CZ EN

Motivový obrázek

Ministerstvo financí požádá Evropskou komisi o navýšení limitu pro plátcovství DPH

Vláda na dnešním jednání schválila návrh Ministerstva financí na pověření ministryně financí Aleny Schillerové k podání žádosti Evropské unii o zvýšení limitu obratu pro osvobození od DPH. V případě schválení této žádosti bude možné navýšit limit pro plátcovství DPH ze současného 1 mil. Kč na 2 mil. Kč.

„Díky aktuálnímu pokroku ve vyjednávání na úrovni Evropské komise můžeme zažádat o zvýšení limitu pro plátce DPH z jednoho milionu na dva miliony. Záměrem našeho návrhu je snížení administrativy a zjednodušení podnikání. Díky tomuto opatření bude možné i zvýšit počet živnostníků, kteří budou moci využít paušální daně,“ uvedla ministryně financí Alena Schillerová.

V současné době je limit pro povinné plátcovství DPH, tedy ročního obratu ve výši 1 000 000 Kč. Tato částka vychází z ročního obratu 35 000 EUR v ekvivalentu národní měny při kurzu platném ke dni našeho přistoupení do EU. Zvýšení obratu nad tuto částku je možné pouze na základě žádosti podané u Evropské komise a schválené Radou EU. „Naším cílem je získat výjimku na navýšení současného limitu pro osvobození, a to na omezenou dobu do 31. prosince 2024. Od tohoto data již naváže schválená směrnice, která počítá s limitem na úrovni 2 milionů korun,“ uvedla ministryně financí.

V minulém roce byla přijata novela evropské směrnice o DPH, která umožní členským zemím na základě svého uvážení rozhodnout o zvýšení limitu obratu pro vznik plátcovství až na 85 000 EUR. Tato právní úprava nicméně bude účinná až 1. ledna 2025. „Limit ročního obratu se navzdory změnám cenové hladiny nezměnil už více než 17 let. I proto považujeme za vhodné nečekat a tento limit zvýšit co nejdříve, ideálně již v příštím roce,“ doplňuje Alena Schillerová. MF odhaduje, že zvýšením limitu na úroveň 2 mil. Kč dojde k poklesu plátců o cca 105 000.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář