CZ EN

Sněmovna schválila novelu, která omezí černé duše ve státní správě

Poslanecká sněmovna dnes schválila novelu zákona o rozpočtových pravidlech. Návrh z dílny Ministerstva financí přináší systémové řešení dlouhodobých problémů s využíváním prostředků na platy za neobsazená místa ve státní správě. Předloha současně upravuje oblast programového financování. Nově bude mít Ministerstvo financí ucelený přehled o všech dotacích poskytovaných ze státního rozpočtu. Novela také snižuje penále za porušení rozpočtové kázně z 1 promile na 0,4 promile denně a stanovuje, že případný přebytek státního rozpočtu bude použit pouze na snížení státního dluhu.

„Jako vůbec první vláda důsledně řešíme problém vysokého počtu neobsazených míst ve státní správě. Změníme současný systém, který nahrává jejich kumulaci. Část prostředků na plat související s příslušným místem bude po druhém měsíci jeho neobsazenosti zavázána. Díky tomu odpadne motivace úřadů úmyslně udržovat určitou část míst neobsazených a prostředky používat k vylepšování platů jiných zaměstnanců,“ vysvětluje ministryně financí Alena Schillerová.

Toto opatření přináší systémové a spravedlivé řešení problematiky neobsazených míst a představuje roční úsporu cca 2 mld. Kč. Hlavním cílem navrhovaného opatření je zamezení dalšího generování neobsazených míst ve veřejném sektoru.

„Vázání se bude týkat prvního platového stupně v tarifní třídě, do které je místo zařazeno. K motivaci pracovníků, kteří musí agendu za nepřítomného zaměstnance vykonat, tak zůstane úřadu zhruba 50 % nákladů spojených s tímto místem a zbytek se zablokuje,“ upřesňuje Alena Schillerová. Zavázané prostředky budou moci být následně použity na neočekávané výdaje během roku nebo na vládní priority.

Mechanismus vázání prostředků se nebude uplatňovat u zaměstnanců příspěvkových organizací či pedagogických i nepedagogických pracovníků v regionálním školství. Rovněž se nebude vztahovat na místa, která jsou neobsazená z důvodu dlouhodobé nemoci zaměstnance, který je k místu přiřazen.

„Problém černých duší řeším od svého nástupu do čela rezortu. Za poslední 2 roky jsem v rozpočtech redukovala počet neobsazených míst o 4 300, což přineslo úsporu ve výši cca 3,5 miliard,“ doplňuje ministryně financí.

Programové financování je další oblastí, kterou novela výrazně upravuje. Novela rozšiřuje evidenci rozpočtového informačního systému programového financování o neinvestiční dotace a návratné finanční výpomoci poskytované ze státního rozpočtu. Dnes tento systém eviduje pouze investiční dotace. Programové financování bude zajišťovat dohled nad všemi investičními i neinvestičními opatřeními financovanými ze státního rozpočtu.

Novela zároveň začleňuje programové financování do rozpočtového informačního systému. Díky tomu dojde ke sjednocení evidence veškerých dotací na jediném místě, a to v rámci jednoho systému spravovaného Ministerstvem financí. Zveřejňování informací o dotacích bude přeneseno na již existující specializovaný informační portál státní pokladny MONITOR.

„Poskytovatelům dotací odpadne povinnost odesílat data o dotacích do několika informačních systémů. Informace o udělených dotacích se budou na portál Monitor vkládat přímo z rozpočtového systému Ministerstva financí. Půjde o aktuální data, která budou odpovídat platným vydaným rozhodnutím o poskytnutí dotace a budou ověřena státní pokladnou,“ uvádí náměstek pro veřejné rozpočty Karel Tyll.

Návrh také snižuje penále v případě porušení rozpočtové kázně. V současné době je penále stanoveno ve výši 1 promile z částky odvodu za každý den prodlení s úhradou odvodu. Nově to bude 0,4 promile denně. „Takto stanovené penále bude plnit svoji sankční funkci bez toho, aby bylo vůči porušiteli příliš zatěžující či likvidační. V současné době je navíc velká část penále promíjena,“ vysvětluje Karel Tyll.

Novela přináší také úpravu v oblasti poskytování dotací a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu a řízení o jejich odnětí. Návrh nově obsahuje možnost převodu práv a povinností z poskytnuté dotace ze státního rozpočtu při prodeji obchodního závodu. Při prodeji části obchodního závodu tak nebude nutné vracet dotace poskytnuté prodávanému obchodnímu závodu, pokud s tím bude poskytovatel dotace souhlasit.

V neposlední řadě novela počítá s tím, že případný přebytek státního rozpočtu bude použit pouze na snížení státního dluhu. „Státní dluh je třeba udržet v rozumných mezích a je třeba využít každé příležitosti k jeho snížení. Pokud jde o schodek státního rozpočtu, postupy pro jeho úhradu se nemění,“ uzavírá Alena Schillerová. Účinnost novely zákona se u většiny ustanovení navrhuje od 1. ledna 2022. Povinnost vázat prostředky na platy v organizačních složkách státu za neobsazená místa bude účinná od 1. ledna.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.