CZ EN

Evropské peníze z Fondu solidarity budou financovat zářijové testování žáků základních a středních škol

V září proběhne screeningové testování žáků a studentů základních a středních škol s cílem zajistit bezpečný poprázdninový návrat do škol a minimalizovat riziko přenosu Covid-19. Testovat se bude pomocí antigenních a RT-PCR testů, které budou školám hrazeny prostřednictvím MŠMT z Fondu solidarity EU.

Česká republika z fondu získá celkem 17,4 mil. eur, tedy zhruba 442 mil. Kč. Na screeningové testování dětí jsou dle usnesení vlády vyčleněny prostředky do výše 237 mil. Kč.

Plán testování na začátku nového školního roku představilo Ministerstvo zdravotnictví již koncem června. Poprvé se děti budou testovat 1. září s výjimkou prvňáčků, kteří budou testováni až den poté. Předpokládá se, že děti budou testovány třikrát během prvních dvou týdnů školního roku. Podle Ministerstva zdravotnictví může být testování dle výsledků úvodního screeningového testování a aktuální epidemiologické situace prodlouženo na další období. Celkem jsou na testování žáků z rozhodnutí vlády vyčleněny prostředky až do výše 237 milionů korun, z toho 210 milionů na antigenní a 27 milionů na PCR testy. Testovat se bude pomocí rychlých antigenních testů, kterým bylo povoleno uvedení na trh pro sebetestování, nebo pomocí RT-PCR testů, které budou školám proplaceny.

Výdaje škol na testování budou hrazeny z kapitoly MŠMT a následně zpětně proplaceny z Fondu solidarity EU. Z něj získá Česká republika celkem 17,4 mil. eur. O uvolnění peněz rozhodly v květnu 2021 Evropský Parlament a Rada EU. „Při současném kurzu získáme z evropského fondu solidarity zhruba 442 milionů korun. Přibližně polovina peněz by měla směřovat právě na testování žáků při návratu do škol. Zbývající prostředky budou využity na další covidové výdaje dle potřeby,“ říká ministryně financí Alena Schillerová. Peníze z Fondu solidarity musí být využity na zpětnou úhradu veřejných výdajů v oblasti ochrany veřejného zdraví a zamezení šíření Covid-19, příkladně na vývoj očkovacích látek, na léky, ochranné prostředky nebo třeba právě na laboratorní analýzy a antigenní či PCR testy. „V tuto chvíli čekáme na prováděcí akt Evropské komise, na jehož základě nám převedou peníze na účet Národního fondu. Předpokládám, že by se tak mohlo stát v průběhu září. Následně musí být peníze vyčerpány do 18 měsíců, tedy zhruba do prvního čtvrtletí roku 2023, “ dodává Alena Schillerová.

Podmínky čerpání a proplacení výdajů na testy z Fondu solidarity EU dnes Ministerstvo financí předloží MŠMT. „Jedná se o standardní požadavky při čerpání evropských peněz, příkladně věcná a časová oprávněnost výdajů, transparentní účtování přijatých peněz z Fondu solidarity nebo podrobení se následné kontrole,“ vypočítává Alena Schillerová. Dalšími požadavky jsou povinná archivace účetních dokumentů a soulad s národní legislativou zejména v oblasti veřejných zakázek a vedení účetnictví. Z pohledu čerpání peněz z Fondu solidarity EU není rozdíl mezi antigenními a RT-PCR testy a obě tyto možnosti jsou ze strany Evropské unie podporovány.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.