CZ EN

MF informuje o výsledcích strategických společností za rok 2020 a o plnění zásad odměňování

Ministerstvo financí druhý rok po sobě předkládá vládě zprávu o výsledcích hospodaření strategických společností státu. Zpráva poskytuje státu i veřejnosti ucelený přehled těchto firem včetně stěžejních finančních ukazatelů jako je EBITDA, informací o personálním obsazení řídících orgánů nebo o zastoupení mužů a žen.

V roce 2020 strategické subjekty České republiky navzdory pandemii vykázaly hospodářský výsledek po zdanění v souhrnné výši 14 711 mil. Kč a spravovaly aktiva v celkové výši 1 163 102 mil. Kč. Toto majetkové portfolio státu tvoří celkem 36 subjektů – 16 akciových společností (se 100% nebo majoritním podílem státu), 18 státních podniků, 1 národní podnik a 1 státní organizace. Stát v nich vykonával vlastnická a zakladatelská práva prostřednictvím 7 rezortů, kterými jsou Ministerstvo financí, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo dopravy, Ministerstvo obrany, Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo pro místní rozvoj. Bližší přehled o jednotlivých společnostech je k dispozici v přiložené Zprávě o činnosti a výsledcích strategických společností s majetkovou účastí státu, státních podniků a národního podniku za rok 2020.

„Prostřednictvím strategických společností stát primárně působí v oborech, kde dochází k tržním selháním či výrazným externalitám, nebo na tom má stát jasný strategický zájem. Může se jednat o záležitosti energetické či surovinové bezpečnosti nebo o strategické vlastnictví kritické infrastruktury,“ říká ministryně financí Alena Schillerová. Právě Ministerstvo financí má ve své gesci nejvíce z celkem 36 strategických společností, konkrétně 12. Příkladně se jedná o ČEZ, Letiště Praha, EGAP, ČEPRO, Českou exportní banku a další. V roce 2020 bylo ve strategických společnostech státu zaměstnáno celkem 87 633 osob, z toho 36 980 žen, což představuje genderové zastoupení na úrovni 42,2 %.

Vláda obdrží také pravidelnou Informaci o stavu plnění „Zásad odměňování vedoucích zaměstnanců a členů orgánů ovládaných obchodních společností s majetkovou účastí státu a vedoucích zaměstnanců státních podniků a jiných státních organizací zřízených zákonem nebo ministerstvem“. Jedná se o každoroční informaci za účelem kontroly odměňování konkrétních pozic vedoucích zaměstnanců a členů orgánů obchodních společností a státních podniků. Podmínkou pro povinnost aplikace Zásad je, aby stát zastoupený ministerstvem byl u těchto subjektů ovládající osobou z pozice akcionáře či zakladatele nebo zřizovatele a celkový roční příjem vedoucích zaměstnanců na konkrétních pozicích by mohl přesáhnout 2,5 mil. Kč.

Ministerstva identifikovala ve své působnosti 283 pozic, na které se Zásady vztahují. Z toho 258 pozic je obsazeno muži a 25 pozic ženami, zastoupení žen tak představuje 8,8 %. Ministerstvo financí na základě předložených podkladů dovozuje, že odměňování na pozicích, na které se vztahuje příslušné usnesení vlády (č. 835 ze dne 12. prosince 2018), je dle aktuálně dostupných informací zajišťováno v souladu s hlavními principy Zásad odměňování.

Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář