CZ EN

MF podpoří české podniky prostřednictvím záruk EGAPu. Spustí program „Záruka COVID plus“

Ministerstvo financí ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Exportní garanční a pojišťovací společností (EGAP) připravilo program na poskytnutí systému záruk za splácení úvěrů vývozců a výrobců.

„Export je tahounem naší ekonomiky a na naše vývozce dopadá současná koronavirová krize velmi tvrdě, nejen kvůli omezení výroby a spotřeby, ale i částečným uzavřením hranic. Proto jsme se rozhodli je podpořit prostřednictvím EGAPu, který bude poskytovat záruky na jejich provozní úvěry. Tím pomůžeme zachovat pracovní místa a udržet ekonomiku v chodu,“ uvedla ministryně financí Alena Schillerová.

EGAP díky svým kapacitám a know-how poskytne nově i záruky úvěrů na provoz, pracovní kapitál nebo investice. Cílem je posílení likvidity exportně orientovaných podniků. Podíl exportu zboží a služeb na celkových tržbách z výrobků a služeb a tržbách za prodej zboží musí u vývozce dosahovat min. jedné pětiny za rok 2019. Garance bude platná maximálně po dobu tří let pro úvěry na pracovní kapitál a maximálně pět let pro investiční úvěry. Maximální hranice úvěru činí 25 % z celkových ročních tržeb z prodeje výrobků a služeb za rok 2019. Minimální částka zaručeného úvěru začíná již na 5 mil. Kč. EGAP bude krýt jistinu úvěru až do výše 80%, minimální podíl banky tedy bude 20%.

Vedle záruk za úvěry poskytované přímo od EGAP se nově rozšiřuje prostor i pro další pojišťovací činnost EGAPu. Půjde například o pojištění přímých a nepřímých záruk. „Jedná se o cílenou pomoc těm českým firmám, které byly do příchodu koronavirové krize v dobré kondici, ovšem současná situace je tvrdě zasáhla,“ vysvětlila Alena Schillerová. Opatření cílí na podporu a udržení podnikání společností s 250 a více zaměstnanci a doplní pomoc Českomoravské záruční a rozvojové banky pro malé a střední podniky (bezúročné úvěry pro podnikatele v programu COVID a chystané záruky v programu COVID II).

Za tímto účelem MF již v rámci schválené novely zákona o státním rozpočtu na rok 2020 navýšilo pojistnou kapacitu EGAP na 330 mld. Kč. MF dále ve spolupráci s MPO coby gestorem finalizuje novelu zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou. Novela by měla být ve stavu legislativní nouze projednána na nejbližším zasedání Parlamentu. Představené parametry budou následně stanoveny nařízením vlády.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář