CZ EN

Novela oceňovací vyhlášky reaguje na požadavky praxe

S 1. lednem 2021 vstoupí v účinnost Ministerstvem financí připravené novely oceňovacích předpisů. Významnou změnou je zejména možnost oceňovat nemovité věci i tržní hodnotou. V případech, kdy nelze použít porovnání předepsané pro určování obvyklé ceny, bude u tržní hodnoty navíc možné použít výnosový a nákladový způsob ocenění. Tím se tuzemská praxe dále přibližuje mezinárodním a evropským standardům oceňování.

Hlavní změnou v novele oceňovací vyhlášky, kterou ve středu 18. listopadu 2020 podepsala ministryně financí Alena Schillerová, je kromě zavedení tržní hodnoty také podrobnější určení obvyklé ceny nebo úprava oceňování závad a oceňování věcných břemen.

Do novely zákona o oceňování majetku je nově zavedena tržní hodnota. Movité i nemovité věci bude možné oceňovat nejen srovnávací metodou, ale i metodou výnosovou nebo nákladovou.

Vyhláška rovněž stanoví i podrobnosti určení obvyklé ceny. Zásadní pro znalce je například zavádění povinnosti vždy porovnat odhadní cenu nemovitých věcí s cenou zjištěnou. Spolu s určením obvyklé ceny nemovitých věcí, popřípadě jejich tržní hodnoty, se bude povinně určovat i cena zjištěná a rozdíly bude nutné zdůvodnit.

Vyhláška také nově popisuje oceňování věcných břemen a postup ocenění pro závady na nemovité věci.

Vyhláškou se každý rok aktualizují základní ceny stavebních pozemků vyjmenovaných obcí, jejich oblastí a některých krajů, základní ceny některých staveb pro ocenění porovnávacím způsobem a koeficienty změny cen staveb.

Vyhláška mimořádně reaguje i na novelu zákona o oceňování, tj. zákon č. 237/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, který byl vydán ve Sbírce zákonů, v částce 88, s účinností od 1. 1. 2021.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.