CZ EN

Česko za loňský rok obdrželo ze zahraničních pohledávek 388 milionů korun

V minulém roce se podařilo získat 387,7 milionů korun ze zahraničních pohledávek. Jedná se o druhý nejlepší výsledek od roku 2009. Pravidelnými platbami dostál svým závazkům Irák, jednorázovou platbou svoji část jugoslávského dluhu vyřešily Srbsko a Černá Hora.

Nadále České republice dluží 17 zemí celkem 12 miliard korun. Téměř se všemi Ministerstvo financí intenzivně jedná o vypořádání dluhu. Za posledních 10 let se podařilo vymoci přibližně 2,5 miliardy korun ze zahraničních pohledávek.

„V minulém roce jsme do zdárného konce dotáhli jednání s Černou Horou, Srbskem a Běloruskem, se kterými jsme podepsali mezivládní dohody o vypořádání dluhu. K urychlení celého procesu přispěl také fakt, že se jedná o atraktivní území pro české exportéry. Odstranění historické zátěže totiž napomáhá vzájemnému obchodu, který nyní víc než kdy jindy potřebuje podpořit. Proto jsem ráda, že se v současnosti slibně vyvíjí také jednání s Ukrajinou nebo s nástupnickými zeměmi bývalé Jugoslávie,“ komentuje ministryně financí Alena Schillerová.

Státní rozpočet si za loňský rok díky pohledávkám přilepšil o 243 milionů korun více než v předchozím roce. Část tvořila splátka jugoslavského dluhu, kdy Česká Hora zaplatila 18 milionů korun a Srbsko 222 milionů korun. Zbytek tvořila pravidelná irácká splátka 147 milionů korun a část splátky původně indického dluhu ve výši 345 tisíc korun. V případě Běloruska probíhá proces umořování dluhu formou zápočtu nájemného v budově v Minsku, kde sídlí český zastupitelský úřad.

Pozitivně se vyvíjí také rok 2020. Od ledna Česká republika obdržela z pohledávek již 78 milionů korun. Část naplánované splátky již zaslal Irák, dále dorazily splátky v rámci několika probíhajících exekucí. Letošní očekáváné celkové inkaso z pohledávek činí nejméně 140 milionů korun.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář