CZ EN

Změnu pravidel spolufinancování projektů z EU schválila vláda

Přechod do nového programového období 2021-2027 pro projekty financované z prostředků EU s sebou přináší nová pravidla spolufinancování. Změna souvisí se zvýšením bohatství České republiky a jednotlivých jejích regionů, protože na projektech financových z prostředků EU se evropské peníze podílejí vždy právě podle rozvinutosti příslušných území.

Nová evropská pravidla znamenají zvýšení nároků na národní spolufinancování projektů a přechod několika českých regionů do nové přechodové kategorie. Návrh Pravidel spolufinancování předložený ministerstvem financí dnes schválila vláda.

České republice se podařilo vyjednat ponechání 85% podílu evropského financování v méně rozvinutých regionech, v nové kategorii tzv. přechodových regionů pak bude podíl EU činit 70 % a u rozvinutějších regionů byl podíl snížen z 50 na 40%.

Ministryně financí Alena Schillerová zdůrazňuje nutnost zachovat rovné podmínky pro příjemce: „S novými pravidly dochází k přesunu hned tří tuzemských regionů mezi ty, které v evropském měřítku patří mezi bohatší. Zároveň s tím pak Evropská komise vyžaduje v jejich případě vyšší podíl národního spolufinancování. Jsem proto ráda, že jsme se i se zástupci samospráv dohodli, že na národní úrovni nadále nebudeme regiony rozdělovat na chudé a bohaté a zachováme jednotný přístup ke všem příjemcům. Chceme, aby evropské financování na národní úrovni zůstalo jednotné a přehledné, ve výsledku z toho budou těžit především příjemci evropských peněz,“ připomíná ministryně financí.

Státní rozpočet tak významně pomůže obcím, krajům jakožto i jiným žadatelům nadále realizovat evropské projekty, a to i přes pokles příspěvku z evropských fondů pro jižní část republiky a Středočeský kraj. Budou tak nadále ve velké míře podporovány projekty na rekonstrukci škol, školek, našeho kulturního dědictví, ale také silnic, nemocnic či vybavení Integrovaného záchranného systému.

Návrh nových pravidel již dříve ocenil předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl. „Návrh pravidel pro nové programové období považuji ze strany státu vůči obcím a městům za velmi vstřícný a opravdu partnerský. Je to model, který představuje pevný základ pro výstavbu investičních projektů samospráv v rámci nového programového období“, řekl František Lukl.

Pro příjemce byly stanoveny minimální podíly na financování projektů, tedy příjemci budou platit z celého projektu v případě mateřských, základních a středních škol pouze 5 % - 10 %, v případě veřejných vysokých škol, vědeckých a výzkumných institucí a příjemců vykonávajících veřejně prospěšnou činnost nebo realizujících územní dimenzi 5 %, v případě obcí, krajů a jejich příspěvkových organizací (s výjimkou škol) 15 % u investic, 10 % u tzv. měkkých projektů v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti, resp. 5% u těchto projektů v případě obcí s méně než 3 tis. obyvatel. V hlavním městě Praha se účast státního rozpočtu na financování projektů předpokládá pro školy, vědecké a výzkumné instituce a příjemce vykonávající veřejně prospěšnou činnost a také pro samotné hl. m. Praha jakožto příjemce, jeho městské části a jejich příspěvkové organizace.

Zatímco v končícím programovém období představoval odhad sumy vynakládané na národní spolufinancování ze státního rozpočtu 59,7 mld. Kč, nově půjde o 67,6 mld. Kč. Státní rozpočet tak vynaloží o 7,9 mld. Kč více.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář