CZ EN

Zájem o Dluhopis Republiky překonal maxima. 6 300 občanů nakoupilo v rámci 12. úpisu dluhopisy za 5,5 miliardy Kč, celkem už za téměř 39 miliard

K 1. 10. 2021 byly na majetkové účty občanů připsány Dluhopisy Republiky upsané v rámci 12. upisovacího období od 21. června 2021 do 17. září 2021 v celkové jmenovité hodnotě 5 457 407 895 Kč. Jedná se o nejlepší výsledek od spuštění prodeje Dluhopisu Republiky v prosinci roku 2018.

Dvanáctý úpis byl mimořádně úspěšný, neboť bylo dosaženo nejlepšího výsledku od obnovení prodeje státních dluhopisů určených pro občany v prosinci roku 2018 a opět se potvrdilo, že zájem občanů o státní dluhopisy stabilně roste. Dluhopis Republiky jako bezpečná a zároveň výhodná forma zhodnocení investovaných prostředků oslovil v uplynulém upisovacím období 6 299 občanů, což je nejvíce od ukončení pilotního provozu obnoveného projektu přímého prodeje státních dluhopisů pro občany v červnu 2019.

„Rekordní zájem tisíců Čechů o státní dluhopisy potvrzuje, že Dluhopis Republiky nabízí nejen bezpečné ochránění úspor proti inflaci, ale díky osvobození výnosů od 15% daně i relativně atraktivní výnos. Stejně jako v předchozích obdobích byl pro občany drtivě nejoblíbenějším dluhopisem ten proti-inflační, který dnes v době celosvětově dočasně zvýšené inflace nabízí chytrý způsob, jak chránit své úspory,“ uvádí ministryně financí Alena Schillerová

Ministerstvo financí v tomto upisovacím období nabídlo zájemcům o úpis emisí Dluhopisu Republiky celkem dva typy státních cenných papírů s dobou splatnosti 6 let. Nabízen byl dluhopis proti-inflační a reinvestiční, který zhodnocuje úspory dopředu daným schématem úročení.

Občané za uplynulých dvanáct upisovacích období již upsali emise Dluhopisu Republiky za více než 38,5 mld. Kč. Podíl státních dluhopisů určených pro občany na celkovém státním dluhu dosahuje 1,7 %. Níže uvedený graf znázorňuje počet dluhopisů upsaných v jednotlivých upisovacích obdobích a kumulovaný počet dluhopisů upsaných prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu.

Cílem Ministerstva financí je nabízet občanům státní dluhopisy nepřetržitě v průběhu celého roku s tím, že o jednotlivých typech nabízených emisí Dluhopisu Republiky je rozhodováno vždy před začátkem příslušného upisovacího období. V souladu s postupnou elektronizací systému distribuce státních dluhopisů jsou rovněž rozšiřovány distribuční kanály emisí Dluhopisu Republiky. Na jaře letošního roku byla pro zájemce o pořízení emisí Dluhopisu Republiky, kteří dosud nevlastnili žádné státní dluhopisy, spuštěna možnost založit si majetkový účet prostřednictvím portálu www.eidentita.cz.

Nepřetržitý prodej státních dluhopisů pro občany pokračuje třináctým upisovacím obdobím, které bude ukončeno před vánočními svátky dne 23. prosince 2021. Průměrný výnos reinvestičního dluhopisu, který je v rámci právě probíhajícího upisovacího období nabízen k úpisu, byl stanoven ve výši 1,80 %, což představuje vyšší zhodnocení, než v současné době nabízí většina spořicích účtů, jejichž výnosy jsou navíc oproti výnosům státních dluhopisů zdaňovány. V nabídce je opět zařazen také proti-inflační dluhopis, jehož výnos kopíruje vývoj inflace.

Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář