázala krotit své výdaje, aby, aby dostála stanoveným kritériím, když totiž Česká republika vstupovala do Evropské unie, tak bylo také stanoveno datum a celá řada podmínek, které bylo jaksi potřeba splnit a ukázalo se to jako jeden z největších motivačních nástrojů?

Vladimír TOMŠÍK, vrchní ředitel České národní banky
--------------------
Já, než odpovím na tuto otázku, tak bych chtěl hned na začátku říci, že je poměrně velká škoda, že celá ta diskuse o české eurostrategii, respektive o zavedení eura v České republice, se sužuje pouze na stanovení termínu, ta diskuse by totiž primárně měla být zejména o připravenosti české ekonomiky, realizovat výhody spojené s přijetím eura a, řekněme, minimalizovat rizika fungování české ekonomiky v eurozóně a Česká národní banka si myslí, že až uvidíme, že toto je splněno, tak pak teprve by měla začít debata o termínu České republiky vstupu do eurozóny. Jinými slovy, položme si otázku, jak můžeme stanovit nějaké datum a jak vy říkáte, že by to mělo fungovat jako nějaký takový bič pro politiky, když zatím vidíme, že česká ekonomika na to de facto není připravena.

Václav SOCHOR, moderátor
--------------------
No jo, ale měli bychom to nějak tedy kvantifikovat nebo stanovit si konkrétní cíle, když tedy ne konkrétní datum, když říkáte, že napřed potřebujete vidět diskusi, tak to se jaksi těžko potom zpětně dohledává, zda ta diskuse už proběhla, nebo ne.

Vladimír TOMŠÍK, vrchní ředitel České národní banky
--------------------
Já teda, jestli na to můžu ještě zareagovat ...

Václav SOCHOR, moderátor
--------------------
No.

Vladimír TOMŠÍK, vrchní ředitel České národní banky
--------------------
... já si myslím, že ty konkrétní cíle stanoveny máme a jako musím podpořit to, co říká kolega Dědek, opravdu ta diskuse o nové eurostrategii, vůbec o tom procesu přijetí eura byla z pohledu České národní banky a s ministerstvem financí poměrně, řeknu, konstruktivní, plodná a na spoustě věcech jsme se shodli, a teď konkrétně k těm cílům, ty budou zveřejněny právě v té eurostrategii a je to o tom, jak ta ekonomika by měla de facto vypadat, než se budeme bavit o tom termínu, jsou to konkrétní, řekněme, hodnoty, jak by měly vypadat veřejné finance, jak vypadá pružnost trhu práce a tak dále, takže ty cíle jsou pro mě jasně stanoveny a není to o tom datumu.

Václav SOCHOR, moderátor
--------------------
Pane koordinátore, máte vy pocit, že chybí definice těchto cílů?

Oldřich DĚDEK, národní koordinátor příprav zavedení eura z ministerstva financí
--------------------
Samozřejmě z pohledu koordinátora, který je, který je zodpovědný za praktické věci, to datum nám trochu chybí, protože státní správa zkrátka pracuje tím způsobem, že pokud nemá nějaký pevný cíl, tak pro ni ten úkol jakoby padá pod stůl, že jo, nemá takovou tu motivaci, ale uznávám, že to je můj osobní pohled daný mým profesním zaměřením národního koordinátora. Rozumím té argumentaci, kterou zastává Česká národní banka, zkrátka chce vidět nejprve nějaké skutky a potom slova, ministr financí ten důraz možná vidí někde jinde, on věří a já se také domnívám, že ten mobilizační efekt by mohl být užitečný, že by mohl motivovat vládu k většímu reformnímu úsilí.

Václav SOCHOR, moderátor
--------------------
Abych navázal na pana Tomšíka, my často zaslechneme nebo se dočteme názory, že dokud česká ekonomika roste rychleji než evropská, tak že by bylo chybou zavádět euro, to je samozřejmě velice zjednodušený pohled, ale co si, co si o tom myslíte, ono se to velice jednoduše, tento argument, používá, pane Dědku?

Oldřich DĚDEK, národní koordinátor příprav zavedení eura z ministerstva financí
--------------------
Já, mně na tom argumentu nejvíc vadí, že je to takové mechanické protažení stávající situace do budoucna, ta otázka samozřejmě není tak, že máme euro zavést dnes, ale ta diskuse byla v roce 2012, takže ta argumentace, která poukazuje na stávající situaci, víceméně říká, že to, co vidíme dnes, bude platit i v tom roce 2012, ale v tom je ta pointa, že my přesně nevíme, ten měnový kurz patří k ekonomickým veličinám, které jsou nejvíce vrtkavé, nejvíce jaksi nás dovedou překvapit, a proto ta jednoznačná strategie, která má v budoucnu pevně stanovený cíl, ne dnes, ne pozítří, ale až, dejme tomu, někdy v roce 2012, je, myslím, ta správná strategie, která ukazuje, že česká ekonomika se chce vyhnout těmto rizikům a být připravena čelit globálním problémům i v případě, že by to počasí v budoucnosti nemuselo být tak dobré, jako je v současnosti.

Václav SOCHOR, moderátor
--------------------
Pane Tomšíku, dovedete si vy představit situaci, nebo dokázal byste ji dokonce popsat, České republiky v roce, řekněme, 2012 nebo 13, kdy všude se dá předpokládat, že všude kolem bude platit jednotná evropská měna a Česká republika bude mít stále svoji národní měnu, svoji korunu, v jaké situaci potom vy byste odhadoval, že se republika bude ekonomicky nacházet, bude jí to spíše ku prospěchu nebo jí to bude vadit?

Vladimír TOMŠÍK, vrchní ředitel České národní banky
--------------------
Tak já myslím, že bychom hned na začátku měli říci, že pokud hovoříme o termínu 2012, tak je nutné říci, že z logistického hlediska je nezbytně nutné počítat alespoň s tříletým obdobím technických příprav ...

Václav SOCHOR, moderátor
--------------------
Ano.

Vladimír TOMŠÍK, vrchní ředitel České národní banky
--------------------
... takže hovoříme minimálně o roku 2009, když chceme zavést euro v roce 2012 a tady bych chtěl dodat, že já osobně teda doufám a předpokládám, že nikdo nechce vstoupit do eurozóny s odřenýma ušima, tj. rychle, dokud máme vysoký hospodářský růst a následně pak být třeba překvapen tím, co se s českou ekonomikou bude dít ve chvíli, kdy hospodářský růst u nás poklesne a my navíc již nebudeme mít svoji vlastní měnovou politiku a de facto budeme se pouze řídit měnovou politikou, to znamená úrokovými sazbami z Evropské centrální banky z Frankfurtu, a pokud vaše otázka přímo směřovala na to, jak by ta ekonomika měla vypadat, kdybychom chtěli zavést to euro, tak já myslím, že je to poměrně jasně napsáno, není to jenom o těch veřejných financích, o maastrichtských kritériích, ale je to taky o pružnosti té české ekonomiky, aby byla schopna se vyrovnat s nějakými šoky.

Václav SOCHOR, moderátor
--------------------
Já jsem se spíše ptal a jestli vám to nebude vadit, tak bych tu otázku přehodil teď na pana Dědka ...

Vladimír TOMŠÍK, vrchní ředitel České národní banky
--------------------
Ano.

Václav SOCHOR, moderátor
--------------------
... jak, jaká bude pozice nebo jak situace, kdy všechny okolní země mají euro a Česká republika ne, jak může tato situace sama o sobě ovlivnit českou ekonomiku?

Oldřich DĚDEK, národní koordinátor příprav zavedení eura z ministerstva financí
--------------------
Já osobně se domnívám, že ty výhody, které sebou jednotná měna přináší, a to je zejména, to jsou zejména výhody pro podnikatele, pro úsporu, značnou úsporu transakčních nákladů, /nesrozumitelné/ zkrátka nebyly, že jo, to obchodování i v současné době se zahraničím a v evropské měně se pohybuje kolem šedesáti procent, po tom, co by do ..., co do eurozóny vstoupilo Slovensko, což je druhý nejvýznamnější obchodní partner, tak ty výhody kurzové stability pro podnikový sektor by byly ještě větší. Samozřejmě, když ekonomika se bude, bude konsolidovaná, bude vysoce pružná, jak požaduje kolega Tomšík, což je v pořádku, tak ty výhody by nemusely být tak citelné, nicméně pokud tím důvodem nezavedení eura je to, že česká ekonomika není schopna konsolidovat veřejné finance, není, není tedy schopna dosáhnout větší pružnosti finančních trhů, tak v tom případě bychom možná mohli být potrestáni kapitálovými toky za tuto nekázeň.

Václav SOCHOR, moderátor
--------------------
Vy oba dva hovoříte o konsolidaci, o pružnosti, ale já se pořád nemůžu dobrat těch nějakých konkrétně stanovených cílů, nebo konkrétních čísel, jde-li to, za jakých podmínek tedy by třeba Česká národní banka přistoupila na stanovení pevného data, za podmínek, že česká ekonomika bude konkurenceschopná a pružná, no, to ..., kdo to určí potom, pane Tomšíku?

Vladimír TOMŠÍK, vrchní ředitel České národní banky
--------------------
Přímo tedy Česká národní banka, já musím říci, ano, každý ekonom je schopný si přijít s nějakými deseti, patnácti, možná i padesáti nějakými explicitními kritérii, ale takhle to nechceme stanovovat a takhle to ani v té nové eurostrategii není. Je to čistě o tom, říkám, jsou různé kritéria sladěnosti, je to o tom, jak celkový nějak ten obrázek ekonomiky vyzní. Jinými slovy chci říci, je těžké přesně specificky kvantifikovat jednotlivé hodnoty, jednotlivé kritéria, ano, máme tady maastrichtské kritéria, ty jsou podmínkou, řekněme, nutnou, ale Česká národní banka si myslí nikoliv postačující a je to otázka o tom, jak vidíme, jak se ta ekonomika bude dál vyvíjet a já bych mohl dál citovat pak z té eurostrategie, ale to bych nechtěl, protože je to pořád ještě pracovní dokument, musíme počkat, než ho vláda bude konkrétně schvalovat.

Václav SOCHOR, moderátor
--------------------
Pánové, já vám děkuji za názory, děkuji za účast v diskusi, tolik vrchní ředitel České národní banky Vladimír Tomšík a národní koordinátor příprav zavedení eura Oldřich Dědek, děkuji.

Vladimír TOMŠÍK, vrchní ředitel České národní banky
--------------------
Na shledanou.

Oldřich DĚDEK, národní koordinátor příprav zavedení eura z ministerstva financí
--------------------
Na shledanou.


Zdroj:  ČRo 1 - Radiožurnál, 18:00 Radiofórum, 27.8.2007

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.