CZ EN

Motivový obrázek

Společné prohlášení 5 členských států EU k vystoupení z postsovětských bank MIB a MBHS

Společné prohlášení Ministerstva financí Bulharska, Ministerstva financí České republiky, Ministerstva financí Polska, Ministerstva financí Rumunska, Ministerstva financí Slovenské republiky

Vzhledem k pokračování a další eskalaci ničím nevyprovokované, bezohledné a neopodstatněné vojenské agrese Ruské federace proti Ukrajině se naše země, jednající společně jakožto členské státy EU, rozhodly podniknout kroky k ukončení našeho členství v Mezinárodní bance hospodářské spolupráce (MBHS) a Mezinárodní investiční banka (MIB). Ruská federace je hlavním akcionářem obou těchto multilaterálních rozvojových bank.

V souladu s našimi vnitrostátními procedurami zahájíme odpovídajícím způsobem a bezodkladně kroky, které povedou k ukončení našeho členství a zahájení vypořádání podle stanov obou bank s cílem dosáhnout řádného ukončení členství. Budeme se snažit zabránit tomu, aby tyto instituce byly využívány k obcházení účinku sankcí Evropské unie, mimo jiné prostřednictvím ochrany aktiv těchto institucí takovým způsobem, aby nebyly dostupné Ruské federaci, dokud nebude dosaženo konečné dohody o opuštění obou bank.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář