CZ EN

Reforma veřejných financí - v pořadu ČT1 : Otázky Václava Moravce

Salichov: Čunek nevinen

Václav MORAVEC, moderátor

A jak bylo řečeno, hlavními hosty dnešních Otázek jsou ministr financí za KDU-ČSL Miroslav Kalousek.

Vítejte, hezký dobrý den.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/

Dobrý den.

Václav MORAVEC, moderátor

Dále pak dva stínoví ministři financí, první místopředseda ČSSD Bohuslav Sobotka. Přeji hezký dobrý den, vítejte.

Bohuslav SOBOTKA, stínový ministr financí, 1. místopředseda strany /ČSSD/

Dobrý den.

Václav MORAVEC, moderátor

Finanční expert KSČM a také místopředseda strany Jiří Dolejš. I vám přeji hezký dobrý den.

Jiří DOLEJŠ, místopředseda strany /KSČM/

Krásnou neděli.

Václav MORAVEC, moderátor

Prohlášení stíhalo prohlášení, reakce stíhala reakci. Na zastavení trestního stíhání vicepremiéra a šéfa lidovců Jiřího Čunka reagoval kdekdo. Je zřejmé, že pochybností kolem celé aféry potrvá ještě několik dní. Sociální demokraté tvrdí, že celý případ se ocitl pod kobercem, a to po politickém nátlaku na státní zástupce. Politici vládní koalice zase tvrdí, že případ rozhodně neovlivňovali. Nejsilnější opoziční strana v zemi ČSSD chce případ vicepremiéra Jiřího Čunka znovu dostat na půdu Poslanecké sněmovny.

REPORTÁŽ

Václav MORAVEC, redaktor

Sociální demokraté také volají po větší nezávislosti státních zástupců. Chtějí kvůli tomu měnit i zákony. Podrobnosti ale tají s tím, že nejdřív je musejí projednat s ostatními politickými stranami. Jedním z návrhů ale je zkomplikovat odvolání nejvyššího státního zástupce.

Milan URBAN, místopředseda strany /ČSSD/ /8. 8. 2007/

Aby žádná vláda, žádná koalice neměla pokušení státního zástupce odvolávat na základě nějakých kauz.

Zuzana KUNCOVÁ, mluvčí, ministerstvo spravedlnosti /8. 8. 2007/

Současný model podle našeho názoru poskytuje státnímu zastupitelství dostatečnou nezávislost. Model, který je v České republice, je standardní, je srovnatelný s ostatními evropskými zeměmi.

Václav MORAVEC, redaktor

S výsledkem kauzy Jiřího Čunka se sociální demokraté nechtějí smířit. I proto chtějí na jednání ústavně-právního výboru sněmovny znovu pozvat Renátu Veseckou.

Miloslav VLČEK, předseda Poslanecké sněmovny /ČSSD/ /8. 8. 2007/

Budeme od ní požadovat, aby vysvětlila svůj postup v téhle kauze.

Václav MORAVEC, redaktor

Občanští demokraté to ale považují za zbytečný krok.

Eva DUNDÁČKOVÁ, členka ústavně-právního výboru /ODS/ /8. 8. 2007/

Požádá-li nás někdo o vyslechnutí názoru, názor vyslechneme, ale nemáme opravdu žádná další oprávnění k tomu, abychom jednali ve věci.

Václav MORAVEC, redaktor

A kauzou Čunek se má na popud ČSSD zabývat i bezpečnostní výbor. Ministr vnitra Ivan Langer mu má na něm vysvětlit, jakým způsobem jeho inspekce postupuje proti přerovskému vyšetřovateli Milanu Šošovičkovi. Šošovička měl údajně zastrašovat svědky obhajoby.

KONEC REPORTÁŽE

Václav MORAVEC, moderátor

Navíc přerovský žalobce Radim Obst, který měl původně kauzu vicepremiéra Jiřího Čunka na starosti, vystoupil z Unie státních zástupců. Důvod? Vadilo mu, že se ho unie nezastala, když byl pod palbou ostrých slov jihlavského žalobce Arifa Salichova. Teď začneme u vás, pane místopředsedo Sobotko, můžete nám popsat, jako divákům i veřejnosti, jaké budou ty mechanismy, které, řekněme, zabrání odvolávání, snadnému odvolávání nejvyššího státního zástupce v zemi?

Bohuslav SOBOTKA, stínový ministr financí, 1. místopředseda strany /ČSSD/

Víte, v tom příspěvku zaznělo, že ta naše praxe, kterou zatím v zákoně o státním zastupitelství máme, odpovídá standardům ostatních vyspělých zemí, ale v těch ostatních vyspělých zemích nikdy nenastala situace, která nastala v České republice. To znamená, ani v Maďarsku, ani v Polsku, ani v Německu nebo ve Francii nebyl členem vlády dlouhodobě člověk, který je trestně stíhán.

Václav MORAVEC, moderátor

To jste řekli už mnohokrát, teď nám ale popište, jak zpřísnit odvolání nejvyššího státního zástupce, kterými kroky?

Bohuslav SOBOTKA, stínový ministr financí, 1. místopředseda strany /ČSSD/

To se stalo poprvé v České republice a tam, kde nefunguje politická a právní kultura, tak musí nastoupit zákon. A my chceme navrhnout, aby skutečně ta pozice státního zastupitelství, které i nadále musí zůstat součástí výkonné moci, tak aby byla silnější, aby byla méně závislá na politických změnách a méně závislá na vládě.

Václav MORAVEC, moderátor

-Jaké konkrétní kroky?

Bohuslav SOBOTKA, stínový ministr financí, 1. místopředseda strany /ČSSD/

Nejvyšší státní zástupce by měl mít takovou pozici, která by mu zaručila, že v okamžiku, kdy je jmenován a například neporušuje zákon, nebo není zbaven způsobilosti k právním úkonům, nebo neprovede nějaké skutečně velmi závažné chyby ve své činnosti, tak vláda nemůže na základě zákona takovéhoto státního zástupce odvolat bez udání důvodu.

Václav MORAVEC, moderátor

Znamená to, že by byl téměř neodvolatelný jako soudce?

Bohuslav SOBOTKA, stínový ministr financí, 1. místopředseda strany /ČSSD/

To je jeden z mechanismů, který chceme diskutovat. Samozřejmě těch mechanismů může být více. Může to být kombinováno s tím, že státní zástupce bude jmenován na pevně stanovené funkční období, které bude například delší než onen čtyřletý mandát, který má Poslanecká sněmovna a který obyčejně má v České republice vláda.

Václav MORAVEC, moderátor

To znamená třeba pětiletý mandát, jak je tomu u policejního prezidenta, jak zvažuje Ivan Langer?

Bohuslav SOBOTKA, stínový ministr financí, 1. místopředseda strany /ČSSD/

Je to jedna z možností a vidíte, že sama vládní koalice tuto věc zvažuje v policejních strukturách, ale nám jde o to, aby do budoucna, pokud se v této zemi budou prosazovat takto negativní tendence v oblasti politické kultury, a jestliže za vlády ODS bude běžné, aby ve vládě seděli trestně stíhaní ministři, tak aby státní zastupitelství skutečně mohlo sehrávat nezávislou roli a aby platila rovnost před zákonem. To, co je v kauze Čunek největší otazník, je, zdali ještě po kauze Čunek v České republice platí ten základní princip každé demokracie, to znamená rovnost před zákonem a spravedlivý přístup ke každému občanovi.

Václav MORAVEC, moderátor

Pokud sociální demokraté ten návrh předloží, pane ministře, tak to bude, řekněme, poslanecký návrh opozice. Vy byste měl s ním problém ve vládě, podpořit ho, či naopak odmítnout?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/

Já si myslím, že každý takový návrh si zaslouží svojí diskusi, nicméně má-li to být konkrétní reakce na konkrétní stav, tak já bych docela rád připomněl, pane místopředsedo, že v bývalé koalici jsem to byl já, kdo velmi bránil odvolání Marie Benešové z pozice nejvyšší státní zástupkyně proti názoru pana předsedy Němce a pana předsedy Paroubka. Zůstal jsem v menšině, pánové Paroubek a Němec si prosadili svou. Teď to říkám ne proto, že bych měl cokoliv proti paní nejvyšší zástupkyni Vesecké, ale že i v té bývalé koalici na to nebyl jednotný názor. A to, že byla odvolána Marie Benešová, byla rozhodnutí pana Paroubka a pana Němce proti mému názoru, který jsem říkal veřejně. Takže já si nemyslím, že ta záležitost je problém systémový. Budete-li si přát něco takového diskutovat, proč ne, ale pokud to dáváte jako konkrétní reakci na konkrétní situaci, tak je to naprosto nefér a já jenom připomínám situaci, kdy Marie Benešová byla odvolána především z vůle předsedy ČSSD, proti názoru předsedy KDU-ČSL.

Václav MORAVEC, moderátor

Hned se Bohuslav Sobotka k tomu vyjádří. KSČM podpoří takový návrh sociálních demokratů, pane místopředsedo Dolejši?

Jiří DOLEJŠ, místopředseda strany /KSČM/

Já si především myslím, že systémový problém je avizován už tím, že máme jakoby dvě státní zastupitelství. Jedno na severní Moravě, jedno na jižní Moravě. To přece není možné. Tahle válka uvnitř státního zastupitelství určitě snižuje kredit, a pokud má systémové příčiny, diskutujme o tom, tak ty systémové příčiny řešme.

Václav MORAVEC, moderátor

A má je, nebo ne?

Jiří DOLEJŠ, místopředseda strany /KSČM/

Určitě by to neměla být vyšetřovací komise ve věci kauzy Čunek. Nemá cenu, aby politici nějak zasahovali do činnosti orgánů činných v trestním řízení, ale jak fungují zákony a jak jsou ustanovováni a případně odvoláváni lidé z funkcí, to je součástí systému.

Václav MORAVEC, moderátor

A máme v České republice víc, řekněme, státních zastupitelství a nejen jedno jednotné? To znamená, vidíte tady jako KSČM nějaké systémové selhání?

Jiří DOLEJŠ, místopředseda strany /KSČM/

Já ten spor uvnitř státního zastupitelství vidím jako systémový, osobně se domnívám, že je velmi varující, když se přerovský státní zástupce mění na základě rozhodnutí Nejvyššího státního zastupitelství. Očekávám, že Nejvyšší státní zastupitelství bude podobně postupovat i ve věci rozhodnutí jihlavského státního zástupce, protože i jeho rozhodnutí může být zpochybňováno a otevírá celou řadu otazníků.

Václav MORAVEC, moderátor

Z toho, co jste slyšel od sociálních demokratů, jste zatím tedy skeptický k jejich návrhu, že byste ho jako KSČM podpořili?

Jiří DOLEJŠ, místopředseda strany /KSČM/

Já říkám pouze jednu věc, že nechceme, aby ÚPV, tedy výbor ústavně-právní, byl vyšetřovací komisí, ale že systémové fungování právního státu, zejména v oblasti státního zastupitelství, je problém, to se domnívám a jde o to, jak tuto debatu otevřeme.

Václav MORAVEC, moderátor

Námitka Miroslava Kalouska byla jasná. Vy jako sociální demokraté jste vlastně jmenovali Renátu Veseckou, a to poté, co jste nechali odvolat kvůli sporu o katarského prince Marii Benešovou.

Bohuslav SOBOTKA, stínový ministr financí, 1. místopředseda strany /ČSSD/

Ale pan Kalousek tady hovořil úplně o něčem jiném. Za našich vlád, a sociální demokracie nesla vládní odpovědnost, tu největší vládní odpovědnost osm let, ani jednou se nestalo, že by členem vlády zůstal nebo byl člověk, který je trestně stíhán. My jsme nemuseli řešit obrovský konflikt zájmů, který nastal v situaci, kdy předseda vlády neodvolal pana Čunka včas z vlády. Měl to učinit v okamžiku, kdy byl pan Čunek obviněn z trestného činu korupce. Tím, že ho neodvolal, tak došlo k nastávajícímu střetu zájmů, který bych rád popsal, protože to je důležité pro tu naši legislativní iniciativu. Vláda má pravomoc odvolat nejvyšší státní zástupkyni paní Veseckou. Pan Čunek je první místopředseda vlády, která má tuto pravomoc, současně je vyšetřován policií a toto vyšetřování dozoruje Nejvyšší státní zastupitelství, v jehož čele je paní Vesecká. To je přece jasný konflikt zájmů, který nastal. Nenastal kvůli špatnému zákonu, protože zákonodárce si nedokázal ani v nejhorším snu představit, že by politická kultura v České republice klesla tak hluboko, aby členem vlády zůstal někdo, kdo je trestně stíhán. Jestliže politická kultura za této vlády klesla takto hluboko, my máme plné právo, abychom předložili tuto změnu zákona, která pojistí pozici nejvyššího státního zástupce, pokud by v budoucnu došlo k opakování podobné věci. Já to nemohu vyloučit. Jestliže předseda vlády Topolánek tuto kauzu nedokázal vyřešit, může se mu to stát u kteréhokoliv jiného ministra, aniž bych to komukoliv osobně přál, potom se dostaneme do stejného problému, který tady je.

Václav MORAVEC, moderátor

Kdy ten návrh předložíte?

Bohuslav SOBOTKA, stínový ministr financí, 1. místopředseda strany /ČSSD/

Počítáme během podzimu, budeme o tom samozřejmě jednat i s ostatními stranami. A poslední poznámka k té válce státních žalobců, o kterých tady hovořil pan místopředseda Dolejš. No, přece kdyby to nebyl vrcholně nestandardní výjimečný postup ze strany paní Vesecké v této kauze, tak by přece k žádné válce nedocházelo. To, že k ní dochází, je jasné, že se tady jednalo o silový vstup Nejvyššího státního zastupitelství do celé kauzy, a to vyvolává ty reakce, které to vyvolává, a já si myslím, že je zřetelné, že tady mohly existovat politické tlaky na paní Veseckou, aby se do té věci vložila, aby nějakým způsobem zasáhla čtrnáct dní před hlasováním o reformě veřejných rozpočtů.

Václav MORAVEC, moderátor

Souviselo to, pane ministře, s reformou veřejných financí?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/

Po tomto vašem zdůvodnění, pane místopředsedo, za sebe k tomu vašemu návrhu říkám ne, protože vy ho automaticky stavíte na premise, že státní zastupitelství není nezávislé, a to já prostě protestuji a myslím si, že to není pravda, a velmi mě baví, jak tomu rozumí všichni, kteří ten spis neviděli, místo, aby prostě akceptovali názory těch, kteří se s tím spisem opravdu mohli seznámit a nějak rozhodli. Státní zastupitelství v České republice je nezávislé. To, co přispívá k pokleslé politické kultuře, je zpochybňovat tuto skutečnost. A to, že je nezávislé, já právě dokládám na příkladu dva roky starém, kdy jsem já byl jediný ve vládní koalici, kdo měl velké výhrady proti tomu, aby byla odvolána Marie Benešová, právě proto, aby nevznikaly takovéto pochybnosti. Byl to pan Paroubek a pan Němec, kteří si proti mé vůli tohle prosadili. Přesto jsem dál přesvědčen, že státní zastupitelství v České republice je nezávislé a že vaše zpochybňování velmi ohrožuje politickou kulturu v zemi.

Bohuslav SOBOTKA, stínový ministr financí, 1. místopředseda strany /ČSSD/

Já se domnívám, že naprosto nemůže škodit, pokud zákon posílí stávající pozici státního zastupitelství jako součásti moci výkonné, která přesto nebude moci být ovlivňována politickou složkou. A jestliže dochází k ohrožování politické kultury v této zemi, tak se určitě shodneme na tom, že tou základní příčinou je skutečnost, že členem vlády byl takto dlouho člověk, proti kterému bylo vedeno trestní stíhání pro korupci. To je věc, která v civilizované Evropě nemá obdoby. Podívejte se do Polska ...

Václav MORAVEC, moderátor

Jednou větou, pane ministře.

Bohuslav SOBOTKA, stínový ministr financí, 1. místopředseda strany /ČSSD/

Podívejte se i do Polska, tam došlo dokonce kvůli tomu, že předseda vlády musel odvolat podezřelého ministra, k rozpadu vládní koalice a budou tam kvůli tomu předčasné volby, protože ani pan Kaczynski si nedokázal představit, že by spolupracoval ve vládě s ministrem, vůči kterému jsou takováto vážná podezření.

Václav MORAVEC, moderátor

Pane ministře, poslední věta a půjdeme za státními zástupci.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/

Já mám pocit, že spíš tady měli sedět tři ministři spravedlnosti než tři ministři financí, protože my, shodou okolností my tři k tomu můžeme říct maximálně to, že o tom vůbec nic nevíme, my jsme s tím spisem ...

Václav MORAVEC, moderátor

Je otázka, jestli stínoví ministři spravedlnosti, jestli o tom něco vědí.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/

... nijak seznámeni nebyli. Ale jedna jediná věta.

Zpochybňovat nezávislost orgánů činných v trestním řízení je pokleslá kultura, pane první místopředsedo. Tady je instituce, která má kompetenci a autoritu nějak rozhodnout, a já nemohu, tak jako my všichni ostatní, dělat nic jiného, než vzít na vědomí, jak tato instituce rozhodla. Ten, kdo byl oprávněn, rozhodl a já to beru na vědomí a nezpochybňuji, a nezpochybňoval bych ani v opačném případě, nezpochybňuji jeho kompetenci k tomu kroku.

Válka státních zástupců

Václav MORAVEC, moderátor

Jdeme za státními zástupci, protože kauza Čunek vede ke sporům mezi státními zástupci na severu Moravy a jihu Moravy, jak o tom mluvil místopředseda KSČM Jiří Dolejš. Přerovský žalobce Radim Obst, který měl původně vyšetřování kauzy vicepremiéra Jiřího Čunka na starosti, vystoupil z Unie státních zástupců. Důvod? Zarazila ho ostrá slova jihlavského žalobce Arifa Salichova, který Čunkovo stíhání zastavil. Tím podle Obsta porušil kodex profesionální etiky státních zástupců. Z Unie státních zástupců mělo vystoupit i zbývajících pět přerovských žalobců, kteří v této profesní organizaci byli. Dalším hostem Otázek je teď právě v brněnském studiu České televize brněnský krajský státní zástupce Petr Coufal. Přeji vám hezký dobrý den do Brna, vítejte v Otázkách.

Petr COUFAL, krajský státní zástupce, Brno

Dobré poledne všem divákům i vám do studia, pánové.

Václav MORAVEC, moderátor

Jste ochoten připustit, že váš podřízený, jihlavský žalobce Arif Salichov tedy porušil a dopustil se přestupku vůči etice státního zástupce při odůvodňování zastavení Čunkovy kauzy?

Petr COUFAL, krajský státní zástupce, Brno

Pane Moravče, jsem právník, dostal jsem stížnost od okresní státní zástupkyně doktorky Staňkové a tu prošetřím, mám na to dva měsíce. V tuto chvíli samozřejmě nemohu nic připouštět. Budu šetřit, budu slyšet doktora Salichova, a to v kontextu s argumenty, právními argumenty, které vychází ze spisu.

Václav MORAVEC, moderátor

Máte tedy na to dva měsíce, to vám bude trvat dva měsíce, než zjistíte, zda Arif Salichov porušil etiku státního zástupce?

Petr COUFAL, krajský státní zástupce, Brno

Ujišťuji vás, že určitě ne. Bude to velmi krátce v kategorii několika týdnů, zejména poté, co se doktor Salichov příští týden navrátí z dovolené.

Václav MORAVEC, moderátor

Znamená to, že do konce srpna bychom mohli vědět, zda Arif Salichov porušil etiku státního zástupce?

Petr COUFAL, krajský státní zástupce, Brno

No, dnes máme ... myslím si, že by to mohlo být do konce srpna.

Václav MORAVEC, moderátor

Dovolte, abych citoval přímo slova přerovského žalobce Radima Obsta a následuje teď citát. "Jeho", rozumějme Salichova, "mediální vyjádření, s nimiž se v daném ohledu nemohu ztotožnit, podle mého názoru představuje nestřízlivou a neadekvátní kritiku, která se vymyká principům upraveným v kodexu profesionální etiky státního zástupce." To je konec citátu slov pana Obsta. Vás osobně překvapilo, že pět státních žalobců z Přerova vystoupilo z Unie státních zástupců?

Petr COUFAL, krajský státní zástupce, Brno

Pane redaktore, nepřekvapilo, já jsem jedním ze zakládajících členů Unie státních zástupců a taky jsem ve své době z unie vystoupil. Je to osobní rozhodnutí státního zástupce a já bych ho nedával do souvislosti s touto kauzou. To je velmi nešťastné.

Václav MORAVEC, moderátor

Patří a jsou na místě i slova politiků a i veřejnosti, že vidí válku státních zástupců, na straně jedné přerovští, na straně druhé vy jihomoravští?

Petr COUFAL, krajský státní zástupce, Brno

No, já se tím bavím. My totiž žijeme v této kauze, nikoliv v realitě, ale ve virtuální realitě. Ta realita je ve spise, ten spis znají v tuto chvíli tři lidé, policejní vyšetřovatel, doktor Salichov a já. Všichni ostatní spekulují. Čili já odmítám tato tvrzení. Přitom, to je to podstatné, tady rozhodlo Nejvyšší státní zastupitelství. Přes veškerou jakousi volnost ve státním zastupitelství rozhodnutí Nejvyššího státního zastupitelství pro nás státní zástupce je de facto rozhodnutí Nejvyššího soudu pro soudce. Jsme prostě povinni ho respektovat a nějak poslední dobou všichni neslyšíme na to, že Nejvyšší státní zastupitelství rozhodlo a shledalo nedostatky. Já jsem ten spis četl, já je musím potvrdit a je jich tam daleko víc než jenom ty, které konstatovalo Nejvyšší státní zastupitelství i doktor Salichov.

Václav MORAVEC, moderátor

To znamená, že ten spis je ještě horší, než co řekl Arif Salichov, i než co řeklo Nejvyšší státní zastupitelství?

Petr COUFAL, krajský státní zástupce, Brno

Řeknu to jinak. Ty nedostatky, které ve spise doktor Salichov a Nejvyšší státní zastupitelství shledalo, ty jsem tam nalezl také, ale nalezl jsem tam ještě další, které prezentovány nebyly a které rovněž považuji za porušení procesních pravidel trestního řádu.

Václav MORAVEC, moderátor

Můžete velmi stručně laikům vysvětlit, co máte na mysli?

Petr COUFAL, krajský státní zástupce, Brno

Já vám řeknu jednu věc, která nepronikla de facto do vědomí ani politiků, ani právníků, ani veřejnosti, a to je naprosto bezprecedentní zneužívání práva na ochranu osobnosti občana. Tady ústava zaručuje rovnost před zákonem, jak o tom správně hovořil pan Sobotka, on více hovořil jako politik, nikoliv jako právník, jinak jako s právníkem bych s ním rozhodně souhlasit nemohl, nicméně v tomto případě rovnost občanů, a to mu dávám zapravdu, byla porušena, ale v tomto případě jednoznačně v neprospěch pana Čunka. Pan Čunek neměl práva obviněného jako každý jiný v každé jiné věci. V těchto případech spíše bylo to trestní řízení vedeno bez dodržování všech těch poctivých práv, které občan má mít. Základ je obrovská medializace kauzy, která dehonestovala jeho jako osobnost i jako člověka, a přitom samozřejmě unikaly informace ze spisu, které byly interní a které nesměly být ani policejním orgánem, případně státním zástupcem, a v tomto případě já si myslím, že státní zástupce to nebyl, nesměly být veřejnosti sdělovány. Běžně skoro všechno ze spisu bylo prezentováno, nikdo proti tomu nic neučinil.

Václav MORAVEC, moderátor

Promiňte, ale to se v Čechách stává běžným jevem, když se podíváme na vyšetřování dalších politických kauz, ať to bylo prošetřování Krausova kakaa, kauza Kubice, to je už tři roky trvající jev v České republice.

Petr COUFAL, krajský státní zástupce, Brno

Já s vámi plně souhlasím, a proto tomuto jevu říkám právní reality show, pane Moravče, a to je velmi smutné.

Václav MORAVEC, moderátor

Ale, promiňte, od toho jste tady vy státní zástupci, abyste tomu zabránili u policistů. Jestliže policie je tím hlavním cedníkem, ze kterého unikají ty informace s největší pravděpodobností vůči médiím, tak jste tady vy jako nadřízený orgán.

Petr COUFAL, krajský státní zástupce, Brno

Proto slyšíte moje silná slova ohledně úniku informací, protože všimněte si, od okamžiku, kdy převzal věc doktor Salichov, neunikla ani myš.

Václav MORAVEC, moderátor

Jihlavský státní zástupce Arif Salichov za případ Čunek, který případ Čunek zastavil, nehodlá dát podle vlastních slov podnět policii pro křivé obvinění, kterého se měla v celém případu dopustit Marcela Urbanová, bývalá Čunkova sekretářka. Učiníte tak vy?

Petr COUFAL, krajský státní zástupce, Brno

Odpovím jednoznačně. Pokud se doktor Salichov vrátí z dovolené a řekne mně, sám trestní oznámení nepodám policii, učiním tak já, neboť jsem přesvědčen jednoznačně o tom, že drtivá většina z výpovědi paní Urbanové je lež, je nepravdivá a byla vyvrácena mnoha svědky. Jinými slovy, pokud bych měl věřit paní Urbanové, pak musím říci, že minimálně patnáct lidí, mezi nimi i evangelický farář, prostě a jednoduše lhalo.

Václav MORAVEC, moderátor

Vám nepřijde divné ale, že se, když se tak zastáváte Arifa Salichova, že ...

Petr COUFAL, krajský státní zástupce, Brno

Já se zastávám kauzy, nikoliv Salichova.

Václav MORAVEC, moderátor

... že se na beztrestnosti pro Urbanovou podle čtvrtečního vydání Mladé fronty DNES domlouval Arif Salichov jako jihlavský státní zástupce s Urbanovou v kavárně nad punčem a nad kávou? To není podezřelé?

Petr COUFAL, krajský státní zástupce, Brno

To určitě je podezřelé a je opět je příznačné, že se o tom dozvídám z novin. Samozřejmě nemám tuto informaci relevantně právně, jsem právník, takže nejdříve si ji budu muset ověřit. Pokud to tak je, tak pak budu věc řešit. Samozřejmě to by nebylo v pořádku, ovšem pokud jsem i četl ty noviny, tak to bylo vlastně na počátku výslechu, a pokud já vím, tak doktor Salichov byl veden snahou vyřešit rozpory ve výpovědi paní Urbanové a pravděpodobně pevně věřil, že je vyřeší. Ale ta výpověď dopadla tak, že ona fakticky setrvala na tvrzeních, která se ukázala nepravdivá. Možná proto v tom počátku, v té euforii, s tím, že mu vysvětlí, hovořil tak, jak hovořil. Ale teď mluvím spíše ve spekulacích, a to bych neměl.

Václav MORAVEC, moderátor

Ale v případě, že by se ukázala ta verze jako pravdivá, tak je na místě trest, nebo nějaká důtka Arifu Salichovovi?

Petr COUFAL, krajský státní zástupce, Brno

To v tuto chvíli nemůžu říci. Podívejte se, jedna věc je jistá, doktor Salichov pracoval pod neuvěřitelným tlakem, bylo mu vyhrožováno dokonce i smrtí, byl dehonestován, byly zveřejňovány informace mimořádně citlivé z jeho dětství nebo mládí, které byly naprosto surové a nevhodné, s věcí nesouvisející. Zcela jistě i to mohlo mít nějaký vliv třeba na ten způsob jeho vyjadřování.

Václav MORAVEC, moderátor

Poslední otázka. Tady ve studiu v Praze jsou vrcholní politici České republiky, mluví o možných změnách a, řekněme, posílení nezávislosti státních zástupců, o systémových změnách, jak o tom mluvil Jiří Dolejš. Z vašeho pohledu krajského státního zástupce v Brně jsou na místě nějaké změny zákonů, které by změnily postavení státních zástupců v České republice po všech těch kauzách, které jsme mohli sledovat doslova v přímém přenosu?

Petr COUFAL, krajský státní zástupce, Brno

No, já musím říci, že už celkem není co dodat, protože většinu toho, co jsem chtěl říci a mohl bych k tomu říci, řekl pan inženýr Kalousek. Pan doktor Sobotka podle mého soudu pravdu nemá. Ten hovořil jako politik a nikoliv jako právník. Soustava státního zastupitelství je propojena pouze o jeden stupeň a rozhodně paní Vesecká nedozorovala, jak bylo řečeno panem doktorem Sobotkou, kauzu právě pana Čunka. Ta s ní neměla kromě toho rozhodnutí nic společného a žádným způsobem jí neovlivňovala a nemá k tomu také žádné právní argumenty. Já se cítím naprosto samostatným.

Václav MORAVEC, moderátor

Bohuslav Sobotka, jeho reakce?

Bohuslav SOBOTKA, stínový ministr financí, 1. místopředseda strany /ČSSD/

Promiňte, já bych velmi rád reagoval, ono je to samozřejmě obtížné, vy sedíte v Brně, nesedíte tady ve studiu, ale vy jste tady zmínil několik věcí, ve kterých jste se potom následně okamžitě popřel. Vy jste například řekl, že od okamžiku, kdy celou věc převzal pan Salichov, tak neunikla ani myš. Posléze jsme se tady dozvěděli, že se pan Salichov sešel se svědkyní a údajně jí sliboval beztrestnost, a to byla informace, která unikla. Vy jste tady řekl, že paní Vesecká nijak do kauzy nezasahovala, ale přece paní Vesecká si vyžádala spis, Nejvyšší státní zastupitelství ho prostudovalo a paní Vesecká potom posvětila rozhodnutí, ve kterém se celá ta kauza předala od dozorujícího státního zástupce jinému státnímu zástupci, čili rozhodně tady nemůžete tvrdit, že nedošlo k žádnému zásahu ze strany paní Vesecké. Paní Vesecká posvětila rozhodnutí, ve kterém na straně Vrchního státního zastupitelství došlo k předání celé věci. Čili já si myslím, že bude dobré, kdyby všichni účastníci té diskuse hovořili korektně. My tady neznáme spis, vy ho znáte a není ani cílem, abychom my tady vedli politickou debatu o spisu. Já se domnívám, že ten hlavní problém vznikl v situaci, kdy mediální tlak samozřejmě souvisel s tím, že pan Čunek neopustil v okamžiku podezření své veřejné funkce. Kdyby prostě ty veřejné funkce opustil, vyčkal výsledku šetření, tak by celá věc neprobíhala pod tak silným mediálním tlakem. To já myslím, že je dneska zřejmé každému v České republice, a to, co sociální demokracie kritizuje, je skutečnost, že nedošlo k jeho odstoupení z veřejných funkcí, že nebyl odvolán z těchto veřejných funkcí, a tudíž došlo k velikému tlaku na všechny zainteresované subjekty a ten veliký tlak možná v řadě případů skončil také tím, že unikaly informace, které uniknout neměly. A když vy jste tady velmi sugestivně popisoval ten tlak na pana Čunka a ty úniky informací, já jsem si nemohl nevzpomenout na Kubiceho zprávu, která byla také zveřejněna policejními složkami, také tam unikla celá řada velmi citlivých informací, a já si nevzpomínám, že by státní zastupitelství v této věci reagovalo takto odhodlaně, jako nakonec reagovalo v záležitosti místopředsedy vlády Čunka. Bohužel.

Václav MORAVEC, moderátor

Už jen stručná reakce Petra Coufala?

Petr COUFAL, krajský státní zástupce, Brno

No, Kubiceho věc se neřešila v Brně, pane místopředsedo, to je první věc. Informace o kavárně prošla poté od paní doktorky Samkové, poté, co věc byla ukončena, čili to už není únik informace z věci, ta věc byla v právní moci, takže tam nehovoříme o úniku informací. A ta třetí věc, teď nevím, která to byla, paní doktorka Vesecká a její zásah. Já myslím, že právě hlavním důvodem, proč zcela správně a v souladu se zákonem ta věc byla odňata a přikázána, bylo právě to, že za doby, kdy byla dozorována v Přerově, masivně unikaly informace ze spisu, které hrubě poškozovaly oba obviněné, jak pana Čunka, tak pana Hurtu.

Václav MORAVEC, moderátor

Říká brněnský krajský žalobce Petr Coufal. Děkuji vám do Brna, přeji hezký zbytek dne.

Petr COUFAL, krajský státní zástupce, Brno

Na shledanou.

Václav MORAVEC, moderátor

Pane místopředsedo Dolejši, vaše reakce a pak ministra financí Miroslava Kalouska.

Jiří DOLEJŠ, místopředseda strany /KSČM/

No, já bych se vrátil k té systémové logice, protože samozřejmě také neznám spis. Já se domnívám, když se zjistí vady v řízení a unikají informace tu ve prospěch obhajoby, tu ve prospěch žaloby, tak je někde systémová vada. A pokud státní zástupce místo, aby tyto vady odstranil a dožádal se dalších informací, celou věc zastaví, tak mám nad tím prostě otazník. Tím spíš, že v médiích se objevily informace, že část spisu chybí. Jestliže se ztrácí části spisů, to je jedna z nejvíc varujících věcí, která vůbec může být.

Václav MORAVEC, moderátor

Stejně tak, jako když si vzpomínám na věci týkající se i vašich rodinných věcí, tak téměř každý politik, když byl něčím nebo jeho okolí prošetřováno, tak do médií unikaly informace, třeba ve srovnání s Velkou Británií, věc, která není zcela běžná a která je v Čechách, řekněme, českým specifikem. Není na místě opravdu, ať už ve vztahu k policii, ke státním zástupcům, přijmout nějaká opatření, aby se to nedělo, aby ta práce byla odpovědnější, pane ministře?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/

To je samozřejmě věcí systémových opatření, kterým pravděpodobně nikdo z nás nerozumí. To je věcí státního zastupitelství, policie. Já jsem chtěl jenom velmi stručně zareagovat dvěma poznámkami. Pana místopředsedu Sobotku jsem chtěl požádat o zdrženlivost. Protože všechno to, co on říká směrem ke státnímu zastupitelství, by se skutečně dalo vykládat jako nějaký politický nátlak. Ta kritika, kterou tady vyjadřujete, se dá překládat i jako politický nátlak na státní zastupitelství. A České televizi jsem chtěl poděkovat za zprostředkování tohoto rozhovoru, protože myslím, že jsme viděli apolitického profesionála, z kterého jsem neměl pocit, že by se mu třásly nohy z pana Sobotky, ze mě, či z jakéhokoliv jiného politika.

Václav MORAVEC, moderátor

Záleží, jestli se mu třeba netřesou nohy z Renáty Vesecké jako z nadřízené.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/

Já si myslím, že ten pocit skutečně ze státního zastupitelství nemáme, a podle mého názoru je státní zastupitelství nezávislé a zpochybňovat to veřejně díky jednorázovým politickým bodům je mimořádně nebezpečné. Proto bych si vás dovolil požádat o zdrženlivost.

Václav MORAVEC, moderátor

Už jen stručně ale opravdu.

Bohuslav SOBOTKA, stínový ministr financí, 1. místopředseda strany /ČSSD/

Já si myslím, že to, co je důležité, je, aby politická kultura v České republice vedla k tomu, že v budoucnu, pardon, pokud bude vysoký státní funkcionář, veřejný činitel obviněn z trestného činu korupce, aby v tomto okamžiku opustil svoji funkci, nebo byl odvolán, pokud to ústavní nebo jiné mechanismy umožní. Pokud by k tomu došlo v kauze Čunek, tak by nikdy nedošlo k takovémuto velkému střetu zájmů a nebyl by takto velký tlak i mediální, i velké úniky informací, ke kterým docházelo. Základní odpovědnost podle mého názoru nese vládní koalice, jejíž součástí je tady pan ministr Kalousek, předseda vlády Topolánek, který měl jediný možnost pana místopředsedu vlády Čunka odvolat. Kdyby ho odvolal včas, myslím si, že celá věc by proběhla s daleko menší pachutí, než dnes můžeme sledovat. A pokud jde o politické tlaky, opozice nemá žádnou možnost vyvíjet jakékoliv politické tlaky.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/

Tak ať to nedělá.

Bohuslav SOBOTKA, stínový ministr financí, 1. místopředseda strany /ČSSD/

My jsme připraveni hledat takové možnosti, aby do budoucna i tyto politické tlaky byly vyloučeny z roviny spekulací, protože o tom nespekulují jenom opoziční politici. Když si přečtete noviny, podíváte se na Internet, o tom spekulují občané, o tom spekulují novináři, tohle jsou otázky, které si každý položí: Je skutečně zajištěna rovnost před zákonem? Nemá první místopředseda vlády nějaké privilegia, které prostě jiní občané nemají? To jsou ty klíčové otázky, které si musíme položit. A pokud ta odpověď bude jednoznačně ano, je zajištěna rovnost před zákonem, všechno je v pořádku, tak my určitě budeme spokojeni, ale bohužel v této situaci si tyto otázky jako opozice i jako občané musíme položit.

Václav MORAVEC, moderátor

Vy je v této situaci budete dál klást v příštím týdnu v Poslanecké sněmovně před ústavně-právním výborem.

Bohuslav SOBOTKA, stínový ministr financí, 1. místopředseda strany /ČSSD/

Myslím si, že je to povinnost opozice, aby se takto chovala.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/

Nicméně jediný člověk z této diskuse, který měl narozdíl od nás, od všech ostatních přístup do spisu, řekl, že rovnost před zákonem zajištěna nebyla, protože ten stíhaný neměl ta práva, která ... Takže jako skutečně toho nechme a zkusme se pokusit dohodnout, že budeme hájit jednotlivé pilíře toho systému, jedním z nich je i nezávislost státního zastupitelství. Přestaňte ho zpochybňovat.

Václav MORAVEC, moderátor

My sporům kolem kauzy vicepremiéra Jiřího Čunka se budeme věnovat i ve druhé hodině dnešních Otázek. Nabídneme vám exkluzivní duel advokátů, hlavních aktérů aféry Čunek, protože naše pozvání přijali Klára Veselá Samková a Eduard Bruna, tedy Klára Veselá Samková zastupující Marcelu Urbanovou a Eduard Bruna zastupující Jiřího Čunka. Dívejte se dál na Otázky.
 

Reforma veřejných financí

Václav MORAVEC, moderátor

Už za pár dní bychom měli vědět, jaké daně budeme platit v příštím roce. Zda nás čekají poplatky u lékaře a za recept v lékárnách, jak vysoké bude porodné a tak dále. Stručně řečeno, pokud v následujících dnech Poslanecká sněmovna reformy schválí, dotknou se každého z nás. Od schválení, či neschválení reforem se odvíjí i politická budoucnost ministra financí Miroslava Kalouska. Pokud se mu nepodaří prosadit rozpočet na příští rok se schodkem menším, než jsou tři procenta hrubého domácího produktu, hodlá rezignovat.

Václav MORAVEC, redaktor - REPORTÁŽ

Několik dní před klíčovým schvalováním reforem stále není jasno. Koaliční poslanci jednotní nejsou a opozice zase váhá, zda se pokusí reformu pozměnit, nebo si s ní vůbec nebude špinit ruce. Například skupina poslanců ODS chce daně snižovat víc než vláda. Ani tato skupina ale není jednotná v tom, jakým způsobem daně snižovat.Michal DOKTOR, poslanec /ODS/ /8. 8. 2007/ Existují dvě relativně vyvážené varianty.

Václav MORAVEC, redaktor

Podle lidovce Ludvíka Hovorky se ale daně podnikům snižují příliš. Hovorka odmítá i platby u lékaře pro děti a je připraven říci reformě ne. Ministr financí Miroslav Kalousek tvrdí, že se může schválit cokoliv, odmítá ale předložit rozpočet, který by kvůli různým návrhům měl vyšší než tříprocentní schodek.Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/ /8. 8. 2007/ Já to prostě neudělám, to by musel udělat nějaký jiný ministr financí.

Václav MORAVEC, redaktor

Hospodářská komora se bojí, že na poslední chvíli předložené návrhy budou špatné.Jaromír DRÁBEK, prezident Hospodářské komory ČR /8. 8. 2007/-A bude to podobné jako v řadě případů předtím, že se potom budou v následujících měsících napravovat.

Václav MORAVEC, redaktor

Odbory zase drží palce opozici, aby se jí reformu podařilo zamítnout.Milan ŠTĚCH, předseda ČMKOS /ČSSD/ /8. 8. 2007/ Ta reforma polarizuje českou společnost a nepřinese žádnou stabilitu.

Václav MORAVEC, redaktor

Reformou veřejných financí se má Poslanecká sněmovna zabývat opět v úterý.

KONEC REPORTÁŽE

Václav MORAVEC, moderátor

Do té doby ale ještě musejí leadeři koalice doladit společný postup, jinak je možné, že reformy zamítnou jejich vlastní poslanci. Vyjednávat se má do poslední chvíle, tedy snad do konce, či do brzkých ranních úterních hodin. Pane ministře, není to příliš velká improvizace? Začíná schůze sněmovny a vy nevíte, jak budou hlasovat koaliční poslanci.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/

Já si myslím, že to víme, že věříme, že koalice podpoří vládní návrh.

Václav MORAVEC, moderátor

Vy to víte, když to neví ani Ludvík Hovorka? Když to neví ani Vlastimil Tlustý, vy to víte?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/

Podívejte se, tak já pevně doufám, že všichni vládní poslanci podpoří vládní návrh.

Václav MORAVEC, moderátor

Takže to nevíte, ale doufáte.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/

Dobře, omlouvám se za ten pojem, máte pravdu.

Václav MORAVEC, moderátor

To jsou dvě rozdílné věci.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/

Já myslím, že máme důvod věřit, že všichni, to je třetí pojem, že máme důvod věřit, že všichni vládní poslanci podpoří vládní reformu, protože z těch diskusí vychází, že to je prostě maximum možného, jednak z technického důvodu, jednak z důvodu koaličních kompromisů. Já hájím vládní návrh, to znamená, zatím nedošlo k žádné změně. Vládní návrh je stále stejný.

Václav MORAVEC, moderátor

Neohrožuje to ale sestavování státního rozpočtu na příští rok, že stále se ještě neví, jaký bude ten konečný návrh, nebrzdí to práce na státním rozpočtu na příští rok, jednoznačná odpověď?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/

Nebrzdí. Samozřejmě, že návrh státního rozpočtu musí být předložen do sněmovny do konce září tohoto roku a bude předložen do konce září bez ohledu na to, zda vládní návrh bude schválen, nebo zamítnut.

Václav MORAVEC, moderátor

Letos počítá rozpočet s deficitem devadesáti jedné miliardy korun. Vaše ministerstvo ještě v červnu tvrdilo, že rozpočet na příští rok by mohl být tak kolem sedmdesáti osmi miliard ...

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/

Deficit.

Václav MORAVEC, moderátor

... deficitu. Na tomto pracujete, nebo se to číslo mění?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/

Ne, to číslo je stále stejné, je to číslo menší než osmdesát miliard ve státním rozpočtu, hovoříme-li o třech procentech, mluvíme o deficitu veřejných rozpočtů. Samozřejmě, že klíčová je ona struktura. Bude-li schválen vládní návrh, budou-li schváleny ty změny rozpočtové legislativy, je možno takový rozpočet předložit s výdaji fakultativní povahy, které odrážejí i politické priority vlády v oblasti rozvoje infrastruktury, podpory venkova, podpory vědy a výzkumu. Pokud by tato změna rozpočtové legislativy neprošla, pak já stejně nepředložím jiný návrh rozpočtu než s deficitem do tří procent, ale pak je zřejmé, že ...

Václav MORAVEC, moderátor

Já myslel, že budete rezignovat.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/

Ne, já předložím návrh rozpočtu do tří procent. Otázka je, do jaké míry takový rozpočet bude akceptovatelný, protože jeho vnitřní struktura dominantně bude akcentovat výdaje mandatorní povahy, které zůstanou podle staré legislativy, a logicky se bude muset škrtat ve výdajích jiné povahy.

Václav MORAVEC, moderátor

To znamená, že když neprojdou reformy, vy stejně předložíte rozpočet se sedmdesáti osmimiliardovým schodkem, ale seškrtají se ostatní výdaje?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/

Ano, já jsem řekl zcela jasně, že nepředložím jiný rozpočet než rozpočet s deficitem do tří procent hrubého domácího produktu. Pokud takový rozpočet nebude akceptovatelný, bude ho muset předložit jiný ministr financí.

Václav MORAVEC, moderátor

Existují nějaké okolnosti, za kterých by KSČM byla ochotna v Poslanecké sněmovně schválit rozpočet na příští rok, pane místopředsedo Dolejši?

Jiří DOLEJŠ, místopředseda strany /KSČM/

My jsme za uplynulých deset let hlasovali pro státní rozpočet, tuším, jenom jednou, bylo to v roce devadesát devět, a to bylo proto, že tento rozpočet zajišťoval jak hospodářský růst, tak sociální stabilitu a odpovídal v nezbytné míře i našemu volebnímu programu. To, co je předloženo jako reforma veřejných financí a co pravděpodobně je i východiskem návrhu státního rozpočtu na rok 2008, tyto parametry podle nás nesplňuje.

Václav MORAVEC, moderátor

Neexistuje tedy žádná okolnost?

Jiří DOLEJŠ, místopředseda strany /KSČM/

Hovořím o filozofii přístupu. Samozřejmě, že ty východiska se mohou měnit, ale mám jedno velké ale nad tím, co řekl tady pan ministr, protože je v kraji zvykem a hovoří tak i rozpočtové, příslušná rozpočtová pravidla, a to, že se státní rozpočet předkládá na základě platných zákonů. Jsme poměrně benevolentní v tom, že návrh státního rozpočtu, který přichází v září, by se měl opírat o zákony, které jsou projednány aspoň ve sněmovně, i když nejsou ještě platné, protože neprošly Senátem a podpisem pana prezidenta. Pokud neprojde reforma, tak samozřejmě návrh státního rozpočtu se musí opírat o dosud platnou legislativu, a pak je samozřejmě všechno jinak. A pokud by bylo všechno jinak, tak bychom se zaměřili jako i v předchozích letech zejména na výdajovou strukturu státního rozpočtu a tam bychom doporučovali příslušné korekce, protože to nemůže být, jak myšička vařila kašičku, tomu dala, tomu dala, je třeba říct, co je priorita, je třeba mít určitou vizi hospodářské politiky, vizi strukturálního vývoje české ekonomiky.

Václav MORAVEC, moderátor

Sociální demokraté už ústy Jiřího Paroubka v červenci v tomto pořadu řekli, že rozpočet na příští rok nepodpoří. To stanovisko se nemůže změnit, pane místopředsedo Sobotko?

Bohuslav SOBOTKA, stínový ministr financí, 1. místopředseda strany /ČSSD/

Tak pokud to bude rozpočet, který bude postaven na této takzvané reformě, tak jsou to spojité nádoby. Těžko můžeme hlasovat proti této takzvané reformě a potom podpořit rozpočet, který vychází z její filozofie, akcentuje její výdajové priority a naopak opomíjí řadu oblastí, kam bychom si jako sociální demokraté dokázali představit, že půjde víc finančních prostředků. Čili naše jednání bude mít takovouto logiku a bude mít takovouto souvislost. Pokud by se jednalo o rozpočet, který nebude vycházet z takzvané reformy, čili tady předjímám, že by tedy eventuelně reforma mohla být zamítnuta v Poslanecké sněmovně, tak je to otevřená věc, o které jsme připraveni jednat.

Václav MORAVEC, moderátor

To znamená, že v případě, že by neprošla reforma, tak byste byli relativně vstřícní ke komunikaci se stranami vládní koalice?

Bohuslav SOBOTKA, stínový ministr financí, 1. místopředseda strany /ČSSD/

Já chci říci, že země potřebuje v každém případě nějaký rozpočet, to sociální demokracie vnímá, za prvé, a za druhé, pokud by to nebyl rozpočet postavený na této špatné takzvané reformě, tak je to pro nás lepší zpráva a dokážeme si představit větší manévrovací prostor, byť jsme opoziční strana a nemuseli bychom se tedy o osud rozpočtu příliš starat.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/

K tomu je ovšem zapotřebí dodat, že jediné rozumné, a na tom se snad všichni shodneme, je v období poměrně výrazného hospodářského růstu přestávat zadlužovat nesmyslně veřejné rozpočty, přestávat zadlužovat zemi. A pokud neprojde tato změna legislativních pravidel, tak rozpočet, který by vyjádřil dostatečně rozpočtové, tedy i politické priority vlády a dokonce i opozice, by nebyl uskutečnitelný s deficitem do tří procent. Takže tady ty cíle jdou proti sobě. Nebude-li schválena, nebude-li schválen reformní balík, pak rozpočet do tří procent bude pouze technickým dokumentem, který na výdajové straně neodrazí priority, politické priority.

Václav MORAVEC, moderátor

Pane ministře, promiňte, on nemusí být jenom tento balík, existují i jiné alternativní balíky, o kterých bychom se mohli bavit, se kterými přichází ČSSD nebo KSČM.

Rozdělená koalice?

Václav MORAVEC, moderátor
 
Ministr financí Miroslav Kalousek je podle svých slov mírným optimistou, jak jste slyšeli, že v následujících dnech v Poslanecké sněmovně reforma veřejných financí projde. Leadeři stran vládní koalice se v pátek dohodli, že se do úterý dohodnou, jaké změny ve sněmovně pozmění vládní návrh.
 
REPORTÁŽ - Mirek TOPOLÁNEK, premiér, předseda strany /ODS/ /10. 8. 2007/
 
Shodli jsme se na principu jednoho komplexního pozměňovacího návrhu, kdy koaliční poslanci budou hlasovat pouze pro tento komplexní pozměňovací návrh. Pokusíme se je přesvědčit, aby nepodávali další vlastní pozměňovací návrhy a pro žádné další nehlasovali, tak aby opravdu prošel ten vládní balík ve znění toho komplexního pozměňovacího návrhu a toto byla jednoznačná dohoda.
 
KONEC REPORTÁŽE
 
 
Václav MORAVEC, moderátor
 
Zaznělo v pátek po koaliční schůzce. Čas je do úterý. Vy, pane ministře, říkáte, že nejpravděpodobnější variantou může být schválení reformy s kosmetickými úpravami. Co tím, prosím pěkně, máte na mysli, kosmetické úpravy? Vysvětlete nám to.
 
Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
 
Ta kosmetická úprava je možná trochu pejorativní slovo. Chtěl jsem říct úpravy, které ve svém rozsahu budou v objemu stamilionů, maximálně jednotek miliard.
 
Václav MORAVEC, moderátor
 
Co tak upravuje?
 
Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
 
A nepůjde, já nebudu dávat příklady, aby to snad nevypadalo, že to bude součástí toho návrhu. Koalice se dohodla, že do úterka tento návrh předloží, a já bych velmi nerad tu diskusi vedl v přímém přenosu právě proto, aby nevznikaly pocity, kdo z té diskuse je vítěz, nebo poražený. Ta diskuse nesmí mít vítěze a poražené, ta musí mít jediný výsledek, a to je racionální rozpočtová politika. Jinými slovy, ptáte-li se mě, co znamená, co znamenají změny, zákon je v Poslanecké sněmovně, samozřejmě každý poslanec má právo k němu dávat pozměňující návrhy a přijatelné v této fázi jsou pozměňující návrhy, které změní tu bilanci na příjmové straně o stovky milionů nebo jednotky miliard a budou samozřejmě kompenzovány na výdajové straně, aby se nezvyšoval deficit, a návrhy, které nepůjdou proti filozofii, to znamená, určitě nebudeme akceptovat návrhy, aby se například zvýšily přímé daně nebo aby se zvýšily mandatorní výdaje, oproti těm návrhům, které ...
 
Václav MORAVEC, moderátor
 
Ještě se k tomu dostaneme, KSČM dá nějaké pozměňovací návrhy, nebo si nebude špinit ruce s tím, aby pozměňovala vládní návrh, pane místopředsedo Dolejši?
 
Jiří DOLEJŠ, místopředseda strany /KSČM/
 
Pokud jde o výdajovou část veřejných financí, tak pravděpodobně nebudeme alternovat jiný systém sociálních služeb, ale budeme pouze negovat škrty. Pokud jde o příjmovou stránku, neboli daňové záležitosti, ještě to zvážíme, protože to, co proběhlo na půdě rozpočtového výboru, lze brát sice jako určitý test či zkoušku bojem, ale s nepříliš vysokou vypovídací schopností.
 
Václav MORAVEC, moderátor
 
To byla zajímavá legrace, když to tak řeknu. Vy jste tam téměř všechno prosadili, protože, jak jsme se dozvěděli, chyběl nýtek v lodi koaliční, jeden poslanec ODS, a pak jste ale zamítli celý návrh, když se vám podařilo tu vládní reformu tak pozměnit, že byla téměř vaše opoziční.
 
Jiří DOLEJŠ, místopředseda strany /KSČM/
 
Já to osvětlím. Já si myslím, že vyslat signál, že lze pojmout jinou filozofii reformy, je potřebné, to za prvé. Za druhé, pokud chceme zbilancované veřejné finance a nezvyšovat deficitní trend, tak máme při klesajícím tempu ekonomiky pouze dvě možnosti, buď více škrtat, anebo poněkud přidat na příjmech. A výtěžnost daňová má jaksi určitou pružnost, tam bych nečekal desítky miliard, že ze dne na den zvýšíme, takže přidat na progresi v daňové soustavě, která už dnes je pod průměrem Evropské unie.
 
Václav MORAVEC, moderátor
 
Uděláte to tedy?
 
Jiří DOLEJŠ, místopředseda strany /KSČM/
 
Tento návrh vzešel z dílny KSČM a nebyl předem konzultován jak s ostatními opozičními politiky, tak třeba s jednotlivci z koaličních řad, tudíž skutečně byl v rovině vzkazu voličům KSČM. Pokud budeme vážnější ...
 
Václav MORAVEC, moderátor
 
Ano, budete se chovat vážněji, nebo budete jenom vzkazovat něco voličům?
 
Jiří DOLEJŠ, místopředseda strany /KSČM/
 
To záleží na těch konzultacích, které musí samozřejmě proběhnout do úterního odpoledne. Nechci předjímat.
 
Václav MORAVEC, moderátor
 
Konzultují s vámi komunisté progresivnější zdanění lidí s vyššími příjmy, pane místopředsedo Sobotko, a podpoříte je?
 
Bohuslav SOBOTKA, stínový ministr financí, 1. místopředseda strany /ČSSD/
 
Možná i na to dojde, ale já musím říci, že to není v programu sociální demokracie.
 
Václav MORAVEC, moderátor
 
Buďte, prosím, jednoznačný, jestli byste podpořili KSČM s tím návrhem zdanění bohatších lidí? Jednoznačná odpověď, prosím.
 
Bohuslav SOBOTKA, stínový ministr financí, 1. místopředseda strany /ČSSD/
 
Podívejte se, to hlasování na rozpočtovém výboru bylo skutečně jenom symbolické, protože z procedurálních důvodů nelze přijmout usnesení, že navrhujeme celou reformu zamítnout a současně požadovat pozměňovací návrhy, a my jsme si jako opozice vybrali potom po dohodě tu variantu, že chceme skutečně celou reformu zamítnout, a proto rozpočtový výbor přijal takovéto usnesení. Bavit se teď o nějakých alternativních návrzích opozice postrádá smysl v situaci, kdy má vládní koalice na plénu Poslanecké sněmovny většinu.
 
Václav MORAVEC, moderátor
 
Vy to tedy máte jako sociální demokraté jasné, že nebudete měnit a nebudete dávat do reformy dílčí změny?
 
Bohuslav SOBOTKA, stínový ministr financí, 1. místopředseda strany /ČSSD/
 
Já budu uvnitř, já budu v té diskusi, kterou chceme uzavřít v úterý na poslaneckém klubu uvnitř sociální demokracie, prosazovat názor, že bychom měli realisticky zvážit, jakou máme sílu v Poslanecké sněmovně, že jsme v opozici, že nemáme většinu hlasů na plénu Poslanecké sněmovny a že bychom měli reformu odmítnout jako celek, protože ona je prostě koncepčně špatná, a byť bychom měli sebe a lépe mínění pozměňující návrhy, tak si nedokáži představit, že by se ta reforma zlepšila, protože ona je nespravedlivá, ona zvyšuje daně, po reformě se zvýší veřejný dluh o čtyři sta miliard, prostě to nelze několika pozměňujícími návrhy na plénu Poslanecké sněmovny zlepšit, navíc v situaci, kdy sociální demokracie nemá ty hlasy.
 
Václav MORAVEC, moderátor
 
Rozumím-li vám správně, váš postoj jako rozpočtového experta, prvního místopředsedy ČSSD je nešpinit si s reformou ruce, nedávat pozměňovací návrhy?
 
Bohuslav SOBOTKA, stínový ministr financí, 1. místopředseda strany /ČSSD/
 
My bychom si je i ušpinili v situaci, kdyby byla reálná šance tu reformu shodit ze stolu, nebo ji radikálně přepracovat. Ta šance není a ta šance bude teprve v situaci, kdy sociální demokracie vyhraje volby, a proto jsme také jasně našim voličům a občanům České republiky vzkázali, že pokud my vyhrajeme příští volby, tak všechny chyby, které tato reforma přináší, tak samozřejmě sociální demokracie odstraní. Ale my jsme ty volby nevyhráli, nemáme sílu v Poslanecké sněmovně na to, abychom tu reformu přepracovali, a proto já budu prosazovat strategii zamítnout reformu jako celek, ona je špatná, ve skutečnosti to žádná reforma není.
 
Václav MORAVEC, moderátor
Bez pozměňovacích návrhů, promiňte, pane ministře, jenom jestli totéž bude tedy postoj i KSČM s největší pravděpodobností, pane ...
 
Jiří DOLEJŠ, místopředseda strany /KSČM/
 
Stručná reakce na pana emeritního ministra. Já se domnívám, že za hranici daňové progrese jsme se dostali za vlády sociální demokracie, stejně tak jako do určitých dluhových problémů za vlády sociální demokracie. My prostě vysíláme určitý signál, že by v tomto ohledu se měla zvážit jiná filozofie, víc v tuto chvíli nepožadujeme.
 
Václav MORAVEC, moderátor
 
Počkejte, tak teď už tomu ... vy vysíláte signál, tady mluvíte jak indián, ale abych tomu teda rozuměl, aby tomu rozuměli diváci, když vysíláte signál, tak nám ho přeložte do češtiny.
 
Jiří DOLEJŠ, místopředseda strany /KSČM/
 
Aby ekonomická veřejnost, voliči, ale samozřejmě členové sociální demokracie zvážili, jestli politikou sociální demokracie jsme se nedostali už za hranici, kdy té dluhové pasti se prostě nevyhneme bez nějakých zásahů.
 
Václav MORAVEC, moderátor
 
KSČM, její postoj. Já to snad z vás dostanu, pane místopředsedo. Budete dávat pozměňovací návrhy, ano, nebo ne, nebo budete jako sociální demokraté jenom odmítat reformu jako celek a nebudete se jí snažit pozměnit?
 
Jiří DOLEJŠ, místopředseda strany /KSČM/
 
Speciálně k tomuto tématu ze mě nedostanete víc než z pana ministra, to znamená, že věřím, že má podat pozměňovací návrhy určitý smysl.
 
Václav MORAVEC, moderátor
 
Má to smysl. Tak, pane ministře, slyšel jste opozici. Sociální demokraté nebudou podle Bohuslava Sobotky, nebo Bohuslav Sobotka bude navrhovat ...
 
Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
 
Je svatým právem každého poslance, každého politického klubu pozměňující návrhy podat, nebo nepodat. Já samozřejmě jako ten, kdo hájí vládní návrh, tak bych si nejvíce přál, aby k němu žádné pozměňující návrhy nebyly, aby prošel tak, jak ho vláda předložila, protože tak to pokládám za optimální. Jenom drobnou poznámku k té skvělé reformě, kterou udělá sociální demokracie poté, co vyhraje ty volby. Pane místopředsedo, kdybyste říkal, že tak, jak je to teď, je to dobře a nechcete to změnit, tak bych tomu snad ještě rozuměl, ale když říkáte, tak, jak to je teď, to vyžaduje změny a my ty změny dobře uděláme, až budeme u moci, tak si, prosím pěkně, vzpomeňte, že jste u té moci byli osm let. Vy jste čtyři roky byl ministr financí, tak proč jste to teda dobře neudělali během těch osmi let. Doufám, že neřeknete, že kvůli tomu, že čtyři roky jsme byli koaličními partnery.
 
Václav MORAVEC, moderátor
 
Teď jsem to chtěl říct já, že jste byli koaličními partnery KDU-ČSL.
 
Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
 
A předtím čtyři roky opozičně-koaličními partnery ODS. To je argumentace, které prostě nerozumím. Neudělali jsme, a zdůrazňuji, neudělali jsme v minulých letech nezbytné kroky, které jsou potřeba udělat, aby tady byla dlouhodobá udržitelnost veřejných rozpočtů. Tato vláda je odhodlána ty kroky udělat.
 
Bohuslav SOBOTKA, stínový ministr financí, 1. místopředseda strany /ČSSD/
 
Já myslím, že vám, pane ministře, velmi lehce pomohu. Ten náš rozpor je skutečně koncepční. On se projevoval i v době, kdy jsme byli koaliční partneři v těch minulých čtyřech letech, a já bych vám chtěl poděkovat za tu spolupráci, kterou jsme v těch minulých čtyřech letech měli, protože byla korektní, mě jako ministra, vás jako předsedu rozpočtového výboru a klíčového experta KDU-ČSL v oblastech rozpočtové a daňové politiky, ale ten rozdíl je koncepční. My prostě se nedomníváme jako sociální demokraté, že lze kombinovat dva cíle, snížení daní a snížení deficitu státního a veřejných rozpočtů. My v té naší alternativě, kterou předkládáme a kterou jsme předložili občanům, jasně navrhujeme, abychom se nyní v této fázi soustředili pouze na cíl jediný a tím je stabilizace veřejných rozpočtů a snížení deficitu pod tři procenta s tím, že snížení daní může počkat až poté, kdy se nám tyto rozpočtové cíle podaří splnit. A jestli to bude za tři nebo za čtyři roky, tak to je něco jiného. Váš koncept je jiný. Vy snižujete daně firmám, zvyšujete daně běžným občanům a současně tvrdíte, že snížíte deficit veřejných rozpočtů a připravíte veřejné rozpočty o třicet miliard korun. Já nevím, kdo bude za tři roky ministrem financí, ale možná vás bude proklínat, pane ministře, protože vaše reforma připraví veřejné rozpočty díky nesmyslnému snížení daní z příjmu právnických osob o třicet až čtyřicet miliard korun, a ty peníze za tři roky budou chybět až se budou sestavovat další státní rozpočty.
 
Václav MORAVEC, moderátor
 
Proč nepočkat se snížením daní, jak navrhuje sociální demokracie v tom alternativním návrhu?
 
Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
 
Ne, já bych jenom rád panu ministrovi připomněl, s poděkováním za tu korektní spolupráci, tady máme stejný názor, že nejrychlejší snížení daní z příjmu právnických osob jsme dosáhli právě my dva naším společným konceptem z třiceti jedna na dvacet čtyři procent a já to pokládám za správný trend a chci v něm pokračovat. A onehdy jsem četl volební program ČSSD pro toto volební období, ne, že by to bylo úplně veselé čtení, ale další snižování korporátní daně, tedy daní z příjmu právnických osob, vaše strana ve volebním programu pro toto období má, pane předsedo.
 
Václav MORAVEC, moderátor
 
Ale až v další fázi, když jsem četl ty alternativní návrhy ČSSD. Ne hned v té první fázi, pane ministře.
 
Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
 
Já netvrdím, že na načasování těchto kroků není ...
 
Václav MORAVEC, moderátor
 
Rozdílný pohled.
 
Václav MORAVEC, moderátor
 
... je samozřejmě rozdílný pohled a i koalice velmi diskutovala o jednotném timingu, zda dříve výdaje, potom daně, nebo zda společně. Je politickým kompromisem, že se změny dělají najednou, společně jak na příjmové, tak výdajové straně rozpočtu, a nemyslím si, že by to bylo totálně v kontradikci s cílem snižování deficitu veřejných rozpočtů. Koneckonců ten model, který jsme předložili, o tom svědčí. My skutečně ten deficit budeme snižovat.
 
Bohuslav SOBOTKA, stínový ministr financí, 1. místopředseda strany /ČSSD/
 
Já si myslím, že ten hlavní rozdíl je v tom, že před čtyřmi lety, kdy jsme společně zahájili snižování daní z příjmu právnických osob, tak ta sazba byla jednatřicet procent a nebyla mezinárodně konkurenceschopná. Dnes je dvacet čtyři procent a ona je konkurenceschopná. A my říkáme, už není potřeba dále tuto sazbu snižovat, protože Česká republika dosáhla úrovně, kdy je schopna konkurovat všem zemím ve střední Evropě, pravděpodobně i ve východní Evropě a není důvod tuto sazbu daně z tohoto důvodu snižovat.
 
Václav MORAVEC, moderátor
 
Ale v programu jste to měli na to čtyřleté období.
 
Bohuslav SOBOTKA, stínový ministr financí, 1. místopředseda strany /ČSSD/
 
Ano, ale měli jsme to postaveno takovým způsobem, že se sazba této daně sníží za cenu rozšíření daňového základu tak, aby nedošlo k dalšímu výpadku příjmů pro veřejné rozpočty. To je ona věta, kterou je tento záměr uvozen v našem volebním programu, a to je také parametr, na kterém stavíme naši alternativu k reformě veřejných rozpočtů. Nesnižovat daně z příjmu právnických osob, není to nutné a třicet miliard korun využít na to, abychom raději stabilizovali veřejné rozpočty a nemuseli škrtat výdaje tam, kde to není skutečně nutné.
 
Václav MORAVEC, moderátor
 
Promiňte, ať ukončíme daně, podívejme se ještě, o čem se teď v rámci vládní koalice, v rámci samotné vládní koalice v souvislosti s reformou nejvíc mluví, srovnejme to s původním vládním návrhem, který je ve sněmovně. Řeč je samozřejmě, jak jinak, než o daních. Za prvé, daň z příjmu, to je ten dosavadní koaliční návrh, daň z příjmu fyzických osob má být patnáct procent ze super-hrubé mzdy, tedy včetně pojistného placeného zaměstnancem a zaměstnavatelem, ve skutečnosti dvacet tři a jedna desetina procenta. Pokles daně z příjmu právnických osob, což vyčítá ČSSD, v letech 2008 až 2010 dvacet dva, dvacet, devatenáct procent. A tady už vidíte změny podle ODS, které přijdou teď vzápětí, to je skupina těch expertů, daňových expertů ODS. Daň z příjmu fyzických osob má být v příštím roce třináct a půl procenta ze super-hrubé mzdy, tedy včetně pojistného placeného zaměstnancem a zaměstnavatelem, ve skutečnosti dvacet celých šest desetin procenta. Když budeme onu super-hrubou mzdu, protože když se nedodá ona super-hrubá mzda, tak ta čísla vypadají jinak. Daň z příjmu právnických osob jednadvacet procent. V roce 2010 má být daň z příjmu fyzických osob dvanáct procent ze super-hrubé mzdy, tedy ve skutečnosti devatenáct celých jedna desetina procenta. Daň z příjmu právnických osob pak devatenáct procent. Jsou to kosmetické úpravy toto, když se podíváte na ten návrh?
 
Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
 
To jsou návrhy, které skutečně ...
 
Václav MORAVEC, moderátor
 
Nejsou kosmetickými úpravami?
 
Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
 
... které ODS prezentuje na jednáních. Já znovu ...
 
Václav MORAVEC, moderátor
 
Já se jenom ptám, jsou to kosmetické úpravy? Ta otázka byla jednoznačná. To jsou kosmetické úpravy?
 
Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
 
Jedna z těch dvou variant je, já jsem odvolal to slovo kosmetické, marginální, to znamená oněch třináct a půl, zda patnáct, nebo třináct a půl při jiných slevách na dani je skutečně víceméně marginální změna, ale právě proto, že substituce tohoto návrhu za patnáct procent takzvané velehrubé mzdy podle mého názoru nebude znamenat kvalitativně žádnou změnu toho celkového balíku, tak jsem velmi zdrženlivý k pozměňujícím návrhům této povahy. Jak se dohodne koalice, nevím. Já samozřejmě jsem nesmírně zdrženlivý ke všem pozměňujícím návrhům, které ve skutečnosti zvyšují strukturální deficit. Tyto návrhy zvyšují strukturální deficit větším výpadkem příjmů, proto jim jako ministr financí nemohu být nakloněn.
 
Václav MORAVEC, moderátor
 
Tak já se omlouvám, že teď se musím usmívat, protože celou to dobu, posledních pět minut přemýšlím, že tady budeme sedět příště ve čtyřech, protože já si vezmu překladatele, abych si přeložil vysílat signály, marginální substituce. Opravdu, pánové, vy jste placeni všichni od toho, jak všechno zamlžit.
 
Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
 
Omlouvám se vám i divákům. Tyto návrhy nejsou kosmetické a já jim nejsem nakloněn.
 
Václav MORAVEC, moderátor
 
Tak jsem to z vás dostal. Hurá.
 
Bohuslav SOBOTKA, stínový ministr financí, 1. místopředseda strany /ČSSD/
 
Promiňte.
 
Václav MORAVEC, moderátor
 
Co chcete?
 
Bohuslav SOBOTKA, stínový ministr financí, 1. místopředseda strany /ČSSD/
 
Já dobře rozumím tomu, proč pan ministr nemůže přiznat, že ty návrhy jsou kosmetické, protože tím by neudělal žádnou radost jejich předkladatelům, přece nějaký koaliční rebel se nebude bít ve své politické straně za pozměňující návrh, který je pouze kosmetický. Pokud projdou kosmetické návrhy a koaliční rebelové je vymění za svoji pozornost, tak budou připomínat domorodce, kteří měnili korálky za zlato. Tak to prostě bude.
 
Václav MORAVEC, moderátor
 
To je sociálně-demokratická metafora.
 
Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
 
Já bych ještě jednou s tou omluvou, já jsem skutečně chvíli mlžil a již nechci. Říkám znovu, tyto návrhy nejsou kosmetické a já jim nejsem nakloněn. A znovu opakuji, jako ministr financí hájím vládní návrh, tudíž veškeré návrhy, které rozšiřují strukturální deficit, ať už na příjmové, nebo výdajové straně, nevítám a snažím se je předkladatelům rozmluvit.
 
Václav MORAVEC, moderátor
 
Já vám, pane ministře, děkuji. Předpokládám, že vám také poděkuje i ministerský předseda, že hájíte vládní návrh, a dá vám prémie. Když se podíváme na to, co je také sporné v rámci vládní koalice, a to jsou věci, které se týkají poplatků. Některým lidovcům a zeleným se nelíbí placení poplatků u lékaře, navrhují tedy poplatky u lékaře aby neplatily děti do osmnácti nebo do patnácti let, o věkové hranici ještě chtějí diskutovat. Ministr Julínek je ovšem proti. Tady jsou jeho slova.
 
REPORTÁŽ
 
Tomáš JULÍNEK, ministr zdravotnictví /ODS/ /10. 8. 2007/
 
Já bych velmi nerad od toho ustupoval, protože je to změna, která je provázaná jak finančně, tak věcně a technicky, a my jsme ty svoje návrhy promýšleli, takže by nebylo příliš vhodné to měnit. Můžu uvést příklad. Jestliže se ten zákon jmenuje zákon o stabilizaci rozpočtu, tak například rozdílná úprava pro dětské lékaře a praktické lékaře pro dospělé může vést k třenicím mezi těmito dvěma skupinami a vyvolávat nestabilitu, takže by se příliš nenaplnil ten název toho zákona.
 
KONEC REPORTÁŽE
 
Václav MORAVEC, moderátor
 
Řekl v rozhovoru pro Českou televizi ministr zdravotnictví Tomáš Julínek. Pane ministře, abyste byl ještě jednoznačnější, kosmetickou změnou jsou poplatky, či nejsou?
 
Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
 
Poplatky u lékaře jsou samozřejmě velmi zásadní systémovou změnou, já znovu chci zdůraznit, že mnohem větší efekt než efekt toho finančního příjmu do veřejných rozpočtů je to efekt změny chování. Přece jenom ten poplatek, byť je malý, tak už je určitou ... určitým faktorem v rozhodování jednotlivých lidí, zda využijí, či nevyužijí té služby.
 
Václav MORAVEC, moderátor
 
Stanovisko klubu KDU-ČSL je, řekněme, osvobodit děti do věku patnáct až osmnáct let od poplatku. Podaří se to prosadit KDU-ČSL, ano, nebo ne?
 
Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
 
Poslanecký klub KDU-ČSL, tak jako poslanecký klub ODS, předložil tento požadavek do koaličních jednání. Zda to bude v této míře předmětem onoho společného koaličního návrhu, to rozhodnou koaliční leadeři v úterý.
 
Václav MORAVEC, moderátor
 
Má KSČM stanovisko, jestli bude protiústavní ono případné vybírání poplatků, a připojili byste se k té stížnosti, kterou chtějí dát sociální demokraté k Ústavnímu soudu v případě, že poplatky projdou, pane místopředsedo Dolejši?
 
Jiří DOLEJŠ, místopředseda strany /KSČM/
 
Uvést do chodu Ústavní soud, by bylo nesporně zajímavé, protože to, co je v ústavním pořádku České republiky, všeobecná zdravotní péče placená z veřejného pojištění, naplňováno není, a to už dlouhodobě, ale k těm poplatkům především jednoznačné stanovisko. Je to zvyšování účasti pacientů, a to, jestli se z něj vytáhne na základě jakési sociální klauzule, že nebudou platit děti, popřípadě senioři, to je jenom zabránění nejhoršímu. V systému, který teče jak děravé necky, kde se točí stovky miliard, řešit tyto problémy takto, je prostě špatně.
 
Václav MORAVEC, moderátor
 
To znamená, připojili byste se k případné ústavní stížnosti ČSSD?
 
Jiří DOLEJŠ, místopředseda strany /KSČM/
 
Naši právníci to zvažují jako krok, který má přinejmenším politický, ne-li právnický význam.
 
Václav MORAVEC, moderátor
 
Kde pro to máte podklady, řekněme, právní argumenty, pane místopředsedo, když Tomáš Julínek tvrdí, že ministerstvo si nechalo udělat hned dva posudky a není to v rozporu s ústavou podle názoru ministerstva zdravotnictví?
 
Bohuslav SOBOTKA, stínový ministr financí, 1. místopředseda strany /ČSSD/
 
Především všichni občané platí zdravotní pojištění nebo je za ně platí v zákonem definovaných případech stát. Pokud platím zdravotní pojištění, tak podle mého názoru stát nemá nárok na to, aby vybíral ještě poplatky, které si nemohu od toho zdravotního pojištění odečíst. Listina základních práv a svobod definuje nárok občana na poskytování zdravotní péče na základě všeobecného zdravotního pojištění a není tam ani slovo o tom, že by se měly platit ještě nějaké další poplatky. Čili tím zdrojem je listina základních práv a svobod. Jinak chci jasně říct, že nám se podařilo stabilizovat zdravotnictví bez poplatků, letos je poprvé Všeobecná zdravotní pojišťovna v přebytku a také platí to, co jsme řekli o zbytku reformy. Naštěstí lze poplatky zrušit. Pokud sociální demokracie vyhraje ve volbách, my tyto poplatky zrušíme.
 
Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
 
Stabilizovat zdravotnictví bez poplatků na úkor státního rozpočtu je přesně ten efekt, že jste vzali peníze z jedné kapsy saka a přendali do druhé kapsy saka. Všichni víme, že ten rozhodující krok bylo zvýšení platby za státní pojištěnce, to znamená, stabilizovali jste zdravotní pojišťovny a zvýšili jste deficit státního rozpočtu. Nic jiného jste nedělali.
 
Václav MORAVEC, moderátor
 
Ne, pánové, v té diskusi budeme hned pokračovat po zprávách na programu ČT 24, na zpravodajském programu České televize. Dívejte se dál na Otázky. Krom jiného v druhé hodině Otázek uvidíte i diskusi o víkendové jízdě kamionů, zakázané jízdě po silnicích a dálnicích v celé zemi. Hosty pořadu budou generální tajemník Sdružení dopravců ČESMAD Bohemia Martin Špryňar, dopravní expert z ČVUT v Praze Miroslav Svítek a mluvčí ministerstva dopravy Karel Hanzelka. Pokračujeme hned po stručných zprávách na programu ČT 24.

Zdroj: 12.8.2007, pořad: ČT 1,v 12:00 Otázky Václava Moravce

Stát versus ČSOB

Václav MORAVEC, moderátor

Tak už víte, a připomínám, že hlavními hosty pořadu jsou tři ministři financí, jeden skutečný Miroslav Kalousek. Ještě jednou vítejte.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/

Dobrý den.

Václav MORAVEC, moderátor

A dva stínoví, z ČSSD Bohuslav Sobotka

Bohuslav SOBOTKA, stínový ministr financí, 1. místopředseda strany /ČSSD/

Dobrý den.

Václav MORAVEC, moderátor

A z KSČM Jiří Dolejš.

Jiří DOLEJŠ, místopředseda strany /KSČM/

Dobrý den.

Václav MORAVEC, moderátor

Ještě jednou děkuji, že jste přijali mé pozvání a jdeme k dalšímu tématu. Už sedm let se táhnou spory kolem Investiční a Poštovní banky. Právě před sedmi lety uvalila na tuto banku nucenou správu centrální banka. Tři dny poté kupuje IPB za symbolickou jednu korunu Československá obchodní banka a začíná série sporů a arbitráží, které nekončí. Před třemi týdny ministerstvo financí zažalovalo ČSOB u arbitráže v Paříži. Požaduje zhruba sedmadvacet miliard korun. Jde o náklady za zkrachovalou IPB, kterou ČSOB převzala právě v roce 2000. Československá obchodní banka naopak stát zažaluje o necelé dvě miliardy kvůli nesplaceným zárukám za rizikové úvěry IPB.

REPORTÁŽ

redaktor

Sedmadvacet miliard korun je podle ministerstva financí rozdíl mezi náklady na očištění IPB a její současnou hodnotou.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/ /natočeno 23. 7. 2007/

Ta částka je stanovena podle přesného posudku na základě přesné strategie, ale odpusťte, že ji nebudu klíčovat v přímém přenosu.

redaktor

Československá obchodní banka ale argumenty ministerstva odmítá.

Ondřej VYCHODIL, tiskový odbor ČSOB /natočeno 23. 7. 2007/

ČSOB důrazně odmítá, že by získala z veřejné podpory pro klienty zkrachovalé IPB jakýkoliv neoprávněný prospěch a není vůbec srozumitelné, z čeho by mohla vycházet logika, jakéhosi domnělého obohacení a z čeho by mohl být odvozován jakýsi finanční nárok vůči ČSOB.

Pavel PÁRAL, šéfkomentátor Mladé fronty DNES /natočeno 23. 7. 2007/

Ten požadavek dvaceti sedmi miliard, pokud by měla ho ČSOB zaplatit, znamená, že přijde o polovinu svého vlastního jmění, což znamená, že padne pod hranici kapitálové přiměřenosti a musí být zavedena nucená správa.

redaktor

Jedním z hlavních důvodů sporu je pohledávka miliardy a sedmi set milionů korun za zkrachovalou společností J.Ring podnikatelů Jaroslava Roušala a Antonína Charouze. Tuto částku musela ČSOB rozhodnutím soudu zaplatit České konsolidační agentuře. Teď ji ale vymáhá po státu. Odvolává se přitom právě na jeho záruky. Ministerstvo financí ale říká: "Stát už všechny ztráty uhradil."

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/ /natočeno 23. 7. 2007/

Do těchto dnů stát vyplatil Československé obchodní bance více než 150 miliard korun v rámci těchto garančních smluv a jsme přesvědčeni, že to, co bylo vyplaceno nad nulu, by mělo být vráceno.

redaktor

Tato arbitráž ale není v souvislosti s IPB jediná. Ty ostatní ale většinou skončily smírem nebo dohodou. Také vedení IPB uniklo trestu. Státní zastupitelství koncem července zastavilo stíhání šesti vrcholových manažerů banky stíhaným kvůli nevýhodným úvěrům za devět miliard korun.

KONEC REPORTÁŽE

Václav MORAVEC, moderátor

Jak už tedy víme, celkem kauza IPB daňové poplatníky stála zhruba 160 miliard korun. Arbitráž v Paříži by měla začít do půl roku. Ministerstvo financí nicméně nevylučuje takzvanou nulovou variantu, tedy, že žalobu stáhnou obě strany, ale začít by měla ČSOB, která pařížskou arbitráž vyprovokovala. To teď tedy bude právě záležet na postoji hlavně ČSOB. Když byla podepsána dohoda o smíru mezi Nomurou a státem, slíbil ministr financí Vlastimil Tlustý opozici a veřejnosti, že dojde ke zveřejnění této smlouvy. Pane ministře, proč jste to ještě neučinil?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/

Já skutečně nemám jiný zájem než to udělat, ale prosím o pochopení, že to udělám v okamžiku, kdy si budu jist, že ty zveřejněné informace nezhorší pozici České republiky v jiných sporech, které vede, než ve sporu s Nomurou, protože samozřejmě...

Václav MORAVEC, moderátor

Kolik těch sporů vlastně teď je neuzavřených?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/

Protože samozřejmě, ono je to velmi složitě strukturováno.

Václav MORAVEC, moderátor

Jen nám řekněte to číslo.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/

Vedeme prostě několik arbitrážních sporů, které tak či onak souvisí s pohledávkami po bývalé IPB a skutečně ten časový předpoklad byl, že v dubnu bude zveřejnění těchto informací bezpečné. Já, prosím, ještě o několik týdnů strpení. Ten termín není na nás, ten záleží na průběhu někde jinde.

Václav MORAVEC, moderátor

Když jsme tady byli s Bohuslavem Sobotkou před zhruba půl rokem, tak jste naléhal na Vlastimila Tlustého a říkal jste, že opozice a veřejnost by hlavně měla vědět, co v té variantě smíru mezi Nomurou a státem je. Máte ještě pochopení pro to další utajování oné dohody, jak vás o ten čas žádá ministr financí Miroslav Kalousek, nebo je to zbytečné?

Bohuslav SOBOTKA, stínový ministr financí, 1. místopředseda strany /ČSSD/

Tak já si myslím, že v okamžiku, kdy dojde k vyplácení nějakých prostředků z peněz daňových poplatníků, ať už jedním či druhým směrem, tak je naprosto nezbytné, aby ta dohoda byla zveřejněna.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/

To v každém případě.

Bohuslav SOBOTKA, stínový ministr financí, 1. místopředseda strany /ČSSD/

Já si myslím, že by bylo dobré, aby ministerstvo financí provedlo analýzu, zdali nemůže zveřejnit alespoň část těch dokumentů, protože...

Václav MORAVEC, moderátor

Ona totiž už část koluje na Internetu.

Bohuslav SOBOTKA, stínový ministr financí, 1. místopředseda strany /ČSSD/

Víte, tomu se dá těžko věřit, pokud to není formálně zveřejněno ministerstvem financí, protože opozice ani nemůže v této kauze plnit kontrolní roli, nemá přístup k těm dokumentům, ať už je to dohoda s Nomurou, nebo jsou to třeba teď ty nové žaloby a podobně, takže tady je pro nás důležité, abychom mohli plnit svoji kontrolní roli, abychom ty informace získali. Zatím je získat nemůžeme...

Václav MORAVEC, moderátor

To znamená, bylo by dobré, aby Miroslav Kalousek alespoň část těch dohod zveřejnil, aby ministerstvo si udělalo analýzu alespoň část té dohody zveřejnilo?

Bohuslav SOBOTKA, stínový ministr financí, 1. místopředseda strany /ČSSD/

Já si myslím, že čím dříve a čím více toho bude zveřejněno, tím lépe pro všechny. My si ty věci budeme moci zkontrolovat, zdali je to skutečně v pořádku a i veřejnost určitě bude klidnější, pokud tady nebudou některé dokumenty utajovány, takže já bych velmi apeloval na to, abychom se dočkali těch informací skutečně co nejdříve.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/

V každém případě má pan předseda pravdu v jedné věci. Dřív než dojde k vyplacení, a my nevíme, zda dojde, my jsme prohráli, Česká republika prohrála arbitráž s Nomurou v roce 2005?

Bohuslav SOBOTKA, stínový ministr financí, 1. místopředseda strany /ČSSD/

Ano.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/

Od té doby se vede spor později dohoda, k jaké tedy došlo škodě a co bude muset Česká republika vyplatit. Nyní jsme v situaci, že to bude buď nula, nebo maximálně sedm miliard. Tohle číslo neznáme. Je to někde mezi nulou až sedm. Pokud by hypoteticky, my stále doufáme, že to bude ta nula, ale pokud by došlo na základě prohrané arbitráže k tomu, že budeme muset nějaké prostředky vyplatit, pak zcela jistě to zveřejnění musí být před tím vyplacením. Neumím si představit obrácený krok. To znamená komplet ta smlouva musí být zveřejněna dřív než dojde k vyplacení jediné koruny, to v každém případě.

Václav MORAVEC, moderátor

A části těch smluv, kdybyste...

Bohuslav SOBOTKA, stínový ministr financí, 1. místopředseda strany /ČSSD/

Já vím, jak je strašně nebezpečné, když se zveřejní malá část nějaké smlouvy a nedodá se k tomu ten zbytek, takže k tomu se...

Václav MORAVEC, moderátor

To znamená, k této variantě se nepřikláníte?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/

K tomu se, před tím bych spíše varoval než abych vypreparovával z dohody pasáže, které se zveřejnit dají nebo nedají. Já si opravdu myslím, že je to časový horizont týdnů. A prosím o pochopení, že v tuhle chvíli bychom zbytečně riskovali pozice České republiky v některých sporech...

Václav MORAVEC, moderátor

To znamená, že to může být dřív než do konce roku nebo na začátku roku, jak jste ještě říkal v rozhovoru pro Hospodářské noviny?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/

Já prostě pevně doufám, že to bude letos. V každém případě to musí být dřív než budou vyplacené nějaké peníze.

Václav MORAVEC, moderátor

Budou vyplaceny případně nějaké peníze. Teď ještě k tomu přibyl spor s ČSOB v té pařížské arbitráži, kdy ČSOB se rozhodla zažalovat Českou republiku o víc než dvě miliardy korun. Byla podle vás, Jiří Dolejši, adekvátní ta reakce zažalovat zase ČSOB o těch 27 miliard, což byl krok ministerstva financí?

Jiří DOLEJŠ, místopředseda strany /KSČM/

Arbitrární spory, bohužel, Česká republika ne často vyhrává a pokud jsou tady ve hře spory o 1,7 miliardy od ČSOB, 7 miliard od Nomury a proti tomu jako protiváha 27 miliard pro český stát, tak chápu, že je to protitah, že je to protitah, protože jinak by směna 27 miliard za menší množství peněz nedávala smysl. Ale protože v dohlednu těchto výsledků sporu je složité, tak tomu rozumím. Je to jeden z tahů na, doufejme, že ne příliš dlouhé šachové partii a že dopadne dobře, protože v těchto kauzách už Česká republika, tudíž daňoví poplatníci tratili hodně. Počínaje tím, jak jsme přišli o české pivo, přestože i když souhlasím s převzetím IPB, protože se opíralo o informace z bankovního dohledu a koneckonců s tím souhlasila i Česká národní banky, nejenom tehdejší ministr financí Pavel Mertlík, tak to ocenění hodnoty tehdejší IPB, a to, co se od toho odvíjelo, bylo logicky velice problematické a právě proto se to táhne až do dneška.

Václav MORAVEC, moderátor

Naznačila ČSOB po tom kroku, po tom tahu ministerstva financí zažalování k pařížské arbitráži o sedmadvacet miliard korun, že byla vstřícnější a stáhla ten svůj požadavek?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/

Já doufám, že mi odpustíte, že nepovedu jednání s největší bankou v zemi, zvlášť v okamžiku, kdy se s ní arbitrujeme v přímém přenosu. Ale přesto, chtěl bych k tomu, co řekl pan Dolejš, že to byl protitah. On to nebyl protitah, on to byl vynucený tah. Já jsem jako ministr financí zdědil smlouvy České republiky s ČSOB tak, jako je zdědil pan Sobotka a trápil se nimi čtyři roky. Myslím si, že je známo, co si o těch smlouvách celkově myslím, říkám to sedm let, ale to není vůbec podstatné. Já jsem převzal ten závazek, že ty smlouvy se s ČSOB budeme vykládat shodně, Česká republika i ČSOB. Nebyla to Česká republika, byla to ČSOB, kdo si přestal ty smlouvy vykládat shodně a využila arbitrážní doložky, které ty smlouvy mají. A podle této arbitrážní doložky Česká republika za prvé se vyjadřuje k té žalobě a za druhé samozřejmě logicky odpovídá na otázku, zda i ona v případě, že už není shodný pohled na ty smlouvy, uplatňuje svoji protižalobu. A protože jsme hluboce přesvědčeni, že čistá hodnota stoprocentně očištěné banky, kterou přebírala ČSOB za onu symbolickou korunu, nebyla nula, protože to byl smysl oněch, oné veřejné podpory vynulovat všechno to, co tam spáchal ten předchozí management, a samozřejmě spáchal, vynulovat na nulu, nicméně nejít přes nulu, proto ona věta, která zazněla i v té reportáži. Domníváme se, že to, co bylo přes nulu, to znamená domníváme se, že kladná hodnota očištěné banky, pokud byla kladná, by měla být České republice vrácena, protože tam už ten smysl veřejné podpory nebyl.

Václav MORAVEC, moderátor

A to je těch sedmadvacet miliard.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/

To je číslo, které jsme si vyhradili, upřesňovat. Ale opět říkám, nebylo naší...

Václav MORAVEC, moderátor

Takže není ještě konečné?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/

Ano, to jsme řekli, že to, že si vyhrazujeme právo toto číslo upřesnit.

Zbavení Josefa Vondrušky imunity

Václav MORAVEC, moderátor

Tak a teď už velmi stručně už jen poslední otázka. Ta bude směřovat na vás všechny tři, protože jste členy Poslanecké sněmovny a souvisí s Josefem Vondruškou, poslancem KSČM, kterého policie chce vydat a požádal Poslaneckou sněmovnu o zbavení imunity. Vondruška odmítl onu výzvu Jiřího Dolejše. Počítal jste s tím, že řekne Josef Vondruška, že zkrátka on se sám imunity nevzdá?

Jiří DOLEJŠ, místopředseda strany /KSČM/

Tak především to jako právní krok učinit nemůže, to není na jeho libovůli, to je na rozhodnutí sněmovny. Je to jeho věc, jestli učiní politicky vstřícný krok, anebo...

Václav MORAVEC, moderátor

Učinit ho nechce, už se rozhodl.

Jiří DOLEJŠ, místopředseda strany /KSČM/

Nebo neučiní, to je v každém případě jeho věc. Jde o výklad, k čemu má sloužit politická imunita. Já se domnívám, že má sloužit k ochraně výkonu politického mandátu a má sloužit k tomu, aby poslanec mohl vykonávat svůj mandát a hovořit o politických věcech jak ve sněmovně, tak i mimo ni.

Václav MORAVEC, moderátor

Vy budete osobně hlasovat pro jeho zbavení imunity?

Jiří DOLEJŠ, místopředseda strany /KSČM/

Bude diskuse ještě na klubu, ale já se...

Václav MORAVEC, moderátor

Ptám se vás.

Jiří DOLEJŠ, místopředseda strany /KSČM/

Já se nedomnívám, že bych měl aktivně hlasovat proti tomu, protože tato obranářská pozice je jak proti logice imunity, tak si myslím, že neprospěje kolegovi Vondruškovi samotnému, protože on sám by měl požadovat, když je stoprocentně přesvědčený, že pravda je na jeho straně, aby to bylo vyřízeno, aby se shromáždily důkazy, jestli došlo k trestnému činu, popřípadě, aby se vyhodnotilo to, jestli je celá věc promlčená.

Václav MORAVEC, moderátor

On říká, že i když je přesvědčen o své nevinně, že té frajeřiny se nedopustí. To znamená, vy budete hlasovat pro jeho vydání?

Jiří DOLEJŠ, místopředseda strany /KSČM/

To není frajeřina, to je postoj politický, a to je komunikace s voliči. Já se nedomnívám, že by šlo o laciné gesto.

Václav MORAVEC, moderátor

Podpoří ČSSD vydání, respektive zbavení imunity Josefa Vondrušky?

Bohuslav SOBOTKA, stínový ministr financí, 1. místopředseda strany /ČSSD/

My o tom budeme diskutovat. Já tady můžu mluvit zatím sám za sebe. A můj názor je ten, že by poslanecká imunita neměla nahrazovat rozhodnutí soudů, že by každý měl mít právo obhájit se před soudem. A pokud je pan Vodruška nevinný, tak by měl mít šanci dokázat to před soudem, čili myslím si, že...

Václav MORAVEC, moderátor

Budete hlasovat pro zbavení?

Bohuslav SOBOTKA, stínový ministr financí, 1. místopředseda strany /ČSSD/

Myslím si, že bychom mu měli umožnit, aby se před soudem obhájil a povedeme o tom na klubu sociální demokracie debatu.

Václav MORAVEC, moderátor

Miroslav Kalousek?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/

Já se domnívám, že na to, já tedy ani nevím, zda už ta žádost o vydání byla doručena.

Václav MORAVEC, moderátor

Byla doručena do Poslanecké sněmovny.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/

Děkuji. Takže pokud byla doručena, tak se domnívám, že na ten, na to podezření z toho konkrétního trestného činu, který padl na pana Vodrušku, chce vyšetřovatel stíhat, by se poslanecká imunita opravdu de facto, byť /nesrozumitelné/ se vztahuje, de facto vztahovat neměla. Takže jsem téměř stoprocentně přesvědčen, že budu hlasovat pro.

Václav MORAVEC, moderátor

Říká Miroslav Kalousek, ministr financí. Děkuji, že jste byl hostem dnešních Otázek a někdy příště na shledanou.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/

Na shledanou.

Václav MORAVEC, moderátor

Bohuslav Sobotka, místopředseda, první místopředseda ČSSD, stínový ministr financí. Děkujeme také vám za návštěvu a na shledanou.

Bohuslav SOBOTKA, stínový ministr financí, 1. místopředseda strany /ČSSD/

Hezký den.

Václav MORAVEC, moderátor

A místopředseda KSČM Jiří Dolejš. Také vám děkuji a někdy příště na shledanou.

Jiří DOLEJŠ, místopředseda strany /KSČM/

Příjemný zbytek neděle.


Zdroj: ČT 24 ,ze dne  12.8.2007v 13:05 , pořad: Otázky Václava Moravce II.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.