CZ EN

Ekonomika se letos propadne o 6,6 %. Příští rok poroste o 3,9 %

Ministerstvo financí České republiky zpracovalo na základě plánu nelegislativních prací pro 2. pololetí roku 2020 Makroekonomickou predikci České republiky (září 2020). Materiál shrnuje aktuální vývoj makroekonomických indikátorů české ekonomiky a prezentuje názor na vývoj těchto ukazatelů v letech budoucích. Makroekonomická predikce bude podle harmonogramu projednána a posouzena Výborem pro rozpočtové prognózy dne 21. září 2020. Její scénář pak bude sloužit jako východisko pro Makroekonomický rámec návrhu Státního rozpočtu České republiky na rok 2021 a střednědobého rozpočtového výhledu do roku 2023.

Česká ekonomika je zcela zásadním způsobem ovlivněna pandemií nového typu koronaviru. Opatření přijatá k zamezení šíření nákazy způsobila v 1. pololetí 2020 mimořádně hlubokou recesi. V makroekonomické predikci pracujeme se scénářem, že již nebudou přijímána další významná plošná restriktivní opatření v souvislosti s epidemiologickou situací. Ekonomická aktivita by měla pozvolna oživovat, a šok do agregátní poptávky i nabídky by tak měl být pouze dočasný a jednorázový. Celkově pro rok 2020 počítáme s propadem ekonomického výkonu o 6,6 %. K hlubokému poklesu by mělo dojít ve všech složkách užití s výjimkou spotřeby sektoru vládních institucí. Oživení ekonomické aktivity by se mělo projevit v růstu HDP v roce 2021, který odhadujeme na 3,9 %.

„Vládou přijatá opatření na podporu ekonomiky a životní úrovně se promítají do reálných ekonomických čísel. Zvolený směr hospodářské politiky funguje a přináší ovoce. Ale ráda bych varovala před chybným dojmem, že mírné oživení může kompenzovat letošní bezprecedentní pokles,“ uvedla k predikci ministryně financí Alena Schillerová a dodala: „Očekáváme, že na úroveň reálného hrubého domácího produktu roku 2019 se vrátíme až v roce 2023. Vlivem logicky rostoucích mandatorních výdajů a protikrizových daňových úlev v řádu desítek miliard lze i v příštím roce předpokládat výraznější deficitní hospodaření. Výměnou za vyšší schodek však získáváme rychlejší ekonomické oživení, zachování životní úrovně a zmírnění růstu nezaměstnanosti.“

Kvůli ekonomickému propadu a s ním spojenému snížení poptávky po práci by letos měla klesnout zaměstnanost. Rovněž by mělo dojít ke zvýšení míry nezaměstnanosti. Vyššímu dopadu recese na nezaměstnanost kromě vysokého počtu volných pracovních míst i zaměstnaných cizinců brání řada opatření hospodářské politiky. Ekonomická situace by se měla výrazně promítnout i v dynamice výdělků, a to poklesem průměrné reálné mzdy v letošním roce i v roce 2021.

Hluboký propad ekonomické aktivity s sebou nese pokles nebo ztrátu dynamiky daňových příjmů při zvýšených výdajích vynaložených na boj proti šíření epidemie a zmírnění jejích ekonomických a sociálních dopadů. Očekáváme proto v roce 2020 hospodaření veřejných financí se schodkem 6,4 % HDP a s růstem dluhu na úroveň 39,4 % HDP.

„Očekávané zadlužení bude stále o 5 procentních bodů nižší, než činil veřejný dluh v roce 2013. Jsem přesvědčena, že Česká republika zůstane i v letošním roce nadále mezi zeměmi s nejnižším zadlužením v Evropě,“ dodává ministryně financí Alena Schillerová.

Makroekonomická predikce je zatížena řadou výrazně směrem dolů vychýlených rizik. Nejvýznamnějším rizikem je pochopitelně šíření nového typu koronaviru. Hospodářskou aktivitu by mohlo negativně ovlivnit i nastavení budoucích vztahů mezi Spojeným královstvím a Evropskou unií nebo napětí v mezinárodních obchodních vztazích. Mezi vnitřní rizika patří vývoj na trhu nemovitostí a v automobilovém průmyslu.

Přehled hlavních ukazatelů
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2020 2021
Aktuální predikce Minulá predikce
Nominální hrubý domácí produkt mld. Kč, b.c. 4 625 4 797 5 111 5 409 5 749 5 561 5 860 5 530 5 781
růst v %, b.c. 6,4 3,7 6,5 5,8 6,3 -3,3 5,4 -2,2 4,5
Reálný hrubý domácí produkt růst v %, s.c. 5,4 2,5 5,2 3,2 2,3 -6,6 3,9 -5,6 3,1
Spotřeba domácností růst v %, s.c. 3,9 3,8 4,0 3,5 3,1 -5,0 2,2 -1,5 0,8
Spotřeba vládních institucí růst v %, s.c. 1,8 2,5 1,8 3,8 2,3 3,8 2,9 2,6 2,0
Tvorba hrubého fixního kapitálu růst v %, s.c. 9,7 -3,0 4,9 10,0 2,2 -7,5 3,0 -13,6 3,2
Příspěvek čistých vývozů k růstu HDP p.b., s.c. -0,2 1,4 1,2 -1,2 0,0 -1,7 0,9 -1,2 0,7
Příspěvek změny zásob k růstu HDP p.b., s.c. 0,9 -0,3 0,5 -0,5 -0,2 -1,3 0,6 -0,8 0,8
Deflátor HDP růst v % 1,0 1,1 1,3 2,6 3,9 3,6 1,4 3,7 1,4
Míra inflace spotřebitelských cen průměr v % 0,3 0,7 2,5 2,1 2,8 3,2 1,9 3,2 1,6
Zaměstnanost (VŠPS) růst v % 1,4 1,9 1,6 1,4 0,2 -1,2 -0,7 -1,2 0,2
Míra nezaměstnanosti (VŠPS) průměr v % 5,1 4,0 2,9 2,2 2,0 2,6 3,4 3,3 3,5
Objem mezd a platů (dom. koncept) růst v %, b.c. 5,0 5,7 9,2 9,6 6,6 -1,9 0,8 2,6 0,8
Saldo běžného účtu % HDP 0,4 1,8 1,5 0,4 -0,3 0,3 0,4 0,2 0,3
Saldo sektoru vládních institucí % HDP -0,6 0,7 1,5 0,9 0,3 -6,4 . -4,1 .
Předpoklady:
Měnový kurz CZK/EUR 27,3 27,0 26,3 25,6 25,7 26,3 25,8 26,5 26,2
Dlouhodobé úrokové sazby % p.a. 0,6 0,4 1,0 2,0 1,5 1,1 0,9 1,5 1,5
Ropa Brent USD/barel 52 44 54 71 64 42 48 38 40
HDP eurozóny růst v %, s.c. 1,9 1,8 2,8 1,8 1,3 -9,0 5,4 -5,7 2,9

Pozn.: Srovnání s Makroekonomickou predikcí České republiky MF ČR z dubna 2020.
Zdroj: ČNB, ČSÚ, Eurostat, U. S. Energy Information Administration. Výpočty a predikce MF ČR.

Dokument ke stažení:

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.