CZ EN

Více času na živnost. Paušální daň míří do mezirezortního připomínkového řízení

Ministerstvo financí předkládá do mezirezortního připomínkového řízení návrh zákona, který přinese živnostníkům zjednodušení odvodových povinností, snížení administrativní náročnosti a finanční úsporu. Paušální daň poskytne malým podnikatelům možnost vyřešit trojí odvody na jednom formuláři.

Díky paušální dani budou mít živnostníci z řad OSVČ možnost prostřednictvím jedné paušální platby vyřešit povinnosti přiznávat na třech různých formulářích daň z příjmu, sociální pojistné a zdravotní pojistné. Paušální daň přinese zjednodušení odvodové povinnosti pro živnostníky a podnikatele s ročním příjem do 1 milionu Kč. Ministerstvo financí plánuje zavedení paušální daně od 1. ledna 2021.

„Více času na živnost a podnikání bez zbytečného papírování, to jsou jedny z mnoha přínosů paušální daně. Nepochybuji proto o hladkém průběhu připomínkového řízení, aby živnostníci už od příštího roku měli jednodušší život. Paušální daň jim totiž ušetří nejen čas a peníze, ale přináší i větší jistoty,“ uvedla ministryně financí Alena Schillerová.

Paušální daň bude fungovat na zcela dobrovolné bázi a živnostníkovi, který se pro ni rozhodne, by tak odpadla například povinnost podávat daňové přiznání a jednotlivé přehledy k sociálnímu a zdravotnímu pojištění. Případná daňová kontrola by tak u něj zcela postrádala smysl. Živnostník by díky tomu mohl ušetřit kromě času také nemalé finanční prostředky, nemusel by si platit např. účetní služby. Současný návrh paušální daně se skládá z minimálního odvodu na zdravotní pojištění, navýšeného minimálního odvodu na sociální pojištění o 15 % a daně ve výši 100 Kč. Vyšší než minimální odvod na sociální pojistné tak bude mít podnikatel kompenzován pouze symbolickou výší daně z příjmu.

Některým živnostníkům navíc paušální daň přinese větší jistotu v podobě budoucího starobního důchodu. Řada z nich totiž v současné době odvádí na sociálním pojistném pouze minimum a jejich zabezpečení na stáří je tak nejvíce rizikové. Díky navýšení složky odvodu sociálního pojistného budou tito podnikatelé odvádět větší odvody na pojistném na důchodové pojištění, aniž by jejich celkové zatížení jakkoliv vzrostlo. Paušální daň tak povede k posílení průběžného pilíře a bude mít příznivý dopad na důchodový systém. Možnost dobrovolného přispívání vyšší částky na sociální pojištění samozřejmě zůstane zachována. Zároveň platí, že tzv. 1. pilíř není jedinou možností, jak se fyzická osoba může zajistit na stáří, existuje celá řada jiných nástrojů spoření, zejména ve 3. pilíři.

Ministerstvo financí návrhem vyslyšelo přání živnostníků na zjednodušení jejich povinností vůči státu. Podporu návrhu potvrdil i nedávný průzkum agentury Median, zájem o paušální daň projevilo 78 % živnostníků, přičemž současná navrhovaná výše je přijatelná pro dvě třetiny podnikatelů.

V České republice je evidováno více než 500 tis. OSVČ, které vykazují příjem pouze z podnikání. Z nich 422 tis. má roční příjem nižší než 1 mil. Kč. Záměr je plně v souladu s programovým prohlášením současné vlády z 27. června 2018, která se zavázala rozšířit možnosti využití paušální daně pro podnikatele.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář