CZ EN

MF vyplatí příspěvky obcím, celkem obdrží 13,4 miliardy

Ministerstvo financí dnes uvolní kompenzační bonus obcím v celkové výši 13,4 mld. Kč. Peníze budou obcím převedeny prostřednictvím krajů, obce je na svých účtech mohou očekávat v polovině srpna.

Jednorázový příspěvek ve výši 1250 Kč na obyvatele je obcím poskytnut na základě novely o kompenzačním bonusu, která nabyla účinnosti v pátek 7. srpna. Novela dále umožňuje lidem pracujícím na pojištěnou dohodu žádat o státní pomoc.

Příspěvky mají obcím kompenzovat propad daňových příjmů související s vyplácením státní pomoci pro živnostníky a společníky malých s.r.o. Živnostníkům a společníkům malých s.r.o. dosud na účty dorazilo 21,8 mld. Kč. „Chceme podat více než 6250 obcím v Česku pomocnou ruku a kompenzovat jim výpadek spojený s výplatou státní pomoci. Ta z logiky sdílených daní musela jít nejen ze státního rozpočtu, ale i z rozpočtů samospráv. Celkem poskytnutá částka 13,4 miliardy korun navíc dalece přesahuje reálný výpadek obcí odhadovaný na 5,5 miliardy. Vytváříme jim tím tedy i dodatečný polštář pro další investice, které nyní naše ekonomika potřebuje,“ řekla ministryně financí Alena Schillerová.

Peníze odejdou krajům z Ministerstva financí v pondělí 10. srpna 2020, ty mají následně podle zákona pět pracovních dní na jejich převod obcím. „Nevyužijeme zákonnou 60 denní lhůtu a peníze obcím pošleme ještě dnes, tedy druhý pracovní den po nabytí účinnosti novely. Očekávám, že nejpozději do půlky srpna tak obce budou mít peníze na svých účtech. A že svými investicemi podpoří stát v nastartování české ekonomiky,“ doplnila Schillerová.

Státní kompenzace je podle ministryně financí mířená na všechny obce a města, ale nejvíce má pomoci nejmenším obcím. Podle údajů statistického úřadu má asi 80 % všech obcí u nás do tisícovky obyvatel. Mediánová velikost české obce dosahuje dokonce jen 382 obyvatel. „Právě malým obcím chceme v krizi pomoci především. Logicky nemají tak vysoké finanční rezervy a jsou tak z pohledu současné krize zranitelnější,“ vysvětlila Schillerová a dodala: „Obec u nás průměrně čítá 1635 obyvatel. Se schválenou výší příspěvku 1250 korun na hlavu si taková obec přijde na více než 2 miliony korun.“

Vedle jednorázového kompenzačního příspěvku vláda přistoupila i k masivnímu posílení dotačních titulů pro obce. Ministerstvo financí navýšilo program na opravy škol a školek v obcích z 300 mil. Kč na 3,4 mld. Kč. Dalších 960 mil. Kč poputuje na opravy objektů či bytů v majetku obcí. O 2 mld. Kč pak vláda posílila program na financování připravených vodohospodářských projektů obcí realizovaných prostřednictvím Státního fondu životního prostředí a dalšími 2,6 mld. Kč podpořila projekty vodního hospodářství financované z kapitoly Ministerstva zemědělství. Na podporu regionů, lázeňství a cestovního ruchu půjde dalších 4,8 mld. Kč. Z této částky směřuje celkem 3,8 mld. Kč například na národní programy Podpora rozvoje regionů, Podpora revitalizace území, Podpora bydlení či Národní program podpory cestovního ruchu v regionech. Na podporu lázeňství, které bylo výrazně zasaženo epidemií, půjde navíc 1 mld. Kč. A státní pomoc se dostane i krajům. V letošním roce získají 6 mld. Kč na investice do silnic druhé a třetí třídy, stejnou částku pak obdrží i v roce 2021.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář