CZ EN

Daň z nemovitostí

Jan NĚMEC, moderátor
--------------------
Starostové obcí ze Zlínského kraje chtějí v květnu protestovat před úřadem vlády proti chystaným daňovým reformám a doufají, že se přidají další. Navržené změny by podle nich připravily rozpočty obcí až o devět miliard korun. Vláda navíc hodlá zrušit daň ze zemědělské půdy, což podle starostů znamená pro vesnice výpadek příjmů až jedné miliardy a čtyř set milionů korun.

Petra KRMELOVÁ, redaktorka
--------------------
Zemědělské pozemky osvobodit od placení daní, to je vize ministerstva financí. Orná půda, vinice nebo třeba ovocné sady prý totiž nezatěžují infrastrukturu obce. To ale právě obcím ubere zmíněné peníze.

Jaromír JECH, výkonný místostarosta Svazu měst a obcí
--------------------
Je to odvislé od každé konkrétní obce. Může se stát, že obec, která měla velké rozsáhlé pozemky zemědělské a nemá tolik nemovitostí, no, tak tý to ani nepomůže.

Petra KRMELOVÁ, redaktorka
--------------------
Proto má přijít i kompenzace. Všechny obce budou moci zavést takzvaný místní koeficient a díky němu zvýšit daň z nemovitostí dvakrát až pětkrát oproti vypočítané ceně. Podle ekonoma Petra Dufka ale doplatí na zvýhodnění zemědělců ti, kteří mají ostatní nemovitosti, tedy majitelé bytů a domů. Proto by daň z nemovitosti zrušil úplně.

Petr DUFEK, ekonom, ČSOB
--------------------
Když vezmeme ty hory papírů, hory úředníků, kteří musí tuto daň spravovat a nakonec z ní vydělají čtyři a půl miliardy korun ročně, tak to opravdu nestojí za to.

Petra KRMELOVÁ, redaktorka
--------------------
To, že je administrativa u těchto daní často vyšší než jejich výběr, uznává i ministerstvo. I proto chce nově taky zavést stejný výpočet pro menší obce do šesti set obyvatel, kde se zatím platilo míň než jinde.

Dana TREZZIOVÁ, náměstkyně ministra financí
--------------------
Třeba u malé chaloupky se platí třicet korun ročně daň ze stavby a ministerstvo financí navrhuje ten koeficient zvýšit třeba u těch nejmenších obcí z žádná celá tři na jedna. To znamená, že by se třeba začalo platit, já nevím, devadesát korun.

Petra KRMELOVÁ, redaktorka
--------------------
To, jestli novinky skutečně začnou platit, ale jasné není. Jsou součástí reformy veřejných financí, kterou se má v květnu zabývat vláda a v červnu možná poslanci v prvním čtení.

 

ROZHOVOR

Jan NĚMEC, moderátor
--------------------
Ve studiu už je Dana Trezziová, náměstkyně ministra financí, dobrý večer.

Dana TREZZIOVÁ, náměstkyně ministra financí
--------------------
Dobrý večer.

Jan NĚMEC, moderátor
--------------------
A Martin Jelínek, daňový poradce z Agentury daňových rad, dobrý večer i vám.

Martin JELÍNEK, daňový poradce, Agentura daňových rad
--------------------
Dobrý večer.

Jan NĚMEC, moderátor
--------------------
Paní náměstkyně, nemá pravdu ten starosta z onoho příspěvku, že vlastně místo, aby vláda se snažila těm obcím přilepšit, tak na ně hází odpovědnost?

Dana TREZZIOVÁ, náměstkyně ministra financí
--------------------
Já si myslím, že ty obce uvítají tuto odpovědnost, protože ...

Jan NĚMEC, moderátor
--------------------
Zatím to tak nevypadá.

Dana TREZZIOVÁ, náměstkyně ministra financí
--------------------
Zaznívá spoustu hlasů, že vzorem by mohlo být i Slovensko, kde daň z nemovitostí přešla pouze do působností obcí a má to samozřejmě své pozitiva i svá negativa.

Jan NĚMEC, moderátor
--------------------
Vy říkáte, obce to uvítají, ale ony chystají protest před úřadem vlády.

Dana TREZZIOVÁ, náměstkyně ministra financí
--------------------
Nevím, jestli se týká exkluzivně změn v daních z nemovitostí.

Jan NĚMEC, moderátor
--------------------
Pohled odborníka. Osvobodit zemědělce a víc zdanit nemovitosti?

Martin JELÍNEK, daňový poradce, Agentura daňových rad
--------------------
Přiznám se, že já mám podobný názor jako tam zazněl v tom příspěvku, to znamená, že ten administrativní náklad na výběr tý daně z nemovitosti jsou zbytečně podle mě vysoké a ekonomický přínos bude minimální. Myslím si, že by se mělo osvobodit od daně z nemovitostí de facto všechny daně, kde jsou nízké výběry. To znamená jak malé obce, tak si myslím i ta zemědělská ...

Jan NĚMEC, moderátor
--------------------
A když se podíváme právě na to rozložení, že vlastně zemědělce osvobodit a majitelé nemovitostí naopak to zdanění zvýšit?

Martin JELÍNEK, daňový poradce, Agentura daňových rad
--------------------
Přiznám se, že je to de facto vytloukání klínu klínem, mně to připadá, protože de facto zemědělci na té půdě také podnikají. A de facto ostatní podnikatelé, pokud si postaví nebytové prostory, tak to zdaňují už v současné době podle mě docela dost vysokou daní. A kdyby se jí tam přidal ten pětinásobný koeficient, tak by ty daně byly docela dost vysoké.

Jan NĚMEC, moderátor
--------------------
Já teď po telefonu zdravím Jana Sobotku, starostu Vrchlabí, dobrý večer.

Jan SOBOTKA, starosta, Vrchlabí /SNK/
--------------------
Dobrý večer.

Jan NĚMEC, moderátor
--------------------
My jsme právě slyšeli, že obce možná uvítají tuto změnu. Co vy jako starosta Vrchlabí?

Jan SOBOTKA, starosta, Vrchlabí /SNK/
--------------------
No, já si myslím, že pro třeba město, jako je Vrchlabí, to není příliš podstatné. Ta daň z nemovitostí je minimálním příjmem města. A takže nás to nijak nezasáhne. Já tu debatu sleduji, ale myslím si, že z toho nic významného pro město Vrchlabí a já teda se pokusím mluvit i za celé Krkonoše, že to nic významného pro nás neznamená.

Jan NĚMEC, moderátor
--------------------
Pokud ten zákon projde parlamentem, o kolik byste si troufli zvýšit?

Jan SOBOTKA, starosta, Vrchlabí /SNK/
--------------------
Já si myslím, že co se týče infrastruktury města a služeb města, tak to používají jak občané, tak podnikatelé, tak zemědělci, takže já si myslím, že daň z nemovitostí není podstatná a ...

Jan NĚMEC, moderátor
--------------------
Dobře, ale já se ptám na to, ten zákon by vlastně osvobodil zemědělce od daně z půdy, zatímco vám by umožnil zvýšit daně z nemovitostí. O kolik byste tedy zvýšili daň z nemovitostí vy, nebo byste to nechali tak, jak to je.

Jan SOBOTKA, starosta, Vrchlabí /SNK/
--------------------
Pravděpodobně bysme to ze začátku nechali tak, jak to je.

Jan NĚMEC, moderátor
--------------------
Není logické, aby tedy obec měla možnost sama vybírat daně, pokud je to její příjem. Aby byly správcem té daně. Určila si to.

Jan SOBOTKA, starosta, Vrchlabí /SNK/
--------------------
Určitě ano.

Jan NĚMEC, moderátor
--------------------
Takže vy se nepřipojíte k žádným protestům?

Jan SOBOTKA, starosta, Vrchlabí /SNK/
--------------------
Určitě ne, já jsem o tom neuvažoval. Ale to, abychom si mohli rozhodovat o daních, které jsou naším příjmem, bychom rádi dlouhodobě.

Jan NĚMEC, moderátor
--------------------
To znamená, že vy ani nepředpokládáte žádný výpadek právě vzhledem k tomu, že se osvobodí zemědělci od daně z půdy?

Jan SOBOTKA, starosta, Vrchlabí /SNK/
--------------------
Ne, a když tak je zanedbatelný.

Jan NĚMEC, moderátor
--------------------
Já vám prozatím děkuji. Paní náměstkyně, výběr daní byl dražší než to, co se vybralo. Tak argumentuje ministerstvo. Nestálo by tedy za to zrušit ty daně z nemovitostí úplně?

Dana TREZZIOVÁ, náměstkyně ministra financí
--------------------
Já si myslím, že to není úplně přesný výrok, kde argumentujeme právě nákladovostí správy daní, je u zvyšování koeficientů na byty, obytné domy a stavební pozemky. A to u těch nejmenších obcí, které dneska mohly snižovat vypočtenou daň a násobit ji koeficientem žádná celá tři a žádná celá šest.

Jan NĚMEC, moderátor
--------------------
Můžete tedy říct, když se tedy vybralo, jak jsme slyšeli, čtyři a půl miliardy, kolik stála ta administrace té daně?

Dana TREZZIOVÁ, náměstkyně ministra financí
--------------------
Administrativa daně v České republice je zhruba korunu třicet na sto korun vybraných daní.

Jan NĚMEC, moderátor
--------------------
Pokud si člověk postaví dům, koupí pozemek, zdaní tu transakci. Nejsou potom daně z nemovitostí vlastně dalším zdaněním něčeho, co už vlastně nerealizujete?

Dana TREZZIOVÁ, náměstkyně ministra financí
--------------------
Je to daň, s tím s vámi musím souhlasit, nicméně zdanění nemovitostí v České republice je jedním z nejnižších zdanění nemovitostí v celé Evropě a i ve vyspělém světě.

Jan NĚMEC, moderátor
--------------------
Dobře, ale když třeba mám daň z příjmu, tak ten se neustále opakuje. Když mám daň silniční, tak vlastně opotřebovávám ty silnice, ale pokud si postavím svůj dům na svém pozemku, proč vlastně jsem zdaněn znova rok co rok?

Dana TREZZIOVÁ, náměstkyně ministra financí
--------------------
Jedním z těch argumentů může být, že daň je v podstatě nějakou platbou za službu státu a jakožto majitel nemovitosti ...

Jan NĚMEC, moderátor
--------------------
Za jakou službu v dané chvíli?

Dana TREZZIOVÁ, náměstkyně ministra financí
--------------------
Například hasiči, někdo se vám stará o chodník, někdo se vám stará o silnici, to je všechno služba státu, kterou vy jako majitel nemovitosti ...

Jan NĚMEC, moderátor
--------------------
Dobře, tak třeba platím silniční daň, co se týče kanalizace, platím vodné stočné a pak ještě platím daň z nemovitosti.

Dana TREZZIOVÁ, náměstkyně ministra financí
--------------------
Chodník, hasič, jak jsem zmínila.

Jan NĚMEC, moderátor
--------------------
Když se podíváme na daně z nemovitostí, mají řadu výjimek, například nová výstavba je osvobozená, část domu s regulovaným nájemným a tak dále a tak dále. Můžete říct, jaké jsou třeba nejčastější triky, jak to obejít ty daně z nemovitostí?

Martin JELÍNEK, daňový poradce, Agentura daňových rad
--------------------
Daň z nemovitostí se, když to řeknu, sama špatně obchází, protože de facto nemovitost je daná přímo katastrem z nemovitostí, kolaudačníma rozhodnutíma příslušných stavebních úřadů, takže de facto to nelze moc obcházet. Jediný vlastně de facto, kde by se to dalo obcházet, je u podnikatelských subjektů typem výroby, které se v tý nemovitosti provádí. Tam jsou různé sazby pro zemědělství, prvovýrobu a ostatní průmysl.

Jan NĚMEC, moderátor
--------------------
Abychom nemluvili jenom o špinavých trikách, tak jsou tady vlastně i zájmy skupin, které prosazují své zájmy, lobují a tak dále a tak dále. Když se podíváme na ty, třeba na lobbying těch majitelů domů s regulovaným nájemným, je to podle vás oprávněné, opodstatněné?

Martin JELÍNEK, daňový poradce, Agentura daňových rad
--------------------
Já si myslím, že když to vezmu u toho domu, já nevím, v Praze pětipatrový dům, tak ta daň z nemovitostí dělá řádově do deseti tisíc korun, což si myslím, že pro ten dům není zas tak výrazná částka na to, aby vlastně se lobovalo o to jakoby de facto proti tomu nájemnýmu, aby to měli odpuštěný. Myslím si, že spíš oni lobují za to, aby ta administrativa s tím nebyla tak, protože de facto ta daň z nemovitostí je administrativně náročná nejen pro výběrčího, to znamená finanční úřady, ale i pro ty poplatníky.

Jan NĚMEC, moderátor
--------------------
Ano, já jsem letos viděl formulář na daň z nemovitosti, čtyři strany, osm stran vysvětlivek. Složité koeficienty, odkazy na paragrafy, které jsou mnohdy nesrozumitelné, ten jazyk je skutečně příšerný. Nemělo by to být celé podstatně jednodušší?

Dana TREZZIOVÁ, náměstkyně ministra financí
--------------------
Samozřejmě ty návrhy tady byly. Ministerstvo financí před pár lety připravilo i nový zákon o dani z nemovitostí, který bohužel neprošel parlamentem.

Jan NĚMEC, moderátor
--------------------
Dobře a budete předkládat nějaký nový návrh? Neměl by třeba smysl formulář o jedné straně, který by byl jednoduchý pro každého.

Dana TREZZIOVÁ, náměstkyně ministra financí
--------------------
V současném zákoně nebo dle sazeb a nastavení současného zákona by nějaký jednodušší formulář asi neměl smysl. Ale určitě nějaké zjednodušení do budoucna si myslím, že ministerstvo financí se pokusí znovu předložit, ale znovu ...

Jan NĚMEC, moderátor
--------------------
Uvidíme, koeficient si budou moci ty obce určit samy. Starostové, nikoliv tedy pan starosta z Vrchlabí, ale starostové třeba z té jižní Moravy tvrdí, že to moc nejde s ohledem na voliče. Vy nesouhlasíte s tím, že jim podstatně klesnou ty příjmy tak, jak jsme slyšeli zpočátku, o miliardu čtyři sta milionů jenom kvůli zemědělské půdě, další výpadky až devět miliard.

Dana TREZZIOVÁ, náměstkyně ministra financí
--------------------
Pokles příjmů ..., toto byl propočet, který byl převzat z výpočtu ministerstva financí. Ano, pokud budou osvobozeny zemědělské pozemky od daně z nemovitostí, ten výpadek pro obce nebo pro celkově pro příjmy je jedna celá čtyři miliardy, čili s tím souhlasím. Proto mají právě ty obce možnost zavést takzvaný fakultativní koeficient dvě, tři, čtyři, pět, který by jim umožnil ty výpadky kompenzovat.

Jan NĚMEC, moderátor
--------------------
Právě, zase se vrátím k tomu, není ten princip v tom, že vlastně jednu skupinu osvobodíte a druhou na úkor této skupiny zatížíte?

Dana TREZZIOVÁ, náměstkyně ministra financí
--------------------
Já se tak nedomnívám, protože si myslím, že to opravdu bude na tom obecním zastupitelstvu v té které obci, aby toto rozhodnutí učinili.

Jan NĚMEC, moderátor
--------------------
A pohled daňového poradce na závěr. Je to zátěž jedné skupiny na úkor druhé?

Martin JELÍNEK, daňový poradce, Agentura daňových rad
--------------------
Určitě si myslím, že to bude zátěž jedné skupiny. Ono to hodně zatíží vlastně ty majitele těch rodinných domů a bytů, pokud se tam dá ten koeficient. Já jsem si to hrubě spočítal, že třeba v Praze za byt sedmdesát sedm metrů je nějakejch 460 korun a v současný době. A kdyby byl koeficient v Praze zase pět, ten fakultativní, tak je to pětinásobek, což je o dva tisíce víc.

Jan NĚMEC, moderátor
--------------------
Já vám oběma děkuji za návštěvu u nás, uvidíme, jak to bude v budoucnu, na shledanou.

Dana TREZZIOVÁ, náměstkyně ministra financí
--------------------
Hezký večer, na shledanou.

Jan NĚMEC, moderátor
--------------------
Události, komentáře končí, dámy a pánové, u těch zítřejších na viděnou. Pěkný večer.

 


Zdroj: 16.4.2007, ČT 2 - Rubrika: 21:00 Události, komentáře

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář