CZ EN

Rozhovor s Miroslavem Kalouskem

Hana HIKELOVÁ, moderátorka

Hezké odpoledne vám při poslechu Českého rozhlasu Rádia Česko přeje Hana Hikelová. Naším dnešním hostem je ministr financí Miroslav Kalousek , hezké odpoledne.

Miroslav KALOUSEK , ministr financí /KDU-ČSL/

Hezké odpoledne, děkuji za pozvání.

Hana HIKELOVÁ, moderátorka

Pane ministře, jste ve funkci tři týdny, možná, když vám řeknu během toho pořadu předsedo, tak se nelekněte, přeci jenom označení, na označení ministr jsem si úplně nezvykla, ale je něco, co vás na ministerstvu financí překvapilo za ty tři týdny?

Miroslav KALOUSEK , ministr financí /KDU-ČSL/

Tak mi říkejte Kalousku , Kalousek budu pořád, předsedou a ministrem bývá člověk jenom, jenom určitou část svého života. Často ne příliš dlouhou. Já myslím, že není nic, co by mě nějak dramaticky překvapilo, já myslím, že tu problematiku i tu instituci samo za těch patnáct let, co se zabývám veřejnými rozpočty, docela dobře znám, takže nějaké dramatické překvapení se nekonalo.

Hana HIKELOVÁ, moderátorka

Podle on-line deníku Aktuálně.cz chcete něco, o co se nepokusil žádný ministr financí před vámi, škrtnout výdaje na zdravotnictví, veřejné rozpočty utratí za zdravotní péči ročně přes dvě stě miliard, skoro čtvrtinu hradí státní rozpočet takzvanými úhradami za státní pojištěnce, letos to má být osmačtyřicet miliard korun. Jakou tam vidíte rezervu?

Miroslav KALOUSEK , ministr financí /KDU-ČSL/

Tak žádný ministr se o to nemůže pokusit, dokonce ani žádná vláda to nemá ve své kompetenci a není v jejich silách to prosadit. To může prosadit jenom většinová politická vůle, to, o čem teď mluvíme se stane jedině tehdy, když pro to bude většina jak v Poslanecké sněmovně, tak v Senátu, vláda to může pouze navrhnout a ministr financí samozřejmě, který je koordinátorem těch úspor na straně výdajů a těch reforem daňových sazeb, musí komunikovat se svými kolegy, ministrem práce a sociálních věcí, ministrem zdravotnictví, protože v jejich gesci jsou ty zákony, které mají být předkládány, abychom přestali projídat svojí budoucnost to je, to je asi taková ta ...

Hana HIKELOVÁ, moderátorka

A jakou rezervu tam vy tedy vidíte, když letos je plánováno osmačtyřicet miliard korun ze státního rozpočtu, tak podle vašich představ by to mělo vypadat jak?

Miroslav KALOUSEK , ministr financí /KDU-ČSL/

Víte, já tu diskusi s panem ministrem Julínkem vedu kontinuálně, ale když si vezmu, že v dobách, kdy žádná reforma nebyla, tak byl odvod dvacet dva procent průměrné mzdy počítané pro základ sociálního pojištění, pak to bylo dvacet pět procent, protože to bylo zvoleno jako víceméně umělá dotace pro řešení situace Všeobecné zdravotní pojišťovny, tak jestli myslíme vážně reformu ve zdravotnictví, tak se to samozřejmě musí promítnout i na této dotaci, která je každoročně v desítkách miliard a jedno to procento, když mluvíme dvacet dva, dvacet pět procent, jedno to procento jsou dvě miliardy ze státního rozpočtu, záleží samozřejmě především na ministerstvu zdravotnictví a na jeho ochotě udělat skutečné reformy a tady nepochybuji v kompetenci pana, pana ministra Julínka a jak široce a v jakých krocích dokážeme zařídit, aby ta umělá dotace byla menší, bude výsledkem těch našich diskusí a asi by nebylo fér, abych mu to teď vzkazoval přes Český rozhlas.

Hana HIKELOVÁ, moderátorka

Maďarský premiér Gyurcsány pod tlakem obrovského deficitu dokonce od Nového roku nařídil, aby stát vůbec neplatil zdravotní pojistné za děti a matky, je to také varianta, která by připadala pro Českou republiku v úvahu?

Miroslav KALOUSEK , ministr financí /KDU-ČSL/

Ne, já si myslím, že to, to není varianta, domnívám se, že maďarská situace je mnohem dramatičtější, ta nepravda se tam říkala mnohem více a mnohem déle, než v České republice, ale i tady musíme pohlédnout pravdě do očí a říci si, že z hlediska těchto typů transferů nebo dotací nebo výdajů mandatorního charakteru, jak chcete, již dlouhou řadu let žijeme tak asi zhruba třetinu nad poměry.

Hana HIKELOVÁ, moderátorka

To už říkáte osm let, pane ministře, jestli se nemýlím.

Miroslav KALOUSEK , ministr financí /KDU-ČSL/

Deset, deset. A i před těmi deseti lety to byla třetina, je to třetina i dnes, prostě dříve nebo později musíme uznat to, co musí uznat každá rodina, že nemůžete spotřebovávat víc než vyděláváte. To, to je železný zákon každé hospodyně, to musí být i železný zákon vlády a ministra financí.

Hana HIKELOVÁ, moderátorka

Když to říkáte už deset let a moc politiků vás nevyslyšelo, tak myslíte, že tentokrát to bude jiné?

Miroslav KALOUSEK , ministr financí /KDU-ČSL/

Ale já nechci říct, že já to říkám a ti druzí mě nevyslyšeli, já přece nesu stejnou odpovědnost jako ti ostatní, tu odpovědnost neseme společně, vždycky byla na začátku nějaká dobrá vůle a ta se začala postupně drolit, drolit a drolit pod politickými tlaky, většina těch opatření nejsou příliš populární a politici chtějí být populární, to je ..., na základě své popularity jsou také voleni, tam je taková, to je /nesrozumitelné/, ale bez té politické odvahy říct, že ty nepopulární kroky jsou nezbytné, že to je nezbytné pro budoucnost České republiky, že to je odpovědné vůči dalším generacím, kterým tu budoucnost nesmíme projíst, já si myslím, že teď ta vůle je veliká a uděláme všechno pro to, abychom o tom přesvědčili Parlament České republiky.

Hana HIKELOVÁ, moderátorka

Už dříve jste mluvil o tom, že už pro příští rok chcete sestavit reformní rozpočet, hlavním problémem je výdajová stránka, to už jsme zmiňovali. Chcete mandatorní výdaje snížit zhruba o třicet až pětatřicet miliard, už víte přesně, kde by se daly ušetřit?

Miroslav KALOUSEK , ministr financí /KDU-ČSL/

To číslo je samozřejmě relativní, jestliže mluvím o třiceti až pětatřiceti miliardách, mluvím o částce, oproti pasivnímu scénáři roku 2008, kdyby se nestalo nic, a když se něco stane, tak to, co se stane, musí znamenat, že v roce 2008 na ty předurčené ze zákona, tedy mandatorní výdaje, musíme dát minimálně o těch třicet pět miliard méně, než kdyby se nestalo nic, to je ten, to je to minimum, toho, toho zlomu, toho trendu od projídání k vyrovnaným a zdravým rozpočtům. Osmdesát procent všech mandatorních výdajů jsou v kapitole ministerstva práce a sociálních věcí a ten zbytek pak můžeme hledat v kapitole ministerstva zdravotnictví a v některých dalších výdajích, které jsou ve všeobecné pokladní správě. Ministerstvo financí má tu představu poměrně přesnou, ale může být modifikována v té vládní diskusi, důležité skutečně je, abychom ty nůžky, které se rozevírají, ty ze zákona povinné výdaje rostou mnohem rychleji, než rostou pravidelné příjmy, asi jako kdybyste ..., v rodinném rozpočtu vaše výplata rostla pět procent ročně, ale výdaje, které máte ze složenek, které vám chodí a musíte je zaplatit, by rostly o patnáct procent ročně, tak nutně se otevírají nějaké nůžky a dostáváte se v tom rodinném rozpočtu do nějakého problému a musíte zařídit, abyste některé složenky platit přestala, nebo abyste na nich nevyplňovala tolik.

Hana HIKELOVÁ, moderátorka

Vy jste mluvil o plánovaném rozpočtu na rok 2008, stát v roce 2006 podle těch předběžných výsledků hospodařil se schodkem devadesát sedm celých tři miliardy korun, poslanci přitom schválili zákon o státním rozpočtu, kde se počítalo s deficitem necelých čtyřiaosmdesát miliard, tedy o více než třináct a půl miliardy nižším, už třetí rok po sobě je tak hospodaření státu úplně jiné než sněmovna v zákonech o státním rozpočtu schválila. Čemu přičítáte to, že třetí rok po sobě se v právě řádu desítek miliard korun liší plán od skutečnosti?

Miroslav KALOUSEK , ministr financí /KDU-ČSL/

Tak tenhle rok byl trochu netypický, ten, ten vyšší deficit o těch zhruba třináct a půl ...

Hana HIKELOVÁ, moderátorka

Bylo před volbami?

Miroslav KALOUSEK , ministr financí /KDU-ČSL/

Ne, nikoliv, tam opravdu došlo k tomu, že se v roce 2006 naplnil smluvní závazek státu o patnáct miliard garance s Československou obchodní bankou, kterou stát podle smlouvy musel, by musel vyplatit v roce 2007, protože rozpočet roku 2006 se vyvíjel celkem přijatelně, bylo možné učinit předplatbu, zaplatit to v roce 2006, kdyby se tak nestalo, dopadl by rozpočet v roce 2006 dokonce lépe než bylo schváleno, ale byl by o to větší tlak na deficit roku 2007, to je ten hlavní důvod, že došlo k jakési předplatbě.

Hana HIKELOVÁ, moderátorka

Nicméně ale je to třetí rok, kdy ta čísla evidentně nesedí.

Miroslav KALOUSEK , ministr financí /KDU-ČSL/

To je prostě malá finanční disciplína, která byla během, během jednotlivých rozpočtových let.

Hana HIKELOVÁ, moderátorka

A co rozpočet na tento rok, bude ten deficit skutečně pod tou hranicí stamiliard korun tak, jak schválila sněmovna, nebo sdílíte obavy vašeho předchůdce Vlastimila Tlustého, že po změnách schválených právě Poslaneckou sněmovnou může být ten deficit podstatně vyšší?

Miroslav KALOUSEK , ministr financí /KDU-ČSL/

Tak především je poctivé říct, že deficit na rok 2007 není pod sto miliard. Poslanecká sněmovna sice schválila deficit ve výši devadesát jedna celých tři miliardy, ale na straně příjmů je započteno třicet jedna miliard z prodeje neúplně specifikovaného majetku, jestli to budou akcie ČEZu nebo prodej, cokoliv jiného, což je samozřejmě dlouholetý rozpočtový nešvar, protože proti pravidelným výdajům máte zapojovat jenom pravidelné příjmy, takže těch třicet jedna miliard je částka, kterou musíme do toho deficitu počítat, skutečný opravdový poctivý deficit je sto dvacet dva miliard korun, takže není pod sto miliard, byť účetně je tedy těch, těch devadesát jedna celých tři. Diskuse v Poslanecké sněmovně, tak jako každý rok, zakrojila do částek, které jsou nyní na papíře nižší, ale ve skutečnosti mohou být skutečně vyšší, já pevně doufám, že uděláme maximum pro to, aby tahle disproporce během rozpočtového roku byla vyrovnána, do jaké míry se to podaří nebo nepodaří, to si můžeme říct až za rok při státním závěrečném účtu.

Hana HIKELOVÁ, moderátorka

Vy už jste zmínil tu jednu velkou, řekněme, neznámou, v tom současném rozpočtu to je financování Státního fondu dopravní infrastruktury a zmíněných jednatřicet miliard, které, což mají být příjmy z privatizace. Váš předchůdce Vlastimil Tlustý chtěl prodat část akcií státu, ve firmě ČEZ narazil jak u opozice, tak ale i ve vlastní straně, budete pokračovat v tom plánu, že by se těch jednatřicet miliard získalo právě prodejem akcií ČEZu?

Miroslav KALOUSEK , ministr financí /KDU-ČSL/

Zákon o státním rozpočtu je zákon, a jestliže na straně příjmů máme zajistit třicet jedna miliard z prodeje majetku, což, jestli si vzpomenete na parlamentní diskusi, tak jsem to podrobil kritice, říkal jsem, že mnohem poctivější by bylo přiznat deficit ve výši sto dvacet dva miliard a neprojídat mimořádné příjmy z prodeje majetku a ty používat na mimořádné výdaje. Vůči pravidelným výdajům by se měly zapojovat pravidelné příjmy a pokud máte nějaké nepravidelné příjmy, tak byste je měla rezervovat, používat na mimořádné a neopakovatelné výdaje, například na náklady spojené s penzijní reformou, to děláte jednou za, za sto let nebo doufám, že, že ta reforma, která se nám podaří, vydrží déle než sto let. Tady prodej toho majetku je motivován jedním jediným, jedním jediným přáním, sehnat jednatřicet miliard, aby se fiktivně, účetně snížil deficit, i když skutečný deficit je mnohem vyšší, to samo ...

Hana HIKELOVÁ, moderátorka

Tak, kde budete shánět těch jednatřicet miliard, pane ministře?

Miroslav KALOUSEK , ministr financí /KDU-ČSL/

... to samo o sobě je operace, která mě nenaplňuje žádným nadšením, ale prostě musíme plnit zákon, to je moje povinnost.

Hana HIKELOVÁ, moderátorka

Jak?

Miroslav KALOUSEK , ministr financí /KDU-ČSL/

Prodej akcií ČEZu je samozřejmě jednou z pravděpodobných variant.

Hana HIKELOVÁ, moderátorka

V koaliční smlouvě je zakotveno: "Připravíme a pokud možno zrealizujeme privatizaci ČSA, Letiště Praha a České pošty, posoudíme částečnou privatizaci Českých drah a bude rozhodnuto o optimálním zapojení hodnoty ČEZ do důchodové reformy." Je tedy možné, že vláda nakonec bude už letos chtít mít příjmy z privatizace odjinud než z ČEZu, který jsme teď zmiňovali?

Miroslav KALOUSEK , ministr financí /KDU-ČSL/

Pro letošní rozpočet to vylučuji, pro letošní rozpočet se domnívám, že maximum ambicí, které vláda může mít, a to za svou osobu říkám ještě velmi neochotně, protože ta operace se mi nelíbí ani trochu. Naplnit oněch třicet jedna miliard, které nám ukládá zákon, určitě nechceme zapojit další příjmy z privatizace.

Hana HIKELOVÁ, moderátorka

Nicméně dá se sestavit nějaký žebříček, co jsou, co se týká do privatizování těch posledních firem, nějaké priority, je nějaký stanovený harmonogram, jak by to mělo vypadat s přípravou těch privatizací?

Miroslav KALOUSEK , ministr financí /KDU-ČSL/

Není přesně stanovený harmonogram a já bych ho ani nedoporučoval, protože upřednostňuji kvalitu před, před kvantitou, jistě není účelem státu vlastnit některé subjekty, které jsou zde, zde vyjmenovány, účelem státu je zajišťovat veřejné služby, nikoliv vlastnit prostředky, které lépe může vlastnit a provozovat soukromý, soukromý investor, ale pochopitelně bude naším zájmem, aby privatizace proběhla nejenom s co největším výnosem pro, doufám mimořádné a neopakovatelné výdaje, ale také, aby se tím budoucím vlastníkem stal kvalitní strategický investor, který tu službu, kterou teď, tu, kterou teď poskytuje organizace ve vlastnictví státu, bude poskytovat dál efektivněji a lépe.

Hana HIKELOVÁ, moderátorka

Podívejme se na jiné téma. Kabinet Mirka Topolánka má podle guvernéra České národní banky Zdeňka Tůmy tři možnosti, jak přijmout jednotnou evropskou měnu euro. Buď může dokončit potřebné reformy a teprve následně rozhodnout o euru, nebo každoročně vyhodnocovat situaci a přijmout rozhodnutí v závislosti na ní, třetí možností je stanovit nové cílové datum, protože termín 2010, který stanovila vláda Jiřího Paroubka, je právě kvůli schodkům veřejných financí nereálný. Ke které z těch tří variant, které uvedl guvernér České národní banky, se jako ministr financí přikláníte?

Miroslav KALOUSEK , ministr financí /KDU-ČSL/

Já se kloním k variantě skutečně časově ohraničeného projektu, který nestanoví jenom konečné cílové datum, ale bude mít i svá data na cestě k tomu, k tomu cíli, mám ambici předložit v březnu vládě národní plán přijetí eura, ano, rok 2010 přestal být reálný díky finanční politice, posouvá se, to konečné datum se logicky posouvá za rok 2010, teď, prosím, se mě neptejte, jestli v tom národním plánu budeme mít 1. 1. 2011, 1. 1. 2012, jsem ale pro to, aby to pevné datum bylo uvedeno, byť zdůrazňuji, každý projekt na své cestě je vyhodnocován, je aktualizován, pokládal bych za nešťastné, kdyby se ta diskuse soustředila jenom na to, jestli splňujeme nebo nesplňujeme maastrichtská kritéria. A také se musíme ptát, jestli v tom daném aktuálním okamžiku je to výhodné nebo nevýhodné pro hospodářskou politiku České republiky, ale ze zkušeností, které mám, pokud jakýkoliv projekt a jakákoliv ambice, a já se tady hlásím k tomu, že bychom měli směřovat do eurozóny, že by to měla ...

Hana HIKELOVÁ, moderátorka

Dokonce musíme směřovat do eurozóny, k tomu jsme se zavázali.

Miroslav KALOUSEK , ministr financí /KDU-ČSL/

... že by ta, že, děkuji ano, to "must" je tam víc na místě, tak já se k tomu cíli hlásím, a tak mám zkušenost, že projekty, které neobsahují svoje konkrétní data a kontrolní body, jsou odkládány naneurčito, takže já bych si přál mít ty konkrétní, ty konkrétní kontrolní body a jednotlivá data, včetně toho cílového data.

Hana HIKELOVÁ, moderátorka

Někteří ekonomové upozorňují na možné riziko, protože každý tvrdí a opakuje, že je nutnost udělat reformy v České republice, nicméně občas se k tomu právě přidává ta věta, abychom mohli přijmout právě jednotnou evropskou měnu, jak chcete zabránit a přesvědčit obyvatele o nutnosti reforem a zároveň u nich nevzbudit negativní pohled na euro, protože každá reforma v první fázi má nějaký negativní dopad na určitou část obyvatel.

Miroslav KALOUSEK , ministr financí /KDU-ČSL/

No, já především nechci používat ten argument, použít, říci větu: "My musíme dělat nepopulární reformy, abychom mohli přijmout euro," je falešný, alibistický argument, který, který odmítám, a který nechci používat. My musíme udělat výdajové reformy, my musíme přestat projídat svojí budoucnost kvůli, kvůli nám, kvůli budoucnosti České republiky, kvůli našim dětem, kdybychom nebyli v Evropské unii, kdybychom nesměřovali do eurozóny, tak by vás, tak by nás to nezbavovalo povinnosti učinit nezbytné reformy na výdajové straně veřejných rozpočtů, právě pro to, abychom si přestali projídat tu budoucnost, to je ten hlavní jediný kardinální důvod. No, a vedle toho samozřejmě je vyvážené rozumné hospodaření, jedním z kritérií, abychom mohli přijmout euro, ale argumentovat bychom měli v tomto pořadí a v těchto prioritách.

Hana HIKELOVÁ, moderátorka

Na ministerstvu financí dochází k personálním změnám, novým prvním náměstkem se stal Ivan Fuksa, bývalý starosta Příbrami, má být zodpovědný za hospodaření se státním majetkem, mezi něž patří státní podíl v ČEZu nebo v ČSA, podle Hospodářských novin jste prý si byl vědom jistých pochybností, které jeho jmenování může vyvolat?

Miroslav KALOUSEK , ministr financí /KDU-ČSL/

Vědom, já jsem byl v minulosti terčem celé řady pomluv, takže bylo zcela zřejmé, že když ODS nominovala bývalého starostu z Příbrami, tak určitý typ novinářů si spojí dohromady, že, že můj švagr, který v Příbrami podnikal, si spojí tedy podnikatelské aktivity mého švagra s Příbramí, a nutně jsem s tím počítal, protože znám přemýšlení určitého typu novinářů, takže mě to nepřekvapilo a současně jsem odmítl to vnímat jako překážku, protože já jsem se na podnikání svého švagra nepodílel, to za prvé. Za druhé, on se ničeho nekalého nedopustil. Za třetí, pan Fuksa byl úspěšný starosta Příbrami, všechna podezření, která proti němu byla vznesena, byla prokázána jako pomluva, a to nejlepší vysvědčení asi je, že dostal zdaleka nejvíc hlasů v komunálních volbách jako starosta Příbrami, takže jsem si byl vědom, že určitě tuhle spojitost jistý typ novinářů bude hledat a rozhodl jsem se tohle, v uvozovkách, mediální riziko ignorovat, protože jsem si jist, že kdyby byl nominován někdo jiný, takže by se hledala zase nějaká jiná virtuální spojitost a já tomu odmítám podléhat.

Hana HIKELOVÁ, moderátorka

Dojde na ministerstvu ještě k nějakým dalším personálním změnám?

Miroslav KALOUSEK , ministr financí /KDU-ČSL/

Určitě nepředpokládám žádné dramatické otřesy, ministerstvo je státní instituce, má svůj organizační řád, své personální obsazení, bude-li zapotřebí, aby úkoly mohly být plněny co nejefektivněji, bude-li zapotřebí změnit ten organizační řád, bude měněn, bude-li potřeba udělat některé personální změny, tak budou učiněny, ale určitě to nebude nijak politicky motivováno, bude to proto, aby ty úkoly, které jsou teď mimořádné náročné, skutečně mohly být plněny, jinak ministerstvo financí samo o sobě, a myslím, že to platí dlouhodobě, disponuje mimořádně profesionálním potenciálem lidským pro, tam je, tam je ukrytá mimořádná profesionalita, erudice a je prostě jenom manažerským úkolem dokázat tu, tento potenciál využít.

Hana HIKELOVÁ, moderátorka

Obměňujete i tým poradců ministra financí, jediným, kdo na ministerstvu zůstává je Radek Šnábl, který připravoval dohodu o smíru s Nomurou, skutečně to znění dohody může být zveřejněno až někdy na konci dubna, nebo uvažujete o dřívějším zveřejnění celé té dohody?

Miroslav KALOUSEK , ministr financí /KDU-ČSL/

Neuvažuji, ten závazek je do konce dubna a já jsem povinen dodržovat smlouvy, které jsem zdědil. V tomto směru ta kontinuita musí být stoprocentní.

Hana HIKELOVÁ, moderátorka

Jak postoupila jednání s ČSOB o připojení se k té dohodě o smíru?

Miroslav KALOUSEK , ministr financí /KDU-ČSL/

Ta smlouva předpokládá celou řadu kroků, které musí udělat ministerstvo financí, Česká národní banka, Nomura, Československá obchodní banka, no, a ty konkrétní kroky jsou právě předmětem onoho diskrétního utajení, nechtějte, prosím, po mně, abych to komentoval, já jsem ...

Hana HIKELOVÁ, moderátorka

Ne, mně jde spíš jde o to, jestli ČSOB, už alespoň při těch jednáních, řekla jasné slovo, zda se připojí k té dohodě o smíru nebo ne, to, co bylo vlastně tím velkým otazníkem při těch jednáních, protože původně dohoda měla být třístranná.

Miroslav KALOUSEK , ministr financí /KDU-ČSL/

Já skutečně velmi prosím, abyste mě netlačila do konkrétních odpovědí, je to smlouva, kterou jsem zdědil, kterou nepodrobuji žádné kritice, je to vládní usnesení, které jsem povinen naplnit a snažím se s tím vypořádat s respektem ke všem závazkům, které v té smlouvě byly učiněny.

Hana HIKELOVÁ, moderátorka

Vlastimil Tlustý chtěl zabránit také dalšímu riziku výsledku arbitráží, a to dohodou s Mittal Steelem Ostrava, pokračují přípravy na takové dohodě, to znamená, že by ten arbitrážní spor skončil podobnou dohodou o smíru, jako například s Nomurou?

Miroslav KALOUSEK , ministr financí /KDU-ČSL/

Já jediné, co mohu odpovědět je, že Česká republika je v arbitrážním řízení s Mittalem a každé arbitrážní řízení může mít jenom dva konce, ten jeden konec je rozhodnutí arbitru, ten druhý konec je, je dohoda obou dvou stran, tečka, více říci nechci, nemohu a nesmím.

Hana HIKELOVÁ, moderátorka

A je pravdou, že jistým vstřícným krokem státu bylo to, že ministerstvo financí minulý týden zrušilo to rozhodnutí o téměř dvou a půlmiliardové pokutě pro ostravské hutě a vrátil ho ostravskému finančnímu ředitelství k dopracování?

Miroslav KALOUSEK , ministr financí /KDU-ČSL/

To je absurdní, kdokoliv to takhle překládá, tak to skutečně překládá špatně, to je správní řízení, to není poli, možná dohoda, a já jí teď, prosím, vůbec nesignalizuji, možná, možná dohoda, aby byla samozřejmě politickým rozhodnutím, to, pokuta dvě celé čtyři miliardy Mittalu je správní řízení, které probíhá zcela nezávisle na politicích a rozhodnutí majetkového odboru ministerstva financí jako druhé instance této správy, tohoto správního řízení je rozhodnutí procesní, nikdo žádnou pokutu nikomu neodpustil, neznamená to, že ji nikdo nebude muset platit, pouze bylo prvoinstanční rozhodnutí zrušeno a bylo to vráceno k dopracování, což vůbec neznamená, že bylo odpuštěno, to jsou dva velmi různé pojmy, je to jako v justici, když odvolací soud zruší rozsudek první instance a vrátí k novému projednání, což vůbec neznamená, že v tom dalším jednání, při té druhé instanci, nebude vynesen stejný nebo ještě přísnější rozsudek, takže prosím, to, to správní řízení probíhá a nelze předjímat jeho výsledek.

Hana HIKELOVÁ, moderátorka 

Říká ministr financí Miroslav Kalousek , díky za váš čas a na slyšenou.

Miroslav KALOUSEK , ministr financí /KDU-ČSL/

Děkuji za pozvání, na shledanou.

 


Zdroj: ČRo - Rádio Česko (Rubrika: 15:35 Studio Česko)

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář