CZ EN

Špičky oboru mezinárodních investičních arbitráží se opět sešly v Praze

Stává se už tradicí, že každoroční prestižní setkání odborníků z oblasti mezinárodních investičních arbitráží se koná v říjnu v Praze. Česká republika za níž v těchto případech jedná Ministerstvo financí je totiž v tomto oboru jedním z nejúspěšnějších států na světě. Již 9. ročník konference pořádané Ministerstvem financí a poradenskou společností KPMG se koná ve dnech 9. – 11. října v reprezentačních prostorách Lichtenštejnského paláce na Kampě. „Investment Treaty Arbitration Conference“ každý rok funguje jako mezinárodní fórum pro výměnu zkušeností v oblasti mezinárodního investičního práva mezi předními akademiky, reprezentanty států a advokáty, kteří je zastupují v mezinárodních investičních sporech.

První den konference byl věnován sérii workshopů a praktických seminářů připravených pro hosty jak z řad zástupců jednotlivých států, tak odborné právnické veřejnosti. Kromě zkušeností z aktuálního dění se debata věnovala také vyčíslení výše škody ve sporu, či problematice výkonu rozhodčího nálezu. V průběhu druhého, hlavního dne konference, měli hosté jedinečnou příležitost debatovat o aktuálních tématech v této oblasti se špičkami oboru v rámci několika na sebe navazujících přednáškových a diskuzních panelů. Hlavní přednášku měl profesor Zachary Douglas, oceňovaný expert a uznávaný akademik mezinárodního investičního práva. Jako každý rok se letošní debaty hlavního dne účastní přes 140 hostů z řad zastupujících států, rozhodců, akademiků a advokátů. Konferenci následně uzavře třetí den, který bude věnován sériím přednášek mezinárodních rozhodčích institucí určených exkluzivně hostům z řad zástupců jednotlivých zemí.

„Pro Českou republiku byl uplynulý rok náročný, ale úspěšný. Vyhráli jsme čtyři investiční arbitráže z oblasti solární energetiky a uspěli jsme také v souvisejícím řízení před Tribunálem Soudního dvora Evropské unie. Jsou to klíčová vítězství pro Českou republiku. I nadále však pracujeme na přípravě obhajoby v dalších devíti sporech, kterých jsme účastníkem,“ uvedla ředitelka právního odboru Ministerstva financí Martina Matejová ve svém úvodním slovu při zahájení hlavního dne konference. Mimo jiné shrnula poslední zkušenosti České republiky v mezinárodních arbitrážních sporech a ocenila práci interního arbitrážního týmu Ministerstva. Výsledky dosud ukončených arbitráží jsou 24 vítězství ČR, 3 porážky a 3 dohody o narovnání s protistranou. U řady vyhraných arbitráží rozhodčí tribunály České republice přiznaly náhradu nákladů řízení. Jen od ledna 2015 MF zvítězilo v jedenácti arbitrážích za sebou a uhájilo v nich státu celkem 4,7 mld. Kč. Souhrnné informace o vedených a ukončených arbitrážích jsou k dispozici na webu MF. Informace o předchozích ročnících konference jsou k dispozici zde (2018) a zde (2017).

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář