CZ EN

Vláda schválila výdajové rámce na léta 2021–2023

Vláda dnes na svém zasedání schválila Rozpočtovou strategii sektoru veřejných institucí České republiky pro období 2021 až 2023. Tento dokument vychází ze zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti a tím, že určuje závazné výdajové rámce pro státní rozpočet a státní fondy, začíná nový rozpočtový proces. Součástí Rozpočtové strategie je Konvergenční program České republiky, který z odvozeného výdajového rámce vychází.

V souvislosti s aktuálním ekonomickým vývojem byla v dubnu schválena novela zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, která upravuje odvození výdajových rámců státního rozpočtu a státních fondů pro období let 2021 až 2028. Výdajové rámce budou v těchto letech odvozeny od explicitně dané hodnoty strukturálního salda, které je pro rok 2021 stanoveno ve výši -4 % HDP a v každém dalším roce se sníží o 0,5 procentního bodu. Tím bude zajištěno, že ekonomika nebude destabilizována nadměrným jednorázovým negativním fiskálním šokem.

„Dopady koronavirové krize do českého hospodářství musíme řešit aktivně za pomoci všech relevantních fiskálních nástrojů, které máme k dispozici. Chceme zachovat zaměstnanost a omezit negativní dopady na národní hospodářství a sociální oblast. Nové rámce na příští tři roky zajišťují, že se můžeme naplno věnovat ekonomickému oživení,“ vysvětluje ministryně financí Alena Schillerová.

Aplikací příslušných ustanovení zákona byly odvozeny výdajové rámce pro státní rozpočet a státní fondy ve výši 1 792 mld. Kč pro rok 2021, 1 811 mld. Kč pro rok 2022 a 1 825 mld. Kč pro rok 2023. Výdajové rámce se oproti aktualizovaným rámcům Střednědobého výhledu státního rozpočtu ČR na léta 2021 a 2022 zvyšují o 86 mld. Kč v roce 2021 a 32 mld. Kč v roce 2022.

Srovnání výdajových rámců státního rozpočtu a státních fondů (v mld. Kč)
    2021 2022 2023
Výdajový rámec duben 2020 (1) 1 792 1 811 1 825
Výdajový rámec v rozpočtové dokumentaci SR 2020 a ve střednědobém výhledu (2) 1 706 1 779 -
Rozdíl nového a původního výdajového rámce (3) = (1) - (2) 86 32 -

Pozn.: Uvedené hodnoty jsou včetně výdajů na programy Evropské unie a finančních mechanismů. SR = státní rozpočet, SF = státní fondy.
Zdroj: Střednědobý výhled státního rozpočtu České republiky na léta 2020 a 2021. Výpočty Ministerstvo financí.

Konvergenční program České republiky zasazuje Rozpočtovou strategii do makroekonomického kontextu. V letošním roce je však nutné na něj nahlížet tak, že vznikal v době velké nejistoty kolem trvání pandemie nového typu koronaviru, na kterou vláda neustále reaguje řadou opatření na podporu domácností a firem.

Konvergenční program analyzuje hospodaření veřejných financí v minulém roce, kdy sektor vládních institucí ČR vykázal přebytek ve výši 0,3 % HDP. Strukturální saldo pak dosáhlo úrovně střednědobého rozpočtového cíle. Veřejné finance budou v letošním a minimálně i příštím roce výrazně ovlivněny výpadkem příjmů v důsledku poklesu ekonomiky a rovněž vyššími výdaji ve zdravotnictví, v sociální oblasti a na podporu soukromému sektoru.

Pro rok 2020 tak očekáváme deficit sektoru vládních institucí ve výši 5,1 % HDP a zvýšení zadlužení na 37 % HDP. I přes toto zvýšení zadlužení splňuje Česká republika národní i Maastrichtské dluhové kritérium.

Související dokumenty:

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář