CZ EN

Přípravy rozpočtu na rok 2022 startují. Prioritami investice a životní úroveň

Ministerstvo financí předkládá vládě v souladu s harmonogramem rozpočtových prací materiál k přípravě státního rozpočtu na rok 2022. Dokument stanovuje základní předpokládané parametry budoucího státního rozpočtu, které budou podrobně rozpracovány v dalších fázích rozpočtového procesu.

Ministerstvo financí předpokládá, že deficit státního rozpočtu v roce 2022 bude 390 mld. Kč, tedy meziročně o 110 mld. Kč méně. Lepšího výsledku hospodaření bude dosaženo v důsledku nárůstu příjmů o 100 mld. Kč, zejména daňových (+57,5 mld. Kč), příjmů z EU a vyššího výběru pojistného, v kombinaci s nižšími výdaji státu, a to o 10 mld. Kč.

ukazatel SR 2021 SR 2022 rozdíl 2022-2021
Ukazatele státního rozpočtu v letech 2021 a 2022 (v mld. Kč)
Příjmy státního rozpočtu 1 385,60 1 485,70 100,1
Výdaje státního rozpočtu 1 885,60 1 875,70 -9,9
Saldo státního rozpočtu -500 -390 110

„Nastavené tempo konsolidace o 110 miliard za jediný rok je sice značné, ale díky robustnosti naší ekonomiky, rostoucím daňovým příjmům a dobře mířeným evropským penězům můžeme zároveň i nadále masivně podporovat růst hospodářství a životní úrovně v zemi,“ říká ministryně financí Alena Schillerová. „Prioritami rozpočtu jsou proto kromě úspor na provozu státu také investice v rekorní výši 189 miliard korun, růst důchodů o 758 Kč, zachování nižšího patnáctiprocentního zdanění zaměstnanců, zvýšení slevy na poplatníka o 3000 Kč, ale také navýšení počtu pedagogů o 4235, policistů o 1000 a vojáků o 550. Se stovkami úředníků se naopak rozloučíme, například v rezortu financí, který opustí 188 zaměstnanců Finanční správy,“ doplňuje ministryně financí Alena Schillerová.

Materiál naopak nepočítá s růstem objemu platů státních zaměstnanců. „V situaci, kdy je stále plat ve veřejné sféře vyšší než v soukromé, není plošné zvyšování na místě, naopak se musíme soustředit na racionalizaci agend a dobré zaplacení kvalitních a výkonných úředníků,“ říká ministryně financí Alena Schillerová.

V následujících týdnech budou probíhat diskuze o valorizaci plateb za státní pojištěnce, které z tohoto důvodu nemohly být v materiálu zohledněny. Zvýšení těchto plateb nebude mít vliv na rozpočtový schodek, a nebude-li v plném rozsahu kompenzáno vyššími daňovými příjmy s ohledem na akcelerující se ekonomický výkon v pro státní rozpočet klíčové červencové makroekonomické prognóze, bude výpadek řešen proporcionálními úsporami v jednolitlivých kapitolách dle rozhodnutí vlády.

č.kapitoly Kapitola SR 2021 SR 2022 rozdíl 2022-2021
Celkové výdaje státního rozpočtu podle kapitol na rok 2022 včetně prostředků z rozpočtu EU a FM
301 Kancelář prezidenta republiky 422 814 860 420 100 862 -2 713 998
302 Poslanecká sněmovna Parlamentu 1 438 595 893 1 488 274 982 49 679 089
303 Senát Parlamentu 635 793 524 653 224 364 17 430 840
304 Úřad vlády České republiky 1 047 452 030 1 175 708 855 128 256 825
305 Bezpečnostní informační služba 2 297 315 000 2 101 164 250 -196 150 750
306 Ministerstvo zahraničních věcí 8 422 642 916 8 643 869 142 221 226 226
307 Ministerstvo obrany 75 359 896 857 90 727 000 000 15 367 103 143
308 Národní bezpečnostní úřad 293 406 347 290 385 726 -3 020 621
309 Kancelář veřejného ochránce práv 169 138 006 162 544 491 -6 593 515
312 Ministerstvo financí 23 776 770 998 23 258 209 442 -518 561 556
313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 714 435 496 869 741 556 458 235 27 120 961 366
314 Ministerstvo vnitra 85 897 415 182 86 013 507 889 116 092 707
315 Ministerstvo životního prostředí 11 350 123 915 17 458 957 935 6 108 834 020
317 Ministerstvo pro místní rozvoj 29 481 409 227 29 653 293 525 171 884 298
321 Grantová agentura České republiky 4 380 546 000 4 439 167 636 58 621 636
322 Ministerstvo průmyslu a obchodu 51 576 114 012 55 672 063 823 4 095 949 811
327 Ministerstvo dopravy 115 997 437 890 110 865 407 230 -5 132 030 660
328 Český telekomunikační úřad 2 236 424 562 2 241 854 195 5 429 633
329 Ministerstvo zemědělství 55 354 336 170 58 456 609 600 3 102 273 430
333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 239 655 319 850 243 557 332 210 3 902 012 360
334 Ministerstvo kultury 15 848 911 330 14 330 240 480 -1 518 670 850
335 Ministerstvo zdravotnictví 18 038 349 373 22 712 852 135 4 674 502 762
336 Ministerstvo spravedlnosti 31 945 115 445 32 964 383 118 1 019 267 673
343 Úřad pro ochranu osobních údajů 168 776 819 161 129 944 -7 646 875
344 Úřad průmyslového vlastnictví 209 137 712 218 675 645 9 537 933
345 Český statistický úřad 1 929 632 196 1 266 314 601 -663 317 595
346 Český úřad zeměměřický a katastrální 3 589 692 079 3 622 420 319 32 728 240
348 Český báňský úřad 169 797 761 167 325 399 -2 472 362
349 Energetický regulační úřad 292 164 728 294 636 045 2 471 317
353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 253 982 795 251 619 841 -2 362 954
355 Ústav pro studium totalitních režimů 182 870 322 181 542 549 -1 327 773
358 Ústavní soud 236 988 895 236 988 895 0
359 Úřad Národní rozpočtové rady 25 075 531 23 775 531 -1 300 000
361 Akademie věd České republiky 6 789 651 580 6 426 976 286 -362 675 294
362 Národní sportovní agentura 6 981 874 656 5 921 686 912 -1 060 187 744
371 Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí 32 521 772 31 930 006 -591 766
372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 68 215 095 67 401 289 -813 806
373 Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře 22 311 260 22 188 569 -122 691
374 Správa státních hmotných rezerv 2 751 977 074 2 736 748 678 -15 228 396
375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost 472 914 172 469 137 011 -3 777 161
376 Generální inspekce bezpečnostních sborů 469 757 283 478 939 910 9 182 627
377 Technologická agentura České republiky 5 316 456 032 6 918 002 234 1 601 546 202
378 Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost 427 932 108 448 428 706 20 496 598
381 Nejvyšší kontrolní úřad 853 603 711 808 940 731 -44 662 980
396 Státní dluh 52 853 880 286 49 966 880 286 -2 887 000 000
397 Operace státních finančních aktiv 20 445 000 000 19 155 000 000 -1 290 000 000
398 Všeobecná pokladní správa 291 007 989 667 226 976 775 606 -64 031 214 061
  celkem 1 885 613 029 790 1 875 696 075 118 -9 916 954 672
  Schodek státního rozpočtu -500 000 000 000 -390 000 000 000  

 

Dokumenty ke stažení

 

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář