CZ EN

Kalkulačka paušální daně pro rok 2021

Návrh paušální daně z dílny Ministerstva financí přinese živnostníkům zjednodušení odvodových povinností, snížení administrativní náročnosti a mnohým také finanční úsporu. Paušální daň poskytne malým podnikatelům možnost vyřešit trojí odvody na jednom formuláři a komunikace se třemi úřady jediným oznámením finančnímu úřadu. Pokud však chcete paušální daň od ledna 2021 využívat, je třeba podat oznámení o vstupu nejpozději do 11. ledna 2021.

Výše paušální daně pro příští rok vychází 5 469 Kč měsíčně. V této částce je zahrnuto minimální zdravotní pojistné ve výši 2 393 Kč a daň z příjmů ve výši rovných 100 Kč, která kompenzuje navýšení minimálního sociálního pojistného o 15 %. To pro příští rok odpovídá výši 2 976 Kč. Díky jedné pravidelné měsíční platbě živnostník může rovněž ušetřit nemalé finanční prostředky, a to v důsledku razantního snížení administrativních nákladů na zpracování daňového přiznání. Základní podmínkou pro vstup do paušálního režimu je nebýt k plátce DPH (ani nebýt k DPH registrován), nemít příjmy ze závislé činnosti (ze zaměstnání) a mít roční příjmy z podnikání do 1 milionu Kč.

Následující kalkulačka ukazuje přínosy paušální daně pro živnostníky a malé podnikatele. Vedle případné finanční úspory na odvodech a daních se jedná o benefity v podobě minimalizace kontrol ze strany správce daně a správců veřejných pojistných a také více času a klidu na podnikání. Kalkulačka zobrazuje modelový příklad vybraných slev na dani a dalších nákladů.

Vyplatí se Vám paušální daň?

Jaký je Váš roční příjem?
Uplatňujete výdajový paušál?
Jaké jsou Vaše skutečné náklady?
Jaké uplatňujete slevy?
Kolik ročně platíte na zdravotním pojištění?

nebo

Kolik ročně platíte na sociálním pojištění?

nebo

Kolik ročně platíte za služby související se zpracováním daňového přiznání?
Něco bylo vyplněno špatně!

V současnosti zaplatíte na zdravotním a sociálním pojistném, dani z příjmů a dalších nákladech Kč ročně.

Pokud do 10. ledna 2021 vstoupíte do režimu paušální daně, zaplatíte 65 628 Kč.

  • Méně zbytečného papírování (jeden odvod místo tří);
  • už žádná daňová přiznání;
  • více času na své podnikání;
  • minimum obtěžujících daňových kontrol;
  • žádné další náklady v souvislosti se zpracováním daňového přiznání;
  • a větší jistotu v podobě budoucího důchodu.

Pozn.: Výpočet finanční úspory je orientační a zohledňuje výši minimálního pojistného na sociální a zdravotní pojištění stanoveného pro rok 2021 a roční výši paušální daně, která pro rok 2021 vychází 65 628 Kč. To znamená, že porovnává využití paušální daně se stávajícími režimy (výdajový paušál, skutečné náklady). Dále počítá s limitem ročního příjmu z podnikání pro využití tohoto režimu ve výši 1 mil. Kč. Kalkulačka neobsahuje odečitatelné položky od základu daně (např. dary nebo úroky z hypotéky nebo úvěru ze stavebního spoření). Sleva na poplatníka vychází ze schváleného znění daňové balíčku na rok 2021, tedy navýšené o 3 000 Kč na 27 840 Kč pro rok 2021.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář