CZ EN

Nový cenový výměr zlevní předražené vodné

Ministerstvo financí zveřejnilo nový výměr o regulaci cen v oboru vodovodů a kanalizací pro období 2022-2026, který nabyde účinnosti 1. ledna 2022. Po loňském snížení DPH na vodné a stočné z 15 % na 10 % tak úřad pokračuje v aktivním přístupu k cenové regulaci vodárenství. Díky aktuálnímu výměru budou nastavena zcela nová pravidla pro náklady, které mohou být zahrnuty v ceně vody, aby spotřebitel zaplatil pouze tolik, kolik je nutné.

„Cenový výměr přináší hned několik novinek, které budou mít pozitivní dopad na cenu vody pro spotřebitele. Tou nejdůležitější je, že pokud vodárenská společnost vybere ve vodném a stočném o korunu více, než kolik smí, bude nově každou tuhle korunu vracet formou snížení ceny v budoucích letech,“ říká ministryně financí Alena Schillerová.

Ministerstvo financí, jako cenový regulátor, věnuje pozornost oboru vodovodů a kanalizací dlouhodobě, a to právě kvůli celospolečenskému významu tohoto síťového odvětví, které má přímý dopad na uspokojování základních životních potřeb i na životní prostředí. Cílem úřadu je na jedné straně vytvářet tlak na co nejnižší cenu vody, na straně druhé umožnit dlouhodobou udržitelnost oboru jeho zdravým financováním, bez kterých není možné realizovat nutné opravy a investice do infrastruktury.

Hlavní změnou výměru je zavedení tzv. vyrovnání. Pokud společnost vybere ve vodném a stočném více než měla, bude tyto prostředky v následujících letech vracet spotřebitelům formou nižší ceny. Tento princip je již aplikován v projektech financovaných z Operačního programu Životní prostředí a nově je aplikován na celé odvětví.

Výměr lépe a jednoznačněji definuje oprávněné náklady a kde to bylo možné, přibližuje je nákladům daňově uznatelným. To by mělo opět zvýšit právní jistotu regulovaných subjektů, ale i schopnost státní správy pravidla kontrolovat a vymáhat.

Z důvodu odstranění nerovností na trhu dochází k úpravě výpočtu zisku. Maximální výše zisku zůstává stejná. Nově se zavádí jednoznačné rozdělení zisku vlastníka a provozovatele a současným zrušením historických dohod o rozdělení majetku pro účely stanovení zisku. Uplatňovaný zisk zůstane i nadále omezen maximálním meziročním nárůstem.

Dále dochází ke změnám ve výkaznictví vůči státní správě a ke sjednocení výkaznictví společně s ostatními regulátory, což postupně sníží administrativní zátěž oboru vůči státní správě. Těmito změnami dojde k větší a hlavně jednodušší kontrolovatelnosti ze strany státní správy.

Ministerstvo financí bude i nadále vývoj o oboru vodovodů a kanalizací důsledně monitorovat a Specializovaný finanční úřad bude provádět kontroly dodržování pravidel cenové regulace.

Dokumenty ke stažení

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.