CZ EN

Motivový obrázek

Poslanci ve třetím čtení schválili novelu zákona o cenách

Poslankyně a poslanci dnes ve třetím čtení schválili návrh komplexní novely zákona o cenách. Současný zákon o cenách platí již téměř 35 let a poslední významnou novelizací prošel v roce 2009. Novela nyní míří k projednání do Senátu ČR.

Cílem návrhu novely zákona o cenách je primárně odstranit případy, ve kterých se zbytečně překrývá působnost jednotlivých cenových orgánů k výkonu cenových kontrol. Návrh obsahuje další legislativně technické úpravy, které zjednoduší a zpřehlední stávající právní úpravu. Mezi hlavní změny patří např. sjednocení nejednotného vymezení působnosti jednotlivých cenových orgánů, sjednocení pravidel pro vydávání cenových rozhodnutí nebo sjednocení terminologie napříč všemi cenovými předpisy. 

Cenová rozhodnutí budou nově vydávána v podobě opatření obecné povahy, nikoliv v podobě zákonem blíže nepojmenovaného podzákonného právního předpisu, jak tomu bylo doposud. Jednotlivé případy cenové regulace díky tomu budou muset být v širší míře odůvodňovány a rozhodnutí o cenové regulaci bude nově podléhat soudnímu přezkumu podle § 101a a následujících soudního řádu správního.

Ministerstvo financí podle návrhu zákona o cenách nově vydá vyhlášku se seznamem baleného nepotravinářského zboží, které je třeba označit při prodeji vedle prodejní ceny i měrnou cenou, což dá spotřebiteli možnost snadného a spolehlivého srovnání cen. Tato vyhláška nahradí stávající vyhlášku Ministerstva průmyslu a obchodu, která byla již dříve zrušena. Stejně tak bude zrušen zákon o působnosti orgánů ČR v oblasti cen, tzv. „cenový kompetenční zákon“. Jeho obsah bude nově přímo včleněn do zákona o cenách.

Základní principy zákona o cenách, včetně zákonných důvodů, kdy je možné určité zboží cenově regulovat, zůstávají zachovány. Navrhovaná účinnost novely je 1. 1. 2025.

Související tisková zpráva:

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.