CZ EN

Poslanci schválili aktualizovanou novelu státního rozpočtu na rok 2020

Poslanecká sněmovna dnes ve zkráceném jednání ve stavu legislativní nouze schválila novelu zákona o státním rozpočtu na rok 2020, která vychází z aktualizované makroekonomické predikce Ministerstva financí. Novela počítá s celkovými příjmy 1 428,2 mld. Kč a výdaji ve výši 1 728,2 mld. Kč. Deficit státního rozpočtu bude ve výši 300 mld. Kč.

Už v březnu byla v důsledku ekonomických dopadů pandemie koronaviru schválena novela zákona o státním rozpočtu, která reagovala na předpokládaný pokles zejména daňových příjmů a na výdajové straně počítala s vyššími výdaji k zajištění zdraví obyvatelstva i řádného chodu země. Plánovaný deficit pro letošní rok zvýšila na 200 mld. Kč.

Aktualizovaná makroekonomická predikce však očekává další zhoršení ekonomického vývoje a s tím související pokles daňových příjmů a příjmů z pojistného na sociální zabezpečení. Novela zákona o státním rozpočtu, kterou dnes schválila Poslanecká sněmovna, proto oproti předchozí novele počítá s dalším poklesem příjmů o 60,1 mld. Kč. Zároveň se navyšují výdaje o 39,9 mld. Kč, a to v důsledku zvýšení plateb za státní pojištěnce a posílení vládní rozpočtové rezervy i výdajů na obsluhu státního dluhu.

„Krizová situace přetrvává a dochází k dalšímu propadu příjmů, proto je pro záchranu naší ekonomiky tato novela naprosto nezbytná. Přišli jsme s řadou opatření, abychom pomohli jak zaměstnancům, tak podnikatelům a firmám. Ať už jde o rozšíření ošetřovného, finanční kompenzace pro zaměstnavatele, mimořádnou finanční výpomoc Pětadvacítka nebo bezúročné půjčky pro postižené podnikatele. V žádném případě také nebudeme omezovat investice, které jsou pro oživení naší ekonomiky klíčové,“ říká ministryně financí Alena Schillerová

Novela zákona o státním rozpočtu počítá s navýšením měsíční platby státu za státního pojištěnce o 500 Kč na celkových 1 567 Kč od 1. června letošního roku. V důsledku toho je posílena kapitola Všeobecná pokladní správa, z níž se hradí platba státu do veřejného zdravotního pojištění za státní pojištěnce. Výdaje na tuto oblast se navyšují o 22,3 mld. Kč.

Aby mohla vláda i nadále pružně reagovat na aktuální krizi, dochází také k navýšení vládní rozpočtové rezervy o 14,6 mld. Kč na 78,77 mld. Kč. Tyto prostředky budou operativně používány na zamezení šíření a řešení dopadů epidemie COVID-19. Jedná se jak o podpůrná vládní opatření, tak i o nákup ochranných pomůcek, plicních ventilátorů a dalšího nezbytného vybavení.

Zároveň se v souvislosti s vyšší výpůjční potřebou státu navyšují výdaje na obsluhu státního dluhu o 3 mld. Kč. Státní dluh v roce 2019 byl 1 640 mld. Kč. V souvislosti se změnou schodku státního rozpočtu na 300 mld. Kč dojde k celkovému meziročnímu nárůstu zadlužení o 281,13 mld. Kč. Zbylá část deficitu ve výši 18,87 mld. Kč bude financována ze státních finančních aktiv.

„Díky tomu, že naše země dlouhodobě patří mezi nejméně zadlužené země, může si zvýšení rozpočtového schodku kvůli záchraně ekonomiky dovolit. V důsledku vyššího schodku sice zadlužení mírně vzroste, ovšem i poté zůstane Česká republika mezi fiskálně nejdisciplinovanějšími ekonomikami v Evropě. Málokterá země má tak příznivou konstelaci současnou krizi zvládnout,“ uzavírá ministryně financí.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář