CZ EN

NERV projedná novelu, která umožní zpětné umoření daňové ztráty

Ministerstvo financí předložilo na jednání Národní ekonomické rady vlády (NERV) novelu zákona o daních z příjmů, která zavádí institut zpětného uplatnění daňové ztráty (tzv. Loss carryback) u daně z příjmů fyzických a právnických osob za rok 2020. Poplatníci jej budou moci zpětně za rok 2019 a 2018, díky čemuž získají přeplatek od Finanční správy.

„Díky institutu Loss carryback získají podnikatelé prostředky ve formě vratitelného přeplatku mnohem dříve. Někteří dokonce již letos. Tento institut umožňuje umořit daňovou ztrátu poplatníka, který dosáhl v minulých letech zisk, ale v roce 2020 bude mít daňovou ztrátu. Podle současné úpravy může tuto ztrátu takzvaně rozpouštět v následujících pěti letech. Naše novela umožňuje, že ztrátu bude moci uplatňovat nejen dopředu, ale i zpětně. Započte si ji a stát mu ji může vrátit již letos nebo v příštím roce podle toho, jaké má zvolené zdaňovací období,“ uvedla ministryně financí Alena Schillerová.

V současnosti právní předpisy umožňují poplatníkům daňovou ztrátu uplatnit v základu daně pouze dopředu. To znamená, až v následujících zdaňovacích obdobích a za předpokladu, že poplatníci opět generují zisk. Návrh z dílny Ministerstva financí naproti tomu zavádí možnost uplatnění stanovené daňové ztráty zpětně. Novela tak nově umožňuje uplatnit vzniklou a stanovenou daňovou ztrátu i za dvě zdaňovací období předcházející zdaňovacímu období, ve kterém ztráta vznikla.

Konkrétně to znamená, že pokud poplatník v důsledku nouzového stavu vykáže za zdaňovací období roku 2020 daňovou ztrátu, bude si moci o tuto ztrátu zpětně snížit svůj základ daně za zdaňovací období let 2019 a 2018. Díky tomu získá ve formě vratitelného přeplatku zpět daň či její část zaplacenou za tato zdaňovací období.

Předloha obsahuje přechodné ustanovení, podle kterého bude zpětné uplatnění daňové ztráty umožněno poprvé už za zdaňovací období, které skončí 30. června 2020. Tedy poprvé od zdaňovacího období, které odpovídá hospodářskému roku od 1. července 2019 do 30. června 2020.

Institut zpětného uplatnění daňové ztráty však nepředstavuje dočasné opatření. Do právního řádu se zavádí natrvalo jako tzv. vestavěný stabilizátor. Poplatníci jej budou moci využít i při případných budoucích hospodářských propadech.

Novela vedle zavedení možnosti zpětného umoření daňové ztráty rovněž prodlužuje o jeden rok období, kdy lze ztrátu uplatnit dopředu. V současnosti je to 5 zdaňovacích období, nově to bude 6 let. Daňoví poplatníci tak budou mít celkem 8 let na uplatnění daňové ztráty.

Účinnost zákona je navržena od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém bude zákon vyhlášen ve Sbírce zákonů.

Ilustrativní příklad:

Poplatník právnická osoba za zdaňovací období roku 2019 vykázal základ daně před uplatněním sazby ve výši 100 a byla mu vyměřena daň ve výši 19 (19% sazba daně), kterou řádně a včas zaplatil. Ve zdaňovacím období roku 2020 vykázal poplatník daňovou ztrátu ve výši 50 a v této výši mu byla vyměřena. Poplatník se rozhodl využít možnost uplatnit ztrátu zpětně a dodatečným daňovým přiznáním za zdaňovací období roku 2019 uplatní položku odčitatelnou od základu daně ve výši 50. Za rok 2019 tak bude doměřena daň ve výši 9,5.Ta se odečte od původní a již zaplacené daně za rok 2019 a poplatníkovi díky tomu vznikne přeplatek na dani ve výši 9,5.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.