CZ EN

Motivový obrázek

Novela zákona o majetku ČR zjednoduší převody nepotřebných nemovitostí mezi státem a územními samosprávnými celky

Poslanecká sněmovna schválila v prvním čtení návrh novely zákona o majetku České republiky, která zjednoduší a zpřehlední proces převodů nepotřebného nemovitého majetku mezi státem a územními samosprávnými celky (obce a kraje), a posunula jej tak do dalších kol projednávání. Nová právní úprava zajistí obcím a krajům informovanost o plánovaném zcizení nepotřebného majetku na jejich území a rovněž jim v případě zájmu usnadní jeho převod.

Stav projednávání sněmovního tisku 693/0 – Novela zákona o majetku České republiky

Podle návrhu budou mít územní samosprávné celky nárok na úplatný nebo bezúplatný převod taxativně vymezeného nemovitého majetku. Zákon jednoznačně určí, které nemovité věci budou převáděny bezúplatně a které za obvyklou cenu podle zákona o oceňování majetku. Například silniční pozemky pod místními komunikacemi nebo pozemky pro veřejná pohřebiště budou převáděny bezúplatně, zatímco jiné nemovitosti budou územním samosprávným celkům prodávány za obvyklou cenu.

Návrh novely zákona o majetku ČR také přináší možnost obrácených převodů, kdy územní samosprávné celky budou moci převádět nepotřebný majetek na stát za obdobných podmínek. Tento krok podpoří hospodárné nakládání s veřejným majetkem.

Novela zákona rovněž sjednocuje schvalování převodů nemovitého majetku evidovaného v katastru nemovitostí, což nově bude vykonávat Ministerstvo financí. Převody kulturních památek a nemovitostí ve zvláště chráněných územích budou nadále posuzovány Ministerstvem kultury a Ministerstvem životního prostředí, avšak pouze z hlediska právních předpisů v jejich gesci.

Další významnou změnou je zakotvení povinnosti územních samosprávných celků informovat stát o plánovaném převodu taxativně vymezeného majetku, na který bude mít stát v případě zájmu nárok.

Novela také řeší účast státu v honebních společenstvech a sjednocuje tuto úpravu pro všechny organizační složky státu a státní organizace podle vzoru zákona o Státním pozemkovém úřadu. Dále nově reguluje zcizitelnost pozemků ve zvláště chráněných územích s cílem snížit nadbytečné výdaje státu na údržbu nepotřebného majetku.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.