CZ EN

České veřejné finance zůstávají mezi nejzdravějšími v EU

Aktuální srovnání provedené Statistickým úřadem EU (EUROSTAT) potvrdilo, že veřejné finance České republiky navzdory otřesům způsobených pandemií, patří svou kondicí mezi nejlepší v EU. Z údajů o odhadovaných saldech a zadlužení za celý rok 2020, které jednotlivé členské státy poskytly Eurostatu a které Eurostat notifikoval, vyplývá, že veřejné finance ČR zůstanou i na konci roku z hlediska výše dluhu nadále na 4. místě v EU (Za Estonskem, Lucemburskem a Bulharskem). Z hlediska deficitu sektoru vládních institucí očekává lepší čísla pouze 5 zemí (Dánsko, Kypr, Bulharsko, Švédsko, Německo).

„Čísla Eurostatu jasně potvrzují, že rozpočtová politika vlády reaguje na pandemii zcela v souladu s politikami ostatních členských zemí. Navíc máme tu výhodu, že naše vstupní zadlužení je opravdu nízké a ve srovnání s ostatními zeměmi tak s přehledem zůstáváme mezi těmi rozpočtově nejzodpovědnějšími,“ říká ministryně financí Alena Schillerová.

Odhadovaný dluh sektoru vládních institucí pro rok 2020 je 39,4 % HDP. Veřejné finance ČR se tak nacházejí daleko pod hranicí stanovenou Pravidly fiskálního paktu (dluh pod úrovní 60 % HDP), který přitom v EU nedodržuje celkem 17 zemí. Zatímco Česká republika počítá s deficitem ve výši 6,4% HDP, řada zemí počítá s dvojciferným deficitem.

  Dluh Saldo
AT 84 -9,5
BE    
BG 25,4 -5,2
CY 113,1 -4,5
CZ 39,4 -6,4
DE 71,1 -6,1
DK 46,3 -3,9
EE 18,2 -6,6
ES 117,2 -11,2
FI 70,2 -7,7
FR 117,5 -10,2
GR 201,4 -8,8
HR 86 -6,6
HU 78,4 -8
IE 62,4 -6,8
IT 158 -10,8
LT 48,3 -8,8
LU 27,3 -7,4
LV 51,7 -9,4
MT 55 -9,4
NL 59,1 -7,2
PL 61,9 -11,8
PT 133,8 -7
RO 43,6 -8,6
SE 42,6 -5,5
SI 82,4 -8,6
SK 63 -11,6
UK 92,8 -11,3

Zdroj: Eurostat – národní notifikace (22.10.2020)

Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář