CZ EN

Sněmovna schválila 150 miliardové záruky na úvěry firmám

Poslanecká Sněmovna ve středu 22. dubna schválila návrh zákona, který umožní rychlé úvěrování provozních nákladů firem komerčními bankami. Zákon přinese okamžitou podporu firmám, které by jinak na úvěr dosáhly jen obtížně či příliš pozdě, a tím přispěje k jejich řádnému fungování a udržení zaměstnanosti. Ministerstvo financí k tomuto účelu zvolilo model s takzvanou portfoliovou zárukou, kdy žádosti o úvěry a související rizika vyhodnocují jednotlivé komerční banky. To zásadním způsobem zkracuje a zefektivňuje poskytování úvěrů oproti systému, kde ústřední roli hraje státem ovládaná banka. Stejný model ručení je běžně využíván Evropským investičním fondem či Evropskou investiční bankou. Systém státních záruk bude zároveň nastaven tak, aby jednotlivé komerční banky byly přímo majetkově zainteresovány na eliminaci případů úvěrových selhání žadatelů.

Česká republika podle návrhu poskytne státní záruku v rozsahu nejvýše 150 mld. Kč na zajištění dluhů Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s., vyplývajících z ručení za dluhy z úvěrů poskytnutých komerčními bankami. Státní záruka umožní ČMZRB poskytnout ručení za splacení úvěru na provoz ve větším rozsahu. Protože je na úvaze jednotlivých komerčních bank, jaké úvěry ČMZRB k zajištění záruky předloží, role národní rozvojové banky nebude ve schvalovacím procesu tak významná jako v předchozích programech. Distribuce ručení tak nebude závislá jen na kapacitě ČMZRB a zaručené úvěry se ke klientům dostanou rychleji a flexibilněji. Maximální výše jednotlivého úvěru je 50 mil. Kč. Podmínkou poskytnutí záruky je určení úvěru na provozní financování a prokázání, že jde o žadatele s maximálně 500 zaměstnanci. Dále je připraven program Covid Plus založený na systému záruk Exportní garanční a pojišťovací společností (EGAP).

V případě malých a středních firem, které zaměstnávají méně než 250 zaměstnanců, bude ručení poskytováno nejvýše v rozsahu 90 % dluhu z jednotlivého poskytnutého úvěru, tedy podíl úvěrující banky na riziku je minimálně 10 %. Současně je plnění ze záruky v jednotlivém případě omezeno částkou 45 mil. Kč, neboť program je parametricky nastaven na úvěry do 50 mil. Kč (90 % limit krytí odpovídá absolutní částce 45 mil. Kč). U podnikatelů zaměstnávajících 250 - 500 zaměstnanců je ručení poskytováno v maximálním rozsahu 80 % poskytnutého úvěru, tedy je plnění ze záruky omezeno částkou 40 mil. Kč (80 % z 50 mil. Kč.)

K zajištění řádného řízení rizik ze strany bank bude plnění ČMZRB limitováno ve vztahu ke každé konkrétní bance do výše 30 % celkového úvěrového portfolia. Objem státní záruky 150 mld. Kč díky tomu umožní obsloužit až 495 mld. Kč prostředků potřebných pro důležité segmenty naší ekonomiky.

Zákon míří do Senátu.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář