CZ EN

Motivový obrázek

Ministerstvo financí vyhlašuje březen měsícem finančního zdraví

Na podporu finančního vzdělávání v Česku vyhlašuje Ministerstvo financí ve spolupráci s EFPA ČR a yourchance měsíc březen měsícem finančního zdraví.

V průběhu celého měsíce března bude probíhat řada významných akcí, jejichž společných cílem je zvyšování finanční gramotnosti dětí i dospělých. Zapojí se do nich i řada soukromých subjektů, které vyvíjejí nekomerční aktivity podporující finanční gramotnost.

“Máme velkou radost, že 11. března v Centru Černý Most opět proběhne živá akce s herci a youtubery, kde se budou hrát hry a diskutovat o finančním zdraví“, doplňuje Jana Merunková, ředitelka yourchance o.p.s.

Rádi jsme za ministerstvo financí podpořili nápad vyhlásit letošní březen měsícem finančního zdraví. V současné ekonomicky složité době se stále více ukazuje, že právě dostatečná finanční gramotnost je základním předpokladem pro zdravé finance každého z nás.

Zbyněk Stanjura

ministr financí

“V březnu dále probíhají krajská kola Soutěže Finanční gramotnost, kde týmy žáků a studentů škol z celé České republiky prokazují své finanční znalosti a prezentují výsledky zadané případové studie,” upřesňuje prezidentka a spoluzakladatelka EFPA ČR Marta Gellová.

Nadace České spořitelny přichází s novým projektem silnejsidikyvzdelavani.cz zaměřeným na kompetence pro finanční zdraví. Její další aktivitou je uspořádání soutěže pro žáky základních a středních škol na téma „Co pro tebe znamená být finančně v pohodě?“. 

Česká bankovní asociace je i v letošním roce národním organizátorem soutěže European Money Quiz. V průběhu března se uskuteční třídní a národní kolo této finančně-vědomostní soutěže zaměřené na žáky a studenty ve věku 13-15 let. Soutěž vyvrcholí celoevropským finálovým kolem, které se uskuteční v polovině května v Bruselu.

„Rádi jsme za ministerstvo financí podpořili nápad vyhlásit letošní březen měsícem finančního zdraví. V současné ekonomicky složité době se stále více ukazuje, že právě dostatečná finanční gramotnost je základním předpokladem pro zdravé finance každého z nás,“ uvádí ministr financí Zbyněk Stanjura.

Tradičně proběhne týden finančního vzdělávání, Global Money Week (GMW), který se letos bude konat ve dnech 20. až 26. března a do kterého se, podobně jako většina zemí po celém světě, zapojuje již několik let i Česká republika.

Celý měsíc plný aktivit uzavře odborná konference s názvem Kompetence pro finanční zdraví, která za účasti řady zajímavých osobností proběhne v Kongresovém centru České národní banky dne 31. 3. 2023. 

O Global Money Week (více zde)
GMW probíhá ve 176 zemích světa v týdnu od 20. 3. do 26. 3. 2023. Národním koordinátorem je Ministerstvo financí, organizátory této prestižní iniciativy jsou pak yourchance o.p.s. a EFPA ČR. Mezinárodní iniciativu na podporu finanční gramotnosti pro děti a mládež podporuje více než 100 organizací z řad škol a finančních institucí. Cílem je napříč generacemi kultivovat povědomí o penězích, jejich získávání a efektivním hospodaření s nimi. Organizátorem GMW je Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Hlavní myšlenkou je vychovat generaci, která bude schopná předcházet budoucím krizím díky rozvoji finančního vzdělání a přístupu k finančním službám.

O yourchance o.p.s. – sledujte na sociálních sítích: Facebook yourchance, Facebook FGD, LinkedIn, Twitter
yourchance o.p.s. prosazuje potřebné změny v oblasti výuky finanční gramotnosti, principech podnikání a rozvoji podnikavosti žáků základních a středních škol a v oblasti integrace mladých dospělých opouštějících instituce náhradní rodinné výchovy. Zaměřuje se především na rozvoj schopností učitelů vyučovat finanční gramotnost tak, aby ze škol odcházela mladá generace, která má pevně zakotvené principy zdravého finančního rozhodování a připravuje pro to i metodickou podporu. Důležitou oblastí, na kterou zaměřuje yourchance o.p.s. svou pozornost, je podpora mladých lidí odcházejících z dětských domovů a pěstounské péče. Realizuje projekty celorepublikové působnosti Finanční gramotnost do škol a Začni správně.

O EFPA Česká republika - sledujte na sociálních sítích: Facebook, LinkedIn, Twitter
Evropská asociace finančního plánování Česká republika (EFPA ČR) je institucí akreditovanou ČNB pro pořádání zkoušek odborné způsobilosti v oblasti pojištění, investic, penzí a úvěrů. Sdružuje špičkové poradce na českém trhu, zajišťuje jejich další vzdělávání a rozvoj. Jako součást EFPA EUROPE, nejrespektovanější evropské organizace udělující certifikáty v oblasti finančního poradenství a plánování, podporuje a zavádí evropské kvalifikační a etické standardy do služeb finančního poradenství v ČR a na Slovensku. EFPA prosazuje etický kodex a jeho dodržování. EFPA ČR se aktivně účastní na tvorbě Národní strategie finančního vzdělávání včetně její revize. EFPA je spoluorganizátorem a odborným garantem Soutěže finanční gramotnost. Více o aktivitách EFPA ČR na webu www.efpa.cz.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář