CZ EN

Protikrizový daňový balíček prošel podruhé Sněmovnou

Sněmovna dnes již podruhé schválila balíček daňových změn, které mají zmírnit nepříznivé ekonomické dopady pandemie na podnikatele i firmy.

Nově bude možné uplatňovat daňovou ztrátu i zpětně. Ubytovací služby a vstupné na sport a kulturu se přesouvají do nejnižší sazby DPH. Silniční daň u vozidel nad 3,5 tuny se sníží o 25 %. A obce budou moci osvobozovat od daně z nemovitosti u více mimořádných událostí. Balíček míří k podpisu prezidentovi a v účinnost vejde den po vyhlášení ve Sbírce zákonů.

Podnikatelé i firmy získají možnost zpětně si uplatnit daňovou ztrátu u daní z příjmů fyzických a právnických osob (tzv. loss carryback). Dnes ji mohou uplatňovat až v následujících zdaňovacích obdobích a za předpokladu, že opět generují zisk. Nově ji budou moci umořit i za dvě zdaňovací období předcházející zdaňovacímu období, v němž ztráta vznikla. Pokud tedy vykážou za zdaňovací období roku 2020 daňovou ztrátu, budou si moci o tuto ztrátu zpětně snížit svůj základ daně za zdaňovací období let 2019 a 2018. Uplatnit daňovou ztrátu zpětně půjde už za zdaňovací období končící k 30. červnu 2020, a to v maximální výši 30 mil. Kč.

„Tímto opatřením zacílíme a skutečně pomůžeme právě těm nejvíce poškozeným firmám. Pokud letos skončí ve ztrátě, budou si o ni moct snížit hospodářský výsledek za loňský rok a požádat o vrácení již zaplacené daně. Mohou tak potřebné finanční prostředky získat ještě letos, což jim v těchto těžkých časech vylepší nejen ekonomickou bilanci, ale i pozici v případě žádostí o úvěr,“ říká ministryně financí Alena Schillerová.

Opatření bude mít pouze přechodné rozpočtové dopady a ve střednědobém horizontu nepřináší státnímu rozpočtu ani rozpočtům samospráv žádný výpadek příjmů. Už dnes si mohou poplatníci uplatnit daňovou ztrátu, ale teprve v pozdější době. Pokud budou mít možnost si ztrátu uplatnit dříve, dopady na inkaso daní se pouze přesunou v čase. Nová úprava rovněž neumožňuje, aby se daňová ztráta zahraniční mateřské společnosti mohla uplatňovat na českou dceřinou společnost (např. využitím účelové fúze). „Tato podpora je určena pro tuzemské firmy, které v této zemi řádně odvádějí daně,“ zdůrazňuje ministryně financí.

Balíček také snižuje daň z přidané hodnoty u ubytovacích služeb, vstupného na kulturní akce a sportovní události, vstupného na sportoviště (včetně jízdného na vleky) a vstupného do saun a dalších podobných zařízení. Ve všech případech se sazba DPH snižuje na 10 % z nynějších 15 %. „Chceme poskytovatelům ubytování, pořadatelům kulturních akcí a sportovních událostí a provozovatelům sportovišť pomoci dostat se ze složité finanční situace, proto jsme se rozhodli je podpořit tímto snížením daňové zátěže,“ vysvětluje ministryně Schillerová.

Obce budou moci osvobozovat od daně z nemovitých věcí u většího okruhu mimořádných událostí. Nyní mohou obecně závaznou vyhláškou přistoupit k úplnému nebo částečnému osvobození nemovitostí postižených živelní pohromou (např. povodeň, vichřice, extrémní sucho), nově budou mít tuto možnost i v případě pandemií, krizových opatření podle krizového zákona nebo průmyslových havárií. Toto osvobození bude možné uskutečnit i zpětně.

Silniční daň u vozidel s maximální povolenou hmotností vyšší než 3,5 tuny se sníží o 25 %. Změna se projeví zpětně už od počátku roku 2020, což se projeví i snížením záloh, které mají být na tuto daň v letošním roce zaplaceny. „Pokud poplatníci daně nevyužili tzv. generálního pardonu, kterým se odložila povinnost platit zálohy na silniční dani, a zaplatili zálohu v původní výši, použije se rozdíl mezi jejich starou a novou výší k zaplacení zbývajících záloh v tomto roce. Nebudou tak znevýhodněni oproti těm, kteří možnosti odložit placení záloh využili,“ dodává Alena Schillerová.

A v rámci podpory zemědělského podnikání se zkrátí lhůta pro vrácení přeplatku spotřební daně z tzv. zelené nafty. Nyní se přeplatek vrací do 60 dnů od vyměření nebo doměření nároku na jeho vrácení. Napříště bude vrácen do 40 dnů od posledního dne lhůty pro podání daňového přiznání. Pokud správce daně zahájí postup k odstranění pochybností či daňovou kontrolu, pak tato lhůta bude činit 15 dnů od oznámení platebního výměru nebo dodatečného platebního výměru.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář