CZ EN

Nulové DPH na elektrickou energii a plyn

Ministryně financí Alena Schillerová ve středu 20. října 2021 rozhodla o mimořádném prominutí daně z přidané hodnoty za dodání elektřiny nebo plynu za listopad a prosinec tohoto roku. Generální pardon, jehož plné znění naleznete zde, reaguje na prudký nárůst cen těchto komodit na světových trzích. Zároveň Ministerstvo financí předložilo vládě návrh novely Zákona o DPH, která by dodání elektřiny a plynu osvobodila od 21% DPH na dobu celého roku 2022, a to s účinností od 1. ledna 2022.

„Aktuální a předpokládaný růst cen energií, který zásadním způsobem zasahuje do rodinných rozpočtů domácností, představuje nepochybně mimořádnou ekonomickou situaci. Co se týče souladu s legislativou EU, Česká republika ještě před nabytím účinnosti generálního pardonu požádala o možnost aplikace nulové sazby DPH evropského komisaře pro hospodářství. Očekávám, že této žádosti bude s ohledem na celoevropský rozsah problému vyhověno a ČR tak bude moci od 1. ledna navázat na tento dočasný pardon novelou zákona o DPH,“ vysvětluje ministryně financí Alena Schillerová.

„Těmito kroky se připojujeme mezi všechny zodpovědné vlády na světě, které v tuto chvíli aktivně řeší, jak zmírnit dopad růstu cen energií na domácnosti. Podobně jako u respirátorů, kde se snížení DPH okamžitě promítlo do cen pro konečné spotřebitele, chceme podpořit tuzemské domácnosti zavedením nulové sazby DPH na elektrickou energii. Domácnost, která za elektřinu zaplatí 1000 Kč měsíčně, v následném vyúčtování ušetří jen za listopad a prosinec zhruba 350 Kč,“ vysvětluje ministryně financí Alena Schillerová s tím, že díky předložené novele bude možné v tomto opatření pokračovat i v roce 2022. „Nejedná se pochopitelně o krok, který by stoprocentně zamezil zdražení elektřiny domácnostem, ale rozhodně povede k jeho zmírnění. A to je podstatné,“ dodává Alena Schillerová.

Plné znění pardonu:
Finanční zpravodaj č. 34/2021

Dopis komisaři Paolo Gentilonimu:
Dopis (.PDF, 846 kB) 

Český překlad dopisu komisaři Paolo Gentilonimu:

Vážený pane komisaři,

jak správně poukázala Evropská komise ve svém sdělení ohledně řešení rostoucích cen energií: soubor nástrojů pro opatření a podporu, současný bezprecedentní nárůst cen energií bude mít velký dopad na domácnosti s nízkými a nižšími středními příjmy. Bude to mít rovněž významné dopady na průmysl a malé a střední podniky, jakož i na evropské dodavatelské řetězce s dopady na výrobu, zaměstnanost a ceny.

Evropská rada se samozřejmě také zabývala tímto prudkým nárůstem cen energie a vyzvala členské státy a Komisi, aby urychleně co nejlépe využily uvedený soubor nástrojů k poskytnutí krátkodobé pomoci nejzranitelnějším spotřebitelům a k podpoře evropských společností, přičemž vzaly rovněž v úvahu rozmanitost a specifičnost situací členských států.

Česká republika bude touto situací taktéž silně dotčena, a to nejen vzhledem k vysokému podílu průmyslu na její ekonomice, ale též s ohledem na vysoký počet domácností závislých na centrálním vytápění.

Proto bych Vás v této souvislosti ráda informovala o opatřeních, která vláda ČR zavede v daňové oblasti k řešení těchto dopadů.

Výše uvedené sdělení jasně uvádí, že daně a odvody poskytují příjmy a tedy prostor pro kompenzaci nejzranitelnějších domácností a řešení energetické chudoby a zároveň poskytují pobídky pro investice do obnovitelných zdrojů energie a na podporu přechodu k využívání zeleného energie.

Záměrem České republiky je dočasně prominout DPH při dodání maloobchodní elektřiny a zemního plynu na listopad a prosinec 2021.

Velmi oceňuji, že Komise vstřícně přišla s možností, aby členské státy využily zrychleného postupu k informování Komise o svém záměru uplatnit sníženou sazbu daně v souladu s článkem 102 směrnice Rady 2006/112/ES o společném systém daně z přidané hodnoty.

Možnost uplatnění snížené sazby DPH na dodávky zemního plynu a elektřiny by představovala pro dotčené ohrožené domácnosti v ČR úsporu 11 pb (rozdíl mezi základní sazbou daně a druhou sníženou sazbou daně). Je zřejmé, že současná situace může vyžadovat ještě razantnější řešení. Vláda proto kromě prominutí DPH u maloobchodní elektřiny a zemního plynu za listopad a prosinec 2021 předložila Parlamentu návrh zákona, který má stejné opatření aplikovat i po celý rok 2022.

S ohledem na závažnost současné situace pevně doufám, že Komise shledá výše uvedená dočasná opatření oprávněná a přiměřená, zvláště v situaci, kdy návrh Komise, kterým se stanoví nová pravidla pro sazby DPH, stále projednává Rada. Všechny členské státy by měly mít možnost využívat širokou škálu nástrojů k řešení tohoto problému. Dočasné použití 0% sazby DPH nebo jakékoliv podobného opatření by v této souvislosti poskytlo nezbytnou flexibilitu.

Ocenila bych Vaši podporu v této záležitosti a jsem připravena Vám poskytnout další podrobnosti a při nejbližší příležitosti je s Vámi konzultovat.

Upřímně věřím, že pochopíte náš postoj a potřebu přijmout výše uvedená opatření k rychlému zmírnění negativních dopadů současné energetické krize.

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář