CZ EN

Motivový obrázek

České předsednictví úspěšně dokončilo projednávání nařízení o trzích s kryptoaktivy

Hospodářský a měnový výbor Evropského parlamentu včera potvrdil, že obchodování s kryptoaktivy díky klíčovému nařízení MiCA získá pevná a spolehlivá pravidla na ochranu spotřebitele. Kryptoaktiva rozdělí do tří skupin dle jejich krytí a míry regulace. Ta se bude týkat jak vydavatelů kryptoměn, tak obchodníků.

„Přípravu návrhu MiCA jsme převzali v průběhu trialogu mezi Evropskou komisí, Radou EU a Evropským parlamentem, kdy nás čekala řada intenzivních vyjednávání. Dokončení takto komplexního a obsáhlého návrhu považuji za velký úspěch českého předsednictví Rady EU,“ říká ministr financí Zbyněk Stanjura.

Návrh nařízení o trzích s kryptoaktivy, obecně známý pod zkratkou MiCA (Markets in Crypto Assets) byl představen na konci září 2020 v rámci tzv. Digital Finance Package spolu s návrhy Nařízení o pilotním režimu pro tržní infrastruktury na DLT a Nařízení o digitální odolnosti finančních institucí. České republice se při vyjednávání na úrovni Rady EU povedlo dosáhnout několika významných zlepšení návrhu.

 Dokončení takto komplexního a obsáhlého návrhu považuji za velký úspěch českého předsednictví Rady EU.

Zbyněk Stanjura

ministr financí

České předsednictví převzalo návrh MiCA v červenci 2022 po dosažení předběžné politické dohody mezi Radou EU a Evropským parlamentem. Za účelem vtělení dohody do legislativního textu vedlo české předsednictví téměř dvacet technických jednání s Evropským parlamentem a Evropskou komisí, na kterých hájilo pozici členských států na úrovni Rady EU. Konečnou dohodu se českému předsednictví podařilo najít na konci září, členské státy ji potvrdily 5. října 2022 a 10. října ji potvrdil i Hospodářský a měnový výbor. Nyní bude následovat překlad do všech jazyků členských států a konečné formální schválení nařízení ve všech jazykových verzích.

MiCA bude stěžejním evropským předpisem upravujícím vydávání některých druhů kryptoaktiv, především tzv. stablecoins – stabilní „měny“ na DLT, a jejich nabízení veřejnosti. Konkrétně rozlišuje 3 skupiny tokenů:

  • Asset-referenced tokeny (ARTs) – tokeny kryté košem měn, komoditami, jinými kryptoaktivy či kombinací uvedeného
  • E-money tokeny (EMTs) – tokeny podobné elektronickým penězům, kryté jednou měnou (např. tether)
  • Zbytková kategorie kryptoaktiv (např. bitcoin)

Kategorie ARTs a EMTs jsou regulovány mnohem přísněji, než zbytková kategorie kryptoaktiv. Důvodem je především to, že zpravidla zahrnují stablecoins, mohou tedy být používány jako prostředek směny a jejich vydavatelé musí získat od dohledového orgánu povolení k činnosti. Vydavatelé všech tokenů, včetně zbytkové kategorie kryptoaktiv, mají povinnost vydat tzv. white paper, určitou obdobu prospektu u cenných papírů. Pokud některá kryptoaktiva nemají známého vydavatele, white paper zveřejní platforma, na které jsou kryptoaktiva obchodována.

MiCA dále upravuje poskytování služeb spojených s kryptoaktivy. Jedná se o určitou obdobu investičních služeb poskytovaných v souvislosti s tradičními finančními nástroji. Úprava má dopad na různé kryptosměnárny, obchodní platformy či virtuální peněženky, které musí nově získat povolení k činnosti.

Zásadní otázkou, která se řešila od představení návrhu až po trialogy, byl rozsah působnosti nařízení. Nakonec se podařilo dosáhnout toho, že z působnosti nařízení MiCA jsou vyňaty tzv. NFTs (non-fungible tokeny). ČR tuto stěžejní výjimku prosazovala už na úrovni Rady.

Pro ARTs a EMTs je stanoveno nabytí účinnosti již po 12 měsících od vyhlášení nařízení MiCA v Úředním věstníku EU, v případě poskytovatelů služeb spojených s kryptoaktivy a zbytkové kategorie kryptoaktiv je to 18 měsíců. Nařízení ale obsahuje přechodné ustanovení, které dává poskytovatelům služeb spojených s kryptoaktivy dostatečný čas na získání povolení k činnosti.
 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.