CZ EN

Ministerstvo financí předkládá vládě návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2020

Ministerstvo financí dnes předkládá vládě návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2020. Celkové výdaje rozpočtu by měly dosáhnout výše 1618,1 mld. Kč, příjmy 1 578,1 mld. Kč a schodek 40 mld. Kč. Prioritou rozpočtu zůstává školství, růst životní úrovně a investic.

ukazatel  2019 schválený  2019 schválený
(bez EU a FM) 
2020 návrh  2020 návrh
(bez EU a FM) 
příjmy státního rozpočtu  1 465,3  1 371,4  1 578,1  1 466,6 
výdaje státního rozpočtu  1 505,3  1 411,4  1 618,1  1 506,6 
saldo státního rozpočtu  -40,0  -40,0  -40,0  -40,0 

Pozn. bez EU a FM a účetní operace v rámci PRV

„Navržený rozpočet umožní vládě pokračovat ve splácení dluhů minulých vlád, a to zejména v oblasti důchodů, platů i v sociální oblasti. Prioritou jsou také investice do dopravní infrastruktury, školství, ale i vědy a výzkumu, které se nám v budoucnu vrátí. Klíčové je, že i přes mírné zpomalení ekonomiky nepočítáme v příštím roce se zvýšením schodku, a to i díky úsporám v provozní a personální oblasti,“ říká k návrhu ministryně financí Alena Schillerová.

Kapitálové výdaje z národních zdrojů dosáhnou historicky rekordní celkové výše 88,5 mld. Kč. Společně s penězi z evropských fondů půjde v příštím roce na investice celkem 146,7 mld. Kč. Výrazně se také posílí podpora výzkumu, vývoje a inovací. V rozpočtu na příští rok je pro tuto oblast vyčleněno celkem 47,6 mld. Kč, což je meziročně více o 5,5 mld. Kč.

Výdaje na důchody vzrostou o 36,9 mld. Kč na celkových 509,4 mld. Kč, a to především v důsledku zvýšení průměrného starobního důchodu o 900 Kč od 1. ledna 2020. Po tomto navýšení dosáhne průměrný starobní důchod 14 326 Kč. V návrhu rozpočtu na příští rok je obsaženo i navýšení rodičovského příspěvku z 220 tis. Kč na 300 tis. Kč pro rodiče dětí, kteří budou aktivně pobírat rodičovský příspěvek k 1. lednu 2020.

Jednou z priorit státního rozpočtu je i platová politika. V regionálním školství vzroste příští rok objem prostředků na platy učitelů o 10 %, pro rok 2021 počítáme s dalším nárůstem prostředků na platy učitelů o 9 %. Platy učitelů v regionálním školství se tak na konci volebního období v roce 2021 dostanou minimálně na 150 procent jejich výše pro rok 2017, a to v souladu s cílem stanoveným v Programovém prohlášení vlády, kterým je zajištění průměrného platu učitele na úrovni minimálně 45 tisíc korun.

Posílena bude také oblast obrany. Výdaje Ministerstva obrany porostou o 8,8 mld. Kč na celkových 75,5 mld. Kč. Podíl výdajů na obranu na HDP bude postupně narůstat ze 1,3 % v roce 2020 až na 1,5 % v roce 2022.

V oblasti finančních vztahů k obecním a krajským samosprávám pak dochází k navýšení příspěvku na výkon státní správy o 5 %, a to nejen v roce 2020. S 5% valorizací tohoto příspěvku se počítá i v letech 2021 a 2022 v návrhu střednědobého výhledu.

Pro rok 2020 jsou navrženy následující priority:

 • zvýšení průměrného starobního důchodu o 900 Kč od 1. ledna 2020 na 14 326 Kč;
 • zvýšení rodičovského příspěvku z 220 tis. Kč na 300 tis. Kč pro rodiče dětí, kteří budou aktivně pobírat rodičovský příspěvek k 1. lednu 2020
 • nárůst platů u pedagogických pracovníků v regionálním školství o 10 % v roce 2020 a o 9 % v roce 2021 s tím, že průměrný plat učitele bude v roce 2021 minimálně na úrovni 45 000 Kč;
 • nárůst platů nepedagogických pracovníků v regionálním školství o 7,2 % v roce 2020 a o 7,2 % v roce 2021 s tím, že průměrný plat nepedagogického pracovníka bude v roce 2021 minimálně na úrovni 24 000 Kč;
 • navýšení platů všech zaměstnanců veřejné správy v roce 2020 bude činit 1 500 Kč na zaměstnance a současně bude zrušena 1. stupnice platových tarifů;
 • zvýšení kapitálových výdajů v roce 2020 na celkovou výši 146,7 mld. Kč, tj. o 24,4 mld. Kč více než v roce 2019;
 • zvýšení výdajů Ministerstva obrany o 8,8 mld. Kč na celkové výdaje 75,5 mld. Kč v roce 2020 s tím, že podíl výdajů této kapitoly na HDP bude v roce 2021 činit 1,4 %;
 • zvýšení národního výdajového rámce Státního fondu dopravní infrastruktury o 4,7 mld. Kč na celkovou úroveň 70,2 mld. Kč (včetně prostředků z EU pak ve výši 83,2 mld. Kč);
 • valorizace příspěvku na výkon státní správy v rámci finančních vztahů státního rozpočtu k rozpočtům obcí, krajů a k rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 5 %;
 • krácení počtu míst ve státní správě o 2 970 míst při celkové úspoře 1,6 mld. Kč;
 • snížení provozních výdajů kapitol o 10 %.
Číslo kapitoly Kapitola Výdaje celkem
VÝDAJE PODLE KAPITOL (VČETNĚ PROSTŘEDKŮ Z ROZPOČTU EU A FM)
301 Kancelář prezidenta republiky 404 730 280
302 Poslanecká sněmovna Parlamentu 1 358 947 423
303 Senát Parlamentu 628 663 638
304 Úřad vlády České republiky 1 088 727 155
305 Bezpečnostní informační služba 2 140 974 408
306 Ministerstvo zahraničních věcí 8 147 207 116
307 Ministerstvo obrany 75 500 365 700
308 Národní bezpečnostní úřad 293 022 040
309 Kancelář veřejného ochránce práv 148 474 064
312 Ministerstvo financí 23 619 194 335
313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 688 239 310 919
314 Ministerstvo vnitra 80 742 436 015
315 Ministerstvo životního prostředí 15 831 166 618
317 Ministerstvo pro místní rozvoj 26 626 763 297
321 Grantová agentura České republiky 4 360 546 000
322 Ministerstvo průmyslu a obchodu 49 681 834 752
327 Ministerstvo dopravy 67 962 182 431
328 Český telekomunikační úřad 2 578 083 231
329 Ministerstvo zemědělství 56 456 018 708
333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 225 743 673 485
334 Ministerstvo kultury 15 049 612 076
335 Ministerstvo zdravotnictví 9 196 445 379
336 Ministerstvo spravedlnosti 31 376 567 351
343 Úřad pro ochranu osobních údajů 170 424 338
344 Úřad průmyslového vlastnictví 210 635 479
345 Český statistický úřad 1 478 116 011
346 Český úřad zeměměřický a katastrální 3 563 888 170
348 Český báňský úřad 183 246 562
349 Energetický regulační úřad 299 259 288
353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 255 896 699
355 Ústav pro studium totalitních režimů 255 588 317
358 Ústavní soud 233 195 735
359 Úřad Národní rozpočtové rady 23 669 225
361 Akademie věd České republiky 6 513 390 450
362 Národní sportovní agentura 85 470 472
371 Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí 34 082 288
372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 66 443 765
373 Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře 22 125 824
374 Správa státních hmotných rezerv 2 576 755 399
375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost 443 886 510
376 Generální inspekce bezpečnostních sborů 451 293 606
377 Technologická agentura České republiky 4 152 464 850
378 Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost 423 787 577
381 Nejvyšší kontrolní úřad 690 387 855
396 Státní dluh 43 810 880 286
397 Operace státních finančních aktiv 400 000 000
398 Všeobecná pokladní správa 164 598 888 626
  C E L K E M 1 618 118 723 753

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář