CZ EN

Pro snazší život podnikatelů. MPO a MF představují živnostenský balíček, který má ulevit od nadměrné byrokracie

Společná tisková zpráva Ministerstva financí a Ministerstva průmyslu a obchodu

Živnostenský balíček, který usnadní život malým a středním podnikatelům, představili ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a ministryně financí Alena Schillerová. Jde o desatero záměrů, včetně na ně navazujících konkrétních kroků a jejich termínů, z čehož některé jsou již splněny.

„Podnikatelé by se měli soustředit na svoji práci, ne běhat po úřadech a řešit zbytečné papírování. Řadu povinností, které po nich vyžadují stát, by měla řešit veřejná správa,“ zdůrazňuje ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: „Je tak logicky mou prioritou, aby se v maximální možné míře sdílela data a informace, které si stát může zajistit sám, aby státní správa i samospráva využily v první řadě svých možností a nepřenášely povinnosti na podnikatele. Proto jsme připravili živnostenský balíček, tedy jakési podnikatelské desatero, které má firmám a živnostníkům usnadnit život. Týká se mimo jiné rodinných firem, startu podnikání, legislativy, daní, formulářů, statistik, ale také exekucí či stavebního řízení. “

„Na úspěšně položeném základním stavebním kameni, kterým je řádný výběr stávajících daní, nyní můžeme stavět vstřícné daňové prostředí pro 8 milionů daňových poplatníků v této zemi. Proto se nyní Ministerstvo financí plně soustřeďuje na komplex opatření, které tento ambiciózní cíl naplní. Jde zejména o zavedení jediné platby pro živnostníky s ročním obratem do jednoho milionu Kč. V rámci této platby si uhradí daň z příjmu včetně sociálního a zdravotního pojištění a odpadne jim například povinnost podávat daňové přiznání, platit si účetní služby a podobně. Rozvoj podnikání podpoří také nižší DPH na celou řadu řemeslných a odborných služeb, impulsem pro sektor stravování bude další snížení DPH na stravovací služby. Všem osmi milionům daňových subjektů pak komunikaci se státem usnadní přehledné a intuitivní rozhraní online finančního úřadu, jehož spuštění pod názvem Moje Daně plánujeme již v příštím roce,“ upřesňuje ministryně financí Alena Schillerová s tím, že tyto kroky bude doprovázet celá řada dalších dílčích opatření, které usnadní život podnikatelům a živnostníkům.

Ministerstva navrhují soustředit se na těchto deset důležitých témat:

1. Podpora rodinného podnikání

Přesná definice „rodinného podnikání“ je zásadní. Jde o největší zdroj pracovních míst v soukromém sektoru a jeho vícegenerační charakter pomáhá stabilizovat české hospodářství.

Naše úkoly:

 • Schválit definici pojmů „rodinná živnost” a „rodinná obchodní korporace” (SPLNĚNO)
 • Připravit příručku Jak předat rodinnou firmu další generaci? (11/2019)
 • Zavést registrace rodinných firem (3/2020)
 • Realizovat další kroky jako vzdělávací a poradenské služby, přístup k financím, propagace atd. (2020)

2. Jednodušší rozjezd

Stát musí zájemcům o živnostenské oprávnění jejich podnikatelský start maximálně usnadnit. Proto jsme přes Portál občana zjednodušili ohlašování živnosti a vyřízení žádosti o koncesi včetně registrací k daním a odvodům.

Naše úkoly:

 • Zařídit pohodlnější vyřízení živnostenského oprávnění přes Portál občana (SPLNĚNO)
 • Usnadnit registraci k daňový povinnostem a odvodům přes Portál občana (SPLNĚNO)
 • Umožnit složení základního kapitálu pro s.r.o. v notářské úschově (2020)

3. Změny v zákonech jen dvakrát ročně

Legislativa ošetřující podnikání se mění v nepravidelných intervalech a je těžké vývoj sledovat. Proto navrhujeme ustanovení dvou dnů, kdy budou nabývat účinnosti národní právní předpisy s dopadem na podnikání. Navrhujeme 1. ledna a 1. července.

Naše úkoly:

 • Vyhradit dva dny, 1. ledna a 1. července, pro účinnost zákonů s dopadem na živnostníky a další podnikatelské subjekty (12/2019)
 • Realizovat faktické využívání těchto dvou dnů pro zavádění nových zákonů s dopadem na živnostníky a další podnikatelské subjekty kromě ospravedlnitelných výjimek, které musí být vždy řádně odůvodněné (2020)

4. Konec daňovým výjimkám

Naším cílem je zjednodušení daňového systému, které povede k jeho odlehčení od řady sporných a nesystémových výjimek. Zajistíme revizi a sloučení daňových výjimek a budeme bránit zavádění dalších.

Naše úkoly:

 • Provést důkladnou analýzu stávajících daňových výjimek a vyhodnotit jejich vliv na výši obecné sazby daně (2019)
 • Zahájit redukci, zobecňování a slučování výjimek (2020)
 • Nezavádět nové výjimky (SPLNĚNO)

5. Jednotná databáze formulářů

Soustředili jsme přes 1 300 formulářů pro živnostníky do jedné přehledné databáze - www.businessinfo.cz/cs/online-nastroje/formulare.html, kde je snadné konkrétní formulář vyhledat.

Naše úkoly:

 • Shromáždit všechny formuláře pro podnikatele na jednom místě (SPLNĚNO)
 • Umožnit vyplňování formulářů v elektronické formě prostřednictvím interaktivních souborů nebo online aplikací (3/2020)

6. Všechny povinnosti a informace na jednom místě

České podnikatele stále trápí nepřehlednost v povinnostech, které vůči státu mají. Proto chceme všechna tato pravidla a další informace srozumitelně a jednoduše popsat na jednom místě.

Naše úkoly:

 • Zprovoznit informační systém pro podnikatele (PES) Hospodářské komory ČR, ve kterém snadno najdou přehled svých povinností vůči veřejné správě (SPLNĚNO)
 • Připravit nové webové stránky pro podnikatele Businessinfo - www.businessinfo.cz, které otestují sami podnikatelé a živnostníci (3/2020)

7. Omezení statistických průzkumů

Připravili jsme omezení statistických šetření díky rušení a úpravám statistických formulářů nebo zvýšení limitů pro povinné vyplňování, což uleví tisícům podnikatelů.

Naše úkoly:

 • Omezit statistické šetření při úspoře minimálně 25 mil. Kč/rok pro nejméně 3 500 podnikatelů (12/2019)
 • Omezit statistické šetření při úspoře minimálně 40 mil. Kč/rok pro nejméně 13 000 podnikatelů (12/2020)

8. Jednodušší a nižší daně nejen pro malé firmy

Připravujeme zavedení jedné paušální platby pro živnostníky s ročním obratem do jednoho milionu Kč. Tito podnikatelé už nebudou muset přiznávat daň z příjmu a odvody na třech různých formulářích, nově jim bude k zaplacení stačit jediná paušální platba. Výrazně se jim díky tomu sníží administrativa a nebudou už muset platit za účetní služby.

Rozvoj podnikání podpoří také nižší DPH na celou řadu řemeslných a odborných služeb, impulsem pro sektor stravování bude další snížení DPH na stravovací služby. Všem osmi milionům daňových subjektů pak komunikaci se státem usnadní přehledné a intuitivní rozhraní online finančního úřadu, jehož spuštění pod názvem Moje Daně plánuje rezort financí v roce 2020.

Naše úkoly:

 • Zvýšení limitu ročních příjmů pro výpočet výdajového paušálu z 1 mil. Kč na 2 mil. Kč (SPLNĚNO)
 • Snížit DPH na stravovací služby z 15 % na 10 % a DPH na odborné služby z 21 % nebo 15 % na 10 % v souvislosti s novelou zákona o evidenci tržeb (2020)
 • Spuštění portálu Moje Daně (12/2020)
 • Zavést paušální daň pro živnostníky a další podnikatele z řad OSVČ s obratem do 1 mil. Kč (2021)
 • Zjednodušení poskytování příspěvku na stravování zaměstnancům - nová možnost stravenkového paušálu (2021)

9. Kompenzace exekučních nákladů

Problémy s exekucemi má v současné době až 900 tisíc občanů. A pokud jsou zaměstnáni, má jejich zaměstnavatel s výkonem exekuce nemalé administrativní a finanční náklady. Proto je nezbytné prosadit kompenzační systém, který by tyto náklady pomohl pokrýt.

Naše úkoly:

 • Prosadit paušálně stanovenou náhradu nákladů živnostníků a dalších podnikatelů na administraci exekucí zaměstnanců v rámci vládní novely občanského soudního řádu (2021)

10. Vstřícnější stavební úřad

V současné době je pro živnostníky jednání se stavebním úřadem noční můra. Navrhujeme proto zásadní zjednodušení celého procesu, živnostník pouze odevzdá projekt a stavební úřad vyřídí všechna ostatní povinná vyjádření za něj.

Naše úkoly:

 • Zavést systém, kdy živnostník odevzdá pouze projekt a ostatní povinná vyjádření za něj vyřizuje stavební úřad. (Dle projednání nového stavebního zákona - 2021)

Dokumenty ke stažení

 

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.