CZ EN

Účtenkovka: Poctiví soutěžící nejsou v nevýhodě, podvodníky netolerujeme

Ministerstvo financí ve spolupráci s dodavatelem Účtenkovky důsledně analyzuje veškeré pokusy o podvodné jednání, kterým se malá část soutěžících snaží získat větší šanci na výhru. Přijímáme adekvátní opatření, která chrání poctivé soutěžící, kteří postupují v souladu s herním plánem. Naopak proti těm, kteří herní plán porušují, postupujeme zcela nekompromisně. Skutečnosti zjištěné u subjektů, které vystavují účtenky vykazující znaky fiktivních tržeb, jsou ze strany Finanční správy prověřovány. Na základě provedeného šetření jim může být uložena pokuta nebo dokonce podáno trestní oznámení za podvod. Apelujeme na soutěžící, aby tyto účtenky, které nezískali od standardního obchodníka za reálné plnění, do Účtenkovky neregistrovali. V případě, že tyto účtenky budou vylosovány jako výherní, nemusí být výhra vůbec vyplacena.

Ministerstvo financí naopak nebude přistupovat ke stanovení spodní hranice hodnoty účtenky. Existují zcela legitimní obchodní modely, které mohou generovat účtenky v hodnotě nižší než 1 Kč. Typicky v případě obchodního zastoupení neevidujícího poplatníka poplatníkem tržby již evidujícím (v souvislosti s tím, že dosud nenaběhla zbývající fáze elektronické evidence tržeb), nebo při vracení lahví a podobně. Vylučovat tyto tržby by nepředstavovalo systémové řešení, ale ústupek případným podvodníkům.

Vyslyšeli jsme vaše volání a od 1. prosince omezili počet účtenek zaregistrovaných jedním hráčem na 500 měsíčně. Připomínáme, že v případě výhry přesahující 1000 Kč, je pro její výplatu nutné provést identifikaci soutěžícího prostřednictvím služby MojeID. Soutěžící, u kterého se prokáže, že má zřízeno více hráčských účtů než jeden, bude ze soutěže vyloučen, případně mu budou účty sloučeny do jednoho. Zdůrazňujeme, že v souladu s herním plánem není dovoleno soutěžit jedním soutěžícím na více hráčských účtů. Pokud tak některý soutěžící postupuje, porušuje herní plán se všemi důsledky z toho plynoucími.

V souladu s Herním plánem také důrazně doporučujeme využívat k registraci účtenek výhradně oficiální aplikaci Ministerstva financí, nikoliv alternativní aplikace třetích stran. Účtenky, které nebyly zaregistrovány prostřednictvím oficiální aplikace Účtenkovka či prostřednictvím formuláře na webu www.uctenkovka.cz, mohou být vyřazeny ze slosování. V případě, že tyto účtenky budou vylosovány jako výherní, nemusí být výhra vůbec vyplacena.

Zdůrazňujeme, že uvedená opatření preventivně reagují na velmi okrajovou praxi několika málo jedinců, jejichž jednání zatím žádným relevantním způsobem nenarušilo řádný průběh Účtenkovky. To dokládá mimo jiné fakt, že žádná z hlavních výher dosud nebyla předána nikomu, kdo by zaregistroval fiktivní účtenku nebo výhru získal způsobem, o jehož férovosti by bylo možné mít jakékoliv pochybnosti.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář