CZ EN

Vláda schválila možnost výhodné půjčky od Rozvojové banky Rady Evropy. Úvěr pomůže v boji s koronavirem

Vláda na dnešní schůzi souhlasila s uzavřením smlouvy o úvěru, díky které bude možné za mimořádně výhodných podmínek čerpat úvěr až do výše 300 mil. eur (cca 8 mld. Kč). Záměrem úvěru poskytnutého Rozvojovou bankou Rady Evropy je financování výdajů na zdravotnictví s cílem bojovat proti šíření a zmírnění dopadů nákazy koronavirem.

„Rozvojová banka Rady Evropy nabídla České republice možnost čerpání prostředků za velmi velkorysých podmínek. Peníze z úvěru přitom budeme čerpat pouze v případě, že to bude pro Českou republiku výhodnější než například vydání státního dluhopisu,“ uvádí ministryně financí Alena Schillerová.

Rozvojová banka Rady Evropy (CEB) schválila půjčku 300 mil. eur pro ČR na boj s koronavirem letos v dubnu. Financování ze strany CEB může být maximálně do výše cca 90 % celkových uznatelných výdajů. To znamená, že nabízený úvěr ve výši 300 mil. eur je možné přijmout na výdaje ve výši 333 mil. eur.

Předběžné podmínky CEB pro úvěr ve výši 300 mil. eur se v tuto chvíli pohybují na úrovni 0,000 % p. a. s dobou do splatnosti až 9 let. Tyto podmínky jsou výhodnější, než jakých je v současné chvíli ČR schopna dosáhnout jak na eurovém peněžním i dluhopisovém trhu, tak i například prostřednictvím úvěru od Evropské investiční banky.

Cílem úvěru je zajištění financí na zdravotnické vybavení pro lékařský personál, laboratoře, testovací centra a další pracovníky v první linii boje s koronavirem a na zabezpečení souvisejících nákladů na transport a distribuci. Jedná se především o nákup osobních ochranných prostředků (např. roušky, respirátory FFP2 a FFP3 a léčiva, atd.).

„Nespornou výhodou poskytnutého úvěru bude možnost uplatnit úvěrové prostředky i zpětně, a to na již zrealizované výdaje jednotlivých ministerstev od počátku roku 2020. Z vládní rozpočtové rezervy bylo na nákup ochranných prostředků a dalšího vybavení uvolněno 11,9 miliard korun. Nabízený úvěr by tak mohl pokrýt drtivou většinu těchto prostředků,“ vysvětluje ministryně financí.

Na prostředky ve výši 300 mil. eur spolu s ČR dosáhla v první vlně jen Itálie, Slovensko a španělská banka - Instituto de Crédito Oficial. „Současný úvěr bude první úvěrovou dohodou mezi českou vládou a Rozvojovou bankou Rady Evropy,“ doplňuje Alena Schillerová.

Čerpání peněžních prostředků v rámci navržené úvěrové smlouvy zajišťované Ministerstvem financí bude realizováno v případě, že náklady spojené s úvěrem budou v porovnání s alternativami financování na trhu výhodnější.

Přijetí úvěru Ministerstvem financí za Českou republiku na financování konkrétních programů nebo projektů je podle § 35a zákona o rozpočtových pravidlech možné pouze na základě rozhodnutí vlády.

Česká republika vstoupila do CEB v únoru 1999. CEB je multilaterální rozvojová banka, která se zaměřuje na sociální rozvoj evropských zemí. Je právně a finančně samostatná a představuje hlavní nástroj politiky solidarity rozvíjené Radou Evropy. Jejím sídlem je Paříž a v současné době má 41 členů.

Poznámka: Kurz české koruny vůči euru je aktuální ke dni vydání tiskové zprávy.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.